Pracodawca - prawa i obowiązki

Ochrona pracownic w ciąży: zmiany, prawa i zwolnienia

10 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 20 głosów

20 głosów

3 komentarze
Ochrona pracownic w ciąży: zmiany, prawa i zwolnienia
Poznaj prawa pracownic w ciąży. Czy zwolnienie w ciąży jest możliwe? Dowiedz się o ochronie i zabezpieczeniach dla kobiet oczekujących dziecka.

Pracownica w ciąży zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie tylko nie może wykonywać niektórych prac, lecz także korzysta z wyjątkowej ochrony. Ta polega m.in. na tym, że pracodawca nie może jej zwolnić, chyba że zachodzą określone przesłanki. Wśród tych wskazać należy na ciężkie przewinienie podwładnej czy upadłość lub likwidację zakładu pracy. W pierwszym przypadku mowa oczywiście o zwolnieniu dyscyplinarnym, do którego podmiot zatrudniający musi mieć solidne podstawy.

Kiedy można zwolnić kobietę w ciąży? 

Ważne jest, abyś wiedział, że istnieje okres, w którym pracodawca nie może zwolnić kobiety w ciąży. Zgodnie z przepisami, ochrona pracownicy w ciąży jest szczególnie wzmocniona w okresie trwania ciąży oraz przez pewien czas po porodzie. Pracodawca nie ma prawa rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży od momentu stwierdzenia ciąży aż do upływu 3 miesiąca po porodzie.

Jednak ochrona Kodeksu pracy nie ogranicza się tylko do tego okresu. Przepisy chronią pracownicę w ciąży również przed zwolnieniem z powodu stanu ciąży przez cały okres jej trwania. To ważne zabezpieczenie ma na celu zapobieżenie nadużyciom pracodawców oraz zapewnienie spokoju i stabilności kobiecie w tym wyjątkowym okresie. 

Kiedy zwolnienie dyscyplinarne?

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca nie ma dowolności, gdy mowa o zwolnieniu dyscyplinarnym. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może zostać zastosowane w następujących przypadkach:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Szukasz pracy?

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 2 200-2 700 € / mc
 • Katowice
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Opole
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Kielce
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Szczecin
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Gdańsk
Dodana

Warto przy tym zauważyć, że w takich sytuacjach pracodawca może – ale nie musi – zastosować zwolnienia dyscyplinarnego. Ustawodawca pozostawia mu zatem prawo wyboru. Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku pracownic w ciąży, przed faktycznym rozstaniem się z podwładną, podmiot zatrudniający będzie musiał uzyskać zgodę reprezentującej pracownicę zakładowej organizacji związkowej.

Ochrona pracownicy w ciąży
Pamiętaj, że pracownica w ciąży posiada szczególną ochronę przed zwolnieniem, a pracodawca może zmienić warunki zatrudnienia tylko w celu zapewnienia jej zdrowia i bezpieczeństwa.

Umowa ma znaczenie

W polskim prawie pracy wyróżnić można kilka rodzajów umów o pracę. Nie każda chroni pracownicę w ciąży w tym samym zakresie. Zasadniczo z największej ochrony zatrudniona kobieta korzysta wówczas, gdy podpisała umowę o pracę na czas nieokreślony. Inaczej jednak, gdy zgodziła się na propozycję podmiotu zatrudniającego i podpisała umowę na czas określony lub na czas zastępstwa innej osoby. W pierwszym przypadku dojść może do przedłużenia umowy do chwili porodu. Będzie to możliwe jednak tylko wówczas, gdy umowa miałaby zostać rozwiązana w po upływie 3 miesiąca ciąży. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek przedłużyć swojej podwładnej umowę o pracę.

Co z umową na czas zastępstwa? Wówczas pracodawca nie ma obowiązku przedłużać umowy. Rozwiązana zostanie ona w momencie, gdy do pracy powróci nieobecny pracownik. W praktyce zatem ustawodawca nie przyznaje ciężarnej kobiecie tak szerokiej ochrony – umowa o pracę może zostać rozwiązana nawet tuż przed porodem.

Zmiana warunków zatrudnienia?

Wiele wątpliwości rodzi pytanie, czy pracodawca może zmienić ciężarnej pracownicy warunki zatrudnienia. Co do zasady taka modyfikacja nie jest możliwa, choć należy wskazać na wyjątek. Ten odnosi się do sytuacji, w której podwładna świadczy np. pracę nocami. Ponieważ przepisy prawa pracy są w tej materii jasne – pracodawca nie może zatrudniać kobiet w ciąży w godzinach nocnych, zmiana warunków zatrudnienia będzie konieczna i pożądana. Wówczas pracownica będzie musiała zostać przeniesiona do pracy świadczonej w ciągu dnia, to zaś może wymagać zmiany poszczególnych punktów umowy.

Co w sytuacji, gdy pracodawca nie może przenieść pracownicy do innej pracy? Trzeba zauważyć, że ustawodawca zagwarantował rozwiązanie. Podmiot zatrudniający powinien zwolnić swoją podwładną od wykonywania obowiązków służbowych i jednocześnie zagwarantować jej wynagrodzenie. Jakie rozwiązanie może nie jest korzystne z punktu widzenia pracodawcy, lecz służy pracownicy. W innym przypadku dochodziłoby do naruszenia przepisów prawa pracy lub zatrudniona wykonywałaby pracę, która zagrażałaby jej zdrowiu. 

Aspekt Ochrona w ciąży Zwolnienie pracownika Zmiany w prawie
Ochrona Kodeksu pracy Ochrona pracownicy w ciąży przed zwolnieniem. Pracodawca nie może zwolnić kobiety w ciąży z pewnymi wyjątkami. Zmiany w ochronie kobiet w ciąży.
Umowa o pracę Umowa na czas nieokreślony oferuje największą ochronę. Umowa na czas określony może być rozwiązana przed porodem. Rozwiązanie umowy przed trzecim miesiącem ciąży.
Zmiana warunków Zmiana pracy nocnej lub pracodawcy musi dostosować warunki. Pracodawca musi zapewnić opiekę i wynagrodzenie. Ochrona przed pracą, która zagraża zdrowiu.
Wypowiedzenie Pracownik w ciąży ma dodatkową ochronę przed wypowiedzeniem umowy. Podmiot zatrudniający musi uzyskać zgodę organizacji związkowej. Ochrona przed wypowiedzeniem w trakcie ciąży.

Podsumowanie

Pracownica w ciąży ma szczególne prawa i zabezpieczenia przewidziane przez prawo pracy. Dla pracodawcy kluczowe jest świadome i odpowiedzialne podejście do tych kwestii, aby zapewnić kobietom w ciąży odpowiednie warunki pracy i poszanowanie ich praw.

To może Cię również zainteresować

Prawa pracownicy w ciąży – wskazówki i porady

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca może zwolnić pracownicę w ciąży?

Zgodnie z prawem pracy, pracodawca nie może zwolnić pracownicy w ciąży, chyba że istnieją określone, uzasadnione przesłanki, takie jak ciężkie naruszenie obowiązków lub upadłość zakładu pracy.

Czy praca w ciąży daje dodatkową ochronę przed zwolnieniem?

Tak, pracownica w ciąży ma dodatkową ochronę przed zwolnieniem, która wynika z przepisów Kodeksu pracy. Pracodawca nie może zwolnić ciężarnej pracownicy bez uzasadnionej podstawy.

Czy umowa o pracę na czas określony również chroni pracownicę w ciąży?

Tak, umowa o pracę na czas określony również zapewnia pewną ochronę pracownicy w ciąży, ale nie jest tak szeroka jak w przypadku umowy na czas nieokreślony. Umowa na czas zastępstwa może być rozwiązana, gdy nieobecny pracownik wróci do pracy.

Czy pracownica w ciąży może wykonywać pracę nocną?

Zgodnie z przepisami, pracownica w ciąży nie może być zatrudniana na pracę nocną. Jeśli jednak pracuje w nocy, pracodawca powinien przenieść ją do pracy w ciągu dnia, aby zapewnić jej bezpieczeństwo.

Czy pracodawca może zmienić warunki zatrudnienia ciężarnej pracownicy?

Pracodawca może zmieniać warunki zatrudnienia ciężarnej pracownicy, jeśli jest to konieczne ze względów zdrowotnych, na przykład przenosząc ją z pracy nocnej do pracy dziennych.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Julia Gryglak

Stażysta

Autorka artykułów dla Aplikuj.pl, copywriter

3 komentarze

prac. w ciąży

prac. w ciąży

Nie jest tak łatwo zwolnić pracownicę w ciąży. Takie kobiety są pod "ochroną". Zdarza się, że obecnej pracy nie mogą wykonywać i wtedy najczęściej pracodawca zatrudnia ją do takiej pracy, w której ona może pracować.
Karolina

Karolina

Jest ochrona kobiet w ciąży, które pracują w zakładzie pracy. Nie jest ta łatwo ich zwolnić chyba, że naruszyła regulamin pracy w "okropny" sposób, jakieś przestępstwo popełniła...
Dalmacja

Dalmacja

Pracownik zwolniony z pracy otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie pełnej pracy w ciągu tak wielu godzin, jak jest to konieczne do jego wykonania. U pracownicy w ciąży to jest skomplikowane.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.