Twoje wsparcie w rekrutacji

Młodszy kontroler skarbowy ds. wsparcia podatników w zakresie podatków dochodowych

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-11

Zakres obowiązków:

 • Weryfikacja po wzaględem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, z wykorzystaniem kontroli międzyformularzowej, deklaracji podatkowych, korekt, informacji, wniosków i innych dokumentów składanych również w formie elektronicznej.
 • Udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.
 • Sporządzanie wezwań do złożenia brakujących deklaracji oraz wniosków o naruszenie przepisów prawa.
 • Wprowadzanie do systemów informatycznych danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, w tym składanych w formie elektronicznej.
 • Przyjmowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów.
 • Tworzenie rejestrów przypisów i odpisów oraz uzgadnianie zapisów z komórką rachunkowości.
 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających.
 • Ustalanie wysokości uproszczonych zaliczek z tytułu podatku dochodowego i tworzenie wewnętrzynych dokumentów.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej lub skarbowej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Kontroler
Miejsce pracy:
Białystok
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-28
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-11
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)