Urlop wypoczynkowy

Wymiar urlopu wypoczynkowego

21 lutego 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 18 głosów

18 głosów

11 komentarzy

Wymiar urlopu wypoczynkowego
Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi, którego obowiązuje stosunek pracy. Z założenia jest to czas relaksu, który pozwala zregenerować siły i przygotować pracownika do kolejnych miesięcy pracy. Nie wszyscy mają jednak tyle samo dni na odpoczynek. Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Od czego zależy jego długość oraz czy można z niego nie skorzystać? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Urlop wypoczynkowy należy się każdemu, kto został zatrudniony w oparciu o umowę o pracę bądź świadczy ją na zasadzie mianowania, wyboru, powołania albo spółdzielczej umowy o pracę. W związku z tym, prawa do urlopu wypoczynkowego nie mają osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, tj. zlecenie czy o dzieło. Nie ma natomiast znaczenia wymiar czasu pracy w przypadku umowy o pracę – taki urlop należy się pracownikowi, jednak jest proporcjonalnie pomniejszany. Tego, ile dni urlopu wypoczynkowego przy niepełnym wymiarze czasu pracy Ci się należy, dowiesz się poniżej!

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje?

Urlop wypoczynkowy stanowi niezbywalne prawo pracownika, zagwarantowane przepisami Kodeksu pracy, co oznacza, że nie można z niego zrezygnować czy przepisać go innej osobie. Tym samym, w gestii pracownika leży, aby wykorzystać go należycie, a rolą pracodawcy jest udzielenie urlopu.

Warto jednak pamiętać, że nie zawsze musi to nastąpić wówczas, gdy pracownik sobie tego życzy. W rzeczywistości to pracodawca decyduje o tym, kiedy pracownik uda się na należny urlop wypoczynkowy, bowiem w dużej mierze jest to uzależnione od potrzeb zakładu pracy. Jeśli we wniosku o urlop wypoczynkowy pracownik wskazał daty, w których inny pracownik przebywa na urlopie, albo odbywają się ważne dla firmy działania, pracodawca może ten urlop przesunąć w czasie.

Ile dni urlopu wypoczynkowego w takim razie masz do dyspozycji? Otóż wszystko zależy od tego, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego Ci przysługuje. Jest to uzależnione od kilku czynników, które reguluje Kodeks pracy. Przede wszystkim od ogólnego stażu pracy, do którego wlicza się również okresy nauki we wskazanym wymiarze, oraz od tego, czy jest to pierwsza praca na umowę o pracę, czy już kolejne zatrudnienie. Kluczowe jest także, czy pracujemy na cały etat, czy jego część. Poniżej uzupełniamy szczegółowe informacje, jak wyliczyć urlop, uwzględniając te indywidualne kwestie.

Szukasz pracy?

Technolog/programista tokarek CNC

PCO SPÓŁKA AKCYJNA

 • Warszawa
Dodana
Dodana
Polecana

Młodszy diagnosta weterynaryjny

VETLAB Sp. Z o.o.

 • Wrocław
Dodana
Polecana

Projektant - LEROY MERLIN - Olsztyn

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

 • Olsztyn
Dodana
Polecana

Handlowiec IT

Incom Group S.A.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Płatny urlop wypoczynkowy - porównanie wymiaru w państwach europejskich

Źródło: https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/35-dni-platnego-urlopu-propozycja-opzz,1000768.html

Urlop wypoczynkowy wymiar

Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu pracy obecnie urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na stosunku pracy przysługuje w wymiarze:

 • 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Tutaj warto zaznaczyć, iż do łącznego okresu zatrudnienia wliczane są zarówno wszystkie okresy poprzednich zatrudnień (nie mają znaczenia przerwy w świadczeniu pracy czy sposób ustania stosunku pracy), jak i okresy pobierania nauki, które nie sumują się.

Tym samym, jeśli pracownik przykładowo ukończył szkołę ogólnokształcącą oraz studia, może doliczyć tylko jeden z okresów, który wliczy się do stażu pracy. W tej sytuacji korzystniejszym rozwiązaniem jest szkoła wyższa. Oto, ile lat można wliczyć do stażu pracy, kończąc określony etap nauki:

 • w przypadku zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – czas trwania nauki przewidziany w programie nauczania, jednak nie więcej niż 3 lata;
 • gdy mówimy o średniej szkole zawodowej – czas trwania nauki przewidziany w programie nauczania, nie więcej jednak aniżeli 5 lat;
 • po ukończeniu średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat
 • w przypadku średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata;
 • gdy mówimy o szkole policealnej – 6 lat;
 • po ukończeniu szkoły wyższej (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) – 8 lat.

Wymiar urlopu wypoczynkowego obejmuje jeszcze jedną istotną kwestię – jeśli okresy nauki i pracy się pokrywają, tzn. jeżeli pracownik jednocześnie pracował i na przykład studiował, to obliczając długość okresu zatrudnienia, wybiera się korzystniejszy dla niego wariant.

Co wlicza się do stażu pracy?

 • okres, za który przysługuje odszkodowanie, w sytuacji, gdy pracownikowi został skrócony okres wypowiedzenia i nie podjął on w tym czasie zatrudnienia;
 • czas urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego przyznanego powołanemu do ćwiczeń wojskowych;
 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
 • czas czynnej służby wojskowej lub służby zastępczej;
 • okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracowania w nim;
 • czas legalnej pracy za granicą.

Wymiar urlopu proporcjonalnego

Ustalony wymiar jasno wskazuje, jaka ilość urlopu wypoczynkowego nam przysługuje. Niemniej pojawiają się wyjątki, gdzie niezbędne jest przeliczenie wymiaru proporcjonalnie. Dotyczy to pierwszego roku pracy na podstawie umowy o pracę, a także pracy na niepełnym etacie. W tych sytuacjach ilość urlopu wypoczynkowego udzielana jest zgodnie z wyliczeniami. Poniżej zdradzamy, jak ich dokonać.

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku pierwszej pracy? Otóż pracownikowi, który zawiera swoją pierwszą umowę o pracę, w roku kalendarzowym, w którym tę pracę podejmuje, również przysługuje prawo do urlopu. Zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego w tym przypadku wylicza się wraz z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, z którego mógłby skorzystać po przepracowaniu całego roku.

Proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego
Gdy łączny czas zatrudnienia nie przekracza jeszcze 10 lat, pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu. Zatem za każdy przepracowany miesiąc uzyskuje on prawo do korzystania z urlopu w częściach odpowiadających wysokości 1/12 z 20 dni.

Uzyskane liczby zaokrągla się w górę, na korzyść pracownika. Tak więc po 1 miesiącu zatrudniony może skorzystać z dwóch dni wolnych.

Oczywiście, jeżeli zasada ta nie jest jasna, zawsze możemy skorzystać z kalkulatora dni urlopu, który po wpisaniu okresu zatrudnienia i wymiar czasu pracy, przedstawi nam gotowe wyliczenie należnego wolnego. 

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu wymiar urlopu wypoczynkowego obliczany jest proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Za podstawę przyjmuje się przysługujących 20 lub 26 dni urlopu i mnoży przez wymiar czasu pracy. Tak więc w przypadku ½ i stażu pracy krótszego niż 10 lat, będzie to 20 x ½ i tym samym zyskujemy informację, że ilość urlopy wypoczynkowego wynosi 10 dni. Wyliczając urlop proporcjonalnie, również każdy niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę, z korzyścią dla pracownika.

Urlop wypoczynkowy a zmiany w Kodeksie pracy

W 2019 roku rząd wprowadził szereg zmian w prawie pracy, choć nie doszło jeszcze do zapowiadanych zmian kodeksu. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim danych osobowych, prowadzenia i udzielania dokumentacji pracowniczej, profilaktyki i przeciwdziałania mobbingowi oraz urlopów macierzyńskich. To jednak nie koniec zmian, bo od kilku lat zapowiadane są także poprawki dotyczące oskładkowania umów cywilno-prawnych, podwyższenie ZUS i płacy minimalnej, ale także nowe ustalenia wymiaru urlopu.

Zmiany prawa do urlopu w Kodeksie pracy
Planowany nowy Kodeks pracy ma zawierać nowe zasady dotyczące długości urlopu. OPZZ postulował nawet zrównanie i podniesienie wymiaru urlopu do 36 dni dla wszystkich.

Dotychczas mówiło się o ujednoliceniu długości do 26 dni urlopu, co i tak będzie korzystne dla zatrudnionych bez 10-letniego stażu pracy, gdyby pomysł wszedł w życie. Postulaty uzasadniane są faktem, że Polska wypada na tle Europy jako jeden z najbardziej zapracowanych narodów.

Podsumowując, każdy pracownik, którego łączy z pracodawcą stosunek pracy, ma prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. To czas na odpoczynek, wyjazd rodzinny, czasem też na załatwienie spraw rodzinnych. Wymiar urlopu wypoczynkowego często oblicza się przez dostępne w sieci kalkulatory urlopowe, jednak jeśli znamy czynniki warunkujące liczbę dni wolnych, które nam przysługują, możemy je ustalić sami. Zależy to od stażu pracy, wymiaru etatu, na jaki jest się zatrudnionym oraz tego, czy jest to pierwsza w życiu praca na umowie o pracę. Znając te informacje, z powodzeniem można obliczyć przysługujące dni urlopu.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego?

Pracownikowi zatrudnionemu na umowie w ramach stosunku pracy przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze rocznym: 20 dni, jeśli jego staż pracy nie przekracza 10 lat oraz 26 dni, jeśli ma staż powyżej 10 lat. Ukończenie szkół zawodowych lub studiów wlicza się do stażu jako określona liczba lat pracy. Dni urlopu w nowym miejscu pracy przysługują proporcjonalnie do puli rocznej.

Jak wyliczyć ile należy się dni urlopu?

Aby wyliczyć wymiar urlopu, musimy najpierw ustalić, czy nasz staż pracy przekracza 10 lat. W tym celu zliczamy wszystkie okresy zatrudnienia na stosunku pracy, lata uzyskane poprzez wykształcenie zawodowe, a także m.in. okres przebywania na zasiłku dla bezrobotnych, prowadzenia gospodarstwa rolnego, bądź legalnej pracy za granicą.

Co to jest urlop proporcjonalny?

O proporcjonalnym wymiarze urlopu mówimy, gdy pracownik rozpoczął pracę w nowej firmie – wówczas dni wolne naliczane mu są z przysługującego wymiaru proporcjonalnie, czyli w każdym miesiącu zyskuje do wykorzystania 1/12 z rocznej puli urlopu (20 lub 26 dni).

Podziel się

11 komentarzy

Pracownik1

Pracownik1

Mam staż łącznie ponad 17 lat. Kalkulatory wyliczają mi 26 dni. W swojej zakładce kadrowej widzę należny mi urlop 20 dni. Być może ma znaczenie, że w tym miejscu pracy jestem zatrudniony od 4 miesięcy, a może że mam umowę etatu na 1 rok?
Wlodek

Wlodek

Zasady są raczej bardzo czytelne i nie ma tutaj niż szczególnie niezrozumiałego.
Arian

Arian

Każdemu przysługuje urlop to dobrze. U nas jeszcze jest tak, że mamy dodatkową pulę 6 dni. Takie benefity też są dobre. Z drugiej strony czasami nie chcą płacić nadgodzin a wolałbym pieniądze niż do wybrania.
Specjalista

Specjalista

Urlop wypoczynkowy to jeden z przywilejów osób zatrudnionych na podstawie stosunku o pracę. Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługują pracownikowi, to zazwyczaj każdy to wie (20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat). CZYLI- urlop wypoczynkowy uzależniony jest od stażu pracy i wymiaru etatu.
Jan Duraj

Jan Duraj

Każdy o ile jemu przysługuje urlop wypoczynkowy, czeka na niego i w pewnym okresie korzysta z niego. Bardzo fajnie jest w tym artykule opisane: ile dni należy się pracownikowi urlopu wypoczynkowego...
Natalia Piskorska

Natalia Piskorska

Dobrze jest poznać wymiar urlopu w każdym przypadku. W sumie na poczekaniu w pracy każdy się to dowie, jednak zasady są ściśle określone i dobrze je przeczytać.
Narnia

Narnia

Urlop roczny to płatny urlop zarobiony przez wyznaczony personel na zasadzie proporcjonalnej zgodnie z harmonogramem pracy. Zazwyczaj to jest wykorzystane z tych 26 dni.
Myszka

Myszka

Urlop wypoczynkowy jest płatnym czasem wolnym od pracy, który możesz wykorzystać na swoje osobiste zajęcia i stworzyć zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym.
Oskar

Oskar

Dobrze, że mam 26 zawsze to więcej jest niż 20 dni. No ale mało kto po szkole wyższej ma problemy z nabyciem pełnej puli wolnego w tym zakresie. Tak to wygląda.
Serek

Serek

26 dni w innych krajach jest od razu. No ale stosunkowo dość szybko łapie się pułap z 20 do 26. To podobnie jest jak w przypadku awansu, zwiększenia stawki godzinowej itp.
Bubu

Bubu

Oj zawsze miło urlop wypoczynkowy miec tylko żeby każdego było stać na spoko wolne ;) Tak czy inaczej zawsze dobrze jest wykorzystać taki czas, no chyba że ktoś jest pracoholikiem i woli to potem w $ zabrać w nowym roku....

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka