Urlop okolicznościowy śmierć matki

Urlop okolicznościowy śmierć matki
Urlopem okolicznościowym nazywamy wolne dni, które należą się pracownikowi przy określonych sytuacjach życiowych. Jak wskazuje nazwa, przysługuje on jedynie w specjalnych okolicznościach. Z pewnością jedną z takich sytuacji jest przykre wydarzenie, jakim jest śmierć matki. Ile dni urlopu należy się poszkodowanemu pracownikowi? I czy każdy może otrzymać urlop okolicznościowy śmierć matki? Odpowiadamy.

Prawo pracy uwzględnia kilka sytuacji, w których pracownik może liczyć na urlop okolicznościowy. Są to m.in. narodziny dziecka, ślub swój lub dzieci czy śmierć bliskiej osoby. Jedną z nich jest oczywiście strata najbliższego członka rodziny, czyli mamy. To z pewnością trudne i bardzo obciążające psychicznie wydarzenie, dlatego po śmierci matki mamy prawo do 2 dni wolnych.

Przysługujące nam prawo zostało dokładnie opisane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz. 281).

Urlop okolicznościowy na śmierć matki

Urlop okolicznościowy na śmierć matki – komu się należy? Rozporządzenie dotyczące dni wolnych ze względu na okoliczność śmierci rodzica dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, czyli na podstawie umowy o pracę, na zasadzie powołania, mianowania, wyboru, a także spółdzielczej umowy o pracę.

To jest nagłówekWedług prawa urlop okolicznościowy na śmierć matki (czy z powodu innych wyjątkowych sytuacji życiowych) nie należy się pracującym na umowach cywilnoprawnych. Osoby te muszą uzgodnić tę kwestię bezpośrednio ze zleceniodawcą – z pewnością w obliczu takiego zdarzenia zgodzi się on przesunąć termin wykonania zadań i udzielić wolnego.

Po śmierci matki urlop pozwoli nam nie tylko na chwilę oddechu i czas dla siebie, ale może okazać się także niezbędny do uporządkowania wszelkich kwestii formalnych i rodzinnych. A zatem urlop okolicznościowy na śmierć matki można przeznaczyć także na organizację pogrzebu i stypy czy załatwienie spraw urzędowych, zwłaszcza tych, których należy dopilnować szybko.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop okolicznościowy ślub

Jakie formalności trzeba wykonać po tym smutnym wydarzeniu? Niezbędne jest:

  • uzyskanie karty zgonu, wypełnionej przez lekarza;
  • poinformowanie o śmierci matki w Urzędzie Stanu Cywilnego do 3 dni od dnia zgonu;
  • odebranie aktu zgonu z USC;
  • rozwiązanie zawartych przez zmarłą umów we wszelkich instytucjach, np. umowa o telefon, najmu mieszkania, itd.;
  • wypełnienie wniosku o zasiłek pogrzebowy w Zakładzie Ubezpieczeń Socjalnych;
  • uregulowanie wszelkich spraw związanych ze spadkiem i dziedziczeniem;
  • złożenie wniosku o urlop okolicznościowy na śmierć matki u swojego pracodawcy;
  • dopełnienie formalności związanych z ubezpieczeniem;
  • w przypadku nieszczęśliwego wypadku – ubieganie się o zadośćuczynienie za śmierć matki.

Śmierć matki – ile dni urlopu okolicznościowego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej po tak smutnym i trudnym wydarzeniu, jakim jest śmierć matki, przysługują nam wspomniane już 2 dni wolnego. Urlop można wykorzystać zarówno, aby ochłonąć emocjonalnie, jak również, by zająć się sprawami urzędowymi. Niemniej niezbędne jest, aby cel urlopu był zrealizowany zgodnie z okolicznością.

Chociaż urlop okolicznościowy w wielu kwestiach przypomina urlop wypoczynkowy, to jednak różni się kilkoma istotnymi zagadnieniami. Dodatkowe dwa dni wolne, które przysługują pracownikowi po śmierci członka bliskiej rodziny, nie wliczają się do puli rocznej urlopu wypoczynkowego (26 albo 20 dni). Oznacza to, że jeżeli np. potrzebujemy więcej czasu na sprawy formalne lub rodzinne bądź przeżycie żałoby, możemy uzyskać więcej dni wolnych, dobierając je z przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.

Kiedy wykorzystać urlop okolicznościowy?Termin urlopu okolicznościowego po śmierci matki nie musi pokrywać się z datą zgonu lub pogrzebu, ale powinna to być data zbliżona, ponieważ w przeciwnym razie może budzić wątpliwości zatrudniającego.

Warto więc pamiętać, że tych dni nie musisz wykorzystać łącznie. Dobrze jest jednak utrzymać między pojedynczymi dniami rozsądną przerwę. Podczas ustalania praw do urlopu okolicznościowego należy jednak poczynić takie same kroki, co w przypadku urlopu wypoczynkowego, to znaczy dostarczyć pracodawcy odpowiedni wniosek.

Tutaj pojawia się kolejna zasadnicza różnica – w tym przypadku zatrudniający nie może odmówić pracownikowi przyznania po zgonie matki urlopu okolicznościowego w wymiarze dwóch dni.

Zgon matki wniosek o urlop okolicznościowy

Zastanawiasz się, jak taki urlop otrzymać? Teoretycznie prawo do urlopu okolicznościowego na śmierć rodzica przysługuje każdemu, a zatrudniający nie może odmówić przyznania wyznaczonych dwóch dni po śmierci matki. I znów podkreślamy, że niezbędne jest do tego złożenie odpowiedniego wniosku. 

Tego typu dokument musi zawierać istotne informacje dotyczące okoliczności wydarzenia, datę odebrania dni wolnych oraz cel ich wykorzystania (załatwianie formalności, uczestnictwo w pogrzebie, potrzeba odpoczynku psychicznego). Pamiętaj również, że za każdy dzień urlopu przysługuje Ci prawo do wynagrodzenia, takiego samego jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Często, aby udowodnić prawdziwość zaistniałych okoliczności, należy dostarczyć zatrudniającemu także odpowiednie dowody, np. odpis aktu zgonu. Takie dokumenty są wydawane poprzez administrację po wystąpieniu zdarzenia i zdarza się, że pracownik nie może przedstawić ich zatrudniającemu w momencie składania wniosku o urlop okolicznościowy na śmierć matki. Wówczas można dołączyć do wniosku pisemne zobowiązanie, które zaświadczy, że doniesiemy odpowiednie dokumenty w innym terminie.  

Zadośćuczynienie za śmierć matki

Kolejną możliwością rekompensaty jest zadośćuczynienie za śmierć matki. Takie świadczenie przysługuje wszystkim, których rodzic zginął w wypadku komunikacyjnym lub jakimkolwiek innym zdarzeniu, zawinionym przez osobę trzecią. Zadośćuczynienia za śmierć matki i doznaną krzywdę można dochodzić nawet do 20 lat od dnia zgonu. Do tego rodzaju świadczenia ma prawo każda bliska osoba, którą łączyły ze zmarłym silne więzi i uczucia.

Nie bez znaczenia dla sądu będzie także wiek osieroconej osoby. Wiadomo, że małe dzieci, które bardzo potrzebują rodziców, ponoszą większą stratę niż już dorosłe, w pełni samodzielne osoby. Badana jest też kwestia cierpienia po stracie oraz towarzyszące uczucia, takie jak: żal, poczucie osamotnienia, tęsknota, siła wstrząsu psychicznego, długotrwały i silny smutek. Na podstawie tych i wielu innych indywidualnych czynników określana jest wielkość zadośćuczynienia za śmierć matki.

Jak wiadomo, śmierć jednej z najbliższych osób z rodziny, jaką jest matka, to smutne i traumatyczne wydarzenie. Dlatego też urlop okolicznościowy na śmierć matki pozwala na moment wytchnienia, zorganizowanie pogrzebu oraz uporządkowanie wszelkich formalności urzędowych i rodzinnych. Z tego powodu wskazane jest, aby złożyć u swojego szefa odpowiedni wniosek i wykorzystać przysługujące Ci dwa dni wolne.

Najczęściej zadawane pytania

Komu przysługuje wolne z tytułu śmierci matki?

Urlop okolicznościowy ze względu na śmierć matki dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, a także spółdzielczej umowy o pracę. Zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych prawnie nie przysługuje wolne z tego tytułu, należy je indywidualnie ustalać ze zleceniodawcą.

Ile dni wolnych przysługuje na okoliczność śmierci matki?

W przypadku śmierci jednego z rodziców pracownikowi przysługują 2 dni wolnego po złożeniu stosownego wniosku. To dodatkowy wymiar urlopu, który nie ma wpływu na przysługujące nam dni urlopu wypoczynkowego.

Kiedy wykorzystać urlop okolicznościowy po śmierci matki?

Prawo mówi, że taki urlop powinien być wykorzystany do wykonania czynności związanych z okolicznością, ale nie podaje konkretnego terminu. Można więc wziąć wolne w dniu pogrzebu, ale także po nim, o ile przeznaczamy ten czas na związane ze śmiercią rodzica dopełnienie formalności, spraw rodzinnych czy urzędowych.
Oceń ten wpis
Urlop okolicznościowy śmierć matki
Ocena: 3.9, liczba głosów: 7

Opinie

Donata
2019-12-10, 16:33
Pracodawca powinien rozważyć także inne okolicznościowe urlopy bowiem prawo prawem a ludzie mają bardzo skomplikowane relacje i teraz ciężko powiedzieć, że same więzy krwi to rodzina.
Janko
2019-12-03, 11:17
Zgon i pogrzeb małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy ------------------- przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego. Teraz to co piszecie- muszę poczytać dokładnie ten artykuł.
Irek
2019-05-13, 15:37
Piszecie trzy dni a według mnie przysługują 2 dni. Przeczytajcie powyższy artykuł.....
kaskader
2019-05-08, 19:24
Chyba zawsze było 3 dni? Jednak to jest przecież bardzo nieoczekiwana sytuacja i jedyna w swoim rodzaju jaka nigdy więcej się nie zdarzy i trzeba wiedzieć co przysługuje.
Londzin
2019-05-04, 12:46
Śmierć bliskiego krewnego powoduje współczucie i wsparcie ze strony innych. Prawo pracy nie stoi w miejscu w takich chwilach. Pracownicy mogą liczyć na zrozumienie i wsparcie państwa i pracodawcy.
Kosa
2019-04-15, 10:14
Trzy dni na taką okoliczność są i to jest niezmienna opcja. Ciekawe czy można przyjść do pracy np. i wykorzystać ten dzień kiedy indziej gdy po prostu taka jest wola?
gość
2019-03-29, 11:22
Echa przykre sytuacje w życiu są. Cóż życie. W tym zakresie dobrze jednak więcej wiedzieć niż mniej. Wiele papierkowych sytuacji jest w życiu a takie przykre często są szczególne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.