Twoje wsparcie w rekrutacji

Referendarz

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-24

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie analiz na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych programów/planów/polityk w celu usprawnienia danego obszaru w zakresie konkurencyjności przemysłu okrętowego w tym: - formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach,- identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc., - gromadzenie danych, - aktualizowanie danych, zestawianie, wizualizacja danych (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.), - analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie, - analizowanie zasad i praktyki gromadzenia i przetwarzania danych, - formułowanie i konsultowanie raportu/ rekomendacji/ informacji;
 • Sprawozdawczość z realizacji polityki rozwoju, aktywizacji branży na potrzeby krajowe i międzynarodowe w zakresie przemysłu okrętowego w tym: - weryfikowanie otrzymanych opracowań/analiz/sprawozdań, - analiza i wprowadzanie danych do Systemu Metadanych Statystycznych (SMS) w zakresie specjalistycznych badań statystycznych, - współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym;
 • Sprawozdawczość na poziomie Ministerstwa w zakresie przemysłu okrętowego w tym: - gromadzenie materiałów merytorycznych, - realizacja obowiązków informacyjno-sprawozdawczych wobec KPRM/MF i innych podmiotów, - przygotowanie raportu;
 • Monitorowanie wdrażania strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.) w zakresie przemysłu okrętowego w tym: - tworzenie systemu wskaźników (m.in. wytycznych, metodologii liczenia, definicji, etc.), - tworzenie baz danych i narzędzi wspierających proces monitorowania, - tworzenie/ monitorowanie/ przekazywanie prognoz (np. płatności), - sporządzanie/ weryfikowanie analiz materiałów i opracowań związanych z bieżącym monitoringiem, - identyfikowanie problemów i zagrożeń w realizacji strategii/ programu/ programów oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych, - sporządzanie raportów przedstawiających stan realizacji strategii/ programu/ programów;
 • Opracowywanie analiz dotyczących współpracy zagranicznej w zakresie przemysłu okrętowego w tym: - zbieranie, weryfikacja i przetwarzanie informacji na podstawie wkładów wewnętrznych i zewnętrznych, - monitorowanie aktualnego stanu polskich stosunków międzynarodowych, w szczególności w zakresie kompetencji komórki, - opracowywanie analiz porównawczych w zakresie działalności innych państw i organizacji międzynarodowych;
 • Działania podejmowane na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE w zakresie analizy przemysłu okrętowego w tym: - monitorowanie i analizowanie zobowiązań wynikających z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, - analiza dokumentów krajowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa;
 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w zakresie przemysłu okrętowego w tym: - opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, - przygotowywanie lub opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów do pozarządowych projektów aktów normatywnych, - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo, - uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami;

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Wiedza w zakresie spraw europejskich i międzynarodowych
 • Znajomość zagadnień z zakresu gospodarki morskiej, w tym przemysłu okrętowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Myślenie analityczne
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-10
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-24
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Pruszków
2020-01-15

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Nowy Dwór Mazowiecki
2020-01-16

Referent ds. wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Węgrów
2020-01-10

Referent ds. analitycznych i sprawdzających oraz identyfikacji i rejestracji podatkowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Rawa Mazowiecka
2020-01-16

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Przasnysz
2020-01-16

Referent ds. kwatermistrzowsko-technicznych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu
Przasnysz
2020-01-16

Wizytator

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Płock
2020-01-15