Szkolenia i rozwój

Szkolenia i czas pracy - kluczowe informacje dla pracowników

14 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

6 komentarzy
Szkolenia i czas pracy - kluczowe informacje dla pracowników
Czy czas szkolenia to czas pracy? Dowiedz się, jakie masz prawa jako pracownik i jak szkolenia wpływają na Twoje godziny pracy.

Aktualnie szkolenia, jak i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników odbywać mogą się zarówno z inicjatywy pracodawcy lub też za jego zgodą. Warto zauważyć, że kwestia praw, jak i obowiązków stron jest szczegółowo przedstawiona w ustawodawstwie. Mowa tu przede wszystkim o art. 102-103 Kodeksu pracy. Z drugiej jednak strony brak jest kompleksowych informacji na temat kwestii zaliczania czasu szkoleń do godzin pracy. Wobec powyższego zainteresowani pracodawcy czerpią wiedzę zarówno z doktryny, jak i orzeczeń sądowych. Niestety, głosy w tej kwestii są podzielone.

Co warto wiedzieć o szkoleniach?

Każdy pracownik, który ma świadczyć pracę w oparciu o umowę o pracę, musi posiadać nie tylko niezbędne kwalifikacje, ale również powinien mieć dostateczną wiedzę w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. I tylko właśnie w zakresie tych szkoleń ustawodawca wskazał, że odbywają się one zarówno w czasie pracy, jak i na koszt pracodawcy. Na taki stan rzeczy wskazuje bezpośrednio treść art. 237 § 3 Kodeksu pracy: Szkolenia, o których mowa w § 2 (czyli szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy) odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. W przypadku innych szkoleń brak jest dokładnych wytycznych co też, jak podkreślono powyżej, sprawia, że w doktrynie, jak i orzecznictwie powstają różnorodne stanowiska.

W zakresie ewentualnej odpłatności i zaliczenia czasu szkoleń do czasu pracy, w samej doktrynie, wykształciły się aż 3 stanowiska. Z jednej zatem strony znajdują się specjaliści, którzy twierdzą, że czas ten powinien być zaliczany do czasu pracy. Powołują się oni przy tym na treść z art. 100 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim: Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Szukasz pracy?

Pracownik/czka Magazynu

FUNDACJA AKTYWIZACJA

  • Rzeszów
Dodana

Operator wózków widłowych

Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.

  • Strumień
Dodana

Praca dodatkowa- tygodniówki- Rybitwy - zmiany nocno-poranne

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Kraków
  • 28-28 zł / h
Dodana
Aplikuj bez CV
Dodana

Praca dodatkowa- tygodniówki- Nowa Huta- zmiany noce

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Kraków
  • 26-28 zł / h
Dodana

Inni eksperci z zakresu prawa wskazują, że tylko szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy należy wliczać do czasu pracy pracowników, gdyż to bezpośrednio wynika z przepisów. Inaczej mówiąc, wszelkie pozostałe szkolenia nie powinny być do czasu tego zaliczane.

Rodzaj szkolenia Czy jest zaliczane do czasu pracy? Kto pokrywa koszty?
Szkolenia obowiązkowe Tak Pracodawca
Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe Zależne od polityki pracodawcy Pracodawca
Szkolenia po godzinach pracy Zależne od polityki pracodawcy Pracodawca

Stanowisko pośrednie

Trzecie stanowisko jest pośrednie w stosunku do wyżej wymienionych. Jego zwolennicy wskazują przy tym, że szkolenia mogą mieć różny charakter, zatem nie można ustalić tylko jednej ich kwalifikacji. W związku z powyższym stoją na stanowisku, że te szkolenia, które nie są obowiązkowe dla pracowników, niemniej jednak podnoszą ich kwalifikacje zawodowe, nie powinny być zaliczane do czasu pracy. Jednocześnie według nich z pewnością do czasu pracy kwalifikują się te, które są obowiązkowe. Inaczej mówiąc, chodzi o takie szkolenia, w których pracodawca wydał zatrudnionym polecenia wzięcia w nich udziału. Te też, jak można wnioskować, nie mogą być wykorzystywane w związku z aktualnie świadczoną pracą na rzecz aktualnego pracodawcy. Dodatkowo może okazać się, że są one również niezbędne do wykonywania powierzonej pracownikowi przez zatrudniającego pracy.

Każdy pracodawca powinien pamiętać, że spór w zakresie zaliczania szkoleń do czasu pracy nie jest rozstrzygnięty. Żaden z aktualnie obowiązujących przepisów nie usuwa jednoznacznie wszystkich wątpliwości. To też sprawia, że w dalszym ciągu istnieją stanowiska ekspertów przy tym zagadnieniu, które mogą być pomocne w zakresie wytyczania polityki zakładu pracy. Warto bowiem wskazać, że w takim przypadku wszystko zależy od pracodawcy i tego, w jaki sposób będzie traktował szkolenia. Do wyboru ma trzy możliwości, z których żadna nie jest sprzeczna z aktualnymi przepisami. O czym jednak koniecznie musi pamiętać każdy zatrudniający, gdy kieruje swo jego pracownika na szkolenie?

Szkolenie a prawo pracownika do odpoczynku

Część szkoleń może odbywać się w weekendy, część zaś może być swoistego rodzaju delegacją, czyli zajmować więcej niż jeden dzień. W każdym z tych przypadków podmiot zatrudniający musi pamiętać, że pracownik ma prawo do odpoczynku. Inaczej mówiąc, szkolenia takie nie mogą naruszać jego prawa do nieprzerwanego, 11-godzinnego odpoczynku dobowego, jak i 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. W takim przypadku pracodawca powinien kierować się przepisami, które odnoszą się choćby do odbywania podróży służbowej. Mowa o § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Jeżeli jednak pracodawca nie dopełni swojego obowiązku w tym zakresie, to musi liczyć się z ewentualną karą grzywny. Jej wysokość waha się w granicach od 1 000 do 30 000 zł (art. 281 Kodeksu pracy).

Zrozumienie, jak Twój czas spędzony na szkoleniach wpływa na Twoje godziny pracy, jest kluczowe dla ochrony Twoich praw pracowniczych. Zawsze zasięgnij informacji na ten temat u swojego pracodawcy.

Szkolenie a czas pracy

Jako pracownik, możesz zastanawiać się, jak szkolenie wpływa na Twój czas pracy. Zasady te różnią się w zależności od wielu czynników, w tym od typu szkolenia i jego czasu trwania. W niektórych przypadkach, tak jak to opisano wcześniej, szkolenia obowiązkowe, takie jak te związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, są zaliczane do czasu pracy. Jednak dla innych rodzajów szkoleń, szczególnie tych, które nie są wymagane przez pracodawcę, może to nie być przypadek.

Kwalifikacji zawodowych

Szkolenia są często kluczowym elementem w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W niektórych zawodach, stałe szkolenia są niezbędne do utrzymania licencji lub certyfikatu. Chociaż te szkolenia są ważne dla twojego rozwoju zawodowego, mogą one wymagać poświęcenia czasu poza godzinami pracy. W takich przypadkach, kluczowe jest zrozumienie, jak Twój pracodawca traktuje ten czas i czy jest on zaliczany do Twojego standardowego czasu pracy.

W zakładzie pracy, gdzie szkolenia są często organizowane, istotne jest zrozumienie, jak ten czas jest traktowany. Czy szkolenie odbywa się w ramach normalnych godzin pracy? Czy jesteś zobowiązany do powrotu do pracy po zakończeniu szkolenia? Te i wiele innych pytań są istotne dla zrozumienia, jak Twoje zaangażowanie w szkolenia wpływa na Twoje godziny pracy.

Czy należy się dzień wolny za szkolenie?

W niektórych przypadkach, możesz zastanawiać się, czy należy Ci się dzień wolny za udział w szkoleniu, które odbyło się poza Twoim normalnym czasem pracy. Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, w tym od polityki Twojego pracodawcy i specyfiki szkolenia. W niektórych przypadkach, pracodawcy mogą zaoferować dni wolne w zamian za udział w szkoleniach poza normalnymi godzinami pracy.

Czy pracodawca musi zapłacić za szkolenie?

W przypadku niektórych szkoleń, takich jak te związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, pracodawca może być zobowiązany do pokrycia kosztów. Pamiętaj jednak, że zasady te mogą się różnić w zależności od specyfiki szkolenia i polityki Twojego pracodawcy. Wszelkie pytania dotyczące płatności za szkolenie powinny być skierowane bezpośrednio do Twojego pracodawcy lub do działu zasobów ludzkich.

To może Cię również zainteresować

Czas pracy - dostępne możliwości

Najczęściej zadawane pytania

Czy szkolenie po godzinach pracy to nadgodziny?

To zależy od polityki pracodawcy i specyfiki szkolenia. W niektórych przypadkach, szkolenia poza standardowymi godzinami pracy mogą być traktowane jako nadgodziny.

Czy należy się dzień wolny za szkolenie?

To zależy od polityki Twojego pracodawcy. Niektórzy pracodawcy mogą oferować dni wolne w zamian za udział w szkoleniach poza normalnymi godzinami pracy.

Czy pracodawca musi zapłacić za szkolenie?

Tak, pracodawca zazwyczaj pokrywa koszty szkoleń obowiązkowych lub tych, które są niezbędne do wykonywania Twojej pracy.

Czy po szkoleniu trzeba wracać do pracy?

To zależy od Twojego harmonogramu pracy i polityki pracodawcy. Niektóre szkolenia mogą być zaplanowane tak, aby kończyły się na koniec normalnego dnia pracy.

Ile trwa godzina szkoleniowa?

Godzina szkoleniowa trwa zazwyczaj 60 minut, ale może się różnić w zależności od typu szkolenia i organizacji prowadzącej szkolenie.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

6 komentarzy

Naauczyciel kontraktowy

Naauczyciel kontraktowy

Wiadomo , ze szkolenia pracowników to bardzo ważna sprawa. U nas w pracy (szkolnictwo) - zawsze szkolenia, kursy, konferencje odbywają się w godzinach, kiedy już nie ma uczniów.
Teresa

Teresa

U nas szkolenia w zakładzie pracy, odbywają się poza godzinami. Nikt nie ma pretensji, że odbywają się po godzinach pracy.
Zofia

Zofia

U nas logiczne, że to jest czas pracy. Pracownik owszem może skorzystać atrakcyjnego szkolenia finansowanego przez firmę poza pracą ale to musi być jego zgoda.
Radek

Radek

Nie jest łatwo znaleźć pracę za granicą, zwłaszcza jeśli szukasz jej w innym kraju. Chęć zarobienia dużo w krótkim czasie popycha wielu ludzi do pracy za granicą.
Aspekt

Aspekt

Oczywiście nauka w pracy nie jest zła, jeśli nie jest to oczywiście szkolenie bez znaczenia . Wiele osób uważa, że ​​jeśli pracodawca zaleca i / lub płaci za szkolenie pracowników, jest to dobry, odpowiedni pracodawca.
gringo

gringo

Chyba szkolenie podczas godzin pracy to dokładnie jest wliczone w czas pracy i jest to jakby takie samo wykonywanie swoich obowiązków jakby tego szkolenia nie było?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka