Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Nieodpłatne świadczenie na rzecz spółki - czym jest?

9 września 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 5 głosów

5 głosów

9 komentarzy
Nieodpłatne świadczenie na rzecz spółki - czym jest?
W dzisiejszym artykule wyjaśnimy sytuację, w której jeden ze wspólników kapitałowych samodzielnie realizuje świadczenia na rzecz spółki. Z punktu widzenia organów podatkowych nieodpłatne wykonywanie usług może wiązać się z koniecznością zapłacenia podatku od ceny rynkowej usługi lub towaru. W jakich sytuacjach konieczne jest uiszczenie tego rodzaju podatku dochodowego?

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

 • na czym polega nieodpłatne świadczenie usług,
 • w jaki sposób może zostać uregulowana w umowie spółki,
 • z jakimi konsekwencjami podatkowymi się wiążą,
 • jak postępować w przypadku rozpoznania przychodu,
 • jakie konsekwencje wynikają z braku rozpoznania przychodu.

Zobacz także artykuł: Rodzaje spółek w Polsce - czym się charakteryzują i różnią rodzaje spółek?

Czym jest nieodpłatne świadczenie i kiedy występuje?

Nieodpłatne świadczenie usług – co to znaczy? Jest to działanie związane z podejmowaniem czynności oraz przysporzeniem majątku o konkretnym wymiarze finansowym w wyniku nieodpłatnych zdarzeń prawnych i gospodarczych. Tego rodzaju wykonywanie świadczeń nie może wiązać się zatem z generowaniem kosztów lub innych form ekwiwalentu. Definicja ta powstała w oparciu o art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie nieodpłatne świadczenie usługi może wiązać się z koniecznością uiszczenia stosownego podatku. Konieczność taka zachodzi w sytuacji nawiązania stosunku prawnego, w którym jeden podmiot świadczy określenie na rzecz drugiego, który otrzymuje dane świadczenie nieodpłatnie, zwiększając tym samym swoje przychody.

Jednocześnie nieodpłatne świadczenie usług dla spółki mogą świadczyć członkowie rodziny oraz krewni, którzy należą do I oraz II grupy podatkowej. W takiej sytuacji nie ma konieczności wykazywania wygenerowanego przychodu.

Usługi świadczone przez wspólnika mogą przy tym zostać podzielone na trzy rodzaje. Po pierwsze będą to działania związane z funkcją, jaką wspólnik pełni w danej spółce. Po drugie mogą mieć charakter wspomagający działalność np. poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu lub pojazdu. Po trzecie mogą mieć one związek z fachową wiedzą, którą posiada jeden z akcjonariuszy. Należeć do nich może m.in. prowadzenie księgowości oraz przygotowywanie tłumaczeń.

Video

Szukasz pracy?

Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Bielsko-Biała
Dodana

Inspektor diagnosta ds. automatyki i telekomunikacji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Katowice
Dodana

Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Katowice
Dodana

Inspektor diagnosta ds. automatyki i telekomunikacji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Jaworzno
Dodana

Zbieracz zamówień w Jumbo

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

 • Holandia
Dodana

Świadczenia nieodpłatne a umowa spółki

Dodatkowe prawa i obowiązki wspólników spółki mogą zostać określone przez stosowną umowę. Jest to jedyna prawna forma nakładania dodatkowych korzyści oraz obowiązków na danego wspólnika, które nie wynikają z kodeksu spółek handlowych. Umowa może obejmować przy tym nieodpłatne świadczenie usług w spółce.

Pomimo panującego w środowisku przedsiębiorców poglądów, zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2018 roku, wspólnik świadczący tego rodzaju usługi bez wynagrodzenia traktowany jest jako osoba trzecia. Dlatego ewentualny powstały zysk oraz dywidenda nie stanowią ekwiwalentu zapłaty i nie zwalniają spółki z uiszczenia podatku od dochodów dla osób prawnych w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Nieodpłatne świadczenie na rzecz spółki – konsekwencje podatkowe

Kolejnym ważnym zagadnieniem, które pojawia się w głowie każdego przedsiębiorcy, jest nieodpłatne świadczenie usług i ich konsekwencje podatkowe? W tym miejscu należy podkreślić, iż czerpanie korzyści w konsekwencji zdarzenia gospodarczego lub prawnych bez wynagrodzenia, wiąże się z koniecznością opodatkowania od uzyskanego dochodu. Jednocześnie spółka nie pełni w takiej sytuacji roli płatnika, a uzyskany dochód powinien zostać wykazany w rocznym rozliczeniu podatkowym. Może on zostać następnie rozliczony wraz z innymi dochodami według odpowiedniej skali podatkowej. Na spółce spoczywa jednakże obowiązek wystawienia wspólnikowi stosownej informacji o dochodach w formie PIT-11.

Video

Nieodpłatne świadczenie na rzecz spółki a rozpoznanie przychodu przez spółkę

Moment uzyskania przychodu określony jest w art. 14 ustawy o podatku od osób fizycznych. Są to kwoty należne firmie, także te niewypłacone, po odjęciu wartości zwróconych, skont i bonifikat. W przypadku sprzedaży towarów i usług są to jednocześnie kwoty pomniejszone o stosowny podatek VAT. Nieodpłatne świadczenie usług oraz ewentualne rozpoznanie przychodu przez spółkę stanowią kwestię często sporną między podatnikiem a organami administracji państwowej.

Według art. 12 ustawy o CIT usługi, które nie wiążą się z koniecznością zapłaty wynagrodzenia, mogą stać się źródłem opodatkowanego przychoduOrgany podatkowe zakładają z góry powstanie przychodu po stronie spółki i ustalają jego wartość w oparciu o analizę rynku. W ustalaniu ceny danej usługi bierze się pod uwagę wysokość kosztów rynkowych, z uwzględnieniem stanu, stopnia zużycia materiałów oraz czasu udostępniania.

Gdy przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące regularnie w ofertę danej działalności, zweryfikowana zostaje cena stosowana wobec innych klientów lub ewentualna cena zakup danego towaru. W przypadku wynajęcia lokalu brana pod uwagę jest wysokość czynszu. Jednocześnie każda sytuacja zostaje potraktowana przez organ państwa indywidualnie. Dlatego nieprawidłowe jest twierdzenie, iż każde nieodpłatne świadczenie usług związane jest z koniecznością zapłaty podatku dochodowego.

Brak rozpoznania przychodu z tytułu świadczenia nieodpłatnego – jakie niesie za sobą konsekwencje?

Przychód z tytułu świadczenia nieodpłatnej usługi nie zostaje stwierdzony, gdy dochodzi do jakiejkolwiek wzajemności. Aby uznać dane świadczenie jako nieodpłatne, tylko jedna ze stron może uzyskać korzyści oraz ponosić koszty. Ponadto świadczenie musi mieć konkretny wymiar finansowy. Jakikolwiek przejaw wzajemności, czy to pod postacią wynagrodzenia, czy ekwiwalentu, uniemożliwia traktowanie świadczenia w ramach nieodpłatnego wykonania usługi lub udostępnienia towarów.

Określenie przychodu z tego rodzaju świadczeń jest skomplikowaną kwestią i zależy od konkretnych warunków faktycznych oraz postanowień podpisanej umowy. W przypadku korzystania z cudzego sprzętu i wykazania, iż zachodzi wzajemność świadczeń, nie trzeba rozpoznawać tego rodzaju dochodu. W takiej sytuacji ma miejsce zdarzenie neutralne podatkowo. Jednocześnie bardzo często jest to przedmiot spotu pomiędzy organami a podatnikiem.  

Podsumowanie:
 • Nieodpłatne świadczenie usług to działanie związane z podejmowaniem czynności oraz przysporzeniem majątku o konkretnym wymiarze finansowym w wyniku nieodpłatnych zdarzeń prawnych i gospodarczych.
 • Osoba świadcząca nieodpłatne usługi dla spółki nie zostanie zwolniona z konieczności uiszczenia podatku oraz nie może otrzymać dywidendy jako ekwiwalentu zapłaty.
 • Konsekwencją nieodpłatnego świadczenia usług jest konieczność opodatkowania uzyskanego przychodu, który powinien zostać wykazany w rocznym rozliczeniu podatkowym spółki.
 • Organy państwa analizują każdą sytuację indywidualnie w celu ustalenia wartości nieodpłatnie świadczonych usług, biorąc pod uwagę koszty rynkowe oraz czas udostępnienia danego towaru lub lokalu.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy nie ma konieczności wykazywania przychodu powstałego w wyniku nieodpłatnego świadczenia usług?

Konieczność taka nie zachodzi, gdy usługa świadczona przejawia wzajemność między stronami lub jest wykonana przez najbliższych członków rodziny należących do I lub II grupy podatkowej, w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Wśród krewnych można wymienić: małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierbów i pasierbice, macochę oraz ojczyma. Zasada ta obejmuje także m.in.: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, rodzeństwo oraz małżonków męża lub żony.

Jak ustalana jest wartość nieodpłatnych świadczeń?

Wartość nieodpłatnych świadczeń usług ustalana jest na podstawie ich wartości rynkowej. Uwzględnione zostają przy tym kwestie związane ze stanem i stopniem zużycia oraz czasem wykonywanej pracy. Cena rynkowa usługi staje się tym samym oszczędnością, która stanowi podstawę rozliczenia podatkowego. nn

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

9 komentarzy

Oliasz

Oliasz

Artykuł jest bardzo dobrze napisany i zrozumiały dla każdego. Pomógł mi zrozumieć, jakie konsekwencje podatkowe wiążą się z nieodpłatnymi świadczeniami usług.
kamilos

kamilos

Bardzo dobry i pomocny artykuł dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej na temat nieodpłatnego świadczenia usług i jakie konsekwencje podatkowe się z tym wiążą. Polecam do przeczytania.
świadomy praocwnik

świadomy praocwnik

Artykuł jest bardzo interesujący i przydatny dla każdego przedsiębiorcy, który posiada spółkę. Pomaga zrozumieć, jakie konsekwencje podatkowe wiążą się z nieodpłatnymi świadczeniami usług.
choma

choma

Artykuł bardzo przydatny dla osób, które chcą założyć spółkę lub już ją mają i chcą wiedzieć, jakie konsekwencje podatkowe wiążą się z nieodpłatnymi świadczeniami usług. Polecam do przeczytania.
Random

Random

Bardzo dobrze napisany artykuł, który pomaga zrozumieć, czym jest nieodpłatne świadczenie usług i jakie z tego wynikają konsekwencje podatkowe. Polecam każdemu, kto chce dowiedzieć się więcej na ten temat.
Kacper

Kacper

Artykuł uświadomił mi, jak trudne i skomplikowane może być prawo podatkowe w kwestii nieodpłatnych świadczeń usług. Warto znać te zagadnienia, aby w przyszłości nie popełnić błędów i uniknąć konsekwencji podatkowych.
Dominik88888

Dominik88888

Bardzo przydatny artykuł dla każdego przedsiębiorcy, który zajmuje się tematem nieodpłatnego świadczenia usług. Pokazuje, jakie konsekwencje podatkowe się z nim wiążą i jak postępować w takiej sytuacji.
Konrad

Konrad

Ciekawy artykuł, który przedstawia zagadnienia związane z nieodpłatnymi świadczeniami usług w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Polecam do przeczytania.
Rodak

Rodak

Artykuł jest dobrze napisany i łatwo zrozumieć. Pomógł mi zrozumieć, czym jest nieodpłatne świadczenie usług i jakie konsekwencje podatkowe się z nim wiążą. Dzięki temu będę bardziej świadoma swojego stanowiska pracy w przyszłości.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka