Dodatek za pracę w godzinach nocnych

Dodatek za pracę w godzinach nocnych
Praca w godzinach nocnych jest rekompensowana przez pracodawców dodatkiem do wynagrodzenia. Ten przysługuje każdemu zatrudnionemu i to niezależnie od tego, jaką pracę on wykonuje. Co więcej, wysokość dodatku ustala się w oparciu o wytyczne, które mają zastosowanie do każdego pracownika.

Dodatek nocny

Aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość, aby pracownik świadczył pracę w nocy, ale jednocześnie pracodawca musi liczyć się z koniecznością wypłaty dodatkowego świadczenia. Zgodnie z art. 1518 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej, przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów?. Nie oznacza to jednak, że w wewnętrznych przepisach, które obowiązują w zakładzie pracy, podmiot zatrudniający nie może ustalić gratyfikacji za pracę w godzinach nocnych na wyższym poziomie. Ważne jest jednak to, że dodatkowe wynagrodzenie nie może być niższe niż to, które zostało wskazane w Kodeksie pracy.

Praca w godzinach nocnych a kodeks pracy

Poza uregulowaniem w przepisach kwestii wypłaty dodatkowych świadczeń należy wskazać, że ustawodawca wyodrębnił również kategorie pracowników świadczących pracę w godzinach nocnych. W myśl art. 1517 § 2 Kodeksu pracy mowa tu o pracownikach, których rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej. Inna możliwość, przy której mowa o pracy w godzinach nocnych zachodzi wówczas, gdy co najmniej 1/4 rozkładu czasu pracy zatrudnionego w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Sama pora nocna obejmuje przy tym 8 godzin - od godziny 21 do 7 rano.

To Cię powinno też zainteresować: Wymiar czasu pracy - wszystko co warto o nim wiedzieć

Dla kogo dodatek nocny?

Jak wspomniano powyżej, dodatek do wynagrodzenia należy się każdemu pracownikowi, który świadczy pracę w godzinach nocnych. Nie ma tu znaczenia to, czy praca wykonywana przez osobę zatrudnioną ma charakter stały lub sporadyczny. Co więcej, praca w porze nocnej może być dodatkowo objęta koniecznością wypłaty dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy pracownik świadczy pracę w godzinach popołudniowych. Równocześnie trzeba jednak wskazać, że w wyjątkowych przypadkach dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem. Ma to miejsce wówczas, gdy pracownik wykonuje pracę poza zakładem pracy.

Praca w nocy nie jest dla każdego

Omawiając zagadnienie wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nocnych, trzeba podkreślić, że nie każdy pracownik taką pracę może wykonywać. Bezwzględny zakaz (nawet po zgodzie wyrażonej na piśmie pracodawca nie może dopuścić podwładnego do wykonywania obowiązków) dotyczy pracownic w ciąży i pracowników młodocianych. W ograniczonym stopniu pracę w nocy świadczyć mogą pracownicy, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 4. W takim przypadku osobie zatrudniającej będzie potrzebna zgoda zainteresowanego, przy czym jeżeli oboje rodzice pracują, to tylko jedno z nich może skorzystać z odmowy pracy w godzinach nocnych. Regulacje w zakresie pracy w nocy dotyczą również pracowników niepełnosprawnych. Mogą być oni zatrudnieni w porze nocnej wyłącznie wówczas, gdy otrzymają zgodę lekarza.

Praca w godzinach nocnych - wykaz

Pracodawca, który decyduje się na zorganizowanie pracy w godzinach nocnych, musi też pamiętać o tym, że czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje on prace szczególnie niebezpieczne lub też związane z wysiłkiem fizycznym czy umysłowym. Wykaz takich prac powinien opracować podmiot zatrudniający w porozumieniu z organizacją związkową. Jeżeli w zakładzie pracy nie funkcjonuje organizacja związkowa, to konieczne jest wypracowanie kompromisu w tej kwestii z przedstawicielami pracowników, wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Ten przepis nie dotyczy jednak kadry zarządzającej zakładem pracy.

Ile wynosi dodatek nocny?

W prawie pracy godziny nocne to te, które przypadają w przedziale od godz. 21 do 7 rano. Pracownicy wykonujący pracę w tym okresie czasowym, muszą otrzymać dodatek za każdą przepracowaną godzinę nocną. Minimalna stawka za godziny nocne jest określona w przepisach i wynosi +20%. Dodatek oblicza się w stosunku do stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia, które w każdym roku może mieć inną wartość. W 2018 roku obowiązującym miesięcznym wynagrodzeniem minimalnym jest 2100 zł brutto. Należy pamiętać, że jeśli w kolejnym roku kalendarzowym dojdzie do podniesienia minimalnego wynagrodzenia, to będzie musiał wzrosnąć także dodatek nocny. Należy także pamiętać, że godziny nocne mogą zostać indywidualnie określone przez pracodawcę. Informacja o tym musi znaleźć się w postanowieniu układu zbiorowego pracy lub w regulaminie pracy. Wielu pracodawców określa godziny nocne na podstawie zmian panujących w firmie. Na przykład, jeśli pierwsza zmiana jest od 6 do 14, druga od 14 do 22, to pora nocna może zacząć się dopiero od 22.

Poniższa tabela przedstawia wysokość dodatku nocnego w poszczególnych miesiącach w 2019 roku:

Miesiąc Wysokość dodatku nocnego za 1 godzinę pracy
styczeń 2,56 zł
luty 2,81 zł
marzec 2,68 zł
kwiecień 2,68 zł
maj 2,68 zł
czerwiec 2,96 zł
lipiec 2,45 zł
sierpień 2,68 zł
wrzesień 2,68 zł
październik 2,45 zł
listopad 2,96 zł
grudzień 2,81 zł


W każdym zakładzie praca w godzinach nocnych może wiązać się z wyższym dodatkiem niż ten, który ustalony jest przez prawo. Może zatem wynosić on np. 30 lub 40 %. Wszystko zależy od wewnętrznych przepisów obowiązujących w danej firmie lub od indywidualnych warunków, jakie pracownik ustalił z pracodawcą podczas podpisywania umowy. Należy też pamiętać, że jeśli praca w godzinach nocnych jest też pracą w godzinach nadliczbowych, to pracownik powinien otrzymać dodatki z obydwu tych tytułów, czyli zarówno za nadgodziny jak i za pracę nocną.

Praca nocna jest dla wielu pracowników doskonałym sposobem na dorobienie sobie do podstawowej pensji. Praca w porze nocnej często wiąże się również z tym, że pracownicy po zakończeniu pracy muszą zorganizować sobie powrót do domu, co w nocnych godzinach jest trudne dla osób nieporuszających się własnym samochodem. Dlatego wiele firm na takie wypadki organizuje transport firmowy.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest dodatek nocny?

Za pracę w godzinach nocny przysługuje dodatek do pensji, który nazywany jest właśnie dodatkiem nocnym.

Kto może skorzystać z dodatku nocnego?

Dodatek nocny przysługuje każdemu pracownikowi, który wykonuje pracę w godzinach nocnych.
Oceń ten wpis
Dodatek za pracę w godzinach nocnych
Ocena: 4.5, liczba głosów: 19

Opinie

Norman
2019-12-04, 12:46
Z tym to zawsze są jaja. Człowiek po np. 16 pracuje i niby po 2 godzinie powinna iść stawka x2 a przez 2 pierwsze 50%. Z tym zawsze się zastanawiałem jaki jest dodatek i czy to wszyscy robią tak jak należy.
Nina
2019-05-18, 08:10
Jeśli ktoś pracuje w nocy, to powinien dostawać więcej pieniędzy, niż taki sam pracownik co pracuje w dzień i wykonuje taką sama pracę. zazwyczaj w nocy stawka jest wyższa o 30 lub 40 %.
kwadrat
2019-05-02, 13:05
Jeśli jesteś również zarejestrowany na podatek od wynagrodzeń, istnieje szereg różnic między definicją „wynagrodzenia” i „wynagrodzenia” stosowanego do celów podatku od wynagrodzeń.
Skoczek
2019-04-01, 17:51
To akurat jest dobrze uregulowane i najwięcej zyskają ci co mają stawkę godzinowa ciekawą, podobnie jak praca w sobote lub w nadgodzinach. Byleby tylko wypłacali kasę a nie dawali do wyboru godziny.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.