Praca Project Manager

Wyróżnione oferty pracy

Koordynator do Spraw Inwestycji

Ludwig Czekolada sp. z o.o.

 • Tuczno
Dodana

Praca alert - powiadomienia

Project Manager

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 42 oferty pracy

Praca zawód project manager

Zawód project managera

Project Manager jest specjalistą, którego głównym zadaniem jest zarządzanie projektem jako całości: projektowanie i ustalanie priorytetów, planowanie zadań, kontrola, komunikacja i rozwiązywanie problemów operacyjnych. Główną odpowiedzialnością i odpowiedzialnością project managera jest wprowadzenie pomysłu klienta do realizacji w wyznaczonym terminie, przy wykorzystaniu istniejących zasobów. W ramach tego zadania project manager musi opracować plan rozwoju, zorganizować zespół, skonfigurować proces pracy nad projektem, przekazać informacje zwrotne między zespołami i klientem, wyeliminować zakłócenia dla zespołów, kontrolować jakość i dostarczyć produkt na czas.

Jak zostać project managerem?

Główną odpowiedzialnością i odpowiedzialnością kierownika projektu jest doprowadzenie pomysłu klienta do realizacji w wyznaczonym terminie, przy wykorzystaniu istniejących zasobów. W ramach tego zadania kierownik musi opracować plan rozwoju, zorganizować zespół, skonfigurować proces pracy nad projektem, przekazać informacje zwrotne między zespołami i klientem, wyeliminować zakłócenia dla zespołów, kontrolować jakość i dostawę produktu na czas. Cele project managera można zaklasyfikować jako taktyczne i strategiczne. Taktyczne - to rozwiązanie codziennych problemów projektowych, eliminujących przeszkody ze ścieżki zespołu. Strategiczne mają koordynować ogólny cel projektu, ścieżkę do niego, a także szybkość przemieszczania się.

Z drugiej strony zadania project managera można podzielić na trzy grupy:

 • osiągnięcie celów projektu i klienta (efektywna realizacja zadania, zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji klienta);
 • osiągnięcie celów władz i firmy (wskaźniki finansowe);
 • osiągnięcie celów członków zespołu (motywacja, pomoc w realizacji celów zawodowych, zapobieganie konfliktom).


Obowiązki project managera to:

 • dokumentacja projektowa;
 • opracowanie planu projektu;
 • koordynacja warunków;
 • analiza możliwych zagrożeń;
 • udział w wyborze i zatwierdzeniu zespołu projektowego;
 • podział produktu na komponenty i dystrybucja na wykonawców;
 • określenie wymaganych zasobów i środowiska pracy, ich rozmieszczenie w zespole;
 • ustalenie procesu pracy w zespole (rozwój, testowanie, praca z wymaganiami);
 • priorytetyzacja zadań;
 • organizacja pracy zespołu wokół wymaganego zadania;
 • śledzenie statusu projektu, postęp zadań;
 • śledzenie właściwego priorytetu zadań;
 • śledzenie obciążenia zadań i postępów w zadaniach każdego pracownika;
 • śledzenie czasu zadań;
 • utrzymywanie zespołu w stanie gotowości do działania, motywacja zespołu;
 • stworzenie przejrzystego środowiska komunikacji między wszystkimi uczestnikami procesu;
 • śledzenie satysfakcji projektu z zespołu;
 • rozwiązanie wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych w zespole oraz w zespole klienta;
 • komunikacja z klientem, zarządzanie jego oczekiwaniami;
 • dostarczanie klientowi raportów o postępach w realizacji zadań i projektu jako całości;
 • przedstawienie klientowi gotowych rozwiązań, wersji demonstracyjnych, prototypów;
 • rozmowy z nowymi członkami zespołu.


W małych firmach czasami trzeba uwzględnić innych specjalistów w zakresie ich obowiązków: zarządzanie wymaganiami (praca analityka), zarządzanie personelem, zatrudnianie i rekrutacja (praca działu HR), rozwiązywanie potrzeb biurowych.

Prace project managera można podzielić na pięć trybów:

 • Projektowanie nowego produktu lub dowolnej nowej funkcjonalności. Na tym etapie project manager ogłasza zadania, które muszą rozwiązać specjaliści. W rezultacie zespół określa ścieżkę rozwoju.
 • Planowanie. Na tym etapie ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na proces rozwoju, w tym kwalifikacje pracowników i związane z nimi ryzyko, zależność od usług stron trzecich i naprawianie błędów.
 • Kontrola. Codzienne wielokrotne działania, które project manager musi zrozumieć, co dzieje się w projekcie. Zawsze musi trzymać rękę na pulsie.
 • Szybkie rozwiązywanie pojawiających się problemów.
 • Komunikacja z klientem, zespołem, towarzyszącym pracownikom na wszystkich etapach rozwoju projektu.


W naszym kraju stanowisko project managera często ewoluuje ze stanowiska kierownika ds. technologii lub działu kontroli jakości. W związku z tym nowo powstały project manager nie może nie mieć doświadczenia w zarządzaniu.

Project manager - wymagania

 • Typowy dzień roboczy project managera to:
 • Planowanie kolejki zadań na bieżący dzień;
 • Sprawdzanie pracy wykonanej przez zespoły na ostatni dzień;
 • Komunikacja z klientem przez e-mail, skype, telefon, telekonferencje;
 • Praca z dokumentacją, raportowanie;
 • Monitorowanie realizacji zadań;
 • Rozwiązywanie różnych aktualnych problemów;


Pozycja project managera przyciąga osoby poszukujące pracy z możliwością radzenia sobie z zarządzaniem: podejmowania decyzji, organizowania wysokiej jakości tworzenia produktów, zapewniania atmosfery pracy w zespole, koordynowania i kontrolowania działań innych. Główne cechy project managera to dobra znajomość dziedziny biznesu, umiejętności przywódczych, doświadczenie w pracy z ludźmi, umiejętności prezentacji i perswazji, umiejętność negocjowania i uwzględniania interesów różnych grup ludzi, umiejętność wyrażania idei w wielu językach w sposób grzeczny i zrozumiały oraz zdolność do zbierania wspólnych obraz różnych faktów. Wymagane są również doświadczenie w planowaniu, ocenie i eliminowaniu zagrożeń, znajomość elastycznych i klasycznych procesów rozwoju oraz zdolność do wykonywania zadań administracyjnych i tworzenia zespołu. Będzie to dodatkowe doświadczenie w rozwoju lub testowaniu. Jeśli chcesz zostać project managerem, twoje umiejętności powinny pasować do stylu zarządzania firmy, powinieneś mieć normalne lub dobre relacje z menedżerami. Najlepiej byłoby, gdyby twoja kandydatura trafiła najpierw do głowy twojego przełożonego, jeśli myśli o swoim zastępstwie.

Project manager zarobki - Ile zarabia project manager

Przeprowadzono badanie na temat zarobków na takich stanowiskach pracy: kierownika projektu, project managera, kierownika projektów, koordynatora projektów, koordynatora projektu, koordynatora projektów unijnych. Mediana, czyli średnie zarobki brutto w skali miesiąca wyniosły 7913 PLN. W ten sposób uzyskano informacje, że 25 procent badanych zarabia poniżej 5719 PLN, a 25 procent ankietowanych zarabia powyżej 10 990 PLN. Połowa badanych zarabia pomiędzy tymi granicznymi kwotami. Na tym stanowisku podstawą jest telefon służbowy i komputer przenośny. Często pracodawca zapewnia opiekę medyczną.