Zatrudnienie na umowę zlecenie

Zatrudnienie na umowę zlecenie
Zdarza się, że zatrudnienie osoby na umowę zlecenie jest efektem cięcia kosztów w firmie. Jednak trzeba pamiętać, że umowa ta nie zastępuje umowy o pracę. Zastanówmy się czy tańsza opcja jest rzeczywiście korzystna w 100 procentach i co zrobić, aby umowa zlecenie była zawarta prawidłowo.Warto wiedzieć, że osoba, którą zatrudniamy na umowę zlecenie może mieć jednocześnie zawarte inne umowy. Może też być studentem, rencistą lub prowadzić działalność gospodarczą, co tym samym stanowi tytuł składek ubezpieczeniowych.

Mamy wtedy do czynienia z tzw. zbiegiem tytułów do ubezpieczeń społecznych, co czyni naszą umowę opłacalną. Oświadczenie uzyskane od naszego zleceniobiorcy umożliwi nam ustalenie innych tytułów do ubezpieczeń. Taki dokument poza danymi osobowymi musi zawierać pytania:

  • Czy umowa zlecenie zawarta z nami to jedyny tytuł do ubezpieczeń?- jeżeli na to pytanie zleceniobiorca odpowie twierdząco oznacza to, że obowiązkowo podlega on ubezpieczeniom społecznym. Wchodzą w nie: Ubezpieczenie emerytalne, rentowne i wypadkowe, a dobrowolnie także ubezpieczenie chorobowe. Odprowadzona musi być także stawka na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli przykładowo kwota wynagrodzenia brutto wynosi 1600zł, osoba zatrudniona otrzymuje 1164,38 zł. , a wydatek pracodawcy jest równy 1931,84 zł. (zakładamy, że zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu, a 20% to koszty uzyskania przychodów).
  • Czy osoba zatrudniona jest studentem bądź uczniem i ile ma lat?- jeśli nasz zleceniobiorca jest uczniem lub studentem i jednocześnie ma mniej niż 26 lat nie musimy martwić się o ubezpieczenie społeczne. Warto ten fakt udokumentować, prosząc o kserokopię legitymacji i wpisując w umowie jej numer, a także nawę uczelni. Przy tej samej kwocie wynagrodzenia brutto co wyżej, koszt zleceniodawcy zmniejszy się do 1600zł, a po potrąceniu (już 18%) zaliczki na podatek dochodowy zatrudniony otrzyma 1370zł.
  • Czy osoba zatrudniona jest emerytem lub rencistą, dla której umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń? W tym wypadku obowiązkowa jest składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Dobrowolna będzie natomiast składka chorobowa. Przy wynagrodzeniu brutto 1600zł kwota do wypłaty wynosi 1.164,38 zł (koszt zleceniodawcy to 1.931,84 zł).
  • Czy zawarł umowę o pracę z innym pracodawcą i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie co najmniej minimalne ( 2013r-1600zł brutto)? Jeśli mamy do czynienia z takim zleceniobiorcą umowa podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. W tym przypadku koszty pracodawcy, jak poprzednio wyniosą 1600zł (przy wynagrodzeniu 1600zł brutto), natomiast wypłata osoby zatrudnionej będzie równa 1350zł. Takie osoby należy poprosić o dokument potwierdzający zarobek większy niż wynagrodzenie minimalne.

meritum

  • Czy prowadzi działalność gospodarczą? Jeżeli z tego tytułu odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, możemy sprawdzić to we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Szukając pod adresem www.ceidg.gov.pl, w zakładce  Znajdź przedsiębiorcę,odpowiemy sobie na pytanie czy zakres umowy zlecenia:a) pokrywa się z prowadzoną działalnością gospodarczą -  w tym wypadku potrąca się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeśli przedsiębiorca to VAT-owiec, nasz wydatek z takiej umowy powiększa się o podatek VAT. a przychód z tej umowy powiększy przychody z działalności gospodarczej.b) nie pokrywa się z działalnością gospodarczą, którą prowadzi nasz zleceniobiorca to należy sprawdzić wysokość wynagrodzenia na umowie zlecenie:- Zleceniobiorca z tytułu umowy zlecenie będzie podlegał tylko składce na ubezpieczenie zdrowotne, a na ubezpieczenia społeczne dobrowolnie, w przypadku, gdy wynagrodzenie z umowy zlecenia jest niższe niż najniższa podstawa do ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy (w 2013 r.: preferencyjna 480 zł, podstawowa 2.227,80 zł). - Zleceniobiorca będzie podlegał składkom na ubezpieczenie społecznych, z drugiego tytułu zaś będzie podlegał dobrowolnie. Kiedy wynagrodzenie z umowy zlecenia jest równe lub wyższe niż najniższa podstawy do ubezpieczeń społecznych może również zmienić tytuł do ubezpieczeń.
  • Czy zleceniobiorca jest naszym pracownikiem? Jeśli tak, podlega wszystkim ubezpieczeniom, tak jak z umowy o pracę. Wyłącznie w przypadku zawarcia umowy zlecenia z  osobą  przebywającą na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim, może on dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.
  • Czy wykonuje kilka umów zlecenie, ile jest tych umów?- Poprośmy o kopie ZUS RMUA. Jeżeli okaże się, że nasz zleceniobiorca, który obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym i zawarł inne umowy zlecenie, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe z każdej z umów.

 Jak widać tylko w przypadku, gdy osoba zawierająca z nami umowę zlecenie ma już inne tytuły do ubezpieczenia społecznego, możemy ograniczyć nasze koszty. Idealnym zleceniobiorcą byłby więc uczeń lub student, a także ten kto ma zawarte inne umowy zlecenia lub umowę o pracę u innego pracodawcy z wynagrodzeniem wyższym i równym minimalnemu.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa zlecenie - jakie składki należy odprowadzić?

Marta Czajowska-Wawak Kancelaria Księgowo-Podatkowa "MERITUM" S.C. www.meritumsc.pl

Oceń ten wpis
Zatrudnienie na umowę zlecenie
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Arka
2019-12-17, 12:18
Zlecenie w wielu miejscach pracy to początkowa forma zatrudnienia nawet ciekawsza dla niektórych od okresu próbnego. Sporo ludzi jednak ma swoje własne opinie na ten temat.
Zefir
2019-12-05, 13:43
Jak poprawią umowy śmieciowe to wtedy będzie można coś powiedzieć. Wtedy prosiłbym o taki sam artykuł przystępnie napisany lub to co ma być i różnice.
Klich
2019-05-07, 16:10
Większość innych umów musi mieć formę pisemną, na przykład umowy studenckie, umowy na czas określony lub umowy o pracę. Umowa zlecenie też ma znaczenie.
Lila
2019-03-30, 18:02
Dobrze i szczegółowo opisane. Przeczytałam luźno, a to najważniejsze. Wiele szczegółów nie znałam. Teraz to lepiej zrozumiałam. Dużo tutaj jednak podobnych artykułów.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.