Historyk - najnowsze oferty pracy

Znalezionych ofert: 0
Zawód: Historyk
Aktualnie brak ofert pracy w zawodzie Historyk.
Zawód / stanowisko
Miejscowość
Województwo
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto/mies. ?
Oferty z okresu

Zawód historyka

Jednym z pierwszych historyków był Herodot. Niezależnie zbierał materiały, sprawdzał ich dokładność i sporządzał z nich dobrze uporządkowane historie. Historycy dbają o przekazywanie i przedstawianie historii ludzkości, aby dokumentować, przekazywać i rozumieć postrzeganie przeszłości. Pracują na przykład w redakcjach, w zarządzaniu wystawami, w public relations, w terenie lub w nauce. Historycy mogą pracować w różnych obszarach. Na przykład w zarządzaniu wystawami wizualnie sporządzają wyniki badań historycznych i przedstawiają je zwiedzającym. W wydawnictwie czytają, przeglądają i edytują manuskrypty oraz kontrolują autorów. Mogą także rozwijać muzealne koncepcje edukacyjne w dziedzinie sztuki i kultury, a także uczestniczyć w wystawach z zajęciami szkolnymi (w tym wycieczkami) lub prowadzić wydarzenia dotyczące tematów historycznych, kulturowych i historycznych w nauczaniu dorosłych odbiorców. W obszarze public relations piszą informacje prasowe i przygotowują się do konferencji prasowych.

Jak zostać historykiem?

W badaniach historycy badają i analizują źródła historyczne, takie jak dokumenty, gazety, podpisy, dokumenty dźwiękowe lub fotografie, i publikują wyniki. Historycy uczą w kolegiach, przygotowują się do wykładów i seminariów, sprawdzają pracę pisemną i zdają egzaminy. Samodzielne prace badawcze są dostępne wyłącznie po uzyskaniu tytułu magistra lub pomyślnym ukończeniu studiów doktoranckich. Historycy znajdują pracę, na przykład:

  • w placówkach historycznych i muzeach;
  • w wydawnictwach;
  • w instytucjach edukacyjnych;
  • w bibliotekach, archiwach lub działach dokumentacji;
  • w komunikacji, reklamie lub agencjach PR;
  • na uniwersytetach i w instytucjach badawczych.

Historyk - wymagania

Badania, dokumentacja i konserwacja to terminy używane do podsumowania większości działań historyków. Z reguły specjalizują się w takich zagadnieniach jak historia gospodarcza i społeczna, historia prawna i konstytucyjna, konkretnego regionu, np. historia Europy Wschodniej lub miasta, szczególnej epoki, takiej jak starożytność, średniowiecze czy nowoczesna historia. Historycy zbierają, badają i analizują kroniki, listy, gazety, przedmioty wykopaliskowe lub ubrania historyczne, a także przeprowadzają wywiady z naocznymi świadkami, np. z okresu ostatniej wojny światowej. Historycy nie otrzymują żadnych instrukcji dotyczących teraźniejszości z przeszłości, ale mogą dostarczyć zalecenia, a tym samym przyczynić się do bardziej zróżnicowanego rozumienia historii i teraźniejszości. Ich praca chroni wartości kulturowe wszelkiego rodzaju.

Historycy zapisują wyniki badań w czasopismach lub książkach, udostępniając je innym uczonym i studentom. Na konferencjach i kongresach opowiadają o odkryciach. W wykładach przekazują wiedzę studentom, nadzorują pracę naukową i organizują egzaminy. Niektórzy eksperci kierują się nie tylko doświadczeniami poprzedników, ale oferują również nowe sposoby prowadzenia badań. Poziom ich popytu na rynku pracy będzie w dużej mierze zależeć od tego, jak znaczące są ich osiągnięcia dla nauki. Ponieważ historyk musi długo siedzieć, aby studiować źródła pisane, trudno będzie mu się obejść bez cierpliwości, wytrwałości i gotowości do rutynowej pracy. Żeby zapamiętać daty, nazwiska, wydarzenia, musi mieć dobrą pamięć i umiejętność uporządkowania swojej wiedzy. Taki specjalista będzie potrzebował uwagi, erudycji, szerokiego spojrzenia, umiejętności porównywania faktów, jasnego i kompetentnego wyrażania swoich myśli.

Historycy pracujący w archiwach i muzeach często doświadczają więcej niedogodności niż pożytku, chociaż jeśli jest to powołanie danej osoby, nie można ich stamtąd wydostać z żadną perswazją. Wady tej pracy to ciężka praca, mentalna i fizyczna, kontakt z dużą ilością kurzu i brudu zdeponowanych na pudłach, książkach, dokumentach i relatywnie niskich zarobkach. Ci ludzie mogą czasami wygłaszać wykłady, ale w większości przypadków zajmują się osobistymi badaniami, pisaniem artykułów naukowych i uczestnictwem w krajowych i międzynarodowych konferencjach, rozmaitych sporach. Często komunikują się z ekspertami lokalnymi i zagranicznymi, czasami pracują razem nad ciekawymi badaniami lub pisaniem prac naukowych. Ogólnie rzecz biorąc, życie tych ludzi jest interesujące i wielowymiarowe. Komunikują się również z wieloma kolekcjonerami, wpływowymi i sławnymi ludźmi. To pozwala im być bliżej ciekawostek, niż przeciętny "Kowalski".

Ile zarabia historyk?

Zarobki historyka są bardzo zróżnicowane. Inną funkcję pełni historyk pracujący jako nauczyciel czy wykładowca w placówkach edukacyjnych, a inną posiada na stanowiskach archeologicznych lub w pracy badawczej. Uśredniając zarobki brutto historyków, można stwierdzić, że zarabiają oni między 3500 a 4400 złotych brutto. Wysokość płac jest związana ze szczegółami umowy i obowiązków. Wykształcenie historyków jest wyższe, więc pod tym względem nie ma różnic wśród pracowników tego samego zawodu. Region zatrudnienia ma także znaczenie w przypadku płac. Więcej zarabiają historycy w województwie mazowieckim niż pracownicy pełniący dokładnie tą samą w funkcję w mniejszych miejscowościach. W zawodzie pracują zarówno kobiety jak i mężczyźni z pewną przewagą mężczyzn.