Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Czy praca tymczasowa się opłaca?

2 lipca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 30 głosów

30 głosów

6 komentarzy
Czy praca tymczasowa się opłaca?
Zrozum zalety i wady pracy tymczasowej. Dowiedz się, jak współpraca z agencją pracy może pomóc w rozwoju kariery i jakie prawa przysługują pracownikom tymczasowym.

Praca tymczasowa - co i jak?

Najprościej mówiąc, praca tymczasowa jest stosunkiem prawnym zawieranym przez trzy podmioty. W pierwszej kolejności agencja pracy tymczasowej zawiera umowę z podmiotem zainteresowanym wynajęciem pracowników sezonowych, w drugiej zaś podpisuje stosowne dokumenty z samym pracownikiem. Ten kierowany jest do pracy na rzecz określonego pracodawcy. Jednocześnie warto pamiętać, że nie w każdym przypadku zatrudnienie pracownika tymczasowego przez zainteresowane przedsiębiorstwo będzie możliwe. Przepisy wyraźnie wskazują, że pracodawcy mogą wynajmować pracowników tymczasowych do wykonywania tylko określonych prac.

Video

Nie tylko pracownicy fizyczni

Powszechnie uważa się, że agencje pracy tymczasowej zatrudniają głównie pracowników fizycznych. Świadczą oni pracę dla firm produkcyjnych, znajdują zatrudnienie w magazynach, pracują często w centrach logistycznych. Ten pogląd jest słuszny, ale tylko w połowie. Coraz częściej, na wzór agencji z Zachodu Europy, polskie agencje pracy tymczasowej zatrudniają również pracowników umysłowych.

W przypadku tzw. white-collarworkers najczęściej chodzi o okres próbny, pozwalający pracodawcy zorientować się w umiejętnościach osoby zainteresowanej zatrudnieniem. Po jego upłynięciu, podmiot zainteresowany przedłużeniem umowy z pracownikiem zatrudnia go już bezpośrednio, najczęściej w oparciu o umowę o pracę.

Pierwszy krok do etatu

Wiele osób podejmuje pracę tymczasową z nadzieją na zdobycie stałego zatrudnienia. W rzeczywistości, praca tymczasowa może stanowić skuteczną drogę do uzyskania etatu. Dla wielu pracowników, praca tymczasowa jest pierwszym krokiem w kierunku długoterminowej kariery zawodowej. Jest to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego, nawiązania kontaktów zawodowych i poznania specyfiki danej branży.

Pracodawcy często wykorzystują zatrudnianie pracowników tymczasowych jako sposób na ocenę potencjalnych stałych pracowników. Daje to pracownikom tymczasowym możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zaangażowania, co może zwiększyć ich szanse na stałe zatrudnienie.

Video

Dynamiczny rozwój

Szukasz pracy?

Elektryk budowlany /ekipy 2-3 osobowe - Szwajcaria

Borys Personal

 • Szwajcaria
 • 25 000-30 000 zł / mc
Dodana

Producent Muzyczny

Rehegoo Music Group

 • Bielsko-Biała
Dodana

Sadzenie drzewek owocowych! Praca od zaraz!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Asystent

Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.

 • Tychy
Dodana

Operator CNC

Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Praca tymczasowa może być świetnym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia pracownika, jak pracodawcy. Ten drugi ma możliwość wywiązać się z określonych zadań przede wszystkim w okresach zwiększonej ilości zamówień. Najczęściej z takiej formy zatrudnienia korzystają duże firmy, w których natężenie pracy jest zmienne lub takie, których działalność ogranicza się jedynie do świadczenia usług w sezonie letnim lub zimowym. Dalej, warto też zauważyć, że pracodawca może skorzystać z pomocy pracowników tymczasowych zawsze wtedy, gdy część jego stałych pracowników przebywa na urlopie wypoczynkowym.

Przy jakich pracach nie zatrudnisz?

Jak wspominano powyżej, choć firmy chętnie zatrudniają pracowników tymczasowych, nie we wszystkich sytuacjach jest to możliwe. Ograniczenia dotyczą między innymi takich prac, jak:

 • praca w szczególnie niebezpiecznych warunkach,
 • praca na stanowisku pracownika, który bierze udział w strajku,
 • praca na stanowisku pracy, na którym to w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających zatrudnienie pracownika tymczasowego świadczył pracę pracownik zwolniony przez podmiot zatrudniający i to z przyczyn, które nie dotyczą pracowników.

Pracodawca musi o pamiętać o tych punktach zawsze wtedy, gdy zgłasza swoje zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych do agencji pracy tymczasowej.

Jak zatrudnia się pracownika tymczasowego?

Pracownik zainteresowany podjęciem pracy tymczasowej podpisuje umowę z agencją pracy tymczasowej, nie zaś z samym pracodawcą, na rzecz którego świadczy pracę. W każdym przypadku zawarcie umowy jest jednak niezbędne, aby móc rozpocząć pracę. W praktyce agencje zatrudniają pracowników najczęściej w oparciu o umowy cywilnoprawne, choć warto podkreślić, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zatrudniały również w oparciu o umowę o pracę. Sama praca tymczasowa świadczona przez danego pracownika na rzecz jednego pracodawcy nie powinna łącznie przekroczyć 12 miesięcy w okresie 36 kolejnych miesięcy. Wyjątkiem jest tu taka sytuacja, w której to pracownik tymczasowy zastępuje nieobecnego pracownika. Wówczas może on pracować maksymalnie przez 36 kolejnych miesięcy.

Praca tymczasowa i jej charakterystyka

Czas pracy i wynagrodzenie

Pracownik tymczasowy może wykonywać swoją pracę w każdym systemie pracy, który przewidziany został przez ustawodawcę. W praktyce najczęściej świadczy pracę w takich samych godzinach, jak pozostali zatrudnieni w danej firmie.

Oczywistym jest, że pracownikom tymczasowym należy się ustalone wynagrodzenie za pracę. Warto jednak zauważyć, że nie mogą być oni gorzej traktowani niż pracownicy, którzy zatrudnieni są bezpośrednio u pracodawcy. Ich wynagrodzenie zaś nie może być niższe niż to, które otrzymują pracownicy zatrudnieni na takim samym lub podobnym stanowisku.

I pracownik skorzysta

Z tej formy zatrudnienia korzystają różne osoby, najczęściej jednak młode, które poszukują chwilowego zajęcia. Praca tymczasowa najbardziej korzystna jest jednak dla tych osób, które rozpoczynają dopiero swoją ścieżkę zawodową. W ten sposób mogą zainteresowani mogą zdobyć pierwsze punkty doświadczenia do swoich dokumentów aplikacyjnych. Nie brakuje także chętnych do świadczenia pracy tymczasowej również wśród studentów, którzy chcą dorobić w okresie wakacji. Wszystko to sprawia, że w ostatnim czasie agencje pracy tymczasowej rozwijają się niezwykle prężnie, zaś na rynku wciąż pojawiają się nowe.

Z perspektywy pracodawcy

Z punktu widzenia osoby zatrudniającej pracowników, współpraca z agencją pracy tymczasowej jest korzystna głównie od strony formalnej. Sprawy administracyjno-kadrowe realizuje agencja, gdyż to ona podpisuje umowę z zainteresowanym kandydatem. Oznacza to, że pracodawca, decydując się na współpracę, może optymalizować koszty zatrudnienia – nie musi zatrudniać np. księgowej lub korzystać z usług biura rachunkowego w tym zakresie.

praca tymczasowa kobiety na hali

Firma przeprowadzająca rekrutację najczęściej nie ma możliwości sprawdzić, czy poszczególni kandydaci, którzy odpowiedzieli na ofertę pracy, rzeczywiście sprawdzą się na stanowisku. Praca tymczasowa to również możliwość zweryfikowania kompetencji przyszłego pracownika. Zatrudnianie w taki sposób to możliwość zatrudnienia najlepiej sprawdzających się osób, potrafiących poradzić sobie ze stawianymi przed nimi zadaniami.

Pracownik – aby sprawdzić firmę

O pracy tymczasowej można mówić również z perspektywy pracownika. Osoba podejmująca zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej może zarówno pracować w dni, jakie jej pasują, jak i może sprawdzić swoje kompetencje zawodowe na danym stanowisku. Jeżeli okaże się, że potrafi wypełniać powierzone jej zadania bez większego problemu, może szukać zatrudnienia w innych zakładach pracy lub negocjować warunki zatrudnienia z przełożonym.

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej opłaca się również pracownikom, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego. W ten sposób mogą oni zdobyć nowe umiejętności, kwalifikacje i poszerzyć swoja wiedzę. To, jak wiadomo, jest bezcenne z punktu widzenia każdego pracownika, gdyż pozwala na znalezienie lepszej posady.

praca tymczasowa na hali

Podstawa prawna

W Polsce zatrudnianie przez agencje pracy tymczasowej jest możliwe na podstawie konkretnych przepisów. Odwołać należy się przede wszystkim do ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. To właśnie ta ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez agencje pracy tymczasowej. W przywołanej ustawie można znaleźć również informacje na temat tego, w jaki sposób pracownicy powinni być kierowani do pracy.

Wykonywanie pracy tymczasowej jest w Polsce dokładnie uregulowane. Mimo solidnej podstawy prawnej, o pracowników tymczasowych stosunkowo trudno, bo praca ta nie cieszy się dużą popularnością. Głównym powodem jest chęć posiadania stabilnego zatrudnienia. Zdecydowana większość pracowników poszukuje firmy, która zatrudni ich na stałe. W przypadku pracy tymczasowej, jak sama nazwa wskazuje, osoba zainteresowana nie może liczyć na dłuższą współpracę. A to powoduje, że praca tymczasowa jest często uważana za gorszą. 

Praca tymczasowa, choć z pewnością nie jest stabilnym rozwiązaniem, może być korzystna. Dużo zależy od wymagań osoby zainteresowanej, jej aktualnej sytuacji zawodowej i oczekiwań. Z tego też względu nie należy oczekiwać, że w najbliższych latach nastąpią zmiany w zakresie uregulowania tego zatrudnienia.

Praca tymczasowa może być świetnym sposobem na zdobycie doświadczenia, rozwój zawodowy i elastyczność pracy, ale pamiętaj o potencjalnych wadach i upewnij się, że rozumiesz swoje prawa.

Brak doświadczenia? To nie przeszkoda!

Z punktu widzenia wielu osób poszukujących zatrudnienia największą przeszkodą jest brak doświadczenia. W przypadku pracy tymczasowej nie ma takiej obawy – agencje chętnie przyjmują również osoby bez doświadczenia zawodowego. Z tego też względu osoby, które nie miały dotychczas możliwości wypełnić swoje CV, mogą znaleźć pierwszą pracę. Wpis w CV o pracy trwającej np. 3 lub 4 miesiące powinien pomóc w znalezieniu kolejnego zatrudnienia.

Nie tylko praca fizyczna

Utarło się, że z agencji pracy tymczasowej najczęściej korzystają pracodawcy poszukujący pracowników fizycznych. Niekoniecznie. Trzeba pamiętać choćby o sezonie urlopowym. W trakcie tego wypoczywają również pracownicy umysłowi, których obowiązki nie zawsze mogą pozostać nietknięte przez kilka tygodni. Szczególnie w ostatnich latach pracownicy agencji tymczasowych podkreślają, że zauważają wzrost zainteresowania pracodawców działających w wąskich branżach i poszukujących wyspecjalizowanych pracowników np. na czas wakacji.

Zalety pracy tymczasowej Wady pracy tymczasowej
Możliwość szybkiego znalezienia pracy Mniejsza stabilność zatrudnienia
Elastyczność pracy Niemożność zaciągnięcia kredytu hipotecznego
Ochrona praw pracownika Brak długoterminowego zabezpieczenia
Możliwość zdobycia doświadczenia i nawiązania kontaktów zawodowych Potencjalny brak świadczeń pozapłacowych

Elastycznie, czyli zaplanuj sam swój dzień

Praca tymczasowa ma jeszcze jedną niewątpliwą zaletę – jest elastyczna. W praktyce oznacza to, że większość osób zainteresowanych ma możliwość dostosować swój grafik do innych zajęć. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia tych osób, które się uczą, studiują lub posiadają małe dzieci i nie mogą poświęcić pracy całego dnia. Fakt, że praca tymczasowa jest elastyczna pozwala również na podreperowanie domowego budżetu osobom, które pracują, ale mają chwilowe braki w gotówce.

Tylko tymczasowe rozwiązanie

Z całą pewnością nie można powiedzieć, że praca tymczasowa nie ma zalet. Z drugiej strony nie można zapominać o wadach – i takie można śmiało wypunktować. Główną jest fakt, że takie zatrudnienie nie daje pracownikowi żadnego zabezpieczenia – praca tymczasowa jest mniej stabilna, co przekłada się np. na niemożność zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Kwestia ta jest szczególnie istotna dla tych osób, które są zainteresowane zakupem choćby mieszkania, a nie posiadają możliwości nabycia go za gotówkę.

Choć praca tymczasowa nie zawsze musi być najlepszym rozwiązaniem, nie można zapominać, że może ona z powodzeniem zainteresować osoby, które poszukują dodatkowego zarobku. Z tego też względu śmiało można uznać, że dla pewnych osób i w pewnych sytuacjach jest ona opłacalna.

Wynagrodzenie pracownika tymczasowego

Pracownicy tymczasowi mają prawo do otrzymywania takiego samego wynagrodzenia jak stałym pracowników, jeżeli wykonują te same zadania. Wynagrodzenie pracownika tymczasowego powinno zależeć od rodzaju wykonywanej pracy, jej skomplikowania i wymaganego doświadczenia, a nie od rodzaju umowy o pracę.

Niektóre agencje pracy tymczasowej mogą oferować dodatkowe korzyści, takie jak premie czy świadczenia pozapłacowe. Warto więc dokładnie sprawdzić, co oferuje dana agencja przed podjęciem decyzji o podjęciu pracy tymczasowej.

5 ciekawostek i dodatkowych informacji o pracy tymczasowej

 • Praca tymczasowa pochodzi od słowa "temp", które pochodzi z języka angielskiego i oznacza "czasowy". Wzięło się stąd, że zatrudnienie tymczasowe pierwotnie miało na celu pokrycie krótkotrwałych luk w zatrudnieniu.
 • Praca tymczasowa stała się popularna po II wojnie światowej, kiedy to firmy potrzebowały elastycznego zasobu pracowników, aby poradzić sobie ze zmieniającymi się warunkami biznesowymi.
 • Często praca tymczasowa jest mylona z pracą sezonową, ale to nie to samo. Praca sezonowa jest ograniczona do konkretnego okresu roku, natomiast praca tymczasowa może być realizowana przez cały rok.
 • Według danych Eurostatu, w 2020 roku 14% wszystkich umów o pracę w Polsce było umowami tymczasowymi.
 • Z danych GUS wynika, że w 2021 roku najwięcej osób pracujących tymczasowo w Polsce było w sektorze przemysłu (22% wszystkich pracowników tymczasowych).

To może Cię również zainteresować

Agencja pracy - czy warto skorzystać z jej usług?

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

6 komentarzy

Łucja

Łucja

Czasami praca lepsza jest niż się ją posiada niż jej nie ma.
andrzej

andrzej

Praca dorywcza to zatrudnianie pracowników na bardzo krótki okres lub okazjonalnie. Widać się opłąca w wielu branżach.
Freddy

Freddy

Lepiej mieć pracę niż jej nie mieć. Dzisiaj wiele ludzi co chwile zmienia pracę, więc sytuacja na całym świecie pod tym względem jest naturalna. Tymczasowa praca za granicą także jest normalnością pod tym względem.
Pamela

Pamela

Fajny artykuł. Bardzo przydatny. "Od strony formalnej praca tymczasowa to współpraca między trzema podmiotami, czyli pracownikiem, agencją pracy tymczasowej i pracodawcą". Uważam osobiście, że praca tymczasowa jak ktoś nie ma innej pracy, może być bardzo opłacalna...
Oliwia

Oliwia

Musi być minimum od państwa. Wartość dla każdego rodzaju rekompensaty jest łatwa do ustalenia dla zwykłego wynagrodzenia, świadczeń, premii pieniężnych i zachęt pieniężnych, ale wartość podatkowa zachęt bezgotówkowych może być trudniejsza do ustalenia.
Gosia

Gosia

To musi każdy sobie powiedzieć czy się opłaca. Niektórzy wolą umowy cywilno-prawne bo nie zważają na emeryturę. Każda sytuacja jest inna a praca często każda się opłaca.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka