Podanie o przedłużenie umowy o pracę

Podanie o przedłużenie umowy o pracę
Umowy na czas określony są najczęstszym typem podpisywanych umów o pracę. Często obie strony są na tyle zadowolone ze stosunku gospodarczego, że chcą kontynuować współpracę. W teorii kolejna umowa o pracę powinna być udokumentowana pisemnie. Czasami jednak następuje milczące przedłużenie umowy. Podpowiemy, o czym należy pamiętać przedłużając umowę.

Od dnia 22 lutego 2016 r. wprowadzono nowe przepisy, które regulują prawne ustalenia między pracodawcą a pracownikiem w kwestii przedłużenia umowy na czas określony. Według tych ustaleń, jeżeli strony zadecydują podczas trwania terminowego zatrudnienia, że chcą wydłużyć okres wykonywanej pracy na podstawie umowy, zakłada się, że zawarły nową umowę na czas określony. Obowiązuje ona wówczas od dnia następującego po dniu rozwiązania. W przypadku, kiedy okres zatrudnienia jest dłuższy niż 33 miesiące lub liczba umów przekracza 3, oznacza to, że od tej pory pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia upływu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy.

Przedłużenie umowy o pracę – o czym należy pamiętać?

Przedłużanie umowy po upływie 33 dni nie jest obowiązkiem pracodawcy. Jeśli jednak pracownica jest w ciąży, jej umowa ulega przedłużeniu aż do dnia porodu, chyba że kobieta zostanie zwolniona dyscyplinarnie lub pracuje na podstawie umowy na okres próbny. Umowa przedłużana jest tylko wtedy, gdy zawarto ją na okres dłuższy niż 1 miesiąc, a termin rozwiązania wypada po 3 miesiącach ciąży. Mimo praw kobiet ciężarnych zawartych w Kodeksie Pracy, umowa wygasa także wówczas, kiedy zakład pracy zostaje zlikwidowany lub upadnie. Umowy na zastępstwo zostają przedłużone na takich samych zasadach jak kontrakty zawarte na czas określony. Umowa na czas określony, która została przedłużona ze względu na ciążę pracownicy, nie zamienia się w umowę na czas nieokreślony. Niezastosowanie się do zasad, na przykład poprzez zamianę umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi, jest naruszeniem prawa. Jeśli pracodawca dopuszcza się takiego nadużycia, pracownik może odwołać się do sądu o ustalenie stosunku pracy.

Kiedy złożyć podanie o przedłużenie umowy o pracę?

okres wypowiedzenia
(czas na przedłużenie umowy)
Długość zatrudnienia
2 tygodnie Poniżej 6 miesięcy
1 miesiąc Powyżej 6 miesięcy
3 miesiące Powyżej 3 lat

 

Warto mieć na uwadze, że pracownik nie musi się upominać o potwierdzenie umowy na piśmie. Jest to obowiązek pracodawcy i to on powinien zaproponować przedłużenie umowy oraz czasu jej trwania. Pracodawca powinien pamiętać, że do zawarcia umowy o pracę może dojść nawet w przypadku, gdy nie ma żadnych ustnych ustaleń, ale pracodawca w sposób dostateczny ujawnia swoje chęci – np. nawet po upływie terminu poprzedniej umowy, wyznacza pracownikowi nowe obowiązki.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa na czas określony

Milczące przedłużenie umowy o pracę – czy to możliwe?

Czasami zdarza się, że pracodawca nie przedłuża pisemnie umowy, której termin ważności się skończył, a jednak zleca wykonanie kolejnych obowiązków – nawet kiedy czas zatrudnienia już minął. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach najczęściej następuje tzw. milczące przedłużenie umowy o pracę. Polega ono na tym, że pracodawca nie informuje nas o przedłużeniu umowy, ale mimo to dalej świadczymy u niego pracę i wykonujemy powierzone obowiązki.

Teoretycznie Kodeks Pracy głosi, że zawarcie kolejnej umowy o pracę powinno nastąpić pisemnie, ale nie wyklucza również sytuacji, w której umowa przedłuży się w sposób dorozumiany. Na podstawie decyzji Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2007 r. Kodeksu pracy, mimo wprowadzenia wymagania zastosowania formy pisemnej w celu przedłużenia umowy o pracę (art. 29 § 2 k.p.), zezwala również na zawiązanie kolejnego stosunku pracy w inny sposób. Może się to odbyć np. przez dopuszczenie do pracy. Dlatego też umowa o pracę zawarta w innej formie niż pisemna, wciąż jest ważna i skuteczna według prawa. Zawarcie umowy w formie pisemnej z art. 29 § 2 k.p. zostało zastrzeżone tylko w tym celu, aby ułatwić udowodnienie faktu zawarcia stosunku pracy.

Co oznacza milczące przedłużenie umowy?

 

 

 

 

Przez milczące przedłużenie umowy o pracę należy rozumieć wszystkie zachowania pozajęzykowe między pracodawcą a pracownikiem, ujawniające ich chęć dalszej współpracy.

W ten sposób można nawiązać nowy stosunek pracy oraz kolejną umowę o pracę. Obejmuje to m.in. osoby, które były wcześniej zatrudnione na podstawie umowy na czas określony, ich zatrudnienie w przedsiębiorstwie skończyło się, gdyż upłynął termin ustalony w kontrakcie, a dalej są dopuszczone do pracy i wykonywania powierzonych obowiązków przez szefa.

Milczące przedłużenie umowy o pracę może być niebezpiecznie, np. w takiej sytuacji: pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony. Pracownik w trakcie tej umowy należycie wypełnia powierzone mu obowiązki, więc pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie. W chwili, gdy zbliża się data, do której umowa ma obowiązywać, a pracownik nie jest poinformowany, czy zostanie z nim podpisana kolejna umowa, decyduje, by już po zakończeniu obowiązywania umowy dalej przychodzić do pracy „na wszelki wypadek”. Dalej rzetelnie wypełnia swoje obowiązki, mając nadzieję, że być może taka umowa zostanie zawarta. Jeśli w takim przypadku pracownik był dopuszczony do pracy, mogło dojść do dorozumianego zawarcia nowej umowy o pracę, przy czym nie wiadomo, jaki rodzaj umowy obowiązuje teraz pracownika (czy na czas nieokreślony, czy na określony). Według zasad prawa należy jednak uznać, że zawarta została umowa o pracę na czas nieokreślony.

Zgodnie z opinią Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 11 kwietnia 2000 roku, aby uznać, że doszło do przedłużenia umowy o pracę przez opisane zachowanie pracownika, nie wystarczy tylko wykonywanie powierzonych obowiązków przez pracownika. Niezbędnym warunkiem, aby uznać, że po zakończeniu umowy czasowej doszło do zawarcia nowej poprzez przemilczenie, jest udowodnienie, że pracodawca chciał zatrudnić byłego pracownika, podpisując nową umowę o pracę. Można to udowodnić, potwierdzając, że pracodawca wiedział o tym, że pracownik po upływie terminu umowy wciąż uczęszcza do pracy i wypełnia powierzone obowiązki, a mimo tej wiedzy wyraził na to zgodę. Jeśli zatrudniający odmówi potwierdzenia umowy na piśmie, pracownik może odwołać się od tej decyzji i wystąpić z roszczeniem w kwestii ustalenia nawiązania stosunku pracy.

Wraz z końcem umowy na czas określony, może dojść do milczącego przedłużenia umowy o pracę i może to świadczyć o kontynuacji świadczenia pracy. Warto jednak dopytywać szefostwa jeszcze przed końcem zatrudnienia o dalsze intencje – pomoże to uniknąć wielu niedomówień, a w razie braku zainteresowania z jego strony, da czas na znalezienie nowej pracy.

Oceń ten wpis
Podanie o przedłużenie umowy o pracę
Ocena: 3.4, liczba głosów: 27

Opinie

Daniela
2019-12-17, 10:54
Wszystkie wnioski można skonstruować w oparciu o wzory i to jest dobre. Zgodnie z przepisami wszystko musi być na papierze.
Mikrus
2019-12-05, 11:36
Jeżeli trzeba pisać to schematy i gotowe narzędzia są bardzo korzystne. Zwykle jednak albo sięt o już wcześniej wie czy zostanie ona przedłużona lub po prostu szuka się wcześniej czegoś innego w trakcie.
Kazimierz
2019-05-29, 08:03
Każdy kto pracuje na umowie o prace na czas określony stara się pracować sumiennie, wydajnie, aby po takiej umowie kolejna była podpisana, albo aby była umowa na czas nieokreślony. Często jednak umowa na czas określony się kończy i pracownik już nie ma pracy.
Dingo
2019-05-07, 14:56
Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia określonej liczby godzin pracy. Podobnie pracownik nie musi akceptować żadnej oferowanej mu pracy. Trzeba się z tym liczyć.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.