Twoje wsparcie w rekrutacji

Referent

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-02-18

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie postępowań podatkowych w celu prawidłowego wymiaru należności budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w celu dywersyfikacji ryzyka niewykonania zobowiązania podatkowego
 • Prowadzenie czynności sprawdzających, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych, w celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych
 • Wydawanie postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotów podatku w celu weryfikacji prawidłowości zwrotu
 • Orzekanie w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w celu realizacji wniosków
 • Orzekanie w zakresie kar porządkowych w celu zdyscyplinowania uczestników postępowania

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Będzin
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-06
Oferta wygasła w dniu:
2020-02-18
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2020-02-21

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2020-02-21

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2020-02-20

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2020-02-20

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2020-02-19

Ekspert skarbowy

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2020-02-19

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2020-02-19

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych ds. ochrony informacji niejawnych oraz do spraw o

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Archiwum Państwowe w Katowicach
Katowice
2020-02-14

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Ruda Śląska
2020-02-19

Ekspert skarbowy ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-02-24

Referendarz ds. administracyjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Kraków
2020-02-22

Referent ds. postępowań wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-02-20

Referent ds. przejmowania dokumentacji z wyborów oraz wykonywania czynności kancelaryjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Archiwum Narodowe w Krakowie
Kraków
2020-02-18

Starszy referent ds. sekretarsko - biurowych i kancelaryjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Żywiec
2020-02-19

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
Opole
2020-02-18