Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1037        SUBSKRYBUJE: 7269
Tematy, które interesują czytelników:  Umowa zlecenie, Pracownik młodociany, Nienormowany czas pracy, Pierwszy dzień w pracy, Zwolenie dyscyplinarne, Staż a lata pracy, Klauzula poufności

Umowa zlecenie popularną formą współpracy

Umowa zlecenie popularną formą współpracy

Warto wiedzieć, jakie są prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Taki typ umowy jest bardzo popularny i preferowany przez pracodawców. Pracodawca posiada niewątpliwie korzyści z tego tytułu. Trzeba się zastanowić czy taka forma jest równie atrakcyjna dla pracownika?

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Należy do bardzo popularnych form zatrudnienia i jest bardzo elastyczna. Pracodawcy chwalą ją dzięki możliwościom redukcji kosztów. Pracownik zatrudniony na podstawie takiej umowy nie otrzymuje żadnych uprawnień z tytułu przepisów Kodeksu Pracy, gdyż w świetle tych przepisów nie jest pracownikiem firmy.

Prawa pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie musi wiedzieć, że ?ustalił? z pracodawcą pewne reguły dotyczące wykonania określonej pracy. W takim układzie pracownik nie jest zobowiązany do przychodzenia do firmy na 8 godzin dziennie. Taka forma współpracy powoduje, że pracownik ma prawo wykonywać zlecenie w dowolnym miejscu i czasie. Na tym przykładzie widać korzyści z elastyczności pracy, szczególnie w zawodach takich jak projektowanie stron internetowych lub tworzenie reklam i plakatów w sieci. Taka forma współpracy z pracodawcą i jej zasady są wcześniej ustalane, co do szczegółów.

Zatrudnienie na umowę zlecenie umożliwia pracę dla kilku pracodawców jednocześnie, co także posiada wiele zalet. Dzięki temu nikt nie może nam zabronić takiej pracy. Można być pracownikiem współpracującym w tej formie u kilku pracodawców w tym samym czasie.

Ochrona interesów pracownika

Dla większości ludzi umowa zlecenie jest postrzegana negatywnie ze względu na brak zaplecza socjalnego. Pracodawca w przypadku zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie musi odprowadzać z jego tytułu część składek do ZUS (za wyjątkiem uczniów i studentów poniżej 26 roku życia). Dotyczy to składek: zdrowotnej, rentowej i emerytalnej. W przypadku ubezpieczenia wypadkowego pracodawca musi odprowadzać składki tylko w przypadku pracy wykonywanej w siedzibie firmy. Składki zdrowotne odprowadzane są dobrowolnie przez zleceniodawcę.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa zlecenie - tylko obowiązki czy też prawa?

W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie jednocześnie w kilku firmach trzeba o tym fakcie poinformować dotychczasowego pracodawcę. Związane to jest z odprowadzaniem składek. Ubezpieczenie zdrowotne w tym układzie musi być potrącane od wszystkich zawartych umów. Składki rentowe i emerytalne potrącane wtedy są z tytułu jednej umowy wskazanej przez zleceniobiorcę.

Plusy i minusy z takiej formy współpracy

Trzeba zdawać sobie sprawę, że umowa zlecenie to nie tylko korzyści z elastyczności pracy i możliwości zatrudnienia u kilku pracodawców jednocześnie. Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie nie posiada płatnego urlopu wypoczynkowego czy wychowawczego. Pracownikowi także nie przysługuje zwolnienie z pracy z tytułu opieki nad dziećmi. W takiej formie zatrudnienia nie ma także odprawy pieniężnej w przypadku zwolnienia z pracy, nie ma także dodatków za pracę w godzinach wieczornych, nocnych czy w sobotę. Pracownik zatrudniony na taką umowę wcale nie musi być wysłany na badania kontrolne, co także znacząco różni się od innych form zatrudnienia.

Pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie mogą mieć także problemy związane z organizacją pracy i sprawami porządkowymi. Może to dotyczyć terminowości wypłaty wynagrodzenia oraz spraw związanych z nieobecnością w pracy, jeżeli nie zostało to uwzględnione wcześniej. Na podstawie tych powyższych przykładów widać niekorzystne dla zleceniobiorcy cechy, jakimi charakteryzuje się współpraca na taką umowę.

Szczegóły umowy należy wnikliwie sprawdzać

Znając wady i zalety umowy zlecenie należy pamiętać, że jest ona dokumentem posiadającym pewne określone skutki prawne. Gdy dochodzi do podpisania takiej umowy zleceniobiorca powinien szczegółowo porozumieć się ze zleceniodawcą, co do obowiązków oraz prawa. Najbardziej istotne są kwestie związane z wynagrodzeniem i terminem jego wypłaty.

Ustawodawca w przypadku takich umów daje duży wachlarz możliwości, co do zakresu jej konstrukcji. Takie opcje powodują, że można dość szczegółowo zadbać o inne kwestie związane z charakterem wykonywania zlecenia. W tym układzie pracodawca może przyznać zatrudnionemu na umowę zlecenie pewne uprawnienia, które należą się pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Pracownik może wtedy w pewnych przypadkach zakwestionować cywilnoprawny charakter współpracy z firmą.

Zgodnie z ustawą

Ustawodawca traktuje umowę zlecenie, podobnie jak umowę o dzieło, jako elastyczne formy zatrudnienia. Charakter umowy zlecenie ma związek ze zmianami, jakie zachodzą na rynku pracy. Pracodawcy niestety bardzo często nadużywają zasad obowiązujących w tej umowie. Często mamy do czynienia z sytuacją, gdzie pracownik pracuje tak samo jak na umowę o pracę, posiadając umowę zlecenie. To wszystko ma związek z kosztami. Umowa zlecenie jest znacznie tańszą formą zatrudnienia pracownika i dlatego pracodawca chętnie oferuje ją kandydatom na dane stanowisko pracy.

Pracownicy jednak mają możliwości ubiegania się o swoje prawa, co przewiduje ustawa. Zleceniobiorca w spornych przypadkach może dochodzić w sądzie ustalenia istnienia stosunku pracy.

 

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.