Twoje wsparcie w rekrutacji

Jak przygotować umowę o pracę?

Jak przygotować umowę o pracę?
Umowa o pracę wciąż jest jedną z najpopularniejszych umów, na podstawie której pracodawcy zatrudniają pracowników. By była ważna, niezbędne jest umieszczenie w niej szeregu informacji. Jakich konkretnie? Co należy wiedzieć o umowie o pracę?

Każdy przedsiębiorca dąży do tego, by jego firma się rozwijała. Gdy przybywa pracy, niezbędne jest zatrudnienie dodatkowego pracownika. Wówczas też pojawia się pytanie o umowę, jaką należy z nim podpisać. Zasadniczo pracodawca może wybierać wśród umów cywilnoprawnych, ale wcześniej powinien zorientować się, czy w danym przypadku nie będzie konieczne podpisanie umowy o pracę.

Wśród umów, które pracodawcy najczęściej podpisują z kandydatami zainteresowanym zatrudnieniem, są umowy o pracę. Jak wynika z raportu „Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków”, w 2013 r. na umowach o pracę na czas nieokreślony pracowało 54,2% zatrudnionych. Taki wynik nie dziwi – wszystko dlatego, że w Kodeksie pracy można znaleźć szczegółowe informacje na temat tego, kiedy niezbędne jest podpisanie właśnie takiej umowy.


Konieczne spełnienie warunków

Kiedy z pracownikiem należy podpisać umowę o pracę? Wówczas, gdy występuje stosunek pracy. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy „pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

W praktyce oznacza to, że o stosunku pracy można mówić wówczas, gdy spełnione są trzy przesłanki: pracownik pracuje pod nadzorem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę lub osobę do tego upoważnioną. W każdej takiej sytuacji niezbędne będzie podpisanie z kandydatem wyłonionym w trakcie procesu rekrutacyjnego umowy o pracę.


Elementy niezbędne

W zakresie konstrukcji umów polski ustawodawca jest dość elastyczny – zainteresowane strony mogą wzajemnie regulować swoje prawa i obowiązki. W przypadku umowy o pracę ustawodawca wskazał jednak, jakie elementy należy koniecznie uwzględnić w przygotowanym dokumencie. I tak, umowa powinna określać strony umowy i rodzaj umowy. Strony są też zobowiązane do podania daty jej zawarcia oraz warunków pracy i płacy.

To Cię powinno też zainteresować: Rodzaje umów o pracę


Gdy mowa o warunkach pracy i płacy, w należy skazać, że ustawodawca zobowiązuje strony do podania: rodzaju pracy, miejsca wykonywania pracy, wynagrodzenia za pracę (powinno ono odpowiadać rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia), wymiaru czasu pracy i terminu rozpoczęcia pracy. Poza informacjami obowiązkowymi, które muszą znaleźć się w umowie, strony mogą dowolnie konstruować pozostałe punkty, jakie chcą w niej zamieścić.


Koniecznie na piśmie

Umowy zawierać można pisemnie, można również ustnie. W przypadku umowy o pracę niezbędne jest zachowanie formy pisemnej. Jeżeli pracodawca i pracownik nie zachowali takiej formy, to dodatkowe obowiązki ma podmiot przyjmujący do pracy – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez podwładnego, powinien on potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy i jej warunków.

Poza zachowaniem pisemnej formy przy umowie, pracodawca powinien również na piśmie przekazać pracownikowi szereg informacji. Jakich? Te dotyczyć powinny m.in. obowiązującej zatrudnionego dobowej i tygodniowej normie pracy, porze nocnej czy miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia. Dodatkowe informacje pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Oceń ten wpis
Jak przygotować umowę o pracę?
Ocena: nan, liczba głosów: 16

Opinie

Eldo2
2019-12-17, 11:09
Najważniejsze by zostana ona zrobiona w sposób bezbłędny w końcu taka umowa może być weryfikowana nawet po podpisaniu jej.
Grzesiek
2019-12-05, 11:57
Umowa o pracę musi być przygotowana zgodnie z zasadami. Kodeks pracy przewiduje pewne wyjątki od tej zasady jednak przede wszystkim to akt prawny i gdy jest ona źle zrealizowana to potem pracownik może dochodzić swoich praw.
Marcin
2019-05-07, 15:12
W każdej firmie są specjaliści zajmujący się przygotowaniem umów. Poza tym dość często są schematy jakie się powiela w stosunku do zatrudnionych pracowników.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.