Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Praca w soboty - co mówi Kodeks Pracy?

15 listopada 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 10 głosów

10 głosów

43 komentarze
Praca w soboty - co mówi Kodeks Pracy?
Nawet w tradycyjnym systemie pracy od poniedziałku do piątku, czasem pojawia się konieczność wykonania danych obowiązków w dzień wolny, czyli w sobotę. W zależności od profilu stanowiska oraz szczególnych potrzeb przełożonego, pracownik powinien być na to przygotowany, znając jednak swoje prawa. Czy praca w sobotę może być wymagana przez pracodawcę i co nam przysługuje za godziny nadliczbowe w sobotę? Sprawdźmy!

Praca w soboty to w wielu przedsiębiorstwach standard, który jest regulowany zapisami samej umowy czy klauzuli oraz wpisany w rozliczenie czasu pracy. Najczęściej dotyczy to branż takich jak gastronomia, turystyka, handel detaliczny oraz usługi, jednak zasadniczo niemalże każdy rodzaj zawodu może spodziewać się nagłej potrzeby zjawienia się w pracy również w sobotę. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wykonywanie obowiązków pracowniczych w dzień wolny podlega regulacjom zapisów Kodeksu Pracy. Znający je pracownik wie, czego może się spodziewać oraz jakie są jego prawne przywileje i obowiązki w przypadku zlecenia wykonania określonej pracy w sobotę.

Praca w soboty

Podstawowym pytaniem jest określenie, kiedy pracodawca może żądać od zatrudnionego pracy w sobotę? Nawet jeśli pracujesz tylko w dni robocze, nie możesz wykluczyć sytuacji, w której zostaniesz zobligowany do wykonania zadań w weekend. Co mówią na ten temat przepisy?

Praca w sobotę jest dopuszczalna i mimo że przełożony nie może zmusić zatrudnionego do pracy w sobotę, niewykonanie uzasadnionego polecenia może skutkować negatywnymi konsekwencjami – takimi jak upomnienie, nagana, a nawet zwolnienie dyscyplinarne. Z drugiej strony, pracownik, który jest w stanie wykazać niesłuszne powołanie do pracy w sobotę, powinien odmówić wykonywania jakiejkolwiek pracy czy zadania na rzecz zlecającego. Taki scenariusz jest możliwy, jeśli przekazane zadanie wychodzi poza zakres pełnionych regularnie obowiązków, stan zdrowia nie pozwala na przyjęcie dodatkowego zlecenia lub pracownik poinformował przełożonego o swojej specyficznej sytuacji życiowej – wychowywanie chorego dziecka, uciążliwe dojazdy z innego regionu lub nauka w trybie zaocznym.

Czy pracodawca może zmusić do pracy w sobotę?
Przełożony ma pełne prawo do zlecenia podwładnemu pracy w dzień wolny, jednak tylko w wyjątkowych przypadkach. Podstawowe założenia pojawiają się w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia, zdrowia lub mienia, oraz konieczności natychmiastowego usunięcia awarii uniemożliwiającej pracę firmy i zespołu.

Praca w sobotę staje się obowiązkiem pracownika, jeśli pracodawca uargumentuje wystąpienie szczególnych potrzeb z perspektywy całego przedsiębiorstwa. Wspomniane, szczególne sytuacje są zasadne tylko wtedy, gdy występują nagle i nie zostały w żaden sposób ujęte we wcześniejszym planie pracy oraz jeśli pracodawca poprze je prawdziwym i konkretnym wyjaśnieniem.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Specjalista ds. Przetargów

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

  • Bielsko-Biała
Dodana

Rehabilitant/ Pracownik sklepu medycznego

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

  • Bielsko-Biała
Dodana

Inżynier procesu w dziale baterii

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Legnica
Dodana

Wynagrodzenie za pracę w sobotę

W większości przypadków pracownik nie ma możliwości odmowy, a nadgodziny w sobotę i praca w dni wolne stają się częstym rozwiązaniem bieżących zagadnień firmowych. W takich sytuacjach pracownicy muszą wiedzieć, na jaką rekompensatę z tytułu pracy w sobotę mogą liczyć. Sobotniemu pracownikowi udziela się dnia wolnego, we wskazanym przez niego terminie. W sytuacji, gdy pracodawca nie przewiduje takiej możliwości, zatrudnionemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia, który ustala się na 50 proc. stawki godzinowej za pracę w sobotę oraz 100 proc. za każdą dodatkową nadgodzinę w takim dniu(jeśli obowiązuje ośmiogodzinny system dobowy).

Bardzo ważna jest umiejętność rozróżnienia zasadności traktowania pracy weekendowej jako pracy nadprogramowej. Jeśli stosunek pracy opiera się na innym systemie organizacji pracy niż tradycyjny, pięciodniowy cykl, zatrudniony nie ma prawa ubiegać się o dodatek do wynagrodzenia. Praca w soboty jest dopuszczalną i powszechną praktyką, stosowaną przez coraz większe grono pracodawców, tym bardziej warto zorientować się, które obszary rynku skłaniają się mocniej ku pracy dorywczej, tymczasowej czy weekendowej, a które mniej. Czy zgodzić się na nadgodziny w sobotę? Znając podstawowe systemy administracyjne i organizacyjne w firmie, zatrudniony jest w stanie trafniej dobrać swoje postawy do konieczności wykonania nadgodzin w dzień wolny.

Autor poniższego podcastu podpowiada, jak można uniknąć nadgodzin i lepiej zorganizować wykonanie obowiązków:

Video

Sobota w pracy a dzień wolny

Pracodawcy często rekompensują pracę w sobotę, zapewniając pracownikowi dzień wolny za sobotę. Kiedy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie za pracę w sobotę zamiast udzielenia dnia wolnego? Wspomniany wcześniej dodatek do wynagrodzenia za pracę w sobotę pracodawca może wypłacić dopiero wówczas, gdy nie jest w stanie udzielić pracownikowi dnia wolnego. Należy przez to rozumieć, że przełożony nie ma przywileju wyboru ścieżki rekompensowania pracownikowi konieczności pracy w weekend. W pierwszej kolejności musi postarać się zapewnić mu dzień wolny – dopiero wtedy, gdy jest to niemożliwe z punktu widzenia organizacyjnego, w grę wchodzi powetowanie finansowe.

Nadgodziny w sobotę – jak liczyć?

Ważną kwestią w rozliczeniu należnego czasu wolnego, jest fakt, że dzień wolny za sobotę należy się pracownikowi za samą konieczność pracy w ten dzień, bez względu na to, ile dokładnie ona trwała. Przykładowo, nie ma znaczenia czy zatrudniony został zobowiązany do świadczenia pracy przez godzinę czy 10 godzin – zawsze ma prawo otrzymać wolne za sobotę. Ma to swoje uzasadnienie w przepisowym rozliczeniu dni wolnych, których liczba w ciągu okresu rozliczeniowego wynosi dla większości osób aktywnych zawodowo tyle samo i jest surowo egzekwowana przez odpowiednie organy inspekcyjne. Pracodawca musi zapewnić wolne za sobotę, ponieważ pracownikowi należy dzień wolny za godziny nadliczbowe w sobotę. Rozwiązaniem jest wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego; w przeciwnym razie pracodawca może spodziewać się dotkliwych sankcji. Konsekwencją jawnego ignorowania podstawowych praw pracowniczych dotyczących czasu wolnego są reprymendy, kary grzywny oraz utrata wizerunku profesjonalnego i odpowiedzialnego przedsiębiorcy.

Dzień wolny za święto w sobotę
Pracownik ma prawo "odzyskać" dzień wolny za święto w sobotę, co wynika z treści wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny 2 października 2012 roku. Okres rozliczeniowy, w jakim należy oddać pracownikowi dzień wolny, reguluje dany zakład pracy.

Dzień wolny za święto w sobotę nie dotyczy jednak nauczycieli. Jeśli nauczyciel pracował w tym dniu, przysługuje mu 100% stawki godzinowej jako wynagrodzenie za nadgodziny w sobotę.

Kodeks pracy – praca w sobotę

Bez względu na obowiązujący pracownika system pracy i okres rozliczeniowy, art. 130 kodeksu pracy jasno wskazuje, że każde święto przypadające w innym dniu tygodnia niż niedziela, automatycznie obniża całościowy wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Tym samym, za święto przypadające w sobotę, pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny w wybranym przez pracodawcę terminie. Przykładowo w 2018 roku tylko jedno święto przypada na sobotę, natomiast aż trzy na niedzielę – zgodnie z przepisami wszystkim pracującym zwróconych zostanie zaledwie 8 godzin pracy w postaci dnia wolnego.

Jak widać, wynagrodzenie za pracę w sobotę oraz wynagrodzenie za nadgodziny w sobotę może przyjąć dwie formy, przy czym każda z nich powinna być znana zarówno pracodawcom, jak i samym zatrudnionym. Znajomość przepisów kodeksu pracy w kwestii pracy w sobotę lub sobotnie święto pozwoli uniknąć nadużyć i nieporozumień na linii pracownik-przełożony oraz znacznie podwyższy efektywność współpracy, nawet w rzeczony dzień wolny.

To może Cię również zainteresować

Wymiar czasu pracy - wszystko co warto o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Jakie jest wynagrodzenie za pracę w sobotę?

Za pracę w sobotę pracownik może otrzymać wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej lub dodatkowy dzień wolny w tygodniu.

Czy nauczyciel może dostać dzień wolny za święto w sobotę?

Nauczyciel nie może dostać dnia wolnego za święto w sobotę. Nauczycielom przysługuje jedynie większe wynagrodzenie o wysokości 100% stawki godzinowej.

Czy pracodawca może zmusić do pracy w sobotę?

Pracodawca ma prawo zlecić pracownikowi pracę w dzień wolny, jeśli uargumentuje to wyjątkowym przypadkiem, na przykład awarią konieczną do naprawienia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

43 komentarze

Mika

Mika

Przepisy przepisami a życie życiem, u mnie w pracy pracuje się najczęściej 3 soboty a czasem 4 choć w cale nie jest to nagła potrzeba bo praca jest przy sprawdzaniu różnych części samochodowych, jak nie przyjdziesz to ci powiedzą że jak ci nie pasuje to tam są drzwi a na twoje miejsce jest 10-ciu chętnych, pracujemy 6 dni w tygodniu jak za komuny, szósty dzień dostajemy umowę zlecenie płacąc kolejne podatki, jesteśmy zmęczeni i co w takiej sytuacji?
Proszę o pomoc

Proszę o pomoc

Dzień dobry państwu mam pytanie jeśli mam umowę o pracę i grupa inwalidzkia na umowę mam napisane ze powinnam być 40 godzin w tygodniu Ale jestem 48 godzin gdyby nie zamknie niedziela to było więcej nadgodziny Ale za fri nie mogę się wpisać w sobotę a w tygodniu jestem w pracy jeden dzień wolny tylko jakiej są przepisy dla pracownika i pracodawcy skoro nikt nie reaguje pracuje w handlu
Irmina

Irmina

Artykuł dobrze podsumowuje zasady wynagradzania pracowników za pracę w soboty i niedziele. Zawsze staram się zapewnić pracownikom dzień wolny za pracę w weekend, ale cieszę się, że mam możliwość wypłacenia dodatku, gdy jest to niemożliwe zorganizować.
Benia

Benia

Czy pracodawca może zmusić pracownika do dnia wolnego za sobotę w inny dzień.
Irka

Irka

Cieszy mnie to, że artykuł oddaje fakt, że nie zawsze pracownik ma możliwość odmowy pracy w soboty. Właśnie przeglądam oferty pracy i zwracam uwagę na to, czy dana firma wymaga pracy w weekendy.
Jarek

Jarek

Właśnie dlatego unikam pracy w branżach, gdzie wymaga się pracy w soboty. Chcę mieć kontrolę nad swoim czasem wolnym, a nie być zmuszona do rezygnacji z planów na weekendy.
aniuś

aniuś

Mam wrażenie, że pracodawcy coraz częściej wymagają pracy w sobotę, bez względu na sytuację pracownika. Cieszę się jednak, że przepisy chronią nas przed nadużyciami i umożliwiają odmowę wykonywania dodatkowej pracy w weekendy, gdy jest to uzasadnione.
Raven

Raven

Autor mija się z prawdą. Jeśli pracodawca nie przewiduje pracy w sobotę, a mimo to jest ona niezbędna, to za każdą godzinę od 1-8 należy się dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia, a każda godzina powyżej 8 jest płatna 50% ekstra. Po za tym uważam, że żaden szanujący się pracodawca nie będzie wysyłał ludzi na wolne za pracę w sobotę. Tutaj problem leży po stronie ustawodawcy, który w pierwszej kolejności przewiduje dzień wolny, a dopiero potem wynagrodzenie za pracę w sobotę. Tak samo jest z "bankiem godzin nadliczbowych". Nie ważne czy masz "setki", czy "pięćdziesiątki", odbiór z inicjatywy pracownika to zawsze 1:1. Przepisy odnośnie wypłaty za nadgodziny są ewidentnie po stronie pracodawcy. Ale tak jak napisałem. Porządny pracodawca daje ludziom zarobić, zamiast wysyłać ich na przymusowe wolne.
wildcat

wildcat

@Ewa - za sobotę za każdą godzinę (od 1-8) stawka godzinowa +50%. Gdy więc pracował (nie ważne czy pracował czy był tylko do dyspozycji) 2 godziny to 2 godz. x stawka + 50%
Ewa

Ewa

Co przysługuje pracownikowo jeśli została zlecona mu praca w sobotę (nadgodzina 8h), a nie doszło do wykonania pracy z powodu braku prądu. Jednak polecono pracownikowi czekać 2h na ewentualne wznowienie dostawy prądu.?
Aniol

Aniol

Czy za pracę w sobotę można zadać od pracodawcy dnia wolnego o 100% wynagrodzenia?
K.ch

K.ch

Czy jest to możliwe że jak pójdę na zwolnienie to nie dostanę talonów na Święta wysokości 500 zł zostaną one zabrane.
Ciekawa

Ciekawa

Pracuję w handlu od poniedziałku do niedzieli. Za dzień wolny w tygodniu mam zabieraną dniówkę za sobotę. Czy pracodawca może tak robić?
Xyz

Xyz

Pracuje od poniedziałku do piątku po 8 h i robię wymagane 40 h w tygodniu. Co drugą sobotę każą mi przychodzić do pracy na 6h od 4 do 10. I moje pytanie brzmi za tą sobotę powinni zapłacić dodatek w wysokości 100% czy 50% ?
Marlena

Marlena

Witam czy pracodawca może zmusić do pracy w każda sobotę w miesiącu np. jesli w lipcu jest 5 sobut a mianowicie 3,10,17,24 i 31 pierwsze 4 soboty mam pracujace a ostatnią wolną jak dla mnie to jest bezprawne i wyzysk
Ikar

Ikar

Czy moze ktos odpowiedziec na notoryczny pytanie ktore pojawia sie w zlym sestemie kodeksu pracy -wyzysk pracownika przez pracodawcow . Marcel 2021-05-03, 13:40 Witam .Moje pytanie brzmi czy pracodawca może wymagać pracy w każda jedna sobotę w miesiącu za dzień wolny ? Czy tylko w razie awarii etc? Czy może to być nagminnie w każdym miesiącu ?
Marcel

Marcel

Witam .Moje pytanie brzmi czy pracodawca może wymagać pracy w każda jedna sobotę w miesiącu za dzień wolny ? Czy tylko w razie awarii etc? Czy może to być nagminnie w każdym miesiącu ?
Ewa

Ewa

Co w przypadku, gdy do wyrobienia godzin na pełen etat brakuje np 6h? Według artykułu i kodeksu pracy praca w sobotę zmniejsza wymiar godzinowy o 8h - czyli zapewnia to wypracowanie całego etatu. Czy w związku z tym, za tę konkretną sobotę również przysługuje dzień wolny?
ANNA

ANNA

Pracuje w hotelu czas określony umowa mam wyrobić etat czyli tyle ile jest w danym miesiącu np w lutym było 160 godzin w marcu jest 184. Wychodzi na to że pracuje od pn do pt a dlaczego bo listę ktora księgowa przygotowuje i wysylaa dalej wyraźnie jest zaznaczone tydzień pracy A weekendy wolne.ide na chorobowe i wlicza mi się w to weekend to mi skreśla szef tak samo jest z urlopem biorę 12 dni I mam weekend w tym skreśla mi potem ten weekend.. I pracuje za najniższą krajową i powinnam mieć weekendy wolne. Jak przychodzi sezon zawalamy caly tydzień czasami tydzień bez wolnego A nawet 10 dni A raz się zdarzyło że 14 dni bo nie ma zastępstwa i robimy aż się zrobi luz wtedy jedna idzie na wolne. A jak ktoras nie przyjdzie w weekend to jest darcie. I nie ma ze potem mamy oddawane dni wolne szef płaci nadgodziny 9 zł 10 zł..i głupie baby tak robiły A ja jestem młoda i sobie nie dam .. I teraz pytanie czy może mnie zmusić do chodzenia w weekendy? A znowu jak pójdę w weekend to jaka jest stawka dodatkowo to tej najniższej krajowej jeszcze ? Jak pojadę w weekend to Wtedy musi dwa dni oddać w tygodniu ? Czy jak nie zechce bo jest dużo pracy musi coś płacić
Alabaster

Alabaster

Jeżeli masz w umowie o pracę praca 40 godz. tygodniowo od poniedziałku do piątku, to praca w sobotę winna być wyjątkowa, a nie w że w każdą sobotę. Pracodawca może Cię wezwać do pracy w sobotę i możesz pracować 3, 5, 10, itd. godzin. Za taką sobotę w pracy bezwzględnie powinniście się domagać dnia wolnego w okresie rozliczeniowym. Pracodawcy doskonale wiedzą jaki mają okres rozliczeniowy, z reguły miesięczny lub 3-miesięczny, i o tym każdy pracownik winien być poinformowany! Jeżeli nie trzeba zapytać (nawet na piśmie). Nie ważne są różne tłumaczenia pracodawcy "bo u nas tak się pracuje", "bo to i tamto", "to idź sobie gdzie indziej". Jeżeli nie może Ci udzielić dnia wolnego, powinien być powód, ale nie "że pracodawca tak sobie chce", tylko np. jesteś chory i nie ma możliwości odebrania dnia wolnego, bo masz akurat zwolnienie. Jeżeli nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego wtedy Ci płaci normalnie za ten dzień 100% wynagrodzenia, a jak wyjdzie że pracownik pracował ponad 40 godz. w danym tygodniu, to obowiązkowo musi wypłacić 100% dodatku za pracę w sobotę wolną od pracy. Wszyscy dajecie się robić w w...ja, i lamentujecie po forach internetowych. Wystarczy zaprosić anonimowo PUP do pracodawcy na kontrolę czasu pracy i wypłaty wynagrodzenia. Szybko się prostują, uwierzcie!
Edek z fabryki kredek

Edek z fabryki kredek

Taaaa... Przepis przepisem a sprawiedliwość musi byc po szefa stronie! Jak przyjdziesz w sobotę to biega za Tobą po firmie bo mu "naciągasz soboty" bo hrabia płaci 100%. Jak nie przyjdziesz w sobotę to "wszyscy przychodzą jak potrzeba a Pan nie!" Więc jak szef potrzebuje nadgonić to "Kali dobrze" jak "Kali potrzeba kasa" to "Kali źle"!
Ewelina

Ewelina

Ja pracuje za 2000 zl po 8 godz dziennie od 9-17poza domem 20 km jeszcze robie 2 soboty za fri u prywaciarza. Mam czasami dosyc a jeszcze na paliwo tez nie dostaje. Dojezdzam swoim starym autem. Matizem. Tak mnie stac. Jedzenie paliwo i opłaty....
Wera

Wera

Jak powinno być rozliczone 6 godzin pracy w sobotę,jak to jest wzgledem odbioru. Czy w tej sytuacji mam do odbioru 6 h czy pełny dzień czyli 8h
Przemek

Przemek

Kiedy pracodawca ma dac informacje o pracy w sobote
nuchajo

nuchajo

niestety w dzisiejszych czasach jestesmy bialymi murzynami dla prywaciarzy. Jesli twoje zdanie jest na nie slyszysz prosze sie zwolnic.Zadaje sobie pytanie po czyjej stronie stoi prawo napewno nie po stronie pracownika.Proste robic nadgodziny i padac na morde jesli sil zabraknie.Praca u prywaciarza to ostatecznosc maja cie wycieraczke do butow jestes zerem.NIe oni na nas pracuja tylko my na nich nie szanuja ludzi gdzie sa inspekcje pracy aby zrobic naloty i sprawdzic grafiki pracy.
malec333

malec333

u nas za pracę od pn do pt dostajemy 80 zł za sobotę 70 zł a w ndz 120 zł za te same 8 h pracy tylko kierownicy mają 50 i 100 % dodatku zwykli pracownicy nie mają za te dni żadnego wolnego a jak się nie podoba to do widzenia mamy 3 zm system pracy po nocnej zm mamy 1 zm tzn 16 h pracy nasz rzecznik do spraw pracowników i bhp dba tylko o interesy kierowników a jak zdarzy się wypadek to nikt nic nie słyszał i nie widział na miejsce zwolnionych pracowników z braku laku przyjmują alkoholików jedna pani z tzw polecenia po 2 h pracy nawalila się w szatni przewracala się przy pracy następnego dnia przyszła pijana a po tygodniu znowu podpita pracuje za tzw polecenie znajomego do pracy firma płaci 800 zl wcześniej 200 zł to za każdego poleconego nieźle co ? Pijaństwo jest nagminne ale na portierni i tak się dezynfekujemy i mamy maseczki więc niby nic nie czuć a ludzie nadezynfekuja się przed pracą na mnie elektrycznym paleciakiem wjechal zdezynfekowany kolega a rok temu przejechał mi stopę jechał z towarem na palecie mam dwa krzywe palce stopy ale polecił go do pracy kierownik nikogo kodeks nie interesuje a inteligentni walczą o przetrwanie
Gno wiecie

Gno wiecie

Nie no pewnie najlepiej pracować prywatnego i jechać codziennie i bez przerwy i najlepiej jeszcze na pppsutym sprzecie
Maria

Maria

Jeżeli pracuje 35godz tygodniowo to w sobotę muszę odrobić brakujące godziny
pracownik

pracownik

ja mam w umowie wpisane 40h tyg i powiedziałem na samym początku, ze nie będę w soboty pracował bo nie mam jak zapewnić opieki dla dziecka, na to pracodawca wypalił, ze ustawa pozwala mu na to by mnie ściągnąć 2 razy w miesiącu w sobotę do pracy. jakoś nie znalazłem tej ustawy
EWA

EWA

jak ma sie kiedy pracownik przychodzi dobrowolnie bo się nie wyrabia
Brak slow

Brak slow

Ja rowniez pracuje od pn do sb. W tyg 8godz, w sb 5godz. Nigdy mi nie powiedziala szefowa ze nalezy sie wolne za sb pracujaca. Zwykle wykorzystywanie pracownika. A do tego jeszcze robie na caly etat mimo ze na umowie mam pol...
Pracownik/Niewolnik

Pracownik/Niewolnik

Witam.Od kilkunastu lat pracuję wszystkie soboty.Nie ma zmiłuj się.To jest przymus pracy.Zastraszanie.kilka/kilkanaście tygodni wcześniej trzeba zgłaszać i pytać się czy jest możliwość sobie zrobić sobotę wolną. Jak to jest.. ? w XXI wieku jesteśmy niewolnikami bo inaczej nie można tego nazwać.Ktoś napiszę to się zwolnij.Ale wszędzie tak jest.Nawet związki poprą pracodawce bo tak jest skonstruowane Prawo Pracy.Kiedyś walczono o wolne soboty i jak się to wszystko potoczyło widać dzisiaj.Szkoda słów.
Becia

Becia

Ja pracuję za najniższą krajową i do tego mam 2 soboty pracujące po 12 godzin. Mój pracodawca płaci mi200 złotych za sobotę
Patrycja

Patrycja

My pracujemy co sobotę w firmie która produkuje kartony więc od 11 godziny do 19 lub od 6 do 11 ale za to nocki zaczynamy w niedzielę.
Patryk

Patryk

Praca w sobotę musi być opłacalna bowiem człowiek traci generalnie weekend i tego mu nic nie zastąpi.
Ola

Ola

Jednak załóżmy, że będę na urlopie macierzyńskim w lutym 2020 roku, jednak ponieważ mój pracodawca wie, że jestem w ciąży, postanawiam nie przedłużać umowy pod koniec 2019 roku. To wtedy soboty są płatne?
Beata

Beata

Ja pracuję w soboty i mam zawsze wolny poniedziałek za to ale w tym miesiącu wypadło święto w poniedziałek czy w tym wypadku powinnam mieć do wybrania inny dzień za pracującą sobotę?
Tajomika

Tajomika

pn-pt +50% do każdej h sob-nd +100% pierwsze 8h powyżej ósmej h niżej +50%
Gena

Gena

Generalnie to pan i wladca mowi ze jest potrzeba i zapindalasz 6 dni w tygodniu a jak nie to dyscyplinarka.Witamy w ,p,olsce
Ewelina

Ewelina

Od kiedy te przepisy obowiązują?
Ewa Górniak

Ewa Górniak

Pracuje w szpitalu jako sprzątaczka po 12 godzin ,również w sobotę i niedzielę, nie mam za to ani dodatkowych pieniędzy ani dodatkowych dni wolnych
Alka

Alka

My pracujemy w każdą sobotę i jedną niedzielę w miesiącu. Mamy grafik zrobiony . Nam nie płacą dodatkowo za te dni, ale potem mamy w tygodniu wolne za te dni. Koleżanka moja , która nie pracuje w handlu a musi przybyć do pracy w sobotę (pracy biurowej), jej też nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Potem w miesiącu w jakimś dniu nie przyjdzie do pracy.
Daniel

Daniel

Twoja umowa o pracę może się różnić w zależności od wielu różnych czynników… Praca w soboty to chyba jest wyższa stawka godzinowa i generalnie mniejsza liczba godzin z 8 na 6 chyba?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.