Twoje wsparcie w rekrutacji

Umowa zlecenie popularną formą współpracy

Umowa zlecenie popularną formą współpracy
Warto wiedzieć, jakie są prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Taki typ umowy jest bardzo popularny i preferowany przez pracodawców. Pracodawca posiada niewątpliwie korzyści z tego tytułu. Trzeba się zastanowić czy taka forma jest równie atrakcyjna dla pracownika?

Umowa zlecenie - plusy i minusy

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Należy do bardzo popularnych form zatrudnienia i jest bardzo elastyczna. Pracodawcy chwalą ją dzięki możliwościom redukcji kosztów. Pracownik zatrudniony na podstawie takiej umowy nie otrzymuje żadnych uprawnień z tytułu przepisów Kodeksu Pracy, gdyż w świetle tych przepisów nie jest pracownikiem firmy.

Prawa pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie musi wiedzieć, że ?ustalił? z pracodawcą pewne reguły dotyczące wykonania określonej pracy. W takim układzie pracownik nie jest zobowiązany do przychodzenia do firmy na 8 godzin dziennie. Taka forma współpracy powoduje, że pracownik ma prawo wykonywać zlecenie w dowolnym miejscu i czasie. Na tym przykładzie widać korzyści z elastyczności pracy, szczególnie w zawodach takich jak projektowanie stron internetowych lub tworzenie reklam i plakatów w sieci. Taka forma współpracy z pracodawcą i jej zasady są wcześniej ustalane, co do szczegółów.

Zatrudnienie na umowę zlecenie umożliwia pracę dla kilku pracodawców jednocześnie, co także posiada wiele zalet. Dzięki temu nikt nie może nam zabronić takiej pracy. Można być pracownikiem współpracującym w tej formie u kilku pracodawców w tym samym czasie.

Ochrona interesów pracownika przy umowie zleceniu

Dla większości ludzi umowa zlecenie jest postrzegana negatywnie ze względu na brak zaplecza socjalnego. Pracodawca w przypadku zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie musi odprowadzać z jego tytułu część składek do ZUS (za wyjątkiem uczniów i studentów poniżej 26 roku życia). Dotyczy to składek: zdrowotnej, rentowej i emerytalnej. W przypadku ubezpieczenia wypadkowego pracodawca musi odprowadzać składki tylko w przypadku pracy wykonywanej w siedzibie firmy. Składki zdrowotne odprowadzane są dobrowolnie przez zleceniodawcę.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa zlecenie - tylko obowiązki czy też prawa?

W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie jednocześnie w kilku firmach trzeba o tym fakcie poinformować dotychczasowego pracodawcę. Związane to jest z odprowadzaniem składek. Ubezpieczenie zdrowotne w tym układzie musi być potrącane od wszystkich zawartych umów. Składki rentowe i emerytalne potrącane wtedy są z tytułu jednej umowy wskazanej przez zleceniobiorcę.

Plusy i minusy umowy zlecenie

Trzeba zdawać sobie sprawę, że umowa zlecenie to nie tylko korzyści z elastyczności pracy i możliwości zatrudnienia u kilku pracodawców jednocześnie. Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie nie posiada płatnego urlopu wypoczynkowego czy wychowawczego. Pracownikowi także nie przysługuje zwolnienie z pracy z tytułu opieki nad dziećmi. W takiej formie zatrudnienia nie ma także odprawy pieniężnej w przypadku zwolnienia z pracy, nie ma także dodatków za pracę w godzinach wieczornych, nocnych czy w sobotę. Pracownik zatrudniony na taką umowę wcale nie musi być wysłany na badania kontrolne, co także znacząco różni się od innych form zatrudnienia.

Pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie mogą mieć także problemy związane z organizacją pracy i sprawami porządkowymi. Może to dotyczyć terminowości wypłaty wynagrodzenia oraz spraw związanych z nieobecnością w pracy, jeżeli nie zostało to uwzględnione wcześniej. Na podstawie tych powyższych przykładów widać niekorzystne dla zleceniobiorcy cechy, jakimi charakteryzuje się współpraca na taką umowę.

Zatrudnienie na umowę zlecenie - skutki prawne

Znając wady i zalety umowy zlecenie należy pamiętać, że jest ona dokumentem posiadającym pewne określone skutki prawne. Gdy dochodzi do podpisania takiej umowy zleceniobiorca powinien szczegółowo porozumieć się ze zleceniodawcą, co do obowiązków oraz prawa. Najbardziej istotne są kwestie związane z wynagrodzeniem i terminem jego wypłaty.

Ustawodawca w przypadku takich umów daje duży wachlarz możliwości, co do zakresu jej konstrukcji. Takie opcje powodują, że można dość szczegółowo zadbać o inne kwestie związane z charakterem wykonywania zlecenia. W tym układzie pracodawca może przyznać zatrudnionemu na umowę zlecenie pewne uprawnienia, które należą się pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Pracownik może wtedy w pewnych przypadkach zakwestionować cywilnoprawny charakter współpracy z firmą.

Prawo pracy umowa zlecenie

Ustawodawca traktuje umowę zlecenie, podobnie jak umowę o dzieło, jako elastyczne formy zatrudnienia. Charakter umowy zlecenie ma związek ze zmianami, jakie zachodzą na rynku pracy. Pracodawcy niestety bardzo często nadużywają zasad obowiązujących w tej umowie. Często mamy do czynienia z sytuacją, gdzie pracownik pracuje tak samo jak na umowę o pracę, posiadając umowę zlecenie. To wszystko ma związek z kosztami. Umowa zlecenie jest znacznie tańszą formą zatrudnienia pracownika i dlatego pracodawca chętnie oferuje ją kandydatom na dane stanowisko pracy.

Pracownicy jednak mają możliwości ubiegania się o swoje prawa, co przewiduje ustawa. Zleceniobiorca w spornych przypadkach może dochodzić w sądzie ustalenia istnienia stosunku pracy.

Umowa zlecenie a składki

Większość pracowników doskonale zna prawa i przywileje, jakie daje umowa zlecenie. Składki w tej sytuacji są proporcjonalne do zarobków i nieco niższe niż przy umowie o pracę. W przypadku, gdy umowa zlecenia podpisywana jest z własnym pracownikiem, podlega on wszystkim ubezpieczeniom obowiązkowo, bez względu na to, czy posiada on inny tytuł do ubezpieczeń. Wyjątkiem są osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub urlopie macierzyńskim – dla nich ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Jeśli osoba zatrudniona na umowę zlecenie podlega ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu, a umowa została podpisana z innym pracodawcą, to podlega ona ubezpieczeniu zdrowotnemu i wypadkowemu. Dodatkowo konieczne jest opłacanie składek FP i FGŚP, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Warto poznać wady i zalety umowy zlecenie przed jej podpisaniem, aby mieć pewność, że wybrane rozwiązanie będzie najkorzystniejsze. Każdy zleceniobiorca ma prawo dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Ubezpieczeniu chorobowemu można jednak podlegać wyłącznie wtedy, gdy pracownik zostanie obowiązkowo zgłoszony do ubezpieczenia rentowego i emerytalnego. Jeśli zleceniobiorca nie skorzysta z uprawnień do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, to nadal ciąży na nim obowiązek opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, nie podlega obowiązkowo żadnym ubezpieczeniom, kwestia tego, jakie składki od umowy zlecenia musi płacić, jest jasna – w takiej sytuacji nie może on dobrowolnie się ubezpieczyć.

Umowa zlecenie a ZUS to zagadnienie złożone. Wiadomo, że obowiązkowe jest ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe, natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolna. Praca na umowę zlecenie może być także w pełni oskładkowana – wówczas potrąca się wyższą składkę rentową oraz składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jak więc widać umowa zlecenie a ubezpieczenie to zagadnienie, o którym warto dowiedzieć się trochę więcej – najbardziej szczegółowe i aktualne informacje można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oceń ten wpis
Umowa zlecenie popularną formą współpracy
Ocena: 4.1, liczba głosów: 8

Opinie

Gienek
2019-12-17, 12:18
Patrząc na te umowy cywilnoprawne to nie ma wyjścia i zlecenie oraz o dzieło sa najbardziej popularne. Zasady jednak są niezbyt ochronne.
Radek
2019-12-05, 13:44
Owszem, z umów cywilno-prawnych jest to jedna z najbardziej popularnych umów obok umowy zlecenie. Jednak każdy wolałby inne umowy z mocnym socialem i benefitami.
Dariusz
2019-05-07, 16:14
Umowy wszystkie sa odpowiednie, trzeba tylko znać politykę firmy. Wiadomo, że dobry social, pewność zatrudnienia jest ważna jednak więcej ważny jest cel firmy w stosunku do pracownika.
Hokaido
2019-03-30, 17:57
Teraz coraz więcej firm odchodzi od umów śmieciowych. Problemem są małe firmy. Ludzie często wola mieć jakąkolwiek prace niż wybrzydzać i narażać się na brak jakiejkolwiek.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.