Zmiana i utrata pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę - co należy wiedzieć?

12 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 23 głosy

23 głosy

10 komentarzy
Wypowiedzenie umowy o pracę - co należy wiedzieć?
Pracodawca w każdym momencie ma możliwość rozwiązania umowy ze swoim podwładnym. Jeżeli jednak podpisał umowę o pracę, niezbędne będzie przestrzeganie określonych przez ustawodawcę zasad. Błąd na tym polu może być bardzo kosztowny.

Ogólnie znaną i przyjętą zasadą jest, że pracodawca ma możliwość wyboru jednej z kilku form w przypadku potrzeby rozstania się ze swoim podwładnym. Przywołać należy art. 30 Kodeksu pracy, zgodnie z którym umowę o pracę rozwiązać można:

  • na mocy porozumienia stron,
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  • z upływem czasu, na który była zawarta,
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Wśród najczęściej wykorzystywanych sposobów rozwiązania umowy o pracę, należy wskazać dwa pierwsze wyżej wymienione, czyli wypowiedzenie na mocy porozumienia stron i rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Dwa ostatnie, czyli rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta i rozwiązanie umowy z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta, nie wymagają przy tym podjęcia przez strony żadnych dodatkowych czynności – m.in. nie jest konieczne sporządzenie dokumentu i jego podpisanie przynajmniej przez jedną ze stron. Warto omówić wszystkie kwestie związane z rozwiązaniem umowy. Dobrze wiedzieć, o czym pamiętać, aby nie popełnić żadnego błędu, który mógłby nieść konsekwencje prawne lub finansowe.

Porozumienie stron

To chyba najczęściej stosowany sposób, gdy strony umowy o pracę chcą się ze sobą rozstać. Pracodawca i pracownik rozwiązują wówczas nawiązany stosunek pracy na warunkach, które sami określili. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem może zostać dopełnione z inicjatywy i pracownika, i pracodawcy. Każda ze stron może przedstawić i zaproponować swoje warunki rozwiązania umowy o pracę, przy czym druga strona nie musi ich przyjąć. Istotne jest też przy tym to, że tą metodą można rozwiązać każdą umowę o pracę. Może być to szczególnie ważne wówczas, gdy np. pracownik podlega szczególnej ochronie i z uwagi na ten fakt nie byłoby możliwe, by pracodawca rozwiązał umowę przez oświadczenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Istnieje kilka sposobów na rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Najczęstsze są trzy warianty: kiedy pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument, kiedy pracownik składa wypowiedzenie ze swoimi warunkami, a pracodawca je akceptuje i przyjmuje oraz kiedy pracodawca składa wypowiedzenie pracownikowi ze swoimi warunkami, a ten je akceptuje i przyjmuje.

Video

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Okres wypowiedzenia

Gdy mowa o wypowiedzeniu umowy o pracę, nie można też zapomnieć o okresie wypowiedzenia. Każdy pracownik powinien wiedzieć, w którym momencie faktycznie zakończy pracę w danym miejscu. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

  • 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, powinna być wskazana konkretna i jasna przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Okresy wypowiedzenia przewidziane w Kodeksie pracy są określone jako okresy minimalne, a to oznacza, że pod żadnym pozorem nie mogą być skracane. Jeśli w okresie wypowiedzenia, podczas którego pracownik pozostaje nadal prawnie zatrudniony, nabędzie prawo do otrzymania dłuższego okresu wypowiedzenia – przysługuje mu ten dłuższy okres wypowiedzenia, dotyczy to na przykład sytuacji, kiedy 3-letni staż pracy upływa pracownikowi w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. Do okresu zatrudnienia zalicza się pełny wymiar czasu i wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. Wszelkie czasy pozornej nieaktywności w pracy, tj. czas trwania choroby, urlop wychowawczy lub urlop bezpłatny, są również traktowane jako okresy zatrudnienia i podlegają wliczeniu do okresu pracy, mając wpływ na długość okresu wypowiedzenia.

Video

Odstąpienie od umowy – co mówi kodeks cywilny?

Czasem zdarza się, że jedna ze stron lub obie strony umowy chcą zrezygnować ze skutków zobowiązania, czyli odstąpić od umowy. Kodeks cywilny przewiduje umowne oraz ustawowe prawo do takiego odstąpienia od umowy. Kodeks cywilny pozwala stronom na zawarcie klauzuli odstąpienia od umowy oraz sporządzenia jej w taki sposób, aby spełniała ich wymagania i przedstawiała pożądane oczekiwania. Decydując się na takie rozwiązanie, należy mieć na uwadze przepisy obowiązującego prawa oraz specyfikę danego kontraktu. Co to oznacza? Może się zdarzyć, że skonstruowanie odpowiedniego pisma i klauzuli może wymagać pomocy specjalistów z dziedziny prawa, dlatego jest to zdecydowanie bardziej skomplikowana procedura.

Kiedy dyscyplinarka?

Na wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, zdecydować może się zarówno pracownik, jak i pracodawca. Każda ze stron powinna mieć jednak naprawdę solidne powody, by zastosować tak drastyczne rozwiązanie umowy. Warto o tym pamiętać, gdyż w przeciwnym razie pracodawca naraża się na sprawę w sądzie. Trzeba pamiętać, że osoba zatrudniona i bezpodstawnie zwolniona dyscyplinarnie może dochodzić swoich roszczeń właśnie przed sądem pracy. W pozwie może ona domagać się zarówno przywrócenia do pracy, jak i odszkodowania.

Warto wiedzieć!
W praktyce zastosowanie dyscyplinarki nie jest całkowicie dowolne – pracodawca musi mieć ku temu solidne podstawy, np. zjawienie się pracownika w zakładzie pracy pod wpływem alkoholu czy wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego, by świadczyć pracę na rzecz innego podmiotu. Okoliczności takie zostały opisane w Kodeksie pracy.

Sytuacje uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne to te, gdy pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnił przestępstwo, które ewidentnie uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku lub, gdy pracownik ze swojej winy stracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Kodeks pracy opisuje także sytuacje, w których to pracownik może wręczyć pracodawcy tzw. dyscyplinarkę, a potem nawet (w niektórych przypadkach) ubiegać się o odszkodowanie. Jako takie okoliczności wyróżnione zostały: wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, po dostarczeniu którego pracodawca nie przeniósł pracownika do innej pracy lub na inne stanowisko, odpowiedniejsze ze względu na stan jego zdrowia i jego kwalifikacje zawodowe, a także wszelkie sytuacje, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Co jest więc najważniejsze? Przede wszystkim należy pamiętać o sporządzeniu stosownego dokumentu na piśmie – wzory takich dokumentów można bez problemu znaleźć w Internecie, a wszystko, co na piśmie (i z podpisem!), jest twardym dowodem i pozwoli uniknąć niepotrzebnych nieporozumień lub ewentualnych malwersacji. Mając świadomość tego, jak prawidłowo powinien przebiegać cały proces wypowiadania umowy o pracę, można śmiało stawić czoła tej trudnej sytuacji.

Najczęściej zadawane pytania

Jak można rozwiązać umowę o pracę?

Umowę o pracę można rozwiązać: na mocy porozumienia stron, na mocy oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz bez okresu wypowiedzenia, czyli w trybie dyscyplinarnym.

Czy konieczne jest wypowiedzenie umowy, gdy ta zawarta jest na czas określony?

Formalnie dzień zakończenia umowy na czas określony jest ostatnim dniem pracy. Nie jest potrzebny dodatkowy dokument wypowiedzenia.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę różni się w zależności od okresu, na jaki była ona zawarta. Może on wynosić od 3 dni do 3 miesięcy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

10 komentarzy

Jurko

Jurko

Bardzo ciekawy artykuł, który przypomina mi o moich obowiązkach pracodawcy i pomaga lepiej poznać prawa pracowników. Na pewno skorzystam z tych informacji, aby jeszcze lepiej chronić interesy mojej firmy.
piotrek

piotrek

Nie wiedziałem, że istnieją różne sposoby rozwiązania umowy o pracę. Bardzo przydatna wiedza, która pozwala mi lepiej poznać prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Dzięki temu będę bardziej pewny siebie na rozmowach kwalifikacyjnych.
Olga

Olga

Bardzo przydatne informacje, zwłaszcza jeśli ktoś szuka pracy i nie jest obeznany z prawnymi aspektami związanymi z umową o pracę. Dzięki temu artykułowi będę mógł wyjść naprzeciw ewentualnym trudnościom.
Idylla

Idylla

Dobrze wiedzieć, jakie są możliwości rozwiązania umowy o pracę. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał z nich korzystać, ale dzięki temu artykułowi czuję się bardziej pewny siebie.
Tomek

Tomek

Mam jedno pytanie umowę zawarłem 7 sierpnia 2017r. i czy jeśli złożę wypowiedzenie w lipcu będzie obowiązywać mnie okres wypowiedzenia jedno czy trzy miesięczny?
Alek

Alek

Po przeczytaniu artykułu wiele więcej na ten temat wiem. Dlatego często w wolnej chwili czytam sporo porad by potem nie być zaskoczonym, czytam umowy i zapiski druczkiem małym.
Jan

Jan

Wypowiedzenie umowy o pracę - co należy wiedzieć? przeczytajcie ten artykuł- dużo WAM da.....
Wendel

Wendel

Ludzie stają się emocjonalnie przywiązani do rzeczy, im ważniejsze są te rzeczy, tym więcej osób chce się ich trzymać. Świadomość straty jest zatem znacznie głębsza i powoduje większy niepokój.
Samuel

Samuel

Właściciel firmy, który poczuł powiew kryzysu w swojej firmie, będzie szukał sposobów rozwiązywania problemów i pod każdym względem zmniejszał koszty finansowe.
Fiona

Fiona

Wielu ekspertów uważa, że ​​z wyjątkiem śmierci dziecka lub rozwodu, utrata pracy jest być może najstraszniejszą chwilą w życiu człowieka. To może być prawda tak patrząc.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.