Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Podstawowe elementy, które powinna zawierać lista płac - do czego służy sporządzana lista płac?

24 czerwca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 20 głosów

20 głosów

0 komentarzy

Podstawowe elementy, które powinna zawierać lista płac - do czego służy sporządzana lista płac?
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników są zobowiązani do sporządzania wielu dokumentów. Jednym z najważniejszych jest lista płac. Co powinna zawierać lista płac i do czego służy jej sporządzanie? Sprawdzamy to w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Lista płac - definicja pojęcia

Lista płac to dokument, który potwierdza wypłacanie wynagrodzeń pracownikom zatrudnianym przez danego przedsiębiorcę na podstawie umowy i pracę. O wytycznych w zakresie sporządzania listy płac mówią stosowne przepisy polskiego prawa pracy.

To Cię powinno również zainteresować: Specjalista ds. kadr i płac - oferty pracy w miastach

Listy płac tworzy się wyłącznie dla pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że na listach płac nie wyszczególnia się zarobków pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Zleceniobiorcy i wykonawcy wystawiają rachunki, a na ich podstawie pracodawca wypłaca należne wynagrodzenie.

Podstawowe elementy, które powinna zawierać lista płac

Przepisy prawa nie regulują, co dokładnie powinno znaleźć się na liście płac w zakładzie pracy.

Przyjmuje się, że lista prac powinna zawierać następujące podstawowe elementy:

 • pełna nazwa przedsiębiorstwa,
 • nazwa listy płac,
 • wskazanie okresu, którego sporządzona lista płac dotyczy,
 • data sporządzenia dokumentu,
 • data wypłaty wynagrodzeń,
 • wyszczególnienie składników wynagrodzeń pracowników,
 • własnoręczny podpis osoby, która odpowiadała za sporządzanie i zaakceptowanie listy płac,
 • podpisy pracowników (dotyczy przypadków, gdy wynagrodzenie jest przekazywane pracownikom w gotówce).

To Cię powinno również zainteresować: Pracownik biurowy - oferty pracy w miastach

lista płac co warto wiedzieć

Lista płac - składniki wynagrodzenia

Osoba sporządzająca listę płac w rubryce "składniki wynagrodzenia" powinna wskazać nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także następujące elementy:

 • dodatki do wynagrodzenia, m.in. premie i prowizje,
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane przez pracodawcę i pracownika,
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyliczona oraz odliczona od podatku dochodowego,
 • koszt uzyskania przychodu,
 • podstawa naliczania podatku dochodowego,
 • obowiązująca kwota wolna od podatku,
 • zaliczka na podatek dochodowy do urzędu skarbowego,
 • zrealizowane potrącenia, np. na rzecz komornika lub z tytułu uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym w zakładzie pracy,
 • wysokość wynagrodzenia netto, "na rękę".

Lista płac - czy trzeba ją sporządzać?

Co ważne, w obowiązujących obecnie przepisach nie ma mowy o tym, aby tworzenie listy płac było obowiązkiem przedsiębiorców. Zdecydowana większość pracodawców mimo obowiązku, woli jednak mieć listę płac w swoim zakładzie, ponieważ w znaczący sposób ułatwia to dopełnianie wszelkiego rodzaju formalności.

Szukasz pracy?

Programista .NET

Evatronix S.A.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Aplikant (w charakterze strażnika miejskiego)

Straż Miejska m. st. Warszawy

 • Warszawa
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

Doradca Klienta

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Koszalin
Dodana

Specjalista ds. przetargów i ofert

ITURRI Poland

 • Bielsko-Biała
Dodana
Polecana

To Cię powinno również zainteresować: Specjalista ds. kadr i płac

Video

Na jakiej podstawie sporządzana jest lista płac?

Lista płac sporządzana jest wyłącznie na podstawie umów o pracę. Pracodawca musi posiadać bieżące dane dotyczące liczby godzin przepracowanych przez pracownika w danym miesiącu, wartości pensji oraz innych dodatków. Oprócz podstawowych zapisów umowy o pracę, przedsiębiorca przy sporządzaniu listy płac uwzględnia też:

 • ewidencję czasu pracy oraz listy obecności,
 • wytyczne dotyczące przyznawania dodatkowych składników do wynagrodzenia.

Dzięki liście płac pracodawcy zatrudniający pracowników na umowę o pracą mają znacznie mniej trudności z prawidłowym sporządzeniem deklaracji podatkowych oraz dokumentacji ubezpieczeniowej. Lista płac jest pomocna także przy poprawnym księgowaniu płac.

Jeżeli dany pracodawca zatrudnia pracowników na umowę zlecenie lub umowy o dzieło, to wówczas zleceniobiorca lub twórca dzieła wystawia rachunek, na podstawie którego pracodawca wypłaca należne wynagrodzenie na jego konto bankowe.

Lista płac najwazniejsze informacje

Wieloosobowa i indywidualna lista płac

Z racji dość dużej liczby formalności do wypełnienia, zdecydowana większość przedsiębiorców sporządza listy płac z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania. Stosowanie specjalnych programów płacowych jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza, gdy dana firma zatrudnia dużą liczbę pracowników. Z kolei w małych zakładach listy płac przygotowuje się często ręcznie.

Wzór listy płac zależy od indywidualnej sytuacji danego pracodawcy. Ważne jest to, ile zatrudnia pracowników oraz na jakich zasadach. Indywidualna lista płac jest wybierana zazwyczaj przez przedsiębiorstwa, które zatrudniają niewielką liczbę pracowników. Firmy, które mają dużo pracowników, zazwyczaj sporządzają wieloosobowe listy płac.

lista plac sporządzanie

Dokumenty niezbędne do sporządzenia listy płac

Aby sporządzić listę płac, niezbędne są następujące dokumenty:

 • umowa o pracę - to tam znajduje się informacja na temat stawki danego pracownika oraz wymiaru czasu pracy,
 • informacja o przysługujących pracownikowi dodatkowych składnikach wynagrodzenia (np. premie),
 • lista obecności - wskazuje ona, ile dni w danym miesiącu pracownik był w pracy oraz przez ile godzin pracował,
 • oświadczenie PIT-2 - jest ono potrzebne do obliczenia należnej zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia, dokumentuje ono przysługiwanie ulgi podatkowej w wysokości 46,33 zł i można ją odliczyć od podatku od wypłacanego wynagrodzenia (ulga ta przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę),
 • oświadczenie dot. kosztów uzyskania przychodu - pracownikowi może przysługiwać prawo do normalnego kosztu uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł (gdy jego adres zamieszkania znajduje się w tym samym mieście co siedziba firmy) bądź do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 139,06 zł (gdy adres zamieszkania znajduje się w innej miejscowości niż siedziba firmy),
 • świadectwa pracy pracownika z wcześniejszych miejsc zatrudnienia (dokumentuje ono m.in. kwestię wykorzystania urlopów z tytułu wychowania dziecka),
 • karta pracy - uwzględnia ona m.in. godziny nadliczbowe, godziny pracy w dni wolne i święta, godziny nocne czy godziny postojowe.

Informacje, które musi zawierać lista płac

Podczas sporządzania listy płac, nie można zapomnieć o kilku istotnych elementach, których nie może na niej zabraknąć. Chodzi tu o nazwę pracodawcy, okres rozliczeniowy, datę wypłaty wynagrodzenia, nazwę listy płac, własnoręczne podpisy osób sporządzających dokument, wyszczególnienie składników wynagrodzenia. W przypadku, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie w gotówce, na liście płac musi także znaleźć się jego podpis wraz z datą otrzymania środków finansowych.

Sporządzanie listy płac w systemie płacowym

Dopełnianie wszystkich formalności związanych z przygotowaniem listy płac jest znacznie prostsze, gdy przedsiębiorca dysponuje specjalnym oprogramowaniem, tzw. systemem płacowym. Wystarczy, że do programu wpisze się dane poszczególnych pracowników, a system samodzielnie wykona za nas większość czynności. Dane zawarte w takim programie można bez problemu eksportować do sporządzania innych ważnych dokumentów, m.in. do deklaracji podatkowych PIT-11 czy deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak księgować listę płac w PKPiR?

Jak księgować listę płac w PKPiR (Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów)? Księgowanie listy płac dzieli się na dwa etapy:

1. Całkowitą kwotę wynagrodzenia brutto księguje się w kolumnie "Wynagrodzenia" w dacie, w której wypłacono wynagrodzenie pracownikowi.

2. Całkowitą kwotę składek finansowanych przez pracodawcę księguje się w kolumnie "Pozostałe wydatki" w dacie, w której wypłacono wynagrodzenie pracownikowi.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest lista płac?

Lista płac to dokument, który potwierdza rozliczenie wynagrodzeń pracowników zatrudnianych przez dane przedsiębiorstwo wraz z należnymi składkami na rzecz ZUS oraz zaliczkami na podatek dochodowy. Aby stworzyć listę płac, pracodawca musi dysponować niezbędną dokumentacją.

Czy pracodawca musi sporządzać listę płac?

Nie. Zapisy aktualnie obowiązującego prawa nie nakładają na polskich pracodawców obowiązku sporządzania listy płac. Zazwyczaj przedsiębiorcy wprowadzają listę płac, ponieważ dzięki niej mogą w wydajniejszy sposób zarządzać całą firmową dokumentacją.

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia listy płac?

Aby sporządzić listę płac, należy posiadać umowę o pracę, listy obecności, karty pracy, oświadczenia (PIT-2 oraz dot. kosztów uzyskania przychodu), świadectwa pracy, oraz informacje dot. przysługujących pracownikowi premii.

Jakie elementy muszą znaleźć się w liście płac?

W liście płac musi znaleźć się m.in. nazwa przedsiębiorstwa, nazwa listy płac, okres rozliczeniowy, data przygotowania dokumenty, data wypłaty wynagrodzeń, podpis osoby przygotowującej dokument oraz składniki wynagrodzeń pracowników.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka