Twoje wsparcie w rekrutacji

Zwolnienie pracownicy w ciąży przy likwidacji zakładu pracy

Zwolnienie pracownicy w ciąży przy likwidacji zakładu pracy
Pracodawca, który likwiduje zakład pracy może rozwiązać ze swoją podwładną w ciąży umowę o pracę. Taka sytuacja została przewidziana w przepisach prawa pracy, ale są od niej pewne wyjątki. Kto nie będzie mógł zwolnić przyszłej mamy?

Likwidacja zakładu pracy a ciąża pracownicy

Pracownica w ciąży zawsze podlega szczególnej ochronie. Poza faktem, że nie może ona wykonywać niektórych prac, warto pamiętać o treści art. 41 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracodawca nie może ?wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?. Z drugiej strony wskazać należy również na art. 177 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracodawca nie może też wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której zachodzą przesłanki uzasadniające takie rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Zgodę na rozwiązanie stosunku pracy musi jednak wyrazić również zakładowa organizacja związkowa, która reprezentuje pracownicę.

Likwidacja części czy całego zakładu pracy?

Omawiając ten temat należy wskazać na dwie różne możliwości. Otóż, likwidacji może podlegać cały zakład pracy, może zdarzyć się też tak, że pracodawca zdecyduje o zamknięciu wyłącznie placówki lub oddziału. W praktyce różnica ta jest niezwykle istotna, gdyż wpływa na to, w jaki sposób powinien postąpić pracodawca. Ustawodawca nie pozwala na rozwiązanie umowy z ciężarną pracownicą w sytuacji, gdy likwidowana jest tylko część zakładu pracy. Oznacza to, że pracodawca będzie mógł się rozstać ze swoją podwładną tylko wówczas, gdy zamknie firmę i przestanie prowadzić działalność gospodarczą.

To Cię powinno też zainteresować: Pracownica w ciąży - prawa i obowiązki

Upadłość lub likwidacja zakładu pracy a ciąża pracownicy

Zgodnie z przepisami pracodawca będzie mógł rozwiązać stosunek pracy zawarty z pracownicą w ciąży tylko i wyłącznie w sytuacji likwidacji zakładu pracy. Dotyczy to również ogłoszenia upadłości firmy. Podstawą prawną jest przy tym art. 177 § 4 Kodeksu pracy: ?Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy?. Warto przy tym wskazać, że na podmiocie zatrudniającym ciążą przy tym dodatkowe obowiązki. Terminu rozwiązania umowy nie wyznacza on sam, ale musi go uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową. Dodatkowo, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia kobiecie innej pracy, to przysługuje jej pula określonych świadczeń, ale na podstawie przepisów innych niż te, które zawarte zostały w Kodeksie pracy. Jednocześnie warto wiedzieć, że pobieranie tych świadczeń będzie wliczone do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zwolnienie pracownicy w ciąży - ochrona zależy od rodzaju umowy

Choć pracownica w ciąży jest szczególnie chroniona przez ustawodawcę, to należy pamiętać, że dużo zależy od rodzaju umowy o pracę, jaką podpisały strony. Fakt, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w czasie ciąży czy urlopu macierzyńskiego nie odnosi się do pracownic, które zatrudnione są na okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca. W praktyce, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny, który przekracza jeden miesiąc i która ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Tu również ustawodawca przewidział wyjątek ? przepisu tego nie stosuje się w przypadku umowy o pracę na czas określony, która zawarta została w celu zastępstwa pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Oceń ten wpis
Zwolnienie pracownicy w ciąży przy likwidacji zakładu pracy
Ocena: 3.5, liczba głosów: 3

Zobacz inne porady

Opinie

Dagmara
2019-05-02, 14:46
Zmiana oznacza nieznane. Zmiana oznacza konieczność ponownego uczenia się. Zmiana wymaga zmierzenia się z rzeczywistością, nad którą nie masz kontroli.
Florian
2019-04-17, 10:31
Jeśli nie starasz się znaleźć pracy, jest mało prawdopodobne, że ktoś przyjdzie zaoferować ci pracę, ale być może masz super cechy, ogromne doświadczenie zawodowe i ktoś cie polecił.
Figa
2019-04-16, 16:50
Są serwisy wspomagające. Pozwalają oglądać prace bez rejestracji na stronie. Ale aby natychmiast zareagować na dobrą ofertę, lepiej jest utworzyć CV z wyprzedzeniem. Możesz powierzyć to zadanie specjalistom.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.