Twoje wsparcie w rekrutacji

GŁÓWNY SPECJALISTA (ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH) W WYDZIALE INFORMATYKI

Zakres obowiązków:

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku,
- Praca w roli Administratora Sieci Komputerowych - Administracja siecią informatyczną urzędu
- Administracja urządzeniami Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
- Administracja urządzeniami firewall
- Wsparcie użytkowników oraz administratorów w zakresie rozwiązywania problemów sieciowych
- Udział w projektach wdrożeniowych
- Tworzenie dokumentacji sieci komputerowych
- Realizacja zadań administratora na terenie miasta w rozproszonych punktach węzłowych (konieczna mobilność)
- Inne obowiązki zgodne z poleceniem przełożonego

Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:
- Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 m-cy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony,
- Wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się z obligatoryjnych elementów: miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5%-20% - zgodnie z ustawą), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki zgodnie z ustawą), nagrody jubileuszowej po osiągnięciu; wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75%-400% zgodnie z ustawą)
ZFŚS oraz KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa),
- Miejscem pracy jest siedziba urzędu lub miejsce wskazane przez pracodawcę
- Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym powyżej 4h dziennie, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim
- praca w terenie, praca na wysokości (do 3 metrów)
- Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym w rozumieniu ustawy ( aktualny Dz.U. 2019 poz.1282).

Dodatkowo pracownikom oferujemy:
- Stabilność zatrudnienia
- Regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance),
- Przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym
- Możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Urzędu Miejskiego
- Podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich, webinariach, konferencjach
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych
- Praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym
- Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach rozwijających Dąbrowę Górniczą i markę miasta
- Lunch bar na terenie Urzędu
- Bezpłatny, zadaszony i strzeżony parking dla samochodów, rowerów, skuterów, hulajnóg.

Wymagania:

Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne -formalne . - Obywatelstwo polskie, jednak o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
- Wykształcenie Wyższe Inżynierskie o kierunku lub specjalności: informatyka, elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka, elektrotechnika lub pokrewne
- Doświadczenie zawodowe 4 letni staż pracy
- Odbyte szkolenie Cisco Certified Network Associate (CCNA) lub równoważne dokument potwierdzający ukończenie szkolenia lub kursu.
- Umiejętność obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną.

WAŻNE - W przypadku spełnienia wymagań niezbędnych nie zapomnij dołączyć scanów dokumentów potwierdzających ich nabycie

Wymagania i umiejętności niezbędne weryfikowane podczas rekrutacji
- znajomość języka angielskiego na poziomie rozumienia dokumentacji technicznej
- znajomość zasad funkcjonowania sieci ethernet w tym rozległych sieci światłowodowych
- znajomość protokołów komunikacyjnych w sieciach komputerowych
- znajomość zasad routingu, a w szczególności podstawowych zasad działania protokołów routingu dynamicznego IS-IS oraz IBGP
- umiejętność konstruowania podstawowych reguł ACL
- praktyczna umiejętność adresowania sieci IP oraz tworzenia reguł NAT
- ogólna znajomość zasad funkcjonowania firewalli typu UTM
- podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania sieci wi-fi

Wymagane dodatkowe.
- mile widziana znajomość podstawowych zasad bezpośredniego wsparcia użytkowników sieci
- mile widziane doświadczenie na stanowisku administratora sieci komputerowych lub podobnym
- Prawo jazdy kat. B

Wymagane kompetencje miękkie.
Komunikatywność, dążenie do rezultatów, wysoka kultura osobista, otwartość na zmiany, elastyczność, odpowiedzialność, rzetelność,
sumienność, umiejętność pracy w zespole.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Górniczej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
od 3 100 PLN
Opis wynagrodzenia:
kwota brutto + dodatek stażowy według ustawy oraz dodatek funkcyjny
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, powiat: m. Dąbrowa Górnicza, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, powiat: m. Dąbrowa Górnicza, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
Dokumenty przesłane jako załącznik do mailowego zgłoszenia rekrutacyjnego, prosimy o przesłanie załączników w pliku MS Word lub pdf:
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
- Kserokopie/scan świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy ( w przypadku pozostawania w zatrudnieniu).
- Kserokopie/scan dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (UWAGA jeśli w wymaganiach dokładnie wskazujemy rodzaj/poziom wykształcenia oznacza to, że oczekujemy potwierdzenia dokładnie takich kwalifikacji).
- Kserokopia/scan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Odznaczenie w formularzu rekrutacji elektronicznej niezbędnych oświadczeń:
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych
z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- RODO klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tej rekrutacji,
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie.
Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

W rekrutacji decyduje data wpływu tj do dnia 17.12.2020 r. za pośrednictwem systemu do elektronicznej rekrutacji, zgłoszenia dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonych naborów oraz informacji na temat rozstrzygnięć można uzyskać w Wydziale Kadr i Płac tel. 32 2956740

Kandydaci, którzy nie posiadają dostępu do komputera z Internetem, Urząd Miejski w swojej siedzibie udostępni stanowisko komputerowe służące do tego celu. Informację o dokładnej lokalizacji dedykowanego komputera można uzyskać na stanowisku nr 14 i można z niego korzystać w godzinach pracy Urzędu.

Pozostałe informacje
- Liczba kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej bądź pisemnego testu wiedzy zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.
- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.
- Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów i sposobu rekrutacji znajduje się w Regulaminie Naboru: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5862/dokument/136344
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: inny - Przyjmujemy aplikacje składane wyłącznie drogą elektroniczną - wypełnij formularz aplikacyjny:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7331fd5f0d72431d84ea6c35e8b4ae4c

, Termin: 17.12.2020 r.
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Prosimy o wypełnienie formularza przygotowanego przez pracodawcę
Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę z formularzem pracodawcy do zbierania CV kandydatów.
APLIKUJ
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Zawód:
Administrator
Miejsce pracy:
Dąbrowa Górnicza
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
od 3100 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
18-11-2020
Oferta wygasa w dniu:
17-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

PROMOWANE
cafe+co DELIKOMAT Sp.z o.o.

Specjalista ds. administracyjnych

Zawód: administrator Rodzaj: umowa o pracę
cafe+co DELIKOMAT Sp.z o.o.
cafe+co DELIKOMAT Sp.z o.o.

POLECANA
Bielsko-Biała
Dąbrowa Górnicza

20-11-2020 POLECANA
SalesHR

Administrator Sieci LAN/WAN/WLAN

Zawód: administrator Rodzaj: umowa o pracę
SalesHR
SalesHR
Rekrutacja zdalna 
6000-8000 zł
UoP brutto/mies.
?

POLECANA
Kraków
Dąbrowa Górnicza

25-11-2020 POLECANA
6000-8000 zł
UoP brutto/mies.
?

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

Zawód: administrator Rodzaj: umowa o pracę
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Tychy
Dąbrowa Górnicza

10-11-2020
od 4000 zł
UoP brutto/mies.