Praca Chemik

Praca alert - powiadomienia

Chemik

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 19 ofert pracy

Praca zawód chemik

Zawód chemika

Przemysł chemiczny stał się odrębną gałęzią przemysłu z początkiem rewolucji przemysłowej. Pierwsze instalacje do produkcji kwasu siarkowego - najważniejszego z kwasów mineralnych stosowanych przez człowieka, zbudowano w 1736 roku. W Stanach Zjednoczonych przemysł chemiczny zaczął się rozwijać później niż w Europie, ale w 1913 roku, pod względem wielkości produkcji chemicznej, Stany Zjednoczone zajęły i od tego czasu zajmują pierwsze miejsce na świecie wśród państw. Sprzyjały temu najbogatsze rezerwy mineralne, rozwinięta sieć transportowa, potężny rynek krajowy. Dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych przemysł chemiczny w krajach UE w ujęciu ogólnym ponownie przekroczył wielkość produkcji w USA. Praca związana z przemysłem chemicznym jest bardzo ważna i zawód ten jest poszukiwany przez wielu pracodawców na rynku.

Transformacja substancji, ich wpływ na siebie, wiele różnych formuł i probówek z substancjami - to pierwsze skojarzenia, które większość ludzi ma, gdy mają na myśli chemię. Co właściwie robią profesjonaliści w tej dziedzinie? Chemia, jako jedna z nauk przyrodniczych, ma na celu pomóc ludzkości w poznawaniu otaczającego nas świata. Substancje, ich struktura, właściwości, przekształcenia będące wynikiem reakcji chemicznych, prawa, które działają w tym przypadku - wszystko to, a także wiele innych, jest badane przez naukę chemii. Trudno wyobrazić sobie co najmniej jedną branżę, która może obejść się bez chemików. Rozwój tej nauki rozpoczął się około 5 tysięcy lat od badań metali i ich stopów w Egipcie i Mezopotamii. Pod wpływem trendów Bliskiego Wschodu w średniowieczu rozwinęła się tzw. Alchemia. Wszystko, co wiązało się z badaniem tego obszaru, zostało zrównane z magią i zostało brutalnie prześladowane przez Inkwizycję. Pojawienie się chemików, naukowców badających przyrodę, pochodzi z XVII wieku.

Jak zostać chemikiem?

W chemii, jako nauce, istnieje wiele sekcji: agrochemia, biochemia, chemia fizyczna, fotochemia, nanochemia itp. W większości przypadków chemicy muszą pracować w laboratoriach. Może to być instytut badawczy, zakład metalurgiczny, zakład farmaceutyczny, przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego lub spożywczego, zakład górnictwa i wzbogacania itp. Bardzo ważne w pracy chemika jest badanie i obserwowanie techniki pracy w laboratorium za pomocą sprzętu i wszelkiego rodzaju substancji i odczynników. Ponieważ w wyniku eksperymentów powstają nowe związki o nieznanych właściwościach, bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Chemicy specjalności inżynieryjnych pracują również bezpośrednio w zakładach produkcyjnych i monitorują przestrzeganie technologii produkcji, kontrolują jakość surowców, materiałów, półproduktów, produktów gotowych, odpowiadają za ich łączenie, identyfikują i eliminują jego przyczyny. Ponieważ często konieczna jest praca z substancjami niebezpiecznymi, podstawową zasadą w miejscu pracy chemika jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, w tym: używanie osobistego wyposażenia ochronnego. Przepisy BHP są tutaj podstawą.

Praca chemik

Opracowywane i wprowadzane są nowe technologie do produkcji materiałów syntetycznych i nawozów sztucznych, badania nanotechnologiczne są nieustannie prowadzone, naukowcy na całym świecie szukają lekarstwa na choroby, które są nieuleczalne w danym momencie. A chemicy biorą udział we wszystkich tych wydarzeniach. Specjaliści tego profilu mogą pracować w wielu obszarach i branżach, więc popyt na rynku pracy jest dość wysoki. Można zatem stwierdzić, że stosunkowo łatwo jest znaleźć pracę jako chemik, ponieważ ta specjalizacja jest pożądana.

Chemik - wymagania

Kto jest odpowiedni? Zawód chemika wiąże się z koniecznością przyjmowania i przetwarzania dużej ilości informacji, dlatego możemy powiedzieć, że jest to zawód w większym stopniu pracy umysłowej, chociaż wysiłek fizyczny nie jest wykluczony. Osoba, która wybrała chemię jako swoją specjalizację, powinna przede wszystkim starać się poznać świat "od środka". Żeby to zrobić, musisz być sumienny, cierpliwy, uważny i ostrożny, ponieważ musisz pracować z substancjami w bardzo małych ilościach, często niebezpiecznych. Potrzebny jest analityczny sposób myślenia i trzeba mieć dobrą pamięć symboli i znaków do analizy, prawidłową interpretację i wyświetlane wyników eksperymentów. Nie mniej ważne są takie cechy jak rozwinięty zmysł węchu i umiejętność rozróżniania kolorów i ich odcieni. Ponadto trzeba być odpowiedzialnym i świadomym, bo nie tylko życie i zdrowie zależy od pracy chemika, ale także otoczenie.

Ile zarabia chemik?

Ten zawód jest rzadki i znajduje się w pierwszej dziesiątce najbardziej poszukiwanych, ponieważ nie ma zbyt wielu ludzi, którzy chcą uczyć się w tej dziedzinie. Jest to zawód złożony i specyficzny, a ponieważ przemysł chemiczny, farmaceutyczny, perfumeryjny nie stoi w miejscu, kompetentni specjaliści w tej branży są zawsze potrzebni, więc nie ma problemów ze znalezieniem pracy w tej dziedzinie. Wynagrodzenie zależy od wielu czynników: regionu, perspektywy przemysłu, kwalifikacji, warunków pracy itp. Należy również zauważyć, że praca chemika prawie zawsze wiąże się z niebezpiecznymi warunkami pracy, które są rekompensowane dodatkowym urlopem, wcześniejszą emeryturą i innymi korzyściami.