Twoje wsparcie w rekrutacji

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego
Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi, którego obowiązuje stosunek pracy. Z założenia jest to czas relaksu, który pozwala zregenerować siły i przygotować pracownika do kolejnych miesięcy pracy. Nie wszyscy mają jednak tyle samo dni na odpoczynek. Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Od czego zależy jego długość oraz czy można z niego nie skorzystać? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Urlop wypoczynkowy należy się każdemu, kto został zatrudniony w oparciu o umowę o pracę bądź świadczy ją na zasadzie mianowania, wyboru, powołania albo spółdzielczej umowy o pracę. W związku z tym, prawa do urlopu wypoczynkowego nie mają osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, tj. zlecenie czy o dzieło. Nie ma natomiast znaczenia wymiar czasu pracy w przypadku umowy o pracę – taki urlop należy się pracownikowi, jednak jest proporcjonalnie pomniejszany. Tego, ile dni urlopu wypoczynkowego przy niepełnym wymiarze czasu pracy Ci się należy, dowiesz się poniżej!

Ile dni urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy stanowi niezbywalne prawo pracownika, zagwarantowane przepisami Kodeksu pracy, co oznacza, że nie można z niego zrezygnować czy przepisać go innej osobie. Tym samym, w gestii pracownika leży, aby wykorzystać go należycie, a rolą pracodawcy jest udzielenie urlopu.

Warto jednak pamiętać, że nie zawsze musi to nastąpić wówczas, gdy pracownik sobie tego życzy. W rzeczywistości to pracodawca decyduje o tym, kiedy pracownik uda się na należny urlop wypoczynkowy, bowiem w dużej mierze jest to uzależnione od potrzeb zakładu pracy. Jeśli we wniosku o urlop wypoczynkowy pracownik wskazał daty, gdzie inny pracownik przebywa na urlopie albo odbywają się ważne dla firmy działania, pracodawca może ten urlop przesunąć w czasie.

Ile dni urlopu wypoczynkowego w takim razie masz do dyspozycji? Otóż wszystko zależy od tego, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego Ci przysługuje. Jest to uzależnione od kilku czynników, które reguluje Kodeks pracy. Przede wszystkim od ogólnego stażu pracy, do którego wlicza się również okresy nauki we wskazanym wymiarze oraz od tego, czy jest to pierwsza praca na umowę o pracę czy już kolejne zatrudnienie.

Urlop wypoczynkowy wymiar

Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy wymiar to:

 • 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Tutaj warto zaznaczyć, iż do łącznego okresu zatrudnienia wliczane są zarówno wszystkie okresy poprzednich zatrudnień (nie mają znaczenia przerwy w świadczeniu pracy czy sposób ustania stosunku pracy), jak i okresy pobierania nauki, które nie sumują się. Tym samym, jeśli pracownik przykładowo ukończył szkołę ogólnokształcącą oraz studia, może doliczyć tylko jeden z okresów, który wliczy się do stażu pracy. W tej sytuacji korzystniejszym rozwiązaniem jest szkoła wyższa. Oto, ile lat można wliczyć do stażu pracy, kończąc określony etap nauki:

 • w przypadku zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – czas trwania nauki przewidziany w programie nauczania, jednak nie więcej niż 3 lata;
 • gdy mówimy o średniej szkole zawodowej – czas trwania nauki przewidziany w programie nauczania, nie więcej jednak aniżeli 5 lat;
 • po ukończeniu średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat
 • w przypadku średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata;
 • gdy mówimy o szkole policealnej – 6 lat;
 • po ukończeniu szkoły wyższej (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) – 8 lat.

Urlop wypoczynkowy wymiar obejmuje jeszcze jedną istotną kwestię – jeśli okresy nauki i pracy się pokrywają, tzn. jeżeli pracownik jednocześnie pracował i na przykład studiował, to obliczając długość okresu zatrudnienia wybiera się korzystniejszy dla niego wariant.

Poza powyższymi, do stażu pracy wlicza się także:

 • okres, za który przysługuje odszkodowanie, w sytuacji, gdy pracownikowi został skrócony okres wypowiedzenia i nie podjął on w tym czasie zatrudnienia;
 • czas urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego przyznanego powołanemu do ćwiczeń wojskowych;
 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
 • czas czynnej służby wojskowej lub służby zastępczej;
 • okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracowania w nim;
 • czas legalnej pracy za granicą.

Ilość urlopu wypoczynkowego

Ustalony wymiar jasno wskazuje, jaka ilość urlopu wypoczynkowego nam przysługuje. Niemniej pojawiają się wyjątki, gdzie niezbędne jest przeliczenie wymiaru proporcjonalnie. Dotyczy to pierwszego roku pracy na podstawie umowy o pracę, a także pracy na niepełnym etacie. W tych sytuacjach ilość urlopu wypoczynkowego udzielana jest zgodnie z wyliczeniami. Poniżej zdradzamy, jak ich dokonać.

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku pierwszej pracy? Otóż pracownikowi, który zawiera swoją pierwszą umowę o pracę, w roku kalendarzowym, w którym tę pracę podejmuje, również przysługuje prawo do urlopu. Zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego w tym przypadku wylicza się wraz z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, z którego mógłby skorzystać po przepracowaniu całego roku. Tym samym, gdy łączny czas zatrudnienia nie przekracza jeszcze 10 lat, pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu. Zatem za każdy przepracowany miesiąc uzyskuje on prawo do korzystania z urlopu w częściach odpowiadających wysokości 1/12 z 20 dni. Uzyskane liczby zaokrągla się w górę, na korzyść pracownika. Tak więc po 1 miesiącu zatrudniony może skorzystać z dwóch dni wolnych.

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu, wymiar urlopu wypoczynkowego obliczany jest proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Za podstawę przyjmuje się przysługujących 20 lub 26 dni urlopu i mnoży przez wymiar czasu pracy. Tak więc w przypadku ½ i stażu pracy krótszego niż 10 lat, będzie to 20 x ½ i tym samym zyskujemy informację, że ilość urlopy wypoczynkowego wynosi 10 dni. Wyliczając urlop proporcjonalnie, również każdy niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę, z korzyścią dla pracownika.

Podsumowując, każdy pracownik, którego łączy z pracodawcą stosunek pracy, ma prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. To czas na odpoczynek, wyjazd rodzinny, czasem też na załatwienie spraw rodzinnych. Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od stażu pracy, wymiaru etatu, na jaki jest się zatrudnionym oraz tego, czy jest to pierwsza w życiu praca na umowie o pracę. Znając te informacje z powodzeniem można obliczyć przysługujące dni wolne.

Oceń ten wpis
Wymiar urlopu wypoczynkowego
Ocena: 5.0, liczba głosów: 18

Opinie

Specjalista
2019-12-04, 06:19
Urlop wypoczynkowy to jeden z przywilejów osób zatrudnionych na podstawie stosunku o pracę. Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługują pracownikowi, to zazwyczaj każdy to wie (20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat). CZYLI- urlop wypoczynkowy uzależniony jest od stażu pracy i wymiaru etatu.
Jan Duraj
2019-05-14, 06:47
Każdy o ile jemu przysługuje urlop wypoczynkowy, czeka na niego i w pewnym okresie korzysta z niego. Bardzo fajnie jest w tym artykule opisane: ile dni należy się pracownikowi urlopu wypoczynkowego...
Natalia Piskorska
2019-05-09, 13:18
Dobrze jest poznać wymiar urlopu w każdym przypadku. W sumie na poczekaniu w pracy każdy się to dowie, jednak zasady są ściśle określone i dobrze je przeczytać.
Narnia
2019-05-09, 12:47
Urlop roczny to płatny urlop zarobiony przez wyznaczony personel na zasadzie proporcjonalnej zgodnie z harmonogramem pracy. Zazwyczaj to jest wykorzystane z tych 26 dni.
Myszka
2019-05-07, 10:57
Urlop wypoczynkowy jest płatnym czasem wolnym od pracy, który możesz wykorzystać na swoje osobiste zajęcia i stworzyć zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym.
Oskar
2019-04-15, 13:21
Dobrze, że mam 26 zawsze to więcej jest niż 20 dni. No ale mało kto po szkole wyższej ma problemy z nabyciem pełnej puli wolnego w tym zakresie. Tak to wygląda.
Serek
2019-03-30, 13:27
26 dni w innych krajach jest od razu. No ale stosunkowo dość szybko łapie się pułap z 20 do 26. To podobnie jest jak w przypadku awansu, zwiększenia stawki godzinowej itp.
Bubu
2019-03-26, 11:01
Oj zawsze miło urlop wypoczynkowy miec tylko żeby każdego było stać na spoko wolne ;) Tak czy inaczej zawsze dobrze jest wykorzystać taki czas, no chyba że ktoś jest pracoholikiem i woli to potem w $ zabrać w nowym roku....
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.

Zobacz inne porady

(brak wpisów)