!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Informacji o wynagrodzeniu szukaj w regulaminie

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 19 głosów

19 głosów

5 komentarzy

Informacji o wynagrodzeniu szukaj w regulaminie
Regulamin pracy jest wewnątrzzakładowym aktem normatywnym, który ustala między innymi organizację i porządek w procesie pracy. W nim również znaleźć można istotne informacje związane bezpośrednio z wynagrodzeniem, które należy się pracownikom za wykonaną pracę. Kto i kiedy ma obowiązek ustalić regulamin pracy i wynagradzania?

Zgodnie z art. 104 § 1 Kodeksu pracy: ?Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników?. W każdym regulaminie można przy tym wyróżnić dwie części, czyli normatywną i informacyjną. W tej pierwszej regulamin pracy powinien normować kwestie, które wyszczególnione zostały w art. 1041 § 1 Kodeksu pracy. Mowa tu między innymi o: organizacji pracy; systemach i rozkładach czasu pracy oraz przyjętych okresach rozliczeniowych; porze nocnej; terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia czy wykazie prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom. W drugiej części zainteresowani powinni znaleźć szczegółowe informacje o karach, które stosowane są zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Kto i w jakim trybie ustala regulamin?

Nie każdy pracodawca ma obowiązek ustalić regulamin pracy. Z całą pewnością konieczne jest ustalenie regulaminu przez podmiot zatrudniający co najmniej 20 pracowników i wówczas, gdy zakład pracy nie jest objęty układem zbiorowym pracy. Jeżeli jednak w firmie działa zakładowa organizacja związkowa, to pracodawca regulamin powinien ustalić w uzgodnieniu z nią. W drugim przypadku konieczne jest ustalenie terminu, w jakim prace zostaną wykonane. Zgodnie bowiem z art. 1042 § 2 Kodeksu pracy: ?W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin ustala pracodawca?. Nieco inaczej jest w sytuacji, w której w zakładzie działa więcej niż jedna organizacja. W takim przypadku powinny one ? w pierwszej kolejności ? uzgodnić jedno stanowisko, które przedstawią pracodawcy.

Treść regulaminu wynagradzania

Z punktu widzenia pracowników, istotnym faktem jest, że poza regulaminem pracy podmiot zatrudniający zobowiązany jest też ustalić regulamin wynagrodzenia. W tym ostatnim powinny znaleźć się stosowne zapiski dotyczące warunków wynagradzania zatrudnionych, jak również przyznawania innych świadczeń, które związane są z wykonywaniem prac. W takim ujęciu ten wewnątrzzakładowy akt normatywny może określać nie tylko zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego, ale również przyznawania innych składników płacowych, z których wymienić można między innymi premie, które ? co istotne ? nie muszą przysługiwać wszystkim świadczącym pracę. Jeżeli informacje na temat dodatkowych składników pensji nie znajdą się w regulaminie wynagradzania, to możliwe jest ich ustalenie w odrębnych wewnątrzzakładowych aktach normatywnych.

Kto ustala regulamin wynagradzania?

Podobnie, jak w przypadku regulaminu pracy, nie każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby ustalić regulamin wynagradzania. Zgodnie z przepisami, ten obowiązek spoczywa na pracodawcach, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników i jednocześnie nie są objęci układem zbiorowym pracy. Warto też pamiętać, że taki regulamin podmiot zatrudniający powinien ustalać w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, jeżeli taka działa u niego. Podobnie, jak w przypadku regulaminu pracy, jeżeli na terenie firmy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, to powinny one przedstawić wspólnie uzgodnione stanowisko w sprawie projektu regulaminu nie później niż w ciągu 30 dni od zapoznania się z nim. W przeciwnym wypadku do samodzielnego ustalenia regulaminu zobowiązany jest sam pracodawca.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Podziel się

5 komentarzy

regulamin

regulamin

Wszystko trzeba poznać od środka. Informacje zawarte w regulaminie mają wielkie znaczenie.
Proboszcz

Proboszcz

Problem w tym, że niby regulamin jest, a nigdy go nie czytałam:) Teraz muszę się bardziej zainteresować tym co się dzieje w mojej firmie. Podstawy jak widać trzeba posiadać. Inaczej niewiedza może kosztować.
Samira

Samira

Przydatny artykuł. U nas w pracy jest regulamin pracy i wynagradzania. Dzięki temu wie się, jaka wypłata powinna być na koncie w danym miesiącu.
Moniek

Moniek

W regulaminie powinno być nie tylko to. Przepisy dotyczące odszkodowań dla pracowników różnią się między państwami i terytoriami. Rolnicy akcji powinni sprawdzić u swojego ubezpieczyciela pracowniczego, ponieważ każda sytuacja może być inna.
Luna

Luna

Wszystko musimy czytać dogłębnie, potem kawa została wylana. Regulamin tak jak opis stanowiska pracy to podstawa, która praktycznie reguluje wszystkie obowiązki związane z pracą.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.