Szkolenia i rozwój

Szkolenia i czas pracy - kluczowe informacje dla pracowników

13 grudnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

6 komentarzy
Szkolenia i czas pracy - kluczowe informacje dla pracowników
Czy szkolenia wliczają się do czasu pracy? Czy za dzień spędzony na uczeniu się w weekend przysługuje Ci dodatkowe wolne? Dowiedz się, co mówi w tej kwestii prawo i jak szkolenia wpływają na Twoje godziny pracy.

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi prawa pracy, które były stosowane do 25 kwietnia 2023 roku, jedynie kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy były traktowane jako część czasu pracy. Takie szkolenia odbywały się w czasie godzin pracy i były finansowane przez pracodawcę. Jednak od 26 kwietnia 2023 roku, możliwe jest wliczanie do czasu pracy również innych szkoleń zawodowych.

Zmiany w rozliczaniu szkoleń w 2023 roku

Od 26 kwietnia 2023 roku zaczęła obowiązywać nowa regulacja zawarta w artykule 9413 Kodeksu pracy, wprowadzona w ostatniej nowelizacji. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca ma obowiązek finansować szkolenia pracowników, które są konieczne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na danym stanowisku. Takie szkolenia mogą wynikać z:

 • układu zbiorowego pracy,
 • regulaminu,
 • przepisów prawa,
 • umowy o pracę,
 • polecenia przełożonego.

Powinny odbywać się, o ile to możliwe, w godzinach pracy. Jeśli szkolenie odbywa się poza normalnymi godzinami pracy i spełnia warunki wspomnianego przepisu, to jest wliczane do czasu pracy.

Nowe regulacje jasno określają, że szkolenia związane z pracą, które są obowiązkowe na mocy przepisów lub polecenia pracodawcy, są finansowane przez pracodawcę i zaliczane do czasu pracy. Ta zmiana ma znaczący wpływ na sposób rozliczania czasu pracy dla szkoleń odbywających się po godzinach pracy czy w weekendy. Jednak pojawiły się pewne wątpliwości co do tego, jak nowe przepisy wpłyną na regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zawierania umów szkoleniowych.

Jakie są obowiązki pracodawców w kwestii szkoleń?

Pracodawcy mają obowiązek informować nowo zatrudnionych pracowników o zakresie ich obowiązków, sposobie pracy na przydzielonych stanowiskach oraz o ich podstawowych prawach. Kluczowe jest również, aby pracodawcy wprowadzali pracowników w przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. W tym celu pracodawca powinien dostarczać szczegółowe instrukcje i wskazówki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. To szkolenie odbywa się na samym początku zatrudnienia.

Szukasz pracy?

Rehabilitant/ Pracownik sklepu medycznego

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

 • Bielsko-Biała
Dodana

Specjalista ds. Przetargów

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

 • Bielsko-Biała
Dodana

KASJER W DROGERII KOSMETYCZNEJ - SANOK

Work&Profit sp. z o.o.

 • Sanok
Dodana
Dodana
Dodana

Ważne jest, żeby zadania informacyjne pracodawcy nie ograniczały się tylko do wymogu zapoznania się pracownika z regulaminami pracy oraz innymi instrukcjami i przepisami dotyczącymi jego stanowiska pracy. Taka interpretacja wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 29 maja 2007 roku (sygn. II PK 317/06). 

Chociaż kodeks pracy zawiera przepisy dotyczące urlopu szkoleniowego dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe – w tym przypadku pracownik otrzymuje wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z pracy w części lub całości dnia pracy – taki urlop jest udzielany w dni robocze zgodnie z harmonogramem pracy pracownika.

Szkolenie a prawo pracownika do odpoczynku

Część szkoleń może odbywać się w weekendy, a to może zajmować więcej niż jeden dzień. W każdym z tych przypadków podmiot zatrudniający musi pamiętać, że pracownik ma prawo do odpoczynku. Inaczej mówiąc, szkolenia takie nie mogą naruszać jego prawa do nieprzerwanego, 11-godzinnego odpoczynku dobowego, jak i 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego.

W takim przypadku pracodawca powinien kierować się przepisami, które odnoszą się choćby do odbywania podróży służbowej. Mowa o § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Jeżeli jednak pracodawca nie dopełni swojego obowiązku w tym zakresie, to musi liczyć się z ewentualną karą grzywny. Jej wysokość waha się w granicach od 1 000 do 30 000 zł (art. 281 Kodeksu pracy).

Co warto wiedzieć o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych?

Szkolenie personelu jest kluczowym aspektem zarządzania zasobami ludzkimi, które ma na celu rozwijanie umiejętności pracowników i poprawę wydajności pracy. Z punktu widzenia zarządzania ważne jest zrównoważenie czasu poświęconego na szkolenia z innymi obowiązkami pracowniczymi.

Według polskiego prawa, czas pracy obejmuje okres, gdy pracownik jest do dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy lub innym wyznaczonym miejscu. To oznacza, że nie tylko realna praca, ale również okresy, gdy pracownik jest dostępny dla pracodawcy, wliczają się do czasu pracy.

Pracownik, który chce podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, ma dostęp do różnych form wsparcia, w tym urlopu szkoleniowego. Oto kilka informacji na ten temat:

Pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniach lub kursach mających na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, mogą ubiegać się o urlop szkoleniowy. Jest to czas wolny od pracy, który umożliwia pracownikowi uczestnictwo w szkoleniach, egzaminach, czy przygotowanie pracy dyplomowej.

Urlop szkoleniowy jest zazwyczaj przyznawany w szczególnych przypadkach, takich jak:

 • zdawanie egzaminów eksternistycznych,
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego,
 • podejście do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Podczas urlopu szkoleniowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto zatrudnionym może być również udzielone zwolnienie z pracy na część dnia lub cały dzień, aby umożliwić im uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach. I tu pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Osoba dążąca do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych ma możliwość korzystania z urlopu szkoleniowego oraz zwolnień z pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jest to istotne wsparcie umożliwiające rozwój osobisty i zawodowy w ramach istniejącego stosunku pracy.

Podsumowanie

Nowe przepisy wprowadzone w kwietniu 2023 roku wprowadzają istotne zmiany w sposobie rozliczania czasu pracy związanego ze szkoleniami pracowników. Mają na celu lepsze uwzględnienie roli szkoleń zawodowych i ich wpływu na rozwój zawodowy pracowników oraz efektywność pracy. Z jednej strony, obowiązek finansowania szkoleń przez pracodawcę i włączania ich do czasu pracy stanowi dodatkowe obciążenie dla firm, z drugiej jednak strony, promuje ciągłe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników, co przyczynia się do rozwoju rynku pracy i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Pracodawcy powinni być świadomi swoich nowych obowiązków oraz konieczności dostosowania polityki szkoleniowej do aktualnych przepisów. Ważne jest, aby zapewnić pracownikom możliwość podnoszenia ich kwalifikacji w godzinach pracy, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do odpoczynku i zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

To może Cię również zainteresować

Czas pracy - dostępne możliwości

Najczęściej zadawane pytania

Czy szkolenie po godzinach pracy to nadgodziny?

To zależy od polityki pracodawcy i specyfiki szkolenia. W niektórych przypadkach, szkolenia poza standardowymi godzinami pracy mogą być traktowane jako nadgodziny.

Czy należy się dzień wolny za szkolenie?

To zależy od polityki Twojego pracodawcy. Niektórzy pracodawcy mogą oferować dni wolne w zamian za udział w szkoleniach poza normalnymi godzinami pracy.

Czy pracodawca musi zapłacić za szkolenie?

Tak, pracodawca zazwyczaj pokrywa koszty szkoleń obowiązkowych lub tych, które są niezbędne do wykonywania Twojej pracy.

Czy po szkoleniu trzeba wracać do pracy?

To zależy od Twojego harmonogramu pracy i polityki pracodawcy. Niektóre szkolenia mogą być zaplanowane tak, aby kończyły się na koniec normalnego dnia pracy.

Ile trwa godzina szkoleniowa?

Godzina szkoleniowa trwa zazwyczaj 60 minut, ale może się różnić w zależności od typu szkolenia i organizacji prowadzącej szkolenie.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Anna Różak

Copywriterka, autorka głównie dla branży HR. Piszę o rekrutacji, benefitach pracowniczych, jestem na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.

Prywatnie mnóstwo czytam i opiekuję się najpiękniejszym kundelkiem po tej stronie Wisły.

6 komentarzy

Naauczyciel kontraktowy

Naauczyciel kontraktowy

Wiadomo , ze szkolenia pracowników to bardzo ważna sprawa. U nas w pracy (szkolnictwo) - zawsze szkolenia, kursy, konferencje odbywają się w godzinach, kiedy już nie ma uczniów.
Teresa

Teresa

U nas szkolenia w zakładzie pracy, odbywają się poza godzinami. Nikt nie ma pretensji, że odbywają się po godzinach pracy.
Zofia

Zofia

U nas logiczne, że to jest czas pracy. Pracownik owszem może skorzystać atrakcyjnego szkolenia finansowanego przez firmę poza pracą ale to musi być jego zgoda.
Radek

Radek

Nie jest łatwo znaleźć pracę za granicą, zwłaszcza jeśli szukasz jej w innym kraju. Chęć zarobienia dużo w krótkim czasie popycha wielu ludzi do pracy za granicą.
Aspekt

Aspekt

Oczywiście nauka w pracy nie jest zła, jeśli nie jest to oczywiście szkolenie bez znaczenia . Wiele osób uważa, że ​​jeśli pracodawca zaleca i / lub płaci za szkolenie pracowników, jest to dobry, odpowiedni pracodawca.
gringo

gringo

Chyba szkolenie podczas godzin pracy to dokładnie jest wliczone w czas pracy i jest to jakby takie samo wykonywanie swoich obowiązków jakby tego szkolenia nie było?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.