Zwolnienie z pracy

Okres wypowiedzenia

21 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 17 głosów

17 głosów

14 komentarzy
Okres wypowiedzenia
Jednym ze sposobów na zakończenie stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem przez jedną ze stron dopuszczalnego okresu wypowiedzenia. Czym różnią się okresy wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy? Jak się ma do tego staż pracy i jak liczyć okres wypowiedzenia? Kiedy ulega on skróceniu? Odpowiadamy na wszystkie nurtujące pytania!

Okres wypowiedzenia oznacza czas między dniem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę lub pracownika a ostatecznym zakończeniem stosunku pracy. Należy jednak pamiętać, że okres wypowiedzenia rozpoczyna się w momencie złożenia stosownych dokumentów wyłącznie wtedy, kiedy odbyło się to ostatniego dnia miesiąca lub tygodnia, po którym ten czas oficjalnie obowiązuje. W przeciwnym razie należy zastosować się do zasad, które wyjaśniamy w akapicie „jak liczyć okres wypowiedzenia”.

Co więcej, w zależności od rodzajów umowy oraz stażu pracy, okres wypowiedzenia wygląda inaczej, a w niektórych sytuacjach, np. po przejęciu firmy, wypowiedzenie umowy przez pracownika jest możliwe na wyjątkowych warunkach. W kolejnych akapitach omawiamy wszystkie te kwestie.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest uznawana za najkorzystniejszą i najbardziej pewną umowę dla pracownika. Należy jednak pamiętać, że nawet podczas świadczenia pracy w oparciu o taką umowę, pracownik może otrzymać wypowiedzenie skutkujące utratą zatrudnienia po upływie określonego czasu, czyli tzw. okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Również pracownik nie jest związany dożywotnio z firmą – może złożyć wypowiedzenie w dowolnym czasie, z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależny jest od czasu, na jaki zatrudniony jest pracownik u swojego pracodawcy.

Standardowo okres wypowiedzenia liczy:

 • 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony przez minimum 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony minimum 3 lata.

Do pełnego okresu zatrudnienia zalicza się także okres, w którym pracownik był zatrudniony u poprzedniego pracodawcy, w przypadku, gdy zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejęcia zakładu pracy lub gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego zatrudniającego.

Video

Szukasz pracy?

Elektromechanik

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Poznań
Dodana

Pracownik produkcji (teren Panattoni)

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Operator maszyn (dobra lokalizacja BB)

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Operator maszyn w Wapienicy (zatrudnienie przez Klienta)

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

W 2016 roku nastąpiła nowelizacja praw zawartych w Kodeksie pracy. Od tego czasu, umowy na czas określony mogą być zawierane z zatrudnionymi na czas 3 lat – w skład tego okresu wchodzą 3 miesiące umowy na czas próbny oraz 33 miesiące umowy o pracę na czas określony. Co więcej, maksymalna liczba umów na czas określony wynosi 3 – bez względu na to, jak długie będą (łącznie nie mogą być dłuższe niż 36 miesięcy).

Umowa na czas określony zazwyczaj kończy się automatycznie wraz z upłynięciem okresu, na który została zawarta. Należy jednak pamiętać, że mimo to, każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Wtedy zakończenie umowy o pracę nastąpi wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Po zmianie przepisów w 2016 r. okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony według Kodeksu zależy od okresu zatrudnienia u pracodawcy i zależności te są takie same jak w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Wielu pracowników, którzy chcą zrezygnować z pracy, zastanawia się, jak liczyć okres wypowiedzenia. Jest to zresztą niezbędne do zaplanowania, kiedy złożyć ów dokument. Mówi o tym art. 35 Kodeksu pracy, w którym znajdziemy informację, że okres wypowiedzenia to zazwyczaj w przypadku umów na czas określony lub nieokreślony – 2 tygodnie, miesiąc lub 3 miesiące albo w przypadku umów na okres próbny – 3 dni robocze, 1 tydzień bądź 2 tygodnie.

Podczas obliczenia okresu wypowiedzenia, zawsze brany jest pod uwagę staż pracy u danego pracodawcy. Od przepracowanego stażu zależy bowiem długość okresu wypowiedzenia. Istotna jest również informacja, od kiedy zgodnie z naszą umową zaczął się czas okresu wypowiedzenia.

Jak liczyć okres wypowiedzenia w przypadku poszczególnych okresów?

 • Tygodniowy lub dwutygodniowy okres wypowiedzenia zaczyna się od pierwszej soboty po złożeniu dokumentu i kończy również w sobotę. Przykład: tygodniowe wypowiedzenie złożone we wtorek 15 kwietnia oznacza, że okres wypowiedzenia zacznie być liczony od 19 kwietnia i potrwa do 26 kwietnia.
 • W przypadku jedno-, dwu- i trzymiesięcznych okresów wypowiedzenia, liczy się pierwszy dzień miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy. Przykład: jednomiesięczne wypowiedzenie zostaje złożone 14 lipca. Jego bieg rozpoczyna się z dniem 1 sierpnia i kończy 31 sierpnia.
 • W przypadku okresu trzydniowego, jeżeli rezygnacja zostanie złożona w poniedziałek, czwartek będzie ostatnim dniem pracy.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Jak widać, wyliczenie stażu pracy jest niezbędne do ustalenia długości okresu wypowiedzenia. Czy zawsze trzeba przepracować cały ten okres? Niekoniecznie. W wyjątkowych sytuacjach może nastąpić skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę. Według Kodeksu pracy ma on taką możliwość, jeśli:

 • ogłosi upadłość działalności,
 • ogłosi likwidację,
 • zlikwiduje dane stanowisko.

Wszystkie te sytuacje są niezależne od pracownika. Można jednak skrócić okres wypowiedzenia także za porozumieniem stron. W tym wypadku niezbędna jest zgoda obu stron – może to także odbyć się na wniosek pracownika, o ile uzyska on przychylność pracodawcy. W celu wystosowania odpowiedniego dokumentu warto skorzystać z wzorów wypowiedzenia dostępnych w sieci i przykładów wniosków na różne dodatkowe okoliczności.

A jak wygląda kwestia wypowiedzenia umowy, gdy zmienia się właściciel firmy? Według prawa pracownik po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę ma prawo w terminie do dwóch miesięcy rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, ale musi to zrobić z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Czy można wypowiedzieć umowę pracownikowi przed przejęciem firmy przez innego pracodawcę?
Tak, co prawda dotychczasowy pracodawca nie może wypowiedzieć stosunku pracy tylko z powodu nadchodzącej zmiany właściciela firmy, ale może to zrobić z wszelkich innych względów; ekonomicznych, organizacyjnych czy technologicznych – wówczas nie ma to związku ze zmianą pracodawcy.

Porzucenie pracy

Kiedy pracownik z dnia na dzień opuszcza swoje stanowisko i przestaje wykonywać swoje obowiązki, a nie dzieje się to z żadnych ważnych przyczyn, mamy do czynienia z porzuceniem pracy. Takie zachowanie niesie ze sobą sporo przykrych konsekwencji, takich jak zwolnienie dyscyplinarne przez pracodawcę, które na zawsze zostaje odnotowane w wystawionym później świadectwie pracy, utrata części wynagrodzenia, a nawet konieczność wypłaty odszkodowania pracodawcy

Dlatego też nie warto decydować się na takie rozwiązanie, nawet jeśli z różnych powodów mamy dość danej pracy i przytłacza nas perspektywa przepracowania jeszcze okresu wypowiedzenia. Wówczas zawsze lepiej spróbować dogadać się z pracodawcą i rozwiązać umowę za porozumieniem stron, niż porzucać pracę i utrudniać sobie w ten sposób znalezienie zatrudnienia w przyszłości.

Okres wypowiedzenia umowy zlecenia

Chociaż na okres wypowiedzenia wpływa całkowity staż pracy zatrudnionego pracownika, to w przypadku umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło lub umowa-zlecenie, czas zatrudnienia nie jest brany pod uwagę. Prawa oraz obowiązki pracownika wynikające z tych umów znajdują się w Kodeksie cywilnym, a nie w Kodeksie pracy, dlatego też okres wypowiedzenia umowy zlecenia nie jest regulowany w prawach pracownika.

Na poniższym materiale wideo omówiono wypowiedzenie takiej umowy, która w tym przypadku dotyczyła świadczenia usług SEO:

Video

A zatem w odróżnieniu od umowy o pracę zakończenie umowy zlecenia może nastąpić w dowolnym czasie. Ponadto, wypowiedzenie takiej umowy nie musi być uzasadnione – ani przez pracodawcę, ani przez pracownika, jednak strona wypowiadająca zobowiązana jest do rekompensaty ewentualnych szkód i zapłaty za wykonaną już część zleconej pracy. W przypadku umowy zlecenie nie obowiązują także okresy ochronne, podczas których nie można skorzystać z prawa do wypowiedzenia. Sytuacja wygląda identycznie w przypadku umów o dzieło.

Podsumowując, okres wypowiedzenia dotyczy wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni na mocy umowy o pracę, bez względu na to, czy jest to umowa na czas określony czy na nieokreślony. Długość okresu wypowiedzenia jest zawsze uzależniona od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy, dlatego zawsze, zanim wypełnisz wzór wypowiedzenia umowy o pracę, warto poznać warunki i dobrze zaplanować złożenie wniosku. Z kolei w przypadku umowy zlecenie okres wypowiedzenia nie jest regulowany prawnie, ponieważ prawa takich pracowników nie są określane przez Kodeks pracy.

To może Cię również zainteresować

Wypowiedzenie umowy o pracę

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

14 komentarzy

Igma

Igma

Artykuł jest przydatny, zwłaszcza przy rozmowach z pracownikami lub rozwiązywaniu umów. Przydatne narzędzie do zrozumienia podstawowych kwestii z tym związanych.
Nora

Nora

Bardzo cenny tekst, szczególnie dla osób poszukujących pracy, które chcą znać prawa pracownicze. Artykuł jest wyczerpujący, a to bardzo ważne w kontekście szukania zatrudnienia.
ewa

ewa

Cieszy mnie fakt, że tak obszernie omówiono kwestie okresu wypowiedzenia. Uważam, że jest to bardzo ważne dla każdej osoby, która chce podjąć pracę lub zmienić swoją obecną pracę.
eryk

eryk

Fajnie, że artykuł porusza temat okresu wypowiedzenia, jest to dla mnie ważne, gdyż planuję zmienić pracę. Dzięki tym informacjom będę miał pewność, na co powinienem zwracać uwagę.
Zonka

Zonka

Wszystko co praktyczne jest pomocne. Informacje nie trzeba szukać gdyż są dobrze opisane. Dlatego podoba i się ten typ porad.
Ola Piskorska

Ola Piskorska

Wpis jak wpis. Najważniejsze informacje by były aktualne. Trzeba temat aktualizować.
Irena

Irena

Oceniam wpis tego artykułu na bdb. Wszystko wiadomo, po przeczytaniu tego artykułu: jaki okres wypowiedzenia dotyczy, jak ktoś zatrudniony jest na umowie na czas nieokreślony, określony czy jest na umowie zlecenia...
Jarosław

Jarosław

Skorzystam z aktualnych danych, jak ktoś jest zatrudniony na umowie: 2 tygodnie – zatrudnienie na okres krótszy niż 6 miesięcy, 1 miesiąc – zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące – zatrudnienie na okres co najmniej 3 lat.
Olek

Olek

W powyższym artykule wszystko jest ujęte. Pracowałem jako nauczyciel i dla mnie nie było etatu w przyszłym roku szkolnym. 3 miesiące prędzej dowiedziałem się o tym. Otrzymałem odprawę i od września zatrudniłem się już nie w szkole, ale gdzie indziej.
Donek

Donek

Jeśli twój pracownik nie zrobił tego, czego od niego oczekujesz, powinieneś mu powtarzać i ciągle eskalować sytuację, od upomnienia po ostrożność. To delikatne.
dinozaur

dinozaur

Dobrze wiedzieć jaki według umowy jest okres. Czasami pracownik chodzi do pracy lub ewentualnie rezygnuje, albo może za porozumieniem stron szybciej przejść w inne miejsce i wszyscy zadowoleni.
Sabrina

Sabrina

Zazwyczaj 2 lub 3 miesiące są. Zależy to zapewne od typu umowy, stażu pracy i innych opcji zawartych w wypowiedzeniu. Najważniejsze uzyskać świadectwo pracy za porozumieniem stron.
Ola Piskorska

Ola Piskorska

Ciekawe, zawsze myślałam że to bite 2 lub 3 miesiące. Takie proste i zrozumiałe teksty naprawdę pozwalają na lepsze zrozumienie tak zagmatwanych czasami tematów nt. pracy.
wujek samo zło

wujek samo zło

Zawsze uregulowane to jest w regulaminach i każda firma może mieć inną politykę. Niestety w wypowiedzeniu nie liczą się premię i inne dodatki, które służą mniejszym płatnością pracodawcy za danego pracownika.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.