Twoje wsparcie w rekrutacji

Dodatek za pracę w godzinach nocnych

Dodatek za pracę w godzinach nocnych
Praca w godzinach nocnych jest rekompensowana przez pracodawców dodatkiem do wynagrodzenia. Ten przysługuje każdemu zatrudnionemu i to niezależnie od tego, jaką pracę on wykonuje. Co więcej, wysokość dodatku ustala się w oparciu o wytyczne, które mają zastosowanie do każdego pracownika.

Dodatek nocny

Aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość, aby pracownik świadczył pracę w nocy, ale jednocześnie pracodawca musi liczyć się z koniecznością wypłaty dodatkowego świadczenia. Zgodnie z art. 1518 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej przysługuje ?dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów?. Nie oznacza to jednak, że w wewnętrznych przepisach, które obowiązują w zakładzie pracy, podmiot zatrudniający nie może ustalić gratyfikacji za pracę w godzinach nocnych na wyższym poziomie. Ważne jest jednak to, że dodatkowe wynagrodzenie nie może być niższe niż to, które zostało wskazane w Kodeksie pracy.

 

Praca w godzinach nocnych a kodeks pracy

Poza uregulowaniem w przepisach kwestii wypłaty dodatkowych świadczeń należy wskazać, że ustawodawca wyodrębnił również kategorie pracowników świadczących pracę w godzinach nocnych. W myśl art. 1517 § 2 Kodeksu pracy mowa tu o pracownikach, których rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej. Inna możliwość, przy której mowa o pracy w godzinach nocnych zachodzi wówczas, gdy co najmniej 1/4 rozkładu czasu pracy zatrudnionego w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Sama pora nocna obejmuje przy tym 8 godzin ? od godziny 21 do 7 rano.

 

Dla kogo dodatek nocny?

Jak wspomniano powyżej, dodatek do wynagrodzenia należy się każdemu pracownikowi, który świadczy pracę w godzinach nocnych. Nie ma tu znaczenia to, czy praca wykonywana przez osobę zatrudnioną ma charakter stały lub sporadyczny. Co więcej, praca w porze nocnej może być dodatkowo objęta koniecznością wypłaty dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy pracownik świadczy pracę w godzinach popołudniowych. Równocześnie trzeba jednak wskazać, że w wyjątkowych przypadkach dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem. Ma to miejsce wówczas, gdy pracownik wykonuje pracę poza zakładem pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Wymiar czasu pracy - wszystko co warto o nim wiedzieć

 

Praca w nocy? Nie dla każdego!

Omawiając zagadnienie wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nocnych trzeba podkreślić, że nie każdy pracownik taką pracę może wykonywać. Bezwzględny zakaz (nawet po zgodzie wyrażonej na piśmie pracodawca nie może dopuścić podwładnego do wykonywania obowiązków) dotyczy pracownic w ciąży i pracowników młodocianych. W ograniczonym stopniu pracę w nocy świadczyć mogą pracownicy, którzy sprawują opiekę na dzieckiem do lat 4. W takim przypadku osobie zatrudniającej będzie potrzebna zgoda zainteresowanego, przy czym jeżeli oboje rodzice pracują, to tylko jedno z nich może skorzystać z odmowy pracy w godzinach nocnych. Regulacje w zakresie pracy w nocy dotyczą również pracowników niepełnosprawnych. Mogą być oni zatrudnieni w porze nocnej wyłącznie wówczas, gdy otrzymają zgodę lekarza.

 

Praca w godzinach nocnych - wykaz

Pracodawca, który decyduje się na zorganizowanie pracy w godzinach nocnych musi też pamiętać o tym, że czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje on prace szczególnie niebezpieczne lub też związane z wysiłkiem fizycznym czy umysłowym. Wykaz takich prac powinien opracować podmiot zatrudniający w porozumieniu z organizacją związkową. Jeżeli w zakładzie pracy nie funkcjonuje organizacja związkowa, to konieczne jest wypracowanie kompromisu w tej kwestii z przedstawicielami pracowników, wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Ten przepis nie dotyczy jednak kadry zarządzającej zakładem pracy. 

 

Ile wynosi dodatek nocny?

W prawie pracy godziny nocne to te, które przypadają w przedziale od godz. 21 do 7 rano. Pracownicy wykonujący pracę w tym okresie czasowym, muszą otrzymać dodatek za każdą przepracowaną godzinę nocną. Minimalna stawka za godziny nocne jest określona w przepisach i wynosi +20%. Dodatek oblicza się w stosunku do stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia, które w każdym roku może mieć inną wartość. W 2018 roku obowiązującym miesięcznym wynagrodzeniem minimalnym jest 2100 zł brutto. Należy pamiętać, że jeśli w kolejnym roku kalendarzowym dojdzie do podniesienia minimalnego wynagrodzenia, to będzie musiał wzrosnąć także dodatek nocny. Należy także pamiętać, że godziny nocne mogą zostać indywidualnie określone przez pracodawcę. Informacja o tym musi znaleźć się w postanowieniu układu zbiorowego pracy lub w regulaminie pracy. Wielu pracodawców określa godziny nocne na podstawie zmian panujących w firmie. Na przykład, jeśli pierwsza zmiana jest od 6 do 14, druga od 14 do 22, to pora nocna może zacząć się dopiero od 22.

W każdym zakładzie praca w godzinach nocnych może wiązać się z wyższym dodatkiem niż ten, który ustalony jest przez prawo. Może zatem wynosić on np. 30 lub 40 %. Wszystko zależy od wewnętrznych przepisów obowiązujących w danej firmie lub od indywidualnych warunków, jakie pracownik ustalił z pracodawcą podczas podpisywania umowy. Należy też pamiętać, że jeśli praca w godzinach nocnych jest też pracą w godzinach nadliczbowych, to pracownik powinien otrzymać dodatki z obydwu tych tytułów, czyli zarówno za nadgodziny jak i za pracę nocną.

Praca nocna jest dla wielu pracowników doskonałym sposobem na dorobienie sobie do podstawowej pensji. Praca w porze nocnej często wiąże się również z tym, że pracownicy po zakończeniu pracy muszą zorganizować sobie powrót do domu, co w nocnych godzinach jest trudne dla osób nieporuszających się własnym samochodem. Dlatego wiele firm na takie wypadki organizuje transport firmowy.

Oceń ten wpis
Dodatek za pracę w godzinach nocnych
Ocena: 4.5, liczba głosów: 19

Opinie

Norman
2019-12-04, 12:46
Z tym to zawsze są jaja. Człowiek po np. 16 pracuje i niby po 2 godzinie powinna iść stawka x2 a przez 2 pierwsze 50%. Z tym zawsze się zastanawiałem jaki jest dodatek i czy to wszyscy robią tak jak należy.
Nina
2019-05-18, 08:10
Jeśli ktoś pracuje w nocy, to powinien dostawać więcej pieniędzy, niż taki sam pracownik co pracuje w dzień i wykonuje taką sama pracę. zazwyczaj w nocy stawka jest wyższa o 30 lub 40 %.
kwadrat
2019-05-02, 13:05
Jeśli jesteś również zarejestrowany na podatek od wynagrodzeń, istnieje szereg różnic między definicją „wynagrodzenia” i „wynagrodzenia” stosowanego do celów podatku od wynagrodzeń.
Skoczek
2019-04-01, 17:51
To akurat jest dobrze uregulowane i najwięcej zyskają ci co mają stawkę godzinowa ciekawą, podobnie jak praca w sobote lub w nadgodzinach. Byleby tylko wypłacali kasę a nie dawali do wyboru godziny.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.