Praca Nauczyciel przedszkola

Wyróżnione oferty pracy

Nauczyciel wychowania przedszkolnego do przedszkola Bright Beginners

International Education Center Sp.z o.o.

  • Wrocław
Dodana

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

TOMMAR CRECHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • Kraków
  • 6 000-8 000 zł / mc
Dodana

Praca alert - powiadomienia

Nauczyciel przedszkola

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 332 oferty pracy

Oferty pracy nauczyciel przedszkola w miastach

Zawód nauczyciel przedszkola w województwach

Popularne zapytania

Praca zawód nauczyciel przedszkola

Zawód nauczyciela przedszkola

Niewiele osób wie, że zawód nauczyciela przedszkola jest dość stary. Powstał w starożytnej Grecji. Tam wychowanie dzieci spoczywało na barkach niewolnika, którego obowiązkiem było monitorowanie bezpieczeństwa dziecka i jego rozwoju. Ponadto niewolnica zabierała dziecko do szkoły i przyniosła mu wszystkie przybory szkolne. W dzisiejszych czasach nauczyciel przedszkola opiekuje się dziećmi w wieku od 2 do 7 lat. Dzieci są podzielone na grupy, w których gromadzi się średnio 15-25 dzieci w tym samym wieku. Praca opiekuna jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ jest odpowiedzialny nie tylko za zdrowie, ale także za życie każdego dziecka podczas pobytu w placówce przedszkolnej. Nauczyciel tworzy nie tylko jednostkę, ale także przyszłego obywatela państwa. Nic dziwnego, że zawód nauczyciela jest dziś jednym z najtrudniejszych. W końcu charakter, zasady, przyzwyczajenia i poglądy życiowe danej osoby powstają właśnie w dzieciństwie.


Nauczyciel przedszkola angażuje się w edukację dziecka: jego edukację, naukę i rozwój. Prowadzi ćwiczenia, zajęcia z rozwoju mowy, umiejętności liczenia ustnego, czytania, rysowania, modelowania i innych zagadnień. Rozwija dziecięcą uwagę, pamięć, myślenie, pomysłowość, inicjatywę, umiejętności komunikacyjne. Wprowadza etyczne i estetyczne standardy zachowań w społeczeństwie. Organizuje rozrywkę dzieci: gry, codzienny spacer, inne zajęcia zgodnie z trybem dnia. Odpowiedzialna jest za życie i zdrowie dzieci. Żeby skutecznie opanować zawód, osoba musi być uważna, odpowiedzialna, reagująca, taktowna, towarzyska, cierpliwa i mieć skłonność do pracy z dziećmi. Pożądane jest mieć dobrą pamięć, uwagę, wysokie umiejętności komunikacyjne. Wymagana jest również odporność na stres, zdolność do kontrolowania własnego zachowania i emocji oraz silny układ nerwowy: chociaż pracy opiekuna nie towarzyszy zwiększony wysiłek fizyczny, pracuje on w warunkach stałego stresu emocjonalnego i emocjonalnego.

Nauczyciel przedszkola - wymagania

Nauczyciel przedszkola musi mieć wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, podstaw bezpieczeństwa życia, pierwszej pomocy, etyki i estetyki, treści i zasad organizacji edukacji przedszkolnej. Musi poznać zakres metod nauczania i rozwoju dzieci, aby móc organizować ich działalność poznawczą. Specjalność można uzyskać w kolegium pedagogicznym w specjalności "Edukacja przedszkolna". Zwykle, podczas studiów, osoba opanowuje nie tylko zawód nauczyciela, ale także dodatkowe specjalizacje jak np.: wychowanie fizyczne, logopedia, psycholog dziecięcy, nauczyciel języka angielskiego dla przedszkolaków itp. Przedszkolanka pracuje w przedszkolu, na świeżym powietrzu, w terenie na spacerach. Pracę może podjąć także w szkołach i placówkach prywatnych.

Możliwości rozwoju kariery są niewielkie: wzrost poziomu wykształcenia i kumulacja doświadczenia zawodowego znajdują odzwierciedlenie w poziomie dochodów, ale nadal nie zapewniają awansu zawodowego. Jest jednak szansa, by kiedyś zająć miejsce kierownika przedszkola lub zostać urzędnikiem władz oświatowych. Można także otworzyć prywatne przedszkole lub centrum rozwoju.

Nauczyciel przedszkola praca

Praca nauczyciela przedszkola wygląda np. tak:

  • zabieranie dzieci rano do ogrodu;
  • Prowadzenie gier, występów scenicznych i innych działań na rzecz rozwoju umiejętności motorycznych, mowy, pamięci, ich organizacji i rozwoju niezbędnej bazy metodologicznej;
  • zwiedzanie, teatry, muzea. Razem z dyrektorem muzycznym prowadzi różne zajęcia: poranki, święta, gry;
  • opiekun wraz z pracownikiem służby zdrowia jest również zobowiązany zapewnić wszystkim dzieciom niezbędne szczepienia w celu zapobiegania chorobom;
  • stała opieka dzieci;
  • prowadzenie zajęć rekreacyjnych wraz z opiekunem w zakresie aktywności fizycznej;
  • pomoc dzieciom w zmianie ubrania, korzystanie z toalety, mycie rąk itp.

Jak zostać nauczycielem przedszkola?

Zawód nauczyciela przedszkola jest dość pracochłonny, wymagający cierpliwości, uwagi i wytrwałości. Poza tym, poza organizacją procesów pedagogicznych i edukacyjnych, przedszkolanka jest również zaangażowana w przygotowanie pomocy dydaktycznych. Starszy pedagog opracowuje materiały wizualne, prowadzi nie tylko różne seminaria dla swoich kolegów, ale także otwarte lekcje dla rodziców. Dzień przedszkolanki jest bardzo intensywny i nikt nie poradzi sobie z nim sam. Właśnie dlatego nauczyciele pracują na zmiany. Pomimo dość niskiej pensji wychowawcy, taki specjalista powinien mieć wiele pozytywnych cech, bez których praca z dziećmi nie jest możliwa. To przede wszystkim odpowiedzialność, towarzyskość, responsywność, inicjatywa, obserwacja i takt. Nauczyciel jest wykształconą i wszechstronnie rozwiniętą osobą. Przydadzą się umiejętności organizacyjne. W końcu przewodzenie małym dzieciom jest czasem trudniejsze niż dorosłym. Szybkie zabranie zespołu dzieci na spacer lub przekonanie dzieci, aby poszły spać w zorganizowany sposób, nie jest łatwym zadaniem.

Dlatego dobre umiejętności komunikacyjne są po prostu niezbędne dla każdego nauczyciela. Wszystkie dzieci są zupełnie inne. A znalezienie podejścia do każdego dziecka jest jednym z głównych zadań wychowawcy, w przeciwnym razie dzieci nie wpuszczą go do swojego świata i nie będą mu ufać. Nauczyciel przedszkola jest zobowiązany do ciężkiej pracy i doskonalenia, podnoszenia wiedzy i rozwoju intelektualnego. W końcu nauczyciel jest przede wszystkim autorytetem i przykładem do naśladowania. A to, w jaki sposób powierzone mu dzieci dorośnie, zależy w dużej mierze od niego. Najważniejsze w zawodzie nauczyciela jest kochać dzieci całym sercem, ponieważ nie ma dzieci innych ludzi. Właśnie dlatego ten rodzaj działalności jest raczej powołaniem.

Ile zarabia nauczyciel przedszkola?

Aby zostać nauczycielem w przedszkolu, potrzeba wykształcenia średniego, które można zdobyć po ukończeniu studium dla nauczycieli. Jednak do pracy z dziećmi lepiej jest mieć wyższą edukację pedagogiczną. Konieczne jest zdobycie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki. Jest pożądane, aby każdy nauczyciel opanował proste ćwiczenia, aby wykorzystać je do fizycznego rozwoju dzieci. Przedszkolanka zarabia średnio 2200 - 3000 PLN brutto na miesiąc. Są regiony polskie i placówki gdzie płace są niższe i analogicznie znajdą się miejsca pracy oferujące wyższe zarobki (np. prywatne przedszkola).

Żeby podnieść umiejętności i zdobyć nową wiedzę, konieczne jest wzięcie udziału w zaawansowanych szkoleniach, seminariach i wymianie doświadczeń z kolegami z innych przedszkolnych organizacji. Podstawowa znajomość komputera jest mile widziana i pomoże nauczycielowi znaleźć i przyswoić informacje, które pozwolą lepiej poradzić sobie z pracą. Nauczyciel może znaleźć pracę w przedszkolu publicznym i prywatnym. Oczywiście w drugim przypadku wynagrodzenie będzie znacznie wyższe, a liczba dzieci w grupie będzie znacznie mniejsza. Zawód przedszkolanki staje się coraz bardziej popularny. Żeby stać się profesjonalistą w tej dziedzinie, trzeba umieć kochać dzieci i mieć silny system nerwowy.