Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne - rodzaje, okres próbny

12 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 11 głosów

11 głosów

4 komentarze
Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne - rodzaje, okres próbny
Dowiedz się więcej o umowie o pracę i umowach cywilnoprawnych. Poznaj rodzaje umów, okres próbny i zawarcie umów cywilnoprawnych. Zapewnij sobie jasne zasady zatrudnienia

W zakresie zawierania umów pracodawca i pracownik mają szeroki wybór. Umowa o pracę może być zawarta na czas nieokreślony, określony, na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, a także na czas wykonywania określonej pracy. Do tego dochodzą umowy cywilnoprawne, spośród których najpopularniejsze to umowa zlecenie i umowa o dzieło. Jednak w niektórych przypadkach pracodawca będzie musiał zatrudnić pracownika na umowę o pracę, aby uniknąć poważnych konsekwencji.

Problem zatrudniania w oparciu o umowy cywilnoprawne

Zatrudnianie pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych stało się ostatnio bardzo popularne, ale wiąże się również z próbą odpowiedzi na pytanie, jaka jest skala nadużyć w tym zakresie. Coraz więcej pracodawców, narażając się na kary, jest skłonna zamienić umowę o pracę na umowę cywilnoprawną. Wśród najczęściej stosowanych umów znajdują się umowa o dzieło i umowa zlecenie. Czym powinni się kierować pracodawcy przed zaoferowaniem określonej umowy swojemu przyszłemu pracownikowi? Kiedy warto zawrzeć umowę cywilnoprawną z wybranym kandydatem?

Stosunek pracy, czyli co?

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: "Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem". Aby zatrudnienie miało charakter stosunku pracy, muszą być spełnione wszystkie poniższe cechy:

 • pracownik musi być podporządkowany kierownictwu pracodawcy,
 • praca musi być wykonywana odpłatnie,
 • pracownik świadczy pracę osobiście,
 • świadczona praca jest powtarzana w cyklach codziennych lub dłuższych,
 • praca wykonywana jest na ryzyko pracodawcy, co oznacza, że to właśnie zatrudniający ponosi konsekwencje za niezawinione błędy swojego podwładnego,
 • praca wykonywana jest w miejscu i czasie, które określił pracodawca.

Należy również pamiętać, że zgodnie z Kodeksem pracy nie można zastąpić umowy o pracę umową cywilnoprawną, jeśli zachowane są powyższe warunki. Ponadto, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy zatrudnienie w takich warunkach jest "zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy".

Rodzaje umów o pracę

Zawierając umowę o pracę, istnieje kilka rodzajów umów, które można uwzględnić. Umowa o pracę na czas określony jest stosowana w przypadku, gdy istnieje konkretne ograniczenie czasowe związane z wykonywaną pracą. Może to być sezonowa praca lub projekt o określonym czasie trwania. Umowa o pracę na zastępstwo jest natomiast zawierana, gdy pracownik ma zastąpić inną osobę, która jest nieobecna z różnych powodów, na przykład ze względu na urlop lub chorobę.

Szukasz pracy?

Księgowa / Księgowy

BIURO PODATKOWE JOANNA TROJANOWSKA

 • Bielsko-Biała
 • 3 600-4 600 zł / mc
Dodana

Ślusarz

ZUZA POLAND

 • Czechowice-Dziedzice
Dodana

PRACOWNIK PRODUKCJI STOLARKI PCV I ALUMINIUM

ALBUD SPÓŁKA JAWNA

 • Bielsko-Biała
Dodana

Spacjalist(k)a ds. Księgowości z j. Francuskim (dział O2C)

SGS Global Business Services Sp. z o.o.

 • Katowice
Dodana

Specjalista ds. Koordynowania Zamówieniami z j. niemieckim

SGS Global Business Services Sp. z o.o.

 • Katowice
Dodana

Pracodawca powinien poinformować pracownika o warunkach zatrudnienia i rodzaju umowy, która zostanie podpisana. Ważne jest, aby pracownik był świadomy swoich praw i obowiązków związanych z daną umową.

Kiedy umowa cywilnoprawna?

Oprócz umowy o pracę, zainteresowane strony mogą podpisać umowę cywilnoprawną. Spośród różnych rodzajów umów cywilnoprawnych najczęściej stosowane są umowa zlecenie i umowa o dzieło. Warto jednak pamiętać o ogólnej zasadzie, że rodzaj umowy musi być zgodny z charakterem wykonywanej pracy przez zatrudnioną osobę. Nie można również zapominać o zamierzonym efekcie, jaki strony chcą osiągnąć. Biorąc pod uwagę te kwestie, można wybrać odpowiednią umowę cywilnoprawną, która będzie najbardziej odpowiednia.

Umowa o dzieło, kiedy liczy się efekt

Zasadnicze znaczenie umowy o dzieło określa art. 627 Kodeksu cywilnego: "Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia". Strony powinny zawrzeć umowę o dzieło, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie określonego utworu (dzieła). Innymi słowy, zlecający oczekuje, że zleceniobiorca wykona konkretne zadanie, którego efektem będzie wcześniej ustalony rezultat. Przykładem sytuacji, w której warto zastosować umowę o dzieło, jest naprawa uszkodzonej części samochodu lub wykonanie portretu.

Umowa na zlecenie

Często zdarza się, że pracodawcy, którzy chcą zoptymalizować koszty w firmie, proponują pracownikom podpisanie umowy zlecenie zamiast umowy o pracę. Różnica między tymi umowami polega na braku podporządkowania pracownika zleceniodawcy w przypadku umowy zlecenie. Innymi słowy, zleceniobiorca wykonuje pracę bez nadzoru pracodawcy i nie musi się z nim konsultować. Obowiązkiem zleceniodawcy jest udzielenie wskazówek zleceniobiorcy. Należy również pamiętać, że czynności nie muszą być wykonywane osobiście przez osobę przyjmującą zlecenie. Umowę zlecenie można stosować w przypadku napisania dzieła artystycznego lub sporządzenia bilansu finansowego przedsiębiorstwa.

Umowa o pracę, czyli co?

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, umowa o pracę zostaje zawarta, gdy "przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca ? do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem". Innymi słowy, aby zatrudnienie miało charakter stosunku pracy, muszą być spełnione następujące warunki:

 • pracownik musi być podporządkowany pracodawcy,
 • praca musi być wykonywana odpłatnie,
 • pracownik świadczy pracę osobiście,
 • praca jest wykonywana w cyklach codziennych lub dłuższych,
 • praca jest wykonywana na ryzyko pracodawcy, czyli pracodawca ponosi konsekwencje za błędy zatrudnionego, które nie są jego winą,
 • praca jest wykonywana w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę.

Spełnienie powyższych warunków oznacza, że strony zawarły umowę o pracę. Należy również pamiętać, że zgodnie z Kodeksem pracy, umowę tę nie można nazwać umową cywilnoprawną.

Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne

Umowa o pracę jest jednym z podstawowych rodzajów umów regulujących zatrudnienie. Dla pracowników jest to istotny dokument, który określa ich prawa i obowiązki w miejscu pracy. Jednak oprócz umowy o pracę istnieją także inne rodzaje umów cywilnoprawnych, które mogą być stosowane w kontekście zatrudnienia.

Przed podpisaniem umowy o pracę warto rozważyć inne formy zatrudnienia, takie jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło. Wiele zależy od konkretnych potrzeb pracodawcy i pracownika oraz od charakteru pracy, która ma być wykonywana.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej

Przygotowanie umowy o pracę wymaga odpowiedniego procesu i przestrzegania przepisów prawa pracy. Jednak podpisanie umowy cywilnoprawnej, takiej jak umowa zlecenia z pracownikiem, może być mniej formalne i bardziej elastyczne.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej może być korzystne dla pracodawcy w pewnych sytuacjach. Pracodawca ma większą swobodę w określaniu warunków umowy i zatrudniania pracowników na krótszy okres czasu. Umowa zlecenia może być również stosowana do określonych zadań lub projektów, które wymagają specjalistycznych umiejętności i nie wymagają długotrwałego zatrudnienia pracownika.

Dobrze przygotowana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna to podstawa nawiązania satysfakcjonującego stosunku pracy z pracodawcą. Zapewnia ona jasne zasady i ochronę dla obu stron, a także stanowi podstawę do dalszego rozwoju zawodowego.

Kiedy umowy cywilnoprawne?

Zasadą jest, że to strony umowy ustalają jej charakter prawny. Jednak zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą pamiętać, że rodzaj umowy o pracę musi być zgodny z charakterem wykonywanej pracy. Obecnie wśród umów cywilnoprawnych (które, w przeciwieństwie do umowy o pracę, są uregulowane w Kodeksie cywilnym) wyróżnia się dwie najpopularniejsze umowy. Są to umowa o dzieło i umowa zlecenie. Często stosowana jest również umowa agencyjna.

Umowa Agencyjna

To jeszcze inny rodzaj umowy cywilnoprawnej. Jest ona zawierana z agentami, którzy pośredniczą przy zawieraniu umów oznaczonego rodzaju na rzecz swojego zleceniodawcy. W tym przypadku, co ważne, nie występuje podporządkowanie agenta przełożonemu. W związku z powyższym, umowa ta nie może zostać uznana za umowę o pracę. Warto zauważyć, że umowa agencyjna jest wykorzystywana między innymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W takim przypadku agent jest zobowiązany do zdobywania klientów i zawierania z nimi umów na rzecz towarzystwa, które reprezentuje.

Rodzaje umów Opis
Umowa o pracę na czas określony Umowa stosowana przy pracy o ograniczonym czasie trwania.
Umowa o pracę na zastępstwo Umowa zawierana, gdy pracownik ma zastąpić inną osobę w nieobecności.
Umowa zlecenie Umowa elastyczna, stosowana do określonych zadań lub projektów.
Umowa o dzieło Umowa dotycząca wynagradzania za wykonanie określonego dzieła.

Wnioski

W kontekście umów o pracę i umów cywilnoprawnych istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę. Właściwy wybór rodzaju umowy zależy od indywidualnych potrzeb pracodawcy i pracownika, a także od charakteru wykonywanej pracy.

Przed podpisaniem umowy, warto zapoznać się z przepisami prawa pracy i skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. zatrudnienia. Ważne jest, aby pracownicy byli poinformowani o swoich prawach i obowiązkach oraz żeby zawarta umowa była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Dobrze przygotowana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna to podstawa nawiązania satysfakcjonującego stosunku pracy z pracodawcą. Zapewnia ona jasne zasady i ochronę dla obu stron, a także stanowi podstawę do dalszego rozwoju zawodowego.

To może Cię również zainteresować

Umowa zlecenie a umowa o pracę - poznaj różnice

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest umowa o pracę?

Umowa o pracę to dokument regulujący zatrudnienie pracownika i określający prawa i obowiązki obu stron.

Jakie są rodzaje umów o pracę?

Rodzaje umów o pracę to umowa na czas określony, umowa na zastępstwo, umowa zlecenie i umowa o dzieło.

Czym różni się umowa o pracę od umowy cywilnoprawnej?

Umowa o pracę reguluje stosunek pracy na podstawie przepisów prawa pracy, natomiast umowa cywilnoprawna jest mniej formalna i elastyczna.

Jaki jest okres próbny w umowie o pracę?

Okres próbny wynosi zazwyczaj trzy miesiące przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Jakie są korzyści zawierania umów cywilnoprawnych?

Umowy cywilnoprawne dają większą swobodę w ustalaniu warunków umowy i zatrudniania pracowników na krótszy okres czasu, co może być korzystne w niektórych sytuacjach.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

4 komentarze

Jarek

Jarek

W większości chyba przypadków umowa o pracę jest lepsza. Bardzo mało plusów mają umowy cywilno-prawne w obecnym kształcie.
Daria

Daria

Obecnie umowy cywilnoprawne są jakie są dla pracodawców, jednak fakty są takie, że musi się coś w tym zakresie zmienić by ludzie mogli na lepszych warunkach pracować.
Mariusz

Mariusz

W przypadku, gdy istnieje ważna umowa na czas określony, pracodawca nie jest zobowiązany do przekazania pracownikowi stosownego zawiadomienia, ponieważ stosunek pracy naturalnie dochodzi do oczekiwanego końca albo w określonym czasie, albo po zakończeniu określonego projektu. Lepsza jest wiadomo na stałe.
Jolanta

Jolanta

Istnieją różne przypadki, że się opłaca pracować na umowy cywilno-prawne. Na przykład wielu freelancerów tak zarabia i wola to nawet od samozatrudnienia. Różnie bywa jednak.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka