!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Rachunek do umowy zlecenia - zasady wystawienia i objaśnienia

20 grudnia 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 20 głosów

20 głosów

0 komentarzy

Rachunek do umowy zlecenia - zasady wystawienia i objaśnienia
Wiele milionów naszych rodaków wykonuje swoją pracę zawodową na podstawie umowy zlecenia. Jak się okazuje, z tym cywilnoprawnym zobowiązaniem wiąże się szereg formalności do zrealizowania. Jedną z nich jest konieczność sporządzenia stosownego rachunku. Jak powinien wyglądać taki rachunek do umowy zlecenia? Jakie informacje muszą się na nim znaleźć? Wyjaśniamy!

Zobacz także artykuł: Umowa zlecenie - tylko obowiązki czy też prawa?

Rachunek do umowy zlecenia – zasady wystawienia i objaśnienia

Umowa zlecenie jest jednym z najszybszych i najczęściej stosowanych sposobów na nawiązanie relacji zawodowej. Pozwala obu stronom zachować swoistą elastyczność i może dotyczyć zarówno jednego, jak i całej serii zleceń. W tym miejscu warto polecić artykuł: Umowa zlecenie a umowa o pracę - poznaj różnice

Umowa zlecenie - definicja i charakterystyka 

Na wstępie warto w skrócie wyjaśnić, czym jest umowa zlecenie i jakie cechy posiada? Ten rodzaj zobowiązania uregulowano w art. 734-751 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym aktem prawnym, przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Poprzez czynność prawną można rozumieć m.in. pracę na warunkach określonych w umowie. Stronami zobowiązania mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, które posiadają zdolność do czynności prawnych. Zlecającego wykonanie określonej czynności nazywamy zleceniodawcą, a wykonującego - zleceniobiorcą. Jeśli nie umówiono się inaczej, zlecenie wykonywane jest odpłatnie, a wszelkie ruchu księgowe należy we właściwy sposób udokumentować. 

Rachunek do umowy zlecenia - ogólne informacje

Rachunek do umowy zlecenie zgodnie z literą prawa powinien wystawić zleceniobiorca, ale dopiero po zrealizowaniu zlecenia i potwierdzenia tego faktu przez zleceniodawcę. W praktyce jednak rachunek przygotowywany jest najczęściej nie przez zleceniobiorcę, lecz przez zleceniodawcę, który przedkłada go do podpisu drugiej ze stron. W dokumencie tym należy zawrzeć informacje dotyczące m.in. stron umowy (dane osobowe), jej przedmiotu (rodzaju wykonanego zlecenia), sposobu rozliczenia (przelew lub gotówka), wysokości wynagrodzenia oraz odprowadzonych składkach ZUSUmowa zlecenie rachunek jest więc nie tylko potwierdzeniem transakcji finansowej, ale także dowodem na to, że zlecenie zostało wykonane w należyty sposób. Wystawienie i opłacenie rachunku przez zleceniodawcę w praktyce finalizuje usługę. 

Kiedy należy wystawić rachunek do umowy zlecenia?

Czy rachunek do umowy zlecenia dla studenta jest konieczny? Kiedy dokładnie należy wystawić rachunek? Czy istnieją jakieś wyjątki w tym zakresie? Tego typu pytania padają bardzo często, dlatego warto wyjaśnić kilka kwestii. Po pierwsze, ustawodawca nie uzależnia obowiązku zapłaty wynagrodzenia od tego, czy wystawiono rachunek. Należność staje się więc wymagalna - jeśli oczywiście zrealizowano postanowienia umowy - nawet bez takiego dokumentu. Po drugie, obowiązek wystawienia rachunku pojawia się wówczas, gdy z żądaniem takim wystąpi zleceniobiorca. Najczęściej jednak, głównie dla celów dowodowych i księgowych, mamy do czynienia ze sporządzeniem rachunku, tym bardziej, że można wykorzystać gotowy wzór rachunku do umowy zlecenia.

Jak obliczyć wartość, którą należy wskazać na rachunku umowy zlecenia?

Druk rachunku do umowy zlecenia nie musi mieć postaci papierowej, lecz może zostać sporządzony w postaci elektronicznej i przesłany online. Nie ma również wymogu prawnego, aby na dokumencie znalazły się podpisy obu stron, ale są one wskazane na wypadek jakichkolwiek wątpliwości. Jak już wspomnieliśmy, rachunek powinien zawierać informacje o kosztach uzyskania przychodu (standardowo 20%, ale w przypadku przekazania praw autorskich - 50%), kwotą brutto, zaliczką na podatek dochodowy oraz wypłacaną zleceniobiorcy kwotą netto. Niezależnie od tego, jaki wzór rachunku się wybierze, sposób obliczania pensji pozostaje ten sam, szczególnie, że umowy zlecenie nie przewidują np. urlopu. Jak do tego podejść? W pierwszej kolejności należy ustalić, jakim składkom podlega zleceniobiorca, a więc czy np. jest już zatrudniony w innej firmie na umowę o pracę itp. Chcąc uzyskać kwotę “na rękę” trzeba określić kwotę brutto, na jej podstawie obliczyć wysokość składek ZUS, koszty uzyskania przychodu, a następnie odliczyć składkę zdrowotną. W taki sposób można ustalić podstawę do opodatkowania i odliczeniu zaliczki na PIT uzyskuje się kwotę netto

Rachunek do umowy zlecenia – kto odprowadza podatek?

Wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy zlecenie może być opodatkowany zarówno na zasadach ogólnych, jak i zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zgodnie z przepisami, zleceniodawca pobiera podatek ryczałtowy w wysokości 17% przychodu (bez odliczania kosztów, składek ZUS i składki zdrowotnej) jeśli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Mowa tutaj o limicie dotyczącym każdej umowy osobno, a nie sumy należności ze wszystkich umów, chyba że chodzi o umowę długoterminową (np. roczną). Jeśli limit 200 zł na jednej umowie zostanie przekroczony, zleceniodawca rozlicza zaliczkę na podatek według zasad ogólnych, czyli 17%. Wszelkie formalności dotyczące uiszczenia podatku, jak i sporządzenia deklaracji spoczywają na zleceniodawcy. 

Video

Rozliczenie rachunku do umowy zlecenia - czyli jak zaksięgować rachunek?

Każda umowa zlecenie musi zostać odpowiednio zaksięgowana. Według wytycznych Ministerstwa Finansów, właściwa dla takiej operacji jest kolumna 12 w Księdze Rozchodów i Przychodów - “Wynagrodzenie w gotówce i naturze”. Jeśli wynagrodzenie zostało wypłacone w formie pieniężnej, kwota ta może stanowić dla zleceniodawcy koszt uzyskania przychodu, świadczenie w naturze natomiast trzeba w tym celu odpowiednio wycenić. Do innej sytuacji dochodzi wówczas, gdy umowę zawarto z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a zakres czynności prawnej jest tożsamy z profilem działalności firmy. Wtedy wypłacający wynagrodzenie może ująć transakcję, na podstawie rachunku do umowy lub faktury sprzedażowej, w kolumnie 13 KPiR. 

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest rachunek do umowy zlecenia?

Jest to dokument potwierdzający transakcję wypłatę wynagrodzenia za zrealizowanie przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy warunków umowy zlecenia. Rachunek co do zasady wystawia zleceniobiorca, ale często obowiązek ten przejmuje od niego zleceniodawca.

Rachunek do umowy zlecenia - jakie dane powinien zawierać?

Na rachunku do umowy zlecenia powinny znaleźć się takie informacje jak m.in.: numer oraz data umowy, dane stron, kwota netto i brutto, wysokość zaliczki na podatek dochodowy, wartość kosztów uzyskania przychodu (20% lub 50%) czy wyszczególnienie wysokości składek ZUS oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Rachunek może, ale nie musi zostać podpisany przez obie strony.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.