Egzaminator - najnowsze oferty pracy

Znalezionych ofert: 0
Zawód: Egzaminator
Aktualnie brak ofert pracy w zawodzie Egzaminator.
Zawód / stanowisko
Miejscowość
Województwo
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto/mies. ?
Oferty z okresu

Egzaminator prawa jazdy to obecnie bardzo popularny i pożądany zawód. Istnieje bowiem wiele szkół, które szkolą przyszłych kierowców. Aby móc zostać egzaminatorem nauki jazdy należy jednak spełnić szereg kryteriów. Co zatem należy zrobić, aby móc zostać egzaminatorem prawa jazdy? Jaką szkołę i kursy należy skończyć? Co jest wymagane od egzaminatorów nauki jazdy oraz na jakie zarobki mogą liczyć takie osoby? O tym wszystkim piszemy w poniższym artykule.

Jak zostać egzaminatorem WORD?

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy jako egzaminator prawa jazdy, jedną z pierwszych rzeczy, które należy rozważyć, jest to, jak wysokie jest Twoje wykształcenie. 38% egzaminatorów na prawo jazdy posiada tytuł licencjata. Jeśli chodzi o wyższe poziomy wykształcenia, to 7,5% egzaminatorów prawa jazdy posiada tytuł magistra. Mimo że niektórzy egzaminatorzy prawa jazdy mają wykształcenie wyższe, można nim zostać, posiadając jedynie dyplom ukończenia szkoły średniej.

Wybór odpowiedniego kierunku studiów jest zawsze ważnym krokiem, aby zostać egzaminatorem prawa jazdy. Może się okazać, że doświadczenie w innych zawodach pomoże Ci zostać egzaminatorem na prawo jazdy. W rzeczywistości, wiele ofert pracy dla egzaminatorów na prawo jazdy wymaga doświadczenia w roli np. przedstawiciela obsługi klienta. W międzyczasie wielu egzaminatorów na prawo jazdy posiada również doświadczenie w pracy na stanowiskach takich jak asystent administracyjny czy kasjer.

Kursy na egzaminatora prawa jazdy

Osoby, które zamierzają zostać egzaminatorami na prawo jazdy, muszą przejść przez proces sprawdzania swojej przeszłości. Nie mogą być bowiem notowani za przestępstwa kryminalne. Egzaminatorzy muszą posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej. Podczas szkolenia osoby ubiegające się o stanowisko egzaminatora uczą się jak zarządzać i oceniać komputerowo wygenerowaną pisemną część testu. Uczą się również, na co zwracać uwagę podczas egzaminu na prawo jazdy.

Obejmuje to przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa pojazdu używanego do testu. Egzaminator musi bowiem kierować osobą egzaminowaną podczas części egzaminu dotyczącej jazdy, która obejmuje jazdę po autostradzie oraz po ulicach miasta. Egzaminator zwraca uwagę na to, czy kierowca rusza, skręca, sygnalizuje, parkuje i zatrzymuje się w bezpieczny sposób. W ramach szkolenia dowiaduje się, jak przekazać kierowcy wyniki testu podczas przeglądu po teście. Szkolenie uczy, kiedy stosować odpowiednie ograniczenia w prowadzeniu pojazdu w stosunku do nowych kierowców.

Wymagania dotyczące egzaminatorów prawa jazdy

Egzaminatorem prawa jazdy może być osoba, która ukończyła 23 rok życia. Dodatkowo musi posiadać ważne orzeczenie lekarskie. Orzeczenie to mówi o braku zdrowotnych przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Dodatkowo potrzebne jest jeszcze aktualne orzeczenie psychologiczne. Orzeczenie to z kolei mówi o braku psychologicznych przeciwwskazań do pracy egzaminatora prawa jazdy. Ponadto musi on posiadać jeszcze pozytywny wynik egzaminu przeprowadzanego przez komisję weryfikacyjną, która powoływana jest przez ministra do spraw transportu.

Oprócz tego musi jeszcze dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków. Osoba ubiegająca się o stanowisko egzaminatora prawa jazdy musi być wpisana do specjalnej ewidencji egzaminatorów. W dodatku nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa dotyczące bezpieczeństwa, przestępstwa seksualne, jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Podobna sytuacja tyczy przestępstw dotyczących fałszerstw dokumentów oraz przyjmowania korzyści majątkowych.

Oprócz nauki jak zarządzać i oceniać testy na prawo jazdy, podczas kursów uczy się również jak prowadzić zapisy i pliki wymagane przez stanowy departament pojazdów mechanicznych. Jeśli stacja egzaminacyjna nie ma stałej lokalizacji, podczas szkolenia uczy się jeszcze jak ustawić i zdemontować system komputerowy i sprzęt do badania wzroku. Szkolenie obejmuje również naukę jak radzić sobie z kierowcami, którzy mogą być zdenerwowani niezdaniem egzaminu. Kurs obejmuje szkolenie w zakresie sposobu administrowania różnymi testami pisemnymi oraz sposobu przeprowadzania specjalistycznych egzaminów na prawo jazdy zgodnie z normami krajowymi i stanowymi. Egzaminator uczy się, jak oceniać każdy test i raportować wyniki. Aby przystąpić do tego szkolenia, należy przejść coroczne, ogólnokrajowe kontrole przeszłości kryminalnej.

Ile zarabia egzaminator prawa jazdy?

Wynagrodzenia egzaminatorów prawa jazdy potrafią się od siebie bardzo różnić. Pensja egzaminatorów regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Transportu z 11 października 2007 roku w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na egzaminatorów kierowców. Mówi ono o miesięcznych stawkach, jakimi mogą być wynagradzani egzaminatorzy. Chodzi tu zarówno o wynagrodzenie zasadnicze, jak i stawki miesięczne dodatku zadaniowego. Rozporządzenie Ministra Transportu przewiduje cztery stopnie zasadniczego wynagrodzenia.

Egzaminator IV stopnia może posiadać tylko jedną kategorię prawa jazdy. Zarobki na tym stopniu wahają się od 2500 do 3500 złotych. Egzaminatorzy III stopnia, czyli ci, którzy posiadają prawo jazdy dwóch kategorii, są w stanie zarobić nieco więcej. Ich wynagrodzenia oscylują w granicach 3000 - 4000 złotych. Egzaminator II stopnia musi już posiadać aż 3 kategorie prawa jazdy. Zarobki na tym stopniu sięgają od 3500 do 4500 złotych. Posiadający 4 kategorie prawa jazdy egzaminator I stopnia może liczyć na miesięczne wynagrodzenie wynoszące od 4000 do 5000 złotych.

Oprócz zasadniczego wynagrodzenia egzaminatorom prawa jazdy przysługuje jeszcze dodatek zadaniowy. Wynika on z umowy o pracę i jest uzależniony od liczby uprawnień, jakie posiada dany egzaminator. Jeżeli posiada on jedną kategorię prawa jazdy, może liczyć na dodatek zadaniowy w wysokości od 1000 do 1500 złotych. Egzaminator posiadający dwie kategorie prawa jazdy otrzymuje od 1500 do 2000 złotych. Osoby z trzema kategoriami dostają dodatek zadaniowy w wysokości od 2000 do 2500 złotych. Najbardziej zaawansowani egzaminatorzy, którzy posiadają aż cztery kategorie prawa jazdy, są w stanie otrzymać od 2500 do 3000 złotych dodatku zadaniowego.