!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Wygaśnięcie stosunku pracy

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 24 głosy

24 głosy

4 komentarze

Wygaśnięcie stosunku pracy
Kodeks pracy rozróżnia dwie sytuacje, w których dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Jedną z nich jest wygaśnięcie stosunku pracy. Kiedy można o nim mówić? Co należy wiedzieć o takiej formie rozwiązania umowy o pracę?

O ile rozwiązanie umowy o pracę wymaga oświadczenia jednej ze strony, czyli pracownika lub pracodawcy, o tyle stosunek pracy wygasa z mocy samego prawa. Inaczej mówiąc, nie jest konieczne składanie oświadczenia. Taki stan rzeczy wynika również z faktu, iż o wygaśnięciu stosunku pracy mowa w szczególnych przypadkach. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce przy śmierci pracownika lub pracodawcy i przy tymczasowym aresztowaniu pracownika.

Śmierć pracownika

Zgodnie z art. 631 § 1 Kodeksu pracy: ?Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa?. Trzeba zauważyć, że wraz z wygaśnięciem stosunku pracy, po zmarłym pracowniku pozostają jednak prawa majątkowe. Mowa tu między innymi o wypracowanym wynagrodzeniu czy też ekwiwalencie za niewykorzystany urlop. Taką sytuację przewidział ustawodawca i w myśl obowiązującego prawa, pozostałe po zmarłym pracowniku prawa majątkowe przechodzą albo na członków rodziny pracownika, albo też ? gdy tych brak ? wchodzą do masy spadkowej.
Do dziedziczenia praw, które pozostawił po sobie zmarły pracownik uprawnieni są zarówno małżonek, jak i osoby, którym przysługuje renta rodzinna po zmarłym. Trzeba pamiętać, że wszelkie osoby uprawnione zawsze dziedziczą wspomniane prawa majątkowe w równych częściach.
W związku ze śmiercią pracownika obowiązki ma też pracodawca. Mowa tu o tym, że powinien on sporządzić świadectwo pracy. Takie złożone powinno być do akt osobowych prowadzonych dla pracownika i to w części C. Trzeba przy tym pamiętać, że z wnioskiem o wydanie takiego świadectwa może wystąpić członek rodziny zmarłego lub też osoba, która jest spadkobiercą.

Śmierć pracodawcy

Umowa o pracę wygasa również z dniem śmierci pracodawcy. Warto jednak zauważyć, że w tym przypadku sytuacja nie jest tak prosta, jakby się pozornie mogło wydawać. Z całą pewnością taki stan rzeczy będzie miał miejsce wówczas, gdy firma prowadzona jest przez osobę fizyczną. Stosunek pracy nie wygaśnie jednak wtedy, gdy mowa ? dla przykładu ? o spółkach prawa handlowego. Inną sytuacja, w której umowa o pracę będzie kontynuowana ma miejsce wówczas, gdy dochodzi do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy.
Ze śmiercią pracodawcy łączy się też pewne uprawnienie dla pracowników. Mowa tu o konieczności wypłacenia odszkodowania tym zatrudnionym, których umowy wygasły w związku ze śmiercią pracodawcy. Na taki stan wskazuje art. 632 § 2 Kodeksu pracy: ?Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła [?] przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy ? w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni?. Do wypłaty odszkodowania zobowiązani są spadkobiercy zmarłego pracodawcy.

Tymczasowe aresztowanie

Inną możliwością, w której dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy jest tymczasowe aresztowanie pracownika. Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu pracy: ?Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika?. Trzeba przy tym wskazać, że sam fakt tymczasowego aresztowania nie może być podstawą do rozwiązania z zatrudnionym umowy o pracę. Z drugiej jednak strony, podmiot zatrudniający może dyscyplinarnie zwolnić pracownika tymczasowo aresztowanego, jeżeli przez swoje zachowanie naruszył on art. 52 Kodeksu pracy.
Z tymczasowym aresztowaniem wiąże się też kwestia ewentualnego, ponownego zatrudnienia pracownika. Mowa tu o takiej sytuacji, w której postępowanie karne zostało umorzone lub też gdy zapadł wyrok uniewinniający. W takim jednak przypadku pracownik musi dopełnić swojego obowiązku i w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia zgłosić swój powrót do pracy.

To może Cię również zainteresować

Wypowiedzenie umowy o pracę - co należy wiedzieć?

Podziel się

4 komentarze

Irek 22

Irek 22

O wszystkim co ma miejsce i może się zdarzyć w pracy lepiej jest wcześniej wiedzieć by potem lepiej działać gdy coś nagle powstanie.
Janek 99

Janek 99

Zawsze dobrze jest wiedzieć jak należy postępować po wygaśnięciu stosunku do pracy i jakie prawa musi spełnić pracodawca i co najlepiej robić. Na wszystko znajdzie się przecież jakiś paragraf.
Głogowski

Głogowski

W umowach na czas nieokreślony zatrudnienie ma charakter ciągły i ma trwać przez czas nieokreślony, bez określonego lub przewidywalnego końca stosunku.
Tic Tac

Tic Tac

To ciekawe jest z tym aresztowaniem i całą resztą :) W sumie człowiek jak nie jest w temacie nie rozpatruje takich przypadków, ale spoko, że zostało to opisane w tym tekście.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.