Praca Kierownik apteki

Znaleźliśmy 8 ofert pracy

Praca alert - powiadomienia

Kierownik apteki

Zapisz wyszukiwanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach gdy się pojawią

Praca zawód kierownik apteki

Praca jako kierownik apteki

Praca w zawodzie farmaceuty nie musi ograniczać się wyłącznie do obsługiwania pacjentów w aptece, czy przygotowywania leków na zamówienie. Zdobywając odpowiednie doświadczenie oraz spełniając inne niezbędne warunki, możemy objąć stanowisko kierownika apteki. Co to oznacza w praktyce?

Wymagania wobec kierownika apteki

Według najświeższych nowelizacji przepisów (16 kwietnia 2021) objęcie stanowiska kierownika apteki będzie wymagało spełnienia poniższych warunków:

 • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej, klinicznej lub farmakologii i co najmniej dwuletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy, lub co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wypełnianie obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego (zaliczenie okresów edukacyjnych);
 • wypełnianie obowiązków członka samorządu zawodu farmaceuty;
 • rękojmia należytego prowadzenia apteki.

Kierownikiem apteki szpitalnej lub zakładowej może być natomiast farmaceuta – specjalista w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej, który posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej.

Jak widać, wymagania są bardzo konkretne, a wraz z nimi pojawiają się konkretne uprawnienia oraz obowiązki, które omówimy w kolejnym akapicie.

Uprawnienia i obowiązki kierownika apteki

Najnowsza regulacja zapewnia kierownikom aptek samodzielność w podejmowaniu określonych decyzji, takich jak: obsada personelu, sprawowania opieki farmaceutycznej nad pacjentami, obrotu produktami leczniczymi oraz reprezentowania apteki wobec Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pośród obowiązków kierownika apteki możemy wyróżnić:

 • przyjmowanie, wydawanie, przechowywanie, oznakowanie i nabywanie produktów leczniczych pochodzących wyłącznie od podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia oraz przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz do roku, wewnętrznych kontroli w aptece;
 • sporządzanie zgodnie ze sztuką leków recepturowych i aptecznych oraz udzielanie o nich informacji;
 • wstrzymywanie lub wycofywanie ze sprzedaży wskazanych produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu;
 • prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów oraz sprawowanie nadzoru nad ich prawidłowym przechowywaniem i wydawaniem
 • przekazywanie informacji właściwym organom o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego oraz o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;
 • prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w aptece oraz przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru aptekarzy;
 • sprawowanie nadzoru nad praktykami realizowanymi przez studentów farmacji oraz techników farmaceutycznych.

Zarobki kierownika apteki

Według ostatnich danych, uśrednione zarobki kierownika apteki są na poziomie 5000-5800 zł netto. Wiele zależy jednak od tego, czy kierujemy apteką sieciową, czy niesieciową, jak również od tego, w jakiej lokalizacji znajduje się apteka. Na wyższe zarobki mogą liczyć kierownicy aptek w województwach świętokrzyskim, zachodniopomorskim oraz wielkopolskim. Co ciekawe, najwyższą pensją cieszą się kierownicy aptek zlokalizowanych w miejscowościach liczących od 30 do 150 tysięcy mieszkańców.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka