Twoje wsparcie w rekrutacji

POLOmarket Łowicz zatrudni pracowników!!

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-06-05

Wysłanie CV jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Frapo Dystrybucję Sp. z o.o.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Frapo-Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hurtowej 2,
62-510 Konin (dale jako: Frapo-Dystrybucja lub Spółka).
Kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: @

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1) Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy,
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie przekazania pozostałych danych przez kandydata do pracy,
 art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnym oświadczeniu) w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych w tym danych o stanie zdrowia) określonych w art. 9 ust. 1 RODO*.
2) Przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody w oddzielnym oświadczeniu)
3) Obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dbaniu o wizerunek, wiarygodność i dobre imię).
Frapo-Dystrybucja będzie przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie spółką, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, przychodniom medycyny pracy w zakresie kierowania kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie. Informujemy również, iż z uwagi na specyfikę działalności Spółki odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być partnerzy biznesowi, działający
w ramach sieci supermarketów pn. POLOmarket, których pełną listę można uzyskać także poprzez kontakt
z Inspektorem ochrony danych lub Administratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe w zależności od celu będą przetwarzane przez następujący okres:
1) W celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy - 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji;
2) W celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie pozostałych danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody do czasu wycofania udzielonej zgody jednakże nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana,
3) W celu przeprowadzenia późniejszych rekrutacji – do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana,
4) W celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami- 12 miesięcy po zakończeniu rekrutacji (dotyczy informacji utrwalonych podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO*),
 prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*; art. 9 ust. 2 lit. a RODO* oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
 prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych do którego masz prawo w dowolnym momencie- wyślij wiadomość na adres e-mail: @ lub pisemnie na adres Administratora Danych- FRAPO-DYSTRYBUCJI, którego dane kontaktowe znajdują się w niniejszej informacji.
Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.
* Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Poszukujemy kandydatów do naszego supermarketu na stanowisko:
ZASTĘPCA KIEROWNIKA SKLEPU

Zaoferujemy Ci miejsce pracy, które zapewnia:

•stabilne zatrudnienie- Umowę o pracę bez okresu próbnego !
•atrakcyjne wynagrodzenie, premie, dodatki,
•pakiety socjalne- prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie,
•jasno określoną ścieżkę rozwoju zawodowego,
•pracę z ludźmi z pasją i świetną atmosferą,
•zniżkowe karty pracownicze,
•pakiety szkoleń.

Chcemy byś był odpowiedzialny za:

•organizowanie czasu pracy własnego oraz podległym pracownikom w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu,
•zapewnienie przestrzegania zasad standardów pracy,
•budowanie właściwego wizerunku firmy w oczach klientów,
•zamawianie towaru w celu zapewnienia ciągłości sprzedaży asortymentu, dbanie o prawidłową jakość i ekspozycję towaru.

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

•posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku,
•posiadasz zdolności przewodzenia zespołem,
•jesteś dyspozycyjny do pracy w systemie dwuzmianowym,
•posiadasz książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
•posiadasz wykształcenie minimum średnie,
•dobrze znasz pakiet Office

DOŁĄCZ DO NAS !


ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO KONTAKTU WYŁĄCZNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających ofertę pracy w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowiska pracy


Administratorem Państwa danych osobowych jest Frapo-Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hurtowej 2,
62-510 Konin (dale jako: Frapo-Dystrybucja lub Spółka).
Kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: @

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1) Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy,
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie przekazania pozostałych danych przez kandydata do pracy,
 art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnym oświadczeniu) w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych w tym danych o stanie zdrowia) określonych w art. 9 ust. 1 RODO*.
2) Przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody w oddzielnym oświadczeniu)
3) Obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dbaniu o wizerunek, wiarygodność i dobre imię).
Frapo-Dystrybucja będzie przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie spółką, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, przychodniom medycyny pracy w zakresie kierowania kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie. Informujemy również, iż z uwagi na specyfikę działalności Spółki odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być partnerzy biznesowi, działający
w ramach sieci supermarketów pn. POLOmarket, których pełną listę można uzyskać także poprzez kontakt
z Inspektorem ochrony danych lub Administratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe w zależności od celu będą przetwarzane przez następujący okres:
1) W celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy - 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji;
2) W celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie pozostałych danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody do czasu wycofania udzielonej zgody jednakże nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana,
3) W celu przeprowadzenia późniejszych rekrutacji – do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana,
4) W celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami- 12 miesięcy po zakończeniu rekrutacji (dotyczy informacji utrwalonych podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO*),
 prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*; art. 9 ust. 2 lit. a RODO* oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
 prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych do którego masz prawo w dowolnym momencie- wyślij wiadomość na adres e-mail: @ lub pisemnie na adres Administratora Danych- FRAPO-DYSTRYBUCJI, którego dane kontaktowe znajdują się w niniejszej informacji.
Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.
* Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Zawód:
Kasjer
Miejsce pracy:
Łowicz
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
14-02-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

KASJER HANDLOWY

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa na okres próbny
"DINO POLSKA" Sp. z o.o.
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Sochaczew
Opublikowana:01-05-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

KASJER HANDLOWY

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa na okres próbny
"DINO POLSKA" Sp. z o.o.
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Teresin
Opublikowana:01-05-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

KASJER HANDLOWY 59A

Zawód: kasjer Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
Żyrardów
Opublikowana:29-05-2020

KASJER- SPRZEDAWCA

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa na okres próbny
"DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Łódź
Opublikowana:05-06-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

SPRZEDAWCA

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Tuszyn
Opublikowana:29-05-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

KASJER HANDLOWY

Zawód: kasjer Rodzaj: inna
AMREST Sp. z o. o. (Restauracja KFC)
Płońsk
Opublikowana:14-05-2020

KASJER SPRZEDAWCA K/M

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa na okres próbny
kontakt przez PUP
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Warszawa
Opublikowana:01-06-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

KASJER

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
KAYAK Michał KAjak
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Warszawa
Opublikowana:25-05-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

SPRZEDAWCA

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa na okres próbny
1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "IMPEX" URSZULA PLUTA 2. AMIS S.C.
od 1300 zł
UoP brutto/mies.
Piotrków Trybunalski
Opublikowana:05-06-2020
od 1300 zł
UoP brutto/mies.

KASJER-SPRZEDAWCA

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
EKO MARKET 7 SP. Z O.O.
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Konstancin-Jeziorna
Opublikowana:02-06-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

praca w sklepie w Skierniewicach

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
tania odzież dyskont
Skierniewice
Opublikowana:05-06-2020

Praca na stacji paliw w Sochaczewie

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
Amic Energy
Sochaczew
Opublikowana:05-06-2020

Stryków ul. Targowa stanowisko kasjerskie

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
Jobmangroup
Stryków
Opublikowana:07-04-2020

Pracownik sklepu – zatrudnimy bez doświadczenia

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
Fallwork
Żyrardów
Opublikowana:03-06-2020

Pracownik sklepu przy Starej Przędzalni

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
Fallwork
Żyrardów
Opublikowana:03-06-2020

Kasjer - sprzedawca - Osoby Niepełnosprawne - Zgierz

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
Stow. EKON
Zgierz
Opublikowana:04-06-2020

Kasjer/ka - Grodzisk Mazowiecki

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
Golden Serwis rej. 6644
Grodzisk Mazowiecki
Opublikowana:29-05-2020

Szukam sprzedawcy do sklepu narzędziowego

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
Rompol
Błonie
Opublikowana:05-06-2020

Sprzedawca w salonach Monnari w C.H. w Łodzi/Rzgowie

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
Monnari
Łódź
Opublikowana:06-05-2020

Pracownik obsługi klienta stacja paliw PKN Orlen

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
Gmc Adam Palewski
Żabia Wola
Opublikowana:05-06-2020