Oferty pracy Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego w miastach

Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego - najnowsze oferty pracy

Znalezionych ofert: 2
Zawód: Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (NR 0266)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego umowa o pracę pełny etat
Bydgoszcz
21-01-2022

EKSPERT W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (NR 0208)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego umowa o pracę pełny etat
Bydgoszcz
18-01-2022
Zawód / stanowisko
Miejscowość
Województwo
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto/mies. ?
Oferty z okresu

Zawód specjalisty ds. zarządzania kryzysowego

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego jest najwyższej klasy menedżerem, który może przeprowadzać analizy biznesowe, identyfikować słabe i mocne strony oraz opracowywać serię środków, które pozwalają właścicielowi wyjść z kryzysu przy minimalnych stratach. Zarządzanie kryzysowe to stosunkowo nowa działalność. Zawód jest odpowiedni dla osób, które są zainteresowane ekonomią. Menedżer antykryzysowy może przeprowadzać analizy biznesowe, identyfikować słabe i mocne strony oraz opracowywać serię środków, które pozwalają właścicielowi wyjść z kryzysu przy minimalnych stratach. Decyzją sądu zarządzający kryzysem próbuje uratować spółkę, która znajduje się w stanie upadłości. Z jednej strony, ten specjalista powinien zlikwidować wierzytelności wobec wierzycieli, a z drugiej strony pomóc przedsiębiorstwu "wstać", zadbać o swoich pracowników i zachować swój potencjał przemysłowy. Jeśli firma nie podlega windykacji, zarządzający musi sprzedać z zyskiem i spłacić dług.

Jak zostać specjalistą ds. zarządzania kryzysowego?

Zawód jest uważany za niezwykle prestiżowy. Usługi doświadczonego specjalisty są zawsze pożądane. Kredytodawcy, usatysfakcjonowani wynikami pracy kierownika, powinni skontaktować się ze swoimi znajomymi, którzy znajdują się w podobnej sytuacji. Właściciele firm, przerażeni perspektywą utraty biznesu, zwykle nie płacą za wynagrodzenie. Specjalista, który uratował więcej niż jedno przedsiębiorstwo od całkowitej ruiny i zamknięcia, może liczyć na kontynuację udanej kariery. Możliwe trudności, z którymi może spotkać się udany kandydat, to przede wszystkim opór środowiska i aktywny sprzeciw wobec jego przedsięwzięć i pomysłów, celowo niewłaściwa interpretacja informacji i niedokładne przedstawienie informacji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w otoczeniu zewnętrznym. Po drugie, możliwe jest sabotowanie potencjalnych podwładnych, odmowa posłuszeństwa, co może prowadzić do konfliktów i chaosu. Procedury odzyskiwania środków finansowych obejmują trudne decyzje i działania dotyczące przedsiębiorstwa i jego pracowników. Za suchą frazą "cięcie kosztów" jest redukcja wynagrodzeń, cięcia świadczeń socjalnych i, w końcu, zwalnianie nadmiernego personelu.

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego-wymagania

Osoba, która ma nie tylko dyplom, rozległą wiedzę z różnych dziedzin, ale także pewne doświadczenie życiowe, może ubiegać się o pozycję specjalisty ds. zarządzania kryzysowego, a także:

 • dostępność umiejętności analitycznych; umiejętność szybkiego działania w trudnej sytuacji;
 • zdolność do analizowania sytuacji w perspektywie długoterminowej, do rozpoznania potencjalnego wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, do oceny perspektyw rozwoju (patrz słabe strony, mocne strony, szanse i zagrożenia);
 • gotowość do stawiania oporu wpływom zewnętrznym;
 • umiejętność oddzielenia subiektywno-emocjonalnego związku od obiektywnej rzeczywistości, faktów;
 • wysoka wydajność w warunkach niepewności i braku czasu; umiejętność priorytetyzacji; wydajnie pracować z dokumentami; szybko rozwiązać problemy administracyjne; pracować w obliczu oporu; opanowanie umiejętności regulacji stanu emocjonalnego;
 • umiejętność efektywnej interakcji na każdym poziomie organizacyjnym, "słuchaj i słuchaj", dokładnie bez zniekształceń, aby komunikować swoje pomysły i organizować wymianę informacji biznesowych z partnerami (w ramach organizacji i z akcjonariuszami);
 • zarządzanie konfliktem (umiejętność monitorowania sytuacji kryzysowych w zespole, radzenia sobie z sytuacją konfliktową: neutralizowania i rozwiązywania konfliktów, które powstały);
 • umiejętność myślenia o skali całego przedsiębiorstwa i generowania nowych rozwiązań dla rozwoju lub dywersyfikacji istniejącego biznesu; wizję możliwości, w tym nieoczywistą, możliwość realistycznej oceny sytuacji i odpowiedniego reagowania na rosnące ryzyko.


Tylko wysoce profesjonalny ekonomista-menedżer może znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Często musi pracować w nieprzyjaznym środowisku, w którym jest konflikt. Długi, niezadowoleni robotnicy, ukryta wojna z tymi, którzy doprowadzili firmę do bankructwa, jest częstą sytuacją. Zawód wymagać będzie nie tylko głębokiej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, ale także odwagi.

Specjaliści ds. zarządzania kryzysowego wykonują następujące funkcje:

 • ustanowienie i powiadomienie zidentyfikowanych wierzycieli dłużnika o wszczęciu postępowania upadłościowego;
 • analiza sytuacji finansowej dłużnika;
 • ustalenie oznak fikcyjnych i celowych bankructw;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie ustalonych wymagań wierzycieli;
 • opracowanie i utrzymywanie rejestru ich wymagań;
 • spis majątku spółki będącej dłużnikiem i analizę jej stanu;
 • podejmowanie działań mających na celu ochronę własności przedsiębiorstwa;
 • rejestracja praw majątkowych do nieruchomości;
 • wycena nieruchomości, sporządzenie raportu na temat zatwierdzonego standardowego formularza;
 • optymalizacja przepływów finansowych;
 • zarządzanie konfliktami;
 • wykonanie decyzji sądu polubownego w sprawie wdrożenia jednej z procedur upadłościowych z pełną osobistą odpowiedzialnością za jej wdrożenie.


Na wydziałach ekonomicznych wielu uniwersytetów stosunkowo niedawno pojawiła się specjalizacja "Zarządzanie Kryzysowe". Ten zawód pozwala uzyskać głęboką wiedzę w dziedzinie diagnozy kryzysu organizacji i jej otoczenia, planowania kryzysowego i modelowanie biznesu, organizacji odzysku finansowego, podstawy prawa upadłościowego. Program nauczania oparty jest na doświadczeniach z najlepszych uniwersytetów na świecie.

Ile zarabia specjalista ds. zarządzania kryzysowego?

Młodzi profesjonaliści, którzy właśnie ukończyli uniwersytet, znajdują pierwszą pracę na etapie praktyki przed kwalifikacyjnej. Są poszukiwani w państwowych i gminnych organizacjach związanych z problematyką polityki finansowej i bankructwa, a także w usługach analizy ekonomicznej, diagnostyki i prognozowania w przedsiębiorstwach. Dobrym początkiem może być praca w zespole obecnego specjalisty ds. zarządzania kryzysowego (zawsze są potrzebni zarówno stażyści, jak i młodsi pracownicy), w firmach konsultingowych i prawnych. Podnosząc kwalifikacje, możesz szybko przesunąć się po szczeblach kariery i objąć stanowisko kierownika działu. Oczywiście Twoja wartość rynkowa i atrakcyjność dla pracodawców wzrośnie kilka razy, gdy tylko zdasz egzamin kwalifikacyjny. Nic dziwnego, że wysoko wykwalifikowani specjaliści są niezwykle cenni na rynku pracy.