Informacji o wynagrodzeniu szukaj w regulaminie

Informacji o wynagrodzeniu szukaj w regulaminie
Regulamin pracy jest wewnątrzzakładowym aktem normatywnym, który ustala między innymi organizację i porządek w procesie pracy. W nim również znaleźć można istotne informacje związane bezpośrednio z wynagrodzeniem, które należy się pracownikom za wykonaną pracę. Kto i kiedy ma obowiązek ustalić regulamin pracy i wynagradzania?

Zgodnie z art. 104 § 1 Kodeksu pracy: ?Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników?. W każdym regulaminie można przy tym wyróżnić dwie części, czyli normatywną i informacyjną. W tej pierwszej regulamin pracy powinien normować kwestie, które wyszczególnione zostały w art. 1041 § 1 Kodeksu pracy. Mowa tu między innymi o: organizacji pracy; systemach i rozkładach czasu pracy oraz przyjętych okresach rozliczeniowych; porze nocnej; terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia czy wykazie prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom. W drugiej części zainteresowani powinni znaleźć szczegółowe informacje o karach, które stosowane są zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Kto i w jakim trybie ustala regulamin?

Nie każdy pracodawca ma obowiązek ustalić regulamin pracy. Z całą pewnością konieczne jest ustalenie regulaminu przez podmiot zatrudniający co najmniej 20 pracowników i wówczas, gdy zakład pracy nie jest objęty układem zbiorowym pracy. Jeżeli jednak w firmie działa zakładowa organizacja związkowa, to pracodawca regulamin powinien ustalić w uzgodnieniu z nią. W drugim przypadku konieczne jest ustalenie terminu, w jakim prace zostaną wykonane. Zgodnie bowiem z art. 1042 § 2 Kodeksu pracy: ?W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin ustala pracodawca?. Nieco inaczej jest w sytuacji, w której w zakładzie działa więcej niż jedna organizacja. W takim przypadku powinny one ? w pierwszej kolejności ? uzgodnić jedno stanowisko, które przedstawią pracodawcy.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Treść regulaminu wynagradzania

Z punktu widzenia pracowników, istotnym faktem jest, że poza regulaminem pracy podmiot zatrudniający zobowiązany jest też ustalić regulamin wynagrodzenia. W tym ostatnim powinny znaleźć się stosowne zapiski dotyczące warunków wynagradzania zatrudnionych, jak również przyznawania innych świadczeń, które związane są z wykonywaniem prac. W takim ujęciu ten wewnątrzzakładowy akt normatywny może określać nie tylko zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego, ale również przyznawania innych składników płacowych, z których wymienić można między innymi premie, które ? co istotne ? nie muszą przysługiwać wszystkim świadczącym pracę. Jeżeli informacje na temat dodatkowych składników pensji nie znajdą się w regulaminie wynagradzania, to możliwe jest ich ustalenie w odrębnych wewnątrzzakładowych aktach normatywnych.

Kto ustala regulamin wynagradzania?

Podobnie, jak w przypadku regulaminu pracy, nie każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby ustalić regulamin wynagradzania. Zgodnie z przepisami, ten obowiązek spoczywa na pracodawcach, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników i jednocześnie nie są objęci układem zbiorowym pracy. Warto też pamiętać, że taki regulamin podmiot zatrudniający powinien ustalać w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, jeżeli taka działa u niego. Podobnie, jak w przypadku regulaminu pracy, jeżeli na terenie firmy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, to powinny one przedstawić wspólnie uzgodnione stanowisko w sprawie projektu regulaminu nie później niż w ciągu 30 dni od zapoznania się z nim. W przeciwnym wypadku do samodzielnego ustalenia regulaminu zobowiązany jest sam pracodawca.

Oceń ten wpis
Informacji o wynagrodzeniu szukaj w regulaminie
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Proboszcz
2019-12-04, 12:55
Problem w tym, że niby regulamin jest, a nigdy go nie czytałam:) Teraz muszę się bardziej zainteresować tym co się dzieje w mojej firmie. Podstawy jak widać trzeba posiadać. Inaczej niewiedza może kosztować.
Samira
2019-05-18, 08:44
Przydatny artykuł. U nas w pracy jest regulamin pracy i wynagradzania. Dzięki temu wie się, jaka wypłata powinna być na koncie w danym miesiącu.
Moniek
2019-05-02, 13:00
W regulaminie powinno być nie tylko to. Przepisy dotyczące odszkodowań dla pracowników różnią się między państwami i terytoriami. Rolnicy akcji powinni sprawdzić u swojego ubezpieczyciela pracowniczego, ponieważ każda sytuacja może być inna.
Luna
2019-04-01, 19:15
Wszystko musimy czytać dogłębnie, potem kawa została wylana. Regulamin tak jak opis stanowiska pracy to podstawa, która praktycznie reguluje wszystkie obowiązki związane z pracą.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.