Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Czym jest umowa zlecenie?

18 stycznia 2024

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 10 głosów

10 głosów

3 komentarze
Czym jest umowa zlecenie?
Umowa zlecenie to jedna z popularnych form umów cywilnoprawnych, która umożliwia zleceniodawcy zlecanie konkretnych zadań zleceniobiorcy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej istocie umowy zlecenia, różnicom w porównaniu do innych form zatrudnienia oraz kluczowym aspektom, które warto wziąć pod uwagę przed jej zawarciem.

Umowa zlecenie to jedna z popularnych form umów cywilnoprawnych, która reguluje relację pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej lub zadania dla zleceniodawcy, przy zachowaniu pewnej niezależności w sposobie realizacji.

Umowa zlecenie stanowi elastyczną opcję zatrudnienia, szczególnie atrakcyjną dla freelancerów i osób, które preferują większą swobodę w wykonywaniu pracy. Istota umowy zlecenie obejmuje aspekty takie jak wynagrodzenie, opis zadania oraz czas realizacji. Warto dokładnie poznać zasady i regulacje związane z tą formą umowy, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień.

Istota umowy zlecenia

Umowa zlecenie została uregulowana w kodeksie cywilnym.

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy.
Kodeks cywilny art. 734 § 1

Warto przy tym wskazać na ciekawy wyrok Sądu Apelacyjnego z Poznania z dnia 27 września 2012 roku (sygn. akt III AUa 447/12). Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w tym wyroku umowa zlecenie jest, w odróżnieniu od umowy o dzieło, umową starannego działania, nie zaś umową rezultatu. Z punktu widzenia stron, zwłaszcza zaś wykonującego zlecenie istotne jest to, że do jej spełnienia wystarczy już samo dążenie do osiągnięcia efektu, a nie efekt sam w sobie.

Osoba wykonująca zlecenie powinna dążyć do jego realizacji, nie można jej jednak obciążać ewentualnymi konsekwencjami, które wynikają z faktu, że ostatecznie nie zostało ono zrealizowane. 

Zmiany oskładkowania umów zlecenie

Od pierwszego kwartału 2024 roku planowane jest pełne oskładkowanie umów zlecenia w Polsce. Zmiana ta wynika z najnowszego Krajowego Planu Reform na lata 2023/2024 i ma na celu zwiększenie ochrony socjalnej osób pracujących na podstawie umów zlecenia. Według tych planów każda umowa zlecenie będzie podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Obecnie w przypadku umów cywilnoprawnych, pełna składka na ZUS jest płacona co najmniej do minimalnego poziomu wynagrodzenia.

Szukasz pracy?

Kasjer w sklepie kosmetycznym- Ożarów Mazowiecki

Work&Profit sp. z o.o.

 • Ożarów Mazowiecki
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Zmiany mają dotyczyć wyłącznie umów zlecenia, a nie umów o dzieło. Celem tych zmian jest ograniczenie segmentacji rynku pracy i zapewnienie większego socjalnego zabezpieczenia dla pracowników zatrudnionych na kolejnych umowach zleceń.

Wynagrodzenie na umowie zlecenie

Ciekawym elementem umowy zlecenia jest kwestia dotycząca wynagrodzenia. W sytuacji, gdy strony nie umówiły się na konkretną wypłatę przyjmuje się, że powinna ona zostać wypłacona w takiej wysokości, aby odpowiadała wykonanej przez przyjmującego zlecenie pracy. W praktyce jednak, odkąd umowy zlecenie są wykorzystywane jako elastyczna forma zatrudnienia, umowy bez określenia stawki praktycznie się nie zdarzają.

Minimalne wynagrodzenie godzinowe jest ściśle związane z najniższą krajową. W styczniu 2024 roku minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenie w Polsce wynosi 27,70 zł brutto. Od lipca 2024 roku planowana jest podwyżka do 28,10 zł brutto​.

Umowa zlecenie a składki – co trzeba wiedzieć?

Na umowie zlecenie w Polsce mogą być odprowadzane następujące rodzaje składek:

 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • ubezpieczenie chorobowe (jest dobrowolne, ale daje prawo do świadczeń chorobowych, np. L4),
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapewnia dostęp do publicznej opieki zdrowotnej.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są obowiązkowe, jeśli umowa zlecenie jest jedynym źródłem dochodu zleceniobiorcy i jego wynagrodzenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę. W takiej sytuacji składki są naliczane od kwoty nie niższej niż minimalne wynagrodzenie.

Jeśli zleceniobiorca ma inne źródło dochodu, na przykład umowę o pracę, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są odprowadzane z umowy o pracę, a umowa zlecenie może być zwolniona z tych obciążeń.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i zleceniobiorca może zdecydować, czy chce z niego korzystać. Wybór ten musi być dokonany w określonym czasie od rozpoczęcia wykonywania umowy. Zasady te mogą ulec zmianie, zwłaszcza w kontekście planowanych zmian prawnych dotyczących oskładkowania umów zlecenia w Polsce od 2024 roku.

Video

Różnice pomiędzy umową zlecenie a umową o pracę

Umowa zlecenie i umowa o pracę to dwa różne rodzaje umów stosowane w Polsce, które różnią się pewnymi kwestiami. Jakimi?

 • Podstawa prawna i charakter umowy

Umowa o pracę jest regulowana przez kodeks pracy i tworzy stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą.

Umowa zlecenie oparta jest na przepisach kodeksu cywilnego i dotyczy wykonania określonego zadania lub zlecenia.

 • Zakres obowiązków

W umowie o pracę, zakres obowiązków jest zazwyczaj bardziej sformalizowany. Pracownik podlega wytycznym pracodawcy dotyczącym sposobu, miejsca i czasu pracy.

W umowie zlecenie, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonego zadania lub pracy. Jest większa elastyczność co do sposobu wykonania zadania, a zleceniodawca nie kieruje na co dzień sposobem pracy zleceniobiorcy.

 • Czas pracy

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma określony wymiar czasu pracy (zwykle pełny etat lub część etatu), zgodnie z przepisami prawa pracy.

W przypadku umowy zlecenia nie ma sztywno ustalonego wymiaru godzinowego pracy, zleceniobiorca wykonuje pracę w zakresie potrzebnym do realizacji zadania.

 • Prawa pracownicze i świadczenia

Pracownicy na umowie o pracę mają zapewnione szerokie prawa pracownicze, w tym płatny urlop wypoczynkowy, płatne zwolnienia chorobowe, ochronę przed nieuzasadnionym zwolnieniem itp.

Osoby pracujące na umowie zlecenie nie korzystają z pełnego zakresu praw pracowniczych. Ich prawa są ograniczone do tych, które zostały określone w umowie i przepisach Kodeksu cywilnego.

 • Oskładkowanie i opodatkowanie

Umowa o pracę wymaga odprowadzania pełnych składek ZUS (emerytalnych, rentowych, wypadkowych, chorobowych) oraz podatku dochodowego.

W przypadku umowy zlecenia, składki ZUS są zależne od sytuacji (np. czy jest to jedyne źródło dochodu). Opodatkowanie odbywa się na zasadach ogólnych lub według skali podatkowej.

 • Stabilność zatrudnienia

Umowa o pracę zapewnia większą stabilność zatrudnienia i jest trudniejsza do rozwiązania przez pracodawcę.

Umowa zlecenie jest zwykle mniej stabilna i może być łatwiej rozwiązana przez obie strony.

Podsumowanie

Umowa zlecenie to forma umowy cywilnoprawnej, która umożliwia zleceniodawcy zlecanie określonych zadań zleceniobiorcy. Charakteryzuje się większą elastycznością niż umowa o pracę, umożliwiając zleceniobiorcy samodzielne działanie i wykonywanie zleceń w sposób dostosowany do jego umiejętności i preferencji. W umowie zlecenie istotne jest precyzyjne określenie zakresu zadania, wynagrodzenia oraz terminów wykonania. Obowiązki zleceniobiorcy obejmują skuteczne i terminowe wykonanie zlecenia zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy oraz przestrzeganie warunków umowy. 

To może Cię również zainteresować

Umowa zlecenie - tylko obowiązki czy też prawa?

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się umowa o pracę od umowy zlecenie?

Umowa o pracę to stałe zatrudnienie, podczas gdy umowa zlecenie dotyczy zlecania konkretnego zadania.

Jakie obowiązki pracodawcy w umowie o pracę?

Pracodawca ma zapewnić warunki pracy, wynagrodzenie, urlopy i składki ubezpieczeniowe.

Czy umowa zlecenie ma stałe wynagrodzenie?

Wynagrodzenie w umowie zlecenie jest związane z wykonanym zleceniem, nie ma regularnych płatności.

Czy umowa zlecenie jest elastyczna?

Tak, umowa zlecenie umożliwia elastyczność w wykonywaniu zadań i czasie ich realizacji.

Która forma zatrudnienia jest dla mnie odpowiednia?

Wybór zależy od preferencji, natury pracy i oczekiwań finansowych; warto dokładnie poznać obie opcje przed podjęciem decyzji.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Anna Różak

Copywriterka, autorka głównie dla branży HR. Piszę o rekrutacji, benefitach pracowniczych, jestem na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.

Prywatnie mnóstwo czytam i opiekuję się najpiękniejszym kundelkiem po tej stronie Wisły.

3 komentarze

Monaliza

Monaliza

Umowa zlecenie jest bardzo słaba ale oczywiście gdy dotyczy jakiejś chwilowej sytuacji to jest wskazana dla wielu ludzi bo lepiej ją mieć.
Kama

Kama

Warto również wspomnieć, że zlecenie pracy musi być realizowane w sposób ogólny, czyli jako zestaw powtarzalnych działań tego samego rodzaju i nie można wspomnieć tylko o konkretnej czynności.
Otello

Otello

Istnieją minimalne prawa i uprawnienia, które muszą być spełnione, nawet jeśli nie są zawarte w umowie o pracę lub umowa ma mniejsze uprawnienia. Nie ma znaczenia już jej rodzaj.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.