Urlop wypoczynkowy

Wszystko o Przerwaniu i Odwołaniu Urlopu - Twoje Prawa i Obowiązki

7 lipca 2023

3 z 5

Ocena: 3 z 5 | 24 głosy

24 głosy

10 komentarzy
Wszystko o Przerwaniu i Odwołaniu Urlopu - Twoje Prawa i Obowiązki
Czy pracodawca może przerwać Twój urlop? Jakie są zasady przerwania i odwołania urlopu? Dowiedz się o swoich prawach, odszkodowaniu i procedurach

Poza możliwością odwołania z urlopu przez pracodawcę, nie można zapomnieć również o możliwości przerwania urlopu. Sytuacja taka ma miejsce najczęściej wówczas, gdy pracownik zachoruje. Trudno wyobrazić sobie wypoczywanie z gorączką. Ale skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego w trakcie trwania urlopu również ma swoje konsekwencje.

Kiedy szef może odwołać urlop?

Pracodawca nie ma dowolności – może odwołać z urlopu swojego podwładnego tylko wówczas, gdy jego obecność w zakładzie pracy jest niezbędna. W praktyce, takie sytuacje mają miejsce np. gdy w firmie dojdzie do awarii i obecność pracownika jest niezbędna, bo tylko on może naprawić maszyny. Innym przykładem może być nieplanowane spotkanie z klientami. Jeżeli obecność pracownika jest niezbędna, bo tylko on może przeprowadzić prezentację, to również może on zostać wezwany do zakładu pracy.

Odwołanie z urlopu oznacza, że powinieneś niezwłocznie wrócić do zakładu pracy, by wypełniać powierzone ci obowiązki. Co z twoim urlopem? Będziesz mógł z niego skorzystać, ale w terminie późniejszym – konieczne będzie ponowne ustalenie terminu z przełożonym. Dobrze, byś pamiętał, że po awarii lub spotkaniu nie zawsze możliwe będzie kontynuowanie wakacji – może się zdarzyć, że urlop będziesz musiał wykorzystać nieco później.

Zgodnie z art. 167 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów, które pracownik poniósł w związku z odwołaniem go z urlopu (np. koszty podróży, jeżeli pracownik wypoczywał w innej miejscowości lub za granicą). Warto przy tym dodać, że odwołanie z urlopu może nastąpić tylko wówczas, gdy strony podpisały umowę o pracę. Sytuacja taka nie ma zatem miejsca choćby wówczas, gdy mowa o praktykach studenckich.

W każdej sytuacji przerwania lub odwołania urlopu, pamiętaj o swoich prawach i zawsze skonsultuj się z przełożonym, aby omówić dalsze kroki.

Szukasz pracy?
Dodana

Zbieranie zamówień w Holandii.

GRUPA CONTRAIN

  • Holandia
  • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

OPERATOR MASZYN

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Pielęgnacja kwiatów doniczkowych – praca w Holandii

GRUPA CONTRAIN

  • Holandia
  • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca na produkcji karmy dla zwierząt

GRUPA CONTRAIN

  • Holandia
  • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Przerwanie urlopu. Co musisz wiedzieć?

Odwołanie urlopu przez pracodawcę zdarza się sporadycznie. Podobnie ma się sytuacja z przerwaniem urlopu. Przerwanie ma miejsce wówczas, gdy pracownik zachoruje, choć ustawodawca wskazuje również inne przyczyny: odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy czy urlop macierzyński. Co wówczas?

Przyjmując, że do przerwania urlopu dochodzi z powodu twojej choroby, jesteś zobowiązany do dostarczenia swojemu przełożonemu zwolnienia lekarskiego. Jeżeli właśnie odbywasz urlop i zachorowałeś, to wcale nie musisz dostarczać zwolnienia osobiście – możesz wysłać je np. za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych.

Przerwanie urlopu oznacza, że po wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego pracownik powinien powrócić do zakładu pracy – nie może samodzielnie zdecydować o kontynuowaniu urlopu wypoczynkowego. Jeżeli chce wykorzystać należną mu część tuż po zakończeniu zwolnienia, to powinien zawnioskować o to do swojego przełożonego. Warto jednak pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku udzielić urlopu pracownikowi tuż po jego powrocie do zakładu pracy. Dlaczego? Może się okazać, że jego obecność jest niezbędna w firmie, bo na urlop wybierają się już kolejni pracownicy.

Czy pracodawca może przerwać urlop?

W kontekście pytań, takich jak "Czy pracodawca może przerwać urlop?" lub "Czy mogę sam przerwać urlop?", kluczowe jest zrozumienie zasady, że pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu, ale jedynie w przypadkach, gdy jego obecność jest absolutnie konieczna. Co więcej, przerwanie urlopu przez pracownika jest możliwe tylko pod określonymi okolicznościami, takimi jak nagła choroba. Przerwanie rozpoczętego urlopu jest często stresującym doświadczeniem dla pracownika, dlatego ważne jest, aby znać swoje prawa i możliwości.

Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego

Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego może być konieczna, jeśli pracodawca decyduje o odwołaniu pracownika z urlopu. Jest to często konsekwencją niespodziewanych wydarzeń w miejscu pracy, które wymagają bezpośredniego zaangażowania pracownika. W takich przypadkach pracodawca musi pamiętać, że ma obowiązek pokryć wszelkie koszty poniesione przez pracownika w wyniku zmiany planów. Kontynuowanie urlopu w innym terminie powinno być omówione i ustalone z przełożonym, aby zapewnić przejrzystość i uczciwość procesu.

Odszkodowanie za odwołanie z urlopu

Jeżeli pracownik zostanie odwołany z urlopu, zgodnie z polskim prawem, pracodawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, które pracownik poniósł w związku z odwołaniem z urlopu. To obejmuje nie tylko koszty podróży, ale także wszelkie koszty rezerwacji, które nie mogą być zwrócone. Kluczowe jest zrozumienie, że to jest prawo pracownika, a nie uprzedzenie pracodawcy.

Procedura odwołania pracownika z urlopu

Procedura odwołania pracownika z urlopu powinna być jasno zdefiniowana i przestrzegana przez pracodawcę. Zazwyczaj wymaga to pisemnego zawiadomienia pracownika, chociaż niespodziewane sytuacje mogą wymagać szybszej komunikacji. W każdym przypadku pracodawca powinien podjąć wszelkie możliwe środki, aby zminimalizować dyskomfort i niepewność pracownika. Pamiętaj, że prawo pracy chroni prawa pracownika do urlopu, a odwołanie z urlopu jest ostatecznością, a nie standardem.

Urlop wypoczynkowy to jeden z podstawowych przywilejów pracowniczych, który ? co warto podkreślić ? przysługuje osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Coroczny i płatny urlop pozwala zatrudnionym nie tylko na odpoczynek, ale również regenerację sił. Co więcej, prawo nie dopuszcza do sytuacji, w której pracownik mógłby się go zrzec. W zależności zaś od długości stażu osoba zatrudniona wypoczywać będzie 20 (gdy nie pracuje dłużej niż 10 lat) lub 26 (gdy zatrudniona jest powyżej 10 lat) dni w roku. I choć teoretycznie każdy pracownik może wykorzystać urlop w dowolnym terminie, to w niektórych sytuacjach szef będzie mógł przerwać nawet zagraniczne wakacje. Takie postępowanie jest możliwe, ale ze ściśle określonych przyczyn.

 

Kiedy szef przesuwa termin...

Nawet, jeżeli ustaliłeś z szefem datę urlopu, to nie oznacza, że nic się w tej materii nie zmieni. Zgodnie z art. 164 § 2 Kodeksu pracy pracodawca może przesunąć datę terminu urlopu, ?jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy?. Przykładem takiej sytuacji może być ustalenie daty rozmów handlowych z kontrahentami w okresie, w którym pracownik miałby przebywać na urlopie. Jeżeli jest on odpowiedzialny za ich prowadzenie, to szef może przesunąć termin jego urlopu.

Warto zauważyć, że nie tylko pracodawca ma wyżej opisane uprawnienie. Również pracownik może złożyć wniosek o przesunięcie terminu urlopu. W takim przypadku składa on wniosek na piśmie i powinien umotywować go ważnymi przyczynami. Może to być choroba czy urlop macierzyński, czyli sytuacje, które uniemożliwiają rozpoczęcie wypoczynku w ustalonym terminie.

 

Szef odwołuje i...

Choć pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mogą wykorzystać przysługujący im urlop w ciągu całego roku kalendarzowego, to trzeba jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach może zdarzyć się tak, że zostaną oni z niego odwołani. W takiej sytuacji nie ma mowy o jakichkolwiek innych przyczynach niż dobrze uzasadnionych. Na taką możliwość wskazuje art. 167 § 1 Kodeksu pracy: ?Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu?. W praktyce do takich sytuacji dochodzi bardzo rzadko, gdyż większość firm korzysta z pomocy agencji pracy tymczasowej, które są w stanie zorganizować zastępstwo niemal natychmiast.

Oświadczenie woli, które składa pracodawca, czyli informacja o odwołaniu z urlopu nie wymaga uzasadnienia. Warto zauważyć, że to podmiot zatrudniający musi zdecydować, czy konieczne jest skrócenie urlopu podwładnemu. Co więcej, nie jest istotna forma ? pracodawca może przekazać informację tę podczas rozmowy telefonicznej, może również napisać pracownikowi wiadomość tekstową.

 

? słono płaci

Co powinieneś zrobić w sytuacji, gdy otrzymałeś wezwanie do powrotu? Zgodnie z przepisami pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania urlopu i stawienia się do firmy. Jak podkreślają eksperci z zakresu prawa pracy, warto tej reguły przestrzegać. Dlaczego? Gdyż odmowa lub zlekceważenie polecenia szefa może być podstawą do wymierzenia kary porządkowej za nieusprawiedliwioną nieobecność, może również zadecydować o tym, że szef wręczy dyscyplinarkę.

Nadużyciom związanym z ewentualnym niezasadnym odwoływaniem pracowników z urlopu ma zapobiegać fakt, że pracodawca jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty, które pokrył zatrudniony przerywając urlop. Mowa tu zatem nie tylko o konieczności opłacenia paliwa lub przelotu, ale również zwrotu pieniędzy za wykupione wakacje czy opłacone kursy.

 

Czy pracownik zarabia?

Odrębnym pytaniem, które wiąże się z koniecznością zwrócenia pracownikowi poniesionych kosztów jest to, czy wypłacone zadośćuczynienie jest opodatkowane. Warto zauważyć, że takie świadczenie nie zostało wymienione wprost w katalogu zwolnień podatkowych. Trudno jednak uznać, że zatrudniony rzeczywiście coś zyskuje. Takie stanowisko specjalistów potwierdzają również interpretacje Izb Skarbowych, z których wynika, że nie jest konieczne wystawienie pracownikowi PITu za wypłaconą rekompensatę.

To może Cię również zainteresować

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca ma prawo przerwać urlop pracownika?

Tak, ale tylko w sytuacjach, gdy obecność pracownika jest absolutnie konieczna. Przykładami mogą być awaria w firmie, która wymaga specjalistycznej wiedzy pracownika, lub niespodziewane spotkanie z klientem, które wymaga jego obecności.

Czy pracodawca może zmienić termin mojego urlopu wypoczynkowego?

Tak, ale tylko wtedy, gdy pracodawca decyduje o odwołaniu pracownika z urlopu. W takim przypadku, pracodawca powinien pokryć wszelkie koszty, które pracownik poniósł w wyniku zmiany planów.

Czy dostanę odszkodowanie, jeśli zostanę odwołany z urlopu?

Tak, pracodawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, które pracownik poniósł w związku z odwołaniem z urlopu. Obejmuje to koszty podróży i wszelkie koszty rezerwacji, które nie mogą być zwrócone.

Jaka jest procedura odwołania pracownika z urlopu?

Procedura odwołania pracownika z urlopu powinna być jasno zdefiniowana i przestrzegana przez pracodawcę. Zazwyczaj wymaga to pisemnego zawiadomienia pracownika, chociaż niespodziewane sytuacje mogą wymagać szybszej komunikacji.

Czy mogę skrócić urlop wypoczynkowy?

Tak, ale tylko pod określonymi okolicznościami, takimi jak nagła choroba. W takim przypadku, pracownik jest zobowiązany do dostarczenia zwolnienia lekarskiego.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

10 komentarzy

whitebox

whitebox

Wiele niedomówień. Stare przepisy. Na początku jest data 6.6.23 a komentarze z 2019 roku. Żenada.
Benio

Benio

Niektóre firmy nadal mają dość podstawowe systemy zarządzania corocznym urlopem. Pewne zasady muszą jednak być przestrzegane.
hermes

hermes

Myślę, że różne są sytuacje i warto wiedzieć kiedy może taka zaistnieć i jak się do niej odnieść. Prawo ma wielkie znaczenie w każdej pracy. Więcej przykładów bym jeszcze dodał do tego artykułu z życia wziętych. Sytuacja na świecie bywa bowiem dynamiczna. Kataklizmy, wojny, pandemie.
Grzesiek P

Grzesiek P

Przerwano mój urlop zgodnie z prawem, bo moja obecność w trakcie mojego urlopu była konieczna, abym był w zakładzie pracy. Ten zaległy urlop wykorzystałem w innym terminie.
Karol

Karol

Ciekawe informacje na tej stronie. Pracodawca może, a zdarza się to sporadycznie, że może poprosić o przerwanie urlopu wypoczynkowego z bardzo ważnych powodów. Warto to wiedzieć, chociaż mówi się, że nie ma ludzi w tym czasie niezastąpionych.
Coder

Coder

Urlop roczny nadal przypada na pracownika w okresie, gdy przebywa na urlopie macierzyńskim. Wszelkie niewykorzystane saldo urlopu do końca roku kalendarzowego jest automatycznie przenoszone na następny rok kalendarzowy.
Domina1

Domina1

Jeśli pracodawca wymaga pracy w zaplanowanym okresie wakacyjnym z powodu nieprzewidzianych wymagań w pracy, spróbuj negocjować ze swoim przełożonym w celu przeniesienia swojego urlopu.
Paddy

Paddy

No jak widać można to uzasadnić i przerwać, gdy jest zamiana na chorobowe. Wtedy można wykorzystać to co jest na l4 w innym terminie. Takie prawowidać przysługuje.
Pan Kleks

Pan Kleks

Może być jak widać odwołany ale w takich specjalnych sytuacjach. Oby nigdy się to mi nie przytrafiło bo zawsze wykupuje wcześniej wycieczki i byłby kłopot potem z tym wszystkim.
Rabadżu

Rabadżu

Ciekawe informacje bo np. nikt nie bierze pod uwagę sytuacji kryzysowych, politycznych, wojny. Dobrze wiedzieć, pamiętacie Egipt i demonstracje i zamachy na turystów?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka