Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu
Umowa na czas określony jest mniej stabilna niż umowa bez terminowa, jednak trzeba pamiętać, że kobieta w ciąży ma swoje prawa i w niektórych przypadkach pracodawca będzie miał obowiązek przedłużyć ją do dnia porodu.

Generalną zasadą jest, że pracodawca z pracownikiem może podpisać jedną z wielu umów. Warto przy tym podkreślić, że nie jest możliwe obejście prawa i nazwanie umowy o pracę ? dla przykładu ? umową zlecenie. W rezultacie umowa zlecenie nie może mieć cech charakterystycznych dla umowy o pracę. Jest to o tyle istotne, że między innymi umowa o pracę na czas określony ? w przypadku kobiet w ciąży ? ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Co w przepisach?

Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy: ?Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu?. Od powyżej reguły jest jednak wyjątek. Mowa tu o tym, że przepisu tego nie stosuje się jednak do umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli została ona zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Trzeba przy tym dodać, że w każdym przypadku stan ciąży jest liczony w równej miary miesiącach księżycowych.

Jak przedłużyć umowę?

Z punktu widzenia zarówno pracownicy, jak i pracodawca istotne jest, że przedłużenie umowy, o której mowa powyżej, następuje z mocy samego prawa. Inaczej mówiąc, zainteresowane strony nie muszą podpisywać aneksu i przedłużać na piśmie zawartego stosunku pracy. Z drugiej jednak strony, trzeba wskazać, że nie ma przeciwwskazań, aby strony taki aneks przygotowały i podpisały. Wówczas jednak potwierdzają one tylko i wyłącznie skutek prawny, który ma już miejsce. Z punktu widzenia prawa takie działanie jest jednak zbędne, zaś sam pracodawca nie musi informować pracownicy o przedłużeniu jej umowy di dnia porodu. W praktyce większość podmiotów zatrudniających potwierdza taką wiadomość i tylko dlatego, aby nie pozostawiać pracownicy w niewiedzy.

To Cię powinno też zainteresować: Pracownica w ciąży - prawa i obowiązki

Umowa pod ochroną

Przedłużenie umowy do dnia porodu ma swoje konsekwencje. Trzeba wskazać, że w tym okresie, jak i na urlopie macierzyńskim pracownica jest pod ochroną ? pracodawca nie może rozwiązać z nią umowy o pracę. W rezultacie podmiot zatrudniający kobieta spodziewająca się dziecka jest chroniona zarówno przed natychmiastowym rozwiązaniem umowy, jak również wypowiedzeniem. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Kobieta nie będzie pod ochroną wówczas, gdy ? zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy: ?zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy? i wówczas, gdy firma ogłosi upadłość.

Co z prawem do zasiłku macierzyńskiego?

Przedłużenie z pracownicą umowy o pracę ma również inne konsekwencje. Mowa tu o tym, że przyszła matka może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za cały okres, który ustalony jest przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Dodatkowo, zgodnie z art. 180 § 3 Kodeksu pracy pracodawca będzie zobowiązany udzielić ciężarnej pracownicy co najmniej 2 tygodni urlopu macierzyńskiego przed porodem, jeżeli złoży ona stosowny wniosek. Co do zasady, zawsze przyznanie tego świadczenia związane jest wyłącznie z urodzeniem dziecka w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Płatnik świadczenia

Wypłata zasiłku macierzyńskiego w okresie zatrudnienia jest obowiązkiem dwóch podmiotów. Może to być pracodawca, który jest uprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa swoim ubezpieczonym, może to być również ZUS. Warto przy tym nadmienić, że w sytuacji, w której pracownicy przedłużono umowę do dnia porodu, zaś płatnik jest zobowiązany do wypłaty zasiłku macierzyńskiego tylko za 1 dzień, to wypłaty ? w takim przypadku ? może za cały okres dokonać organ rentowy. Wówczas też płatnik jest zobowiązany do przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów, na podstawie których zostanie ustalone prawo do zasiłku macierzyńskiego, jak również jego wysokość.

Oceń ten wpis
Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Jończy
2019-12-17, 12:15
Ciekawe sytuacja mogą mieć miejsce w życiu, ciekawe jakich sytuacji kodeks nie przewidział tym bardziej gdy powstaje tyle nowych zawodów.
Nadia
2019-12-05, 13:40
Prawo powinno być jasne dla wszystkich ale i respektowanie tych zapisów proste a nie długie. Wiele zmian przydało by się wprowadzić skuteczniej.
Mors
2019-05-07, 16:07
Jeżeli takie są możliwości i można z tego skorzystać i prawo na to pozwala to fajnie. Jednak wiadomo, że w praktyce dotyczy to bardzo małego procenta ludzi w takiej sytuacji.
Aldona
2019-03-30, 18:44
Koleżanka tak miała, że praktycznie do samego dnia przyjścia do szpitala jak było ustalone pracowała i nic negatywnego się nie stało w związku z tym. Jeżeli ciąża nie przeszkadza to czemu nie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.