Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 31528        SUBSKRYBUJE: 7306
Tematy, które interesują czytelników:  Wypowiedzenie przez pracodawcę, Palenie w pracy, Staż pracy a zlecenie, Ubezpieczenie zdrowotne, Ocena okresowa pracownika, CV po angielsku, Urlop na żądanie

Urlop szkoleniowy (nie) dla każdego

Urlop szkoleniowy (nie) dla każdego
Z urlopu szkoleniowego mogą skorzystać osoby dokształcające się. Pojawia się jednak rozdźwięk, gdy zestawi się prawa przysługujące osobom podejmującym trud nauki z inicjatywny pracodawcy z usprawnieniami pracowników, które podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe na własną rękę. Kto i kiedy może liczyć urlop szkoleniowy?

Czym jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1031 § 1 Kodeksu pracy pod tym pojęciem rozumieć należy ?zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą?. Ustawodawca przyznaje osobom, które podejmują trud dokształcania się profity, ale pod pewnym warunkiem. Mowa głównie o tym, że kwalifikacje zawodowe podnoszone muszą być z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W takiej sytuacji uprawnienia pracownika są najszersze. Z drugiej strony, również osoba, która dokształca się na własną rękę ? w niektórych przypadkach ? może liczyć na pomoc ze strony swojego szefa.

Co w przypadku, gdy pracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej? Sprawdź: Urlop szkoleniowy nie przysługuje każdemu.

Z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy

Pracownik, który świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę i podnosi swoje kwalifikacje z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy może liczyć na szereg udogodnień. Taka sytuacja dotyczy zarówno studiowania, jak i odbywania kursów. Zgodnie z zapisami, które znalazły się w Kodeksie pracy, taki zatrudniony liczyć może na:

  • urlop szkoleniowy,
  • zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Niezależnie jednak od tego, czy mowa o urlopie szkoleniowym czy zwolnieniu z dnia pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wspomniany urlop szkoleniowy i jego wymiar zależą przy tym od tego, jakiego typu egzamin będzie zdawać pracownik. Liczyć można na:

  • 6 dni ? przystępując do egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni ? przystępując do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni ? przystępując do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni ? na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

O urlop szkoleniowy pracownik powinien wystąpić na piśmie. Z punktu widzenia osób zainteresowanych, pracodawca powinien przyznać urlop swojemu podwładnemu w dni, które są dla niego dniami pracy, czyli zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Decyzja należy do pracodawcy

Również pracownik, który dokształca się bez zgody pracodawcy może liczyć na pomoc. Uzyskanie urlopu czy zwolnienia z całości lub części dnia pracy jest jednak uzależnione od przełożonego. Oznacza to, że dni wolne nie przysługują mu z tytułu przepisów. Warto przy tym wskazać, że pracodawca, który zgodzi się na urlop czy wcześniejsze wyjście pracownika z pracy, nie musi zagwarantować swojemu podwładnemu wynagrodzenia. W praktyce podmioty, które zatrudniają i chcą pomóc swoim pracownikom, udzielają darmowych urlopów szkoleniowych i darmowych dni wolnych na naukę. Inną, również obligatoryjną formą wsparcia jest pokrycie osobie podejmującej kształcenie ewentualnych kosztów dodatkowych. Te związane mogą być z zakupem podręczników, opłaceniem dojazdów czy zakwaterowaniem w mieście, w którym znajduje się uczelnia. Trzeba jednak pamiętać, że przyznanie wyżej wymienionych uprawnień jest uzależnione tylko i wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. W praktyce oznacza to, że osobie zatrudnionej nie przysługują żadne roszczenia wobec przełożonego.

Kodeksowe obowiązki pracodawcy

Jednym z obowiązków pracodawców jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Fakt ten wynika z art. 17 Kodeksu pracy. Trzeba jednak zauważyć, że przepis ten ma charakter ogólny. Podmiot zatrudniający może go zrealizować między innymi uwzględniając wnioski składane przez pracowników, które pomagają ułożyć grafik. Dotyczy to w szczególności weekendów ? to właśnie wówczas odbywa się większość zajęć. Ewentualne uporczywe nieuwzględnianie wniosków pracownika może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. W sądzie takie sprawy są jednak rzadkością. Pracownik mógłby mieć olbrzymie trudności z dowiedzeniem swoich racji.

Oceń ten wpis
Urlop szkoleniowy (nie) dla każdego
Ocena: 4.5, liczba głosów: 17

Zobacz inne porady

Opinie

Jarek
2019-05-14, 13:40
Jest wiele urlopów z których można skorzystać. Osobiście zawsze korzystam z płatnego urlopu wypoczynkowego. Raz korzystałem z urlopu okolicznościowego. Rozpocząłem dokształcanie i starałem się o urlop szkoleniowy, ale pracodawca nie wyraził zgody motywując, że moja obecność w pracy jest konieczna. Wiem, że inni pracodawcy wyrażają zgodę na urlop szkoleniowy...
Polany
2019-05-08, 17:40
Pracownik może potrzebować zapłaty za inne świadczenia, takie jak ubezpieczenie dentystyczne lub ubezpieczenie na życie podczas nieodpłatnego urlopu. Ciekawe jak jest w przypadku szkoleniowego?
Megan
2019-05-02, 10:43
Alternatywnie, rozważając, czy zapłacić pracownikowi za uczestnictwo w kursie szkoleniowym, Ty i Twój pracownik możecie zawrzeć konkretną umowę wyjaśniającą, w jakich okolicznościach będziecie mieli prawo do odzyskania od nich całości lub części kosztów szkolenia.
Turin
2019-04-01, 12:05
Wiem, że w wielu firmach praktykują z powodzeniem takie urlopy. W opisie zawodów czytałem, że wielu pracodawców nawet w ogłoszeniach o pracę pisze, że dofinansuje np. naukę.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.