Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Twoje prawa i wynagrodzenie: rola regulaminu pracy

9 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 19 głosów

19 głosów

5 komentarzy
Twoje prawa i wynagrodzenie: rola regulaminu pracy
Regulamin pracy i regulamin wynagradzania to kluczowe dokumenty, które kształtują zasady pracy i wynagrodzenia. Warto się z nimi zapoznać, aby skorzystać z pełni praw i korzyści w miejscu pracy.

Wstęp

Zgodnie z art. 104 § 1 Kodeksu pracy: Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. W każdym regulaminie można przy tym wyróżnić dwie części, czyli normatywną i informacyjną. W tej pierwszej regulamin pracy powinien normować kwestie, które wyszczególnione zostały w art. 1041 § 1 Kodeksu pracy. Mowa tu między innymi o: organizacji pracy; systemach i rozkładach czasu pracy oraz przyjętych okresach rozliczeniowych; porze nocnej; terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia czy wykazie prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom. W drugiej części zainteresowani powinni znaleźć szczegółowe informacje o karach, które stosowane są zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Kto i w jakim trybie ustala regulamin?

Nie każdy pracodawca ma obowiązek ustalić regulamin pracy. Z całą pewnością konieczne jest ustalenie regulaminu przez podmiot zatrudniający co najmniej 20 pracowników i wówczas, gdy zakład pracy nie jest objęty układem zbiorowym pracy. Jeżeli jednak w firmie działa zakładowa organizacja związkowa, to pracodawca regulamin powinien ustalić w uzgodnieniu z nią. W drugim przypadku konieczne jest ustalenie terminu, w jakim prace zostaną wykonane. Zgodnie bowiem z art. 1042 § 2 Kodeksu pracy: W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin ustala pracodawca. Nieco inaczej jest w sytuacji, w której w zakładzie działa więcej niż jedna organizacja. W takim przypadku powinny one w pierwszej kolejności uzgodnić jedno stanowisko, które przedstawią pracodawcy.

Treść regulaminu wynagradzania

Z punktu widzenia pracowników, istotnym faktem jest, że poza regulaminem pracy podmiot zatrudniający zobowiązany jest też ustalić regulamin wynagrodzenia. W tym ostatnim powinny znaleźć się stosowne zapiski dotyczące warunków wynagradzania zatrudnionych, jak również przyznawania innych świadczeń, które związane są z wykonywaniem prac. W takim ujęciu ten wewnątrzzakładowy akt normatywny może określać nie tylko zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego, ale również przyznawania innych składników płacowych, z których wymienić można między innymi premie, które co istotne nie muszą przysługiwać wszystkim świadczącym pracę. Jeżeli informacje na temat dodatkowych składników pensji nie znajdą się w regulaminie wynagradzania, to możliwe jest ich ustalenie w odrębnych wewnątrzzakładowych aktach normatywnych.

Szukasz pracy?

Asystent Projektanta drogowego

ROBIMART Sp. z o.o.

 • Pruszków
Dodana

Inżynier ds. Inwestycji Budowlanych

Dijo Baking Sp. z o.o.

 • Wrocław
Dodana

Sortowanie paczek**TYGODNIÓWKI**24/h**Bielsko-Biała

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Jaworze
 • 24-25 zł / h
Dodana

Praca dodatkowa- tygodniówki- Rybitwy - popołudnia godz.15.00-20.00

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Niepołomice
 • 26-26 zł / h
Dodana

Asystent biurowy

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

 • Bielsko-Biała
Dodana

Kto ustala regulamin wynagradzania?

Podobnie, jak w przypadku regulaminu pracy, nie każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby ustalić regulamin wynagradzania. Zgodnie z przepisami, ten obowiązek spoczywa na pracodawcach, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników i jednocześnie nie są objęci układem zbiorowym pracy. Warto też pamiętać, że taki regulamin podmiot zatrudniający powinien ustalać w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, jeżeli taka działa u niego. Podobnie, jak w przypadku regulaminu pracy, jeżeli na terenie firmy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, to powinny one przedstawić wspólnie uzgodnione stanowisko w sprawie projektu regulaminu nie później niż w ciągu 30 dni od zapoznania się z nim. W przeciwnym wypadku do samodzielnego ustalenia regulaminu zobowiązany jest sam pracodawca.

Zatrudnianie pracowników w oparciu o umowę o pracę wiąże się z koniecznością wypłacania pracownikom wynagrodzenia za wykonaną pracę. Zgodnie bowiem z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zasadniczo kwestie wynagradzania pracowników za wykonaną przez nich pracę mogą zostać rozstrzygnięte w indywidualnych umowach, które podpisują strony lub też w regulaminie wynagradzania. Obowiązku tworzenia regulaminu nie ma przy tym każdy podmiot zatrudniający pracowników. Ustawodawca dokładne wytyczne zawarł w Kodeksie pracy.

Jeżeli zatrudniasz co najmniej 20 pracowników i nie jesteś objęty układem zbiorowym pracy, masz obowiązek ustalenia regulaminów pracy i wynagradzania, które określają prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracowników.

Treść regulaminu wynagradzania

Jak wskazano powyżej, regulamin wynagradzania jest jednym z regulaminowych źródeł prawa, które obowiązywać może w zakładzie pracy. To właśnie w nim rozstrzygane są wszelkie kwestie dotyczące wynagradzania pracowników i przyznawania im świadczeń związanych z pracą. Oznacza to, że poza wynagrodzeniem mogą tam znaleźć się zapisy dotyczące m.in.  premii czy nagród, do których pracownik może nabyć prawo. Warto przy tym zauważyć, że taki regulamin obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określenie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę (art. 77 § 3 Kodeksu pracy).

Ustalanie regulaminu wynagradzania

W Kodeksie pracy każdy pracodawca znajdzie również szczegółowe informacje na temat tego, kiedy i w jaki sposób należy ustanowić regulamin wynagradzania. Zgodnie z przepisami, taki obowiązek dotyczy podmiotów, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników i nie są objęte układem zbiorowym pracy. Warto przy tym zauważyć, że nie zawsze sam pracodawca jest zobowiązany do jego ustanowienia. W sytuacji, gdy w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, to zastosowanie ma art. 77 § 4 Kodeksu pracy. Wówczas pracodawca powinien ustalać regulamin wynagradzania właśnie z zakładową organizacją związkową. Co w sytuacji, gdy w firmie nie działa jedna taka organizacja, ale kilka? Powinny one porozumieć się w kwestii poszczególnych punktów regulaminu, zaś pracodawcy przedstawić wspólnie uzgodnione stanowisko i to nie później niż w ciągu 30 dni od przedstawienia im projektu regulaminu. W przeciwnym razie gdy brak porozumienia podmiot zatrudniający może samodzielnie ustanowić regulamin.

Co poza regulaminem wynagradzania?

W praktyce, poza regulaminem wynagradzania w zakładzie pracy mogą również funkcjonować inne regulaminy. Wśród najbardziej popularnych wskazać należy na regulamin pracy. Punkty tego dokumentu, w odróżnieniu od wyżej omówionego, koncentrują się na ustaleniu organizacji i porządku w procesie pracy. W tym źródle prawa mogą znaleźć się również informacje o prawach i obowiązkach zarówno pracowników, jak i pracodawcy.

Regulamin pracy podobnie jak regulamin wynagradzania ustanawia pracodawca, który zatrudnia więcej niż 50 pracowników i nie jest objęty układem zbiorowym pracy. Warto zauważyć, że również tu pracodawca jest zobowiązany wziąć pod uwagę zdanie zakładowej organizacji związkowej zgodnie z przepisami, powinien on poszczególne punkty uzgodnić z jej przedstawicielami. Zastosowanie mają także przepisy wskazujące na to, że w przypadku działania większej ilości organizacji powinny się one porozumieć odnośnie poszczególnych punktów i przedstawić wspólną koncepcję pracodawcy. W przeciwnym razie również ma on możliwość samodzielnego dokonania ustaleń.

Co powinien zawierać regulamin pracy?

 • organizację pracy, w tym godziny, dni wolne i przerwy
 • informacje o wynagrodzeniu i świadczeniach pracowników
 • prawa i obowiązki pracowników oraz zachowanie w miejscu pracy
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • procedury awaryjne i zgłaszanie incydentów
 • komunikację wewnętrzną i kontakt z pracodawcą
 • postępowanie dyscyplinarne i sankcje za złamanie zasad
 • zmiany w regulaminie i procedury aktualizacji.

Co powinien działać regulamin wynagrdzania

 • zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego
 • informacje o dodatkowych składnikach płacowych, takich jak premie
 • terminy wypłaty wynagrodzenia
 • świadczenia i dodatki związane z pracą
 • procedury awansów i podwyżek
 • zasady dla przypadków nieobecności
 • kwestie związane z opodatkowaniem wynagrodzenia
 • procedury reklamacji dotyczących wynagrodzenia

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

5 komentarzy

regulamin

regulamin

Wszystko trzeba poznać od środka. Informacje zawarte w regulaminie mają wielkie znaczenie.
Proboszcz

Proboszcz

Problem w tym, że niby regulamin jest, a nigdy go nie czytałam:) Teraz muszę się bardziej zainteresować tym co się dzieje w mojej firmie. Podstawy jak widać trzeba posiadać. Inaczej niewiedza może kosztować.
Samira

Samira

Przydatny artykuł. U nas w pracy jest regulamin pracy i wynagradzania. Dzięki temu wie się, jaka wypłata powinna być na koncie w danym miesiącu.
Moniek

Moniek

W regulaminie powinno być nie tylko to. Przepisy dotyczące odszkodowań dla pracowników różnią się między państwami i terytoriami. Rolnicy akcji powinni sprawdzić u swojego ubezpieczyciela pracowniczego, ponieważ każda sytuacja może być inna.
Luna

Luna

Wszystko musimy czytać dogłębnie, potem kawa została wylana. Regulamin tak jak opis stanowiska pracy to podstawa, która praktycznie reguluje wszystkie obowiązki związane z pracą.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka