Zwolnienie pracownicy w ciąży przy likwidacji zakładu pracy

Zwolnienie pracownicy w ciąży przy likwidacji zakładu pracy
Pracodawca, który likwiduje zakład pracy, może rozwiązać ze swoją podwładną w ciąży umowę o pracę. Taka sytuacja została przewidziana w przepisach prawa pracy, ale są od niej pewne wyjątki. Kto nie będzie mógł zwolnić przyszłej mamy? Jak zamknięcie działalności gospodarczej wpływa na pracownicę w ciąży?

Likwidacja zakładu pracy a ciąża pracownicy

Pracownica w ciąży zawsze podlega szczególnej ochronie. Poza faktem, że nie może ona wykonywać niektórych prac, warto pamiętać o treści art. 41 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę zarówno w czasie urlopu pracownika, jak i w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeśli nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Z drugiej strony, warto wskazać również art. 177 § 1 Kodeksu pracy. Według niego pracodawca nie może też wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której zachodzą przesłanki uzasadniające takie rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Zgodę na rozwiązanie stosunku pracy musi jednak wyrazić również zakładowa organizacja związkowa, która reprezentuje pracownicę. Wszystkie te kwestie związane są z obszarem ochrony pracy kobiet, która stanowi obowiązek pracodawców nałożony i uzasadniony w polskim prawie pracy.

Likwidacja części czy całego zakładu pracy?

Omawiając ten temat, należy wskazać na dwie różne możliwości. Otóż likwidacji może podlegać cały zakład pracy, może zdarzyć się też tak, że pracodawca zdecyduje o zamknięciu wyłącznie placówki lub oddziału. W praktyce różnica ta jest niezwykle istotna, gdyż wpływa na to, w jaki sposób powinien postąpić pracodawca.

To Cię powinno też zainteresować: Pracownica w ciąży - prawa i obowiązki

Ustawodawca nie pozwala na rozwiązanie umowy z ciężarną pracownicą w sytuacji, gdy likwidowana jest tylko część zakładu pracy. Oznacza to, że pracodawca będzie mógł się rozstać ze swoją podwładną tylko wówczas, gdy zamknie firmę i przestanie prowadzić działalność gospodarczą.

Upadłość lub likwidacja zakładu a ochrona pracownicy w ciąży

Zgodnie z przepisami pracodawca będzie mógł rozwiązać stosunek pracy zawarty z pracownicą w ciąży wyłącznie w sytuacji likwidacji zakładu pracy. Dotyczy to również ogłoszenia upadłości firmy. Podstawą prawną jest przy tym zapis Kodeksu pracy, który porusza tematykę dokładnie takich okoliczności.

Co mówi Kodeks pracy?Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Fragm. art. 177 § 4 Kodeksu pracy
 

Warto przy tym wskazać, że na podmiocie zatrudniającym ciążą przy tym dodatkowe obowiązki. Terminu rozwiązania umowy nie wyznacza on sam, ale musi go uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową.

Dodatkowo, jeżeli pracodawca zamykający działalność nie ma możliwości zapewnienia pracującej kobiecie w ciąży innej pracy, to przysługuje jej pula określonych świadczeń, ale na podstawie przepisów innych niż te, które zawarte zostały w Kodeksie pracy. Jednocześnie warto wiedzieć, że pobieranie tych świadczeń będzie wliczone do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zwolnienie pracownicy w ciąży – ochrona zależy od rodzaju umowy

Choć pracownica w ciąży jest szczególnie chroniona przez ustawodawcę, to należy pamiętać, że dużo zależy od rodzaju umowy o pracę, jaką podpisały strony. Fakt, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w czasie ciąży czy urlopu macierzyńskiego nie odnosi się do pracownic, które zatrudnione są na okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca.

W praktyce umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny, który przekracza jeden miesiąc i która ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Tu również ustawodawca przewidział wyjątek – przepisu tego nie stosuje się w przypadku umowy o pracę na czas określony, która zawarta została w celu zastępstwa pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy przy likwidacji zakładu pracy można zwolnić pracownicę w ciąży?

W przypadku ogłoszenia upadłości i/lub likwidacji całego zakładu pracy ochrona pracy kobiet w ciąży nie ma zastosowania i pracodawca ma prawo zwolnić pracownicę. Nie może tego zrobić tylko, gdy dochodzi do częściowej likwidacji, np. jednego z działów. Wówczas pracodawca ma obowiązek przenieść pracownicę i nadal ją zatrudniać.

Jakie są skutki zwolnienia kobiety w ciąży przy likwidacji zakładu pracy?

Pracodawca ma prawo zwolnić pracownicę w ciąży w sytuacji likwidacji zakładu pracy i może znaleźć jej inne zatrudnienie. Jeśli nie jest w stanie zapewnić jej pracy, kobiecie w ciąży przysługują wówczas świadczenia z tytułu takiego zwolnienia.
Oceń ten wpis
Zwolnienie pracownicy w ciąży przy likwidacji zakładu pracy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Proszę o pomoc
2020-11-27, 16:58
Jestem w 15 tyg ciąży umowa kończy mi się 30 listopada obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim. Przedłużono mi umowę do czasu porodu ale firma likwiduje się 1 stycznia a właściciel wyjezdza. Co w takiej sytuacji z tą umową przedłużoną i kiedy dostanę świadectwo pracy?
Lucy
2019-12-05, 15:25
Takie skomplikowane zagadnienia zawsze są ciekawe. Wiele więcej jest takich sytuacji, co jakby nie są popularne. Dobrze, że ramy prawne to obejmują nawet w jakiejkolwiek małej formie.
Dagmara
2019-05-02, 14:46
Zmiana oznacza nieznane. Zmiana oznacza konieczność ponownego uczenia się. Zmiana wymaga zmierzenia się z rzeczywistością, nad którą nie masz kontroli.
Florian
2019-04-17, 10:31
Jeśli nie starasz się znaleźć pracy, jest mało prawdopodobne, że ktoś przyjdzie zaoferować ci pracę, ale być może masz super cechy, ogromne doświadczenie zawodowe i ktoś cie polecił.
Figa
2019-04-16, 16:50
Są serwisy wspomagające. Pozwalają oglądać prace bez rejestracji na stronie. Ale aby natychmiast zareagować na dobrą ofertę, lepiej jest utworzyć CV z wyprzedzeniem. Możesz powierzyć to zadanie specjalistom.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.