Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4129        SUBSKRYBUJE: 7502
Tematy, które interesują czytelników:  Praca w urzędzie, Odstąpienie od umowy, Pytania na rozmowie, Multitasking

Umowa zlecenie. Co ją charakteryzuje?

Umowa zlecenie. Co ją charakteryzuje?
Jedną z popularniejszych umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie zawsze jednak jest ona wykorzystywana w sposób poprawny. Co ją wyróżnia? Kiedy warto rozważyć jej podpisanie?

Umowa zlecenie bywa nazywana umową o świadczenie usług. Największy problem polega na myleniu jej z innym kontraktem, czyli umową o dzieło. Warto wiedzieć, że te dwie umowy różnią się od siebie pod wieloma względami. Z tego powodu stosowanie ich naprzemiennie jest błędem. Aby zatem np. ZUS nie zakwestionował podpisanego dokumentu (jako umowy fikcyjnej lub w celu ominięcia konieczności odprowadzania składek) warto wiedzieć, czym charakteryzuje się zlecenie i kiedy skorzystać z takiej umowy.

Umowa zlecenie ? jaka to umowa?

?Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie? ? taka jest istota umowy zlecenie, zawarta w art. 734 Kodeksu cywilnego. Dla stron, które zamierzają podpisać umowę zlecenie istotne powinno być to, że nie musi być to pojedyncza czynność prawna ? równie dobrze strony mogą umówić się na cykliczne wykonywanie prac czy szereg rodzajowo określonych czynności prawnych.

Umowa zlecenie nie musi być ? w przeciwieństwie do umowy o pracę ? zawarta z zachowaniem formy pisemnej. Oznacza to, że strony mogą zawrzeć umowę ustnie. Dla celów dowodowych i późniejszego dochodzenia roszczeń zaleca się jednak stosowanie formy pisemnej.

Również z pełnomocnictwem

Osoba, która przyjmuje wykonanie zleconych czynności prawnych może otrzymać pełnomocnictwo. Wówczas działa ona jako zastępca bezpośredni, czyli w imieniu swojego zleceniodawcy. Jeżeli strony zrezygnują z pełnomocnictwa, osoba wykonująca zlecenie będzie działała we własnym imieniu (w literaturze taki stan rzeczy nazywa się zastępstwem pośrednim). Warto wskazać, że najczęściej taki wariant pozwala na ukrycie prawdziwego zleceniodawcy. Ma to znaczenie np. przy nabywaniu dóbr (ruchomości lub nieruchomości). Zgodnie z art. 734 § 2 Kodeksu cywilnego: ?W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa?.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa zlecenie - tylko obowiązki czy też prawa?

Wynagrodzenie dla zleceniobiorcy

Istotną kwestią przy omawianiu umowy zlecenie jest kwestia wynagrodzenia. Jeżeli z podpisanej przez strony umowy nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonane czynności powinien on takie otrzymać. W praktyce oznacza to, że umowa zlecenie może być wykonywana nieodpłatnie, gdyż ustawodawca przewiduje taką możliwość. Strony powinny jednak zadbać o to, aby w umowie znalazł się taki zapis ? konieczne jest to po to, aby kwestia wynagrodzenia nie była przyczyną późniejszych sporów.

Jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie, powinno zostać ono dokładnie określone. W przeciwnym razie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 735 § 2 ? ?gdy nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się na wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy?.

Wydatki na poczet zlecenia

Poza wynagrodzeniem zleceniobiorca może dochodzić innych praw. Mowa o zwrocie wydatków, jakie poniósł, aby prawidłowo wykonać zlecenie. Warto wskazać, że należy mu się kwota powiększona o odsetki ustawowe, choć strony mogą umówić się inaczej w tym względzie. Inną możliwością jest żądanie przez zleceniobiorcę zaliczki na poczet przewidywanych wydatków. Jeżeli zleceniodawca odmówi, osoba wykonująca zlecenie może wypowiedzieć umowę bez ponoszenia konsekwencji.

Oceń ten wpis
Umowa zlecenie. Co ją charakteryzuje?
Ocena: 3.5, liczba głosów: 3

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.