Wzory wniosków urlopowych

Urlop jest uznawany za najważniejsze prawo pracowników. Co roku osoby zatrudnione na etat korzystają z ustawowo przysługujących im dni wolnych. Każdy wie, czym jest urlop, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z dostępnych rodzajów tego przywileju oraz korzyści i obowiązków z nich płynących.

Większość osób bardzo chętnie korzysta w trakcie roku z urlopu wypoczynkowego. Dzięki niemu można zorganizować np. wakacyjny wyjazd, ale także zgłosić dzień wolnego w ramach urlopu na żądanie, gdy mamy do czynienia z nagłymi, nieprzewidzianymi okolicznościami utrudniającymi pojawienie się w pracy. Każdy powinien wiedzieć, że urlop wypoczynkowy nie jest jedyną formą czasu wolnego przysługującą pracownikom, wolne można uzyskać również z innych tytułów. Poniżej krótko objaśniamy, kiedy korzystać ze wzoru wniosku o urlop, jakie są zasady przyznawania i rodzaje urlopów.

Co musi się znaleźć we wniosku o urlop?

Skorzystanie z urlopu wymaga dopełnienia pewnych formalności, jak złożenie stosownego wniosku urlopowego. Taki wniosek musi zawierać ściśle określone informacje, dlatego przygotowaliśmy wzory wniosków urlopowych, opracowane zgodnie z obowiązującym prawem pracy.

Niektóre rodzaje urlopów nie wymagają wprawdzie przedstawienia wniosku o urlop, ale w większości przypadków konieczne jest przedłożenie pracodawcy stosownego dokumentu. Przygotowane przez nas wzory wniosków urlopowych pozwolą na poprawne przygotowanie dokumentów.

Wnioski o urlop muszą zawierać dane pracownika i pracodawcy oraz informację o rodzaju urlopu, z jakiego chcemy skorzystać. Oprócz prośby o udzielenie urlopu należy podać wymiar czasu, w jakim ma zostać udzielony. Niektóre z rodzajów urlopów wymagają podania w dokumencie przyczyny wnioskowania o urlop. Przykładem może być urlop okolicznościowy, ponieważ przyczyna determinuje wymiar przysługującego czasu wolnego.

Rodzaje urlopów pracownika

Kodeks pracy przewiduje kilka rodzajów urlopów, a najszerzej znanym jest urlop wypoczynkowy. Jednak pracownicy mają więcej sposobności do uzyskania wolnego. Poniżej przedstawiamy rodzaje urlopów obowiązujących w Polsce.

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę w wymiarze zależnym od stażu pracy. W przypadku stażu pracy wynoszącego mniej niż 10 lat wymiar urlopu wynosi 20 dni, a powyżej 10 lat wynosi 26 dni. Niepełny etat oznacza, że wymiar urlopu jest obliczany proporcjonalnie. W niektórych przypadkach, gdy w ciągu roku pracownik osiągnie 10 lat stażu pracy, przyznawany jest mu urlop uzupełniający, czyli dodatkowe dni podnoszące wymiar urlopu do 26 dni.

Urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego i jest wykorzystywany w nagłych wypadkach, gdy pewne sytuacje nie pozwalają pracownikowi na świadczenie pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy każdemu pracownikowi z puli urlopy wypoczynkowego przysługują cztery dni urlopu na żądanie. Główną zasadą jest poinformowanie przełożonego o wzięciu urlopu najpóźniej w dniu nieobecności.

Urlop bezpłatny przysługuje każdemu pracownikowi, który musi zrobić sobie dłuższą przerwę od pracy, ale nie chce jej porzucać. W efekcie może on złożyć wniosek o urlop bezpłatny, za który nie będzie otrzymywał wynagrodzenia, a okres ten nie będzie się liczył do uprawnień pracowniczych. Pracodawca nie może wysłać pracownika na urlop bezpłatny, ale decyduje o jego długości.

Urlop okolicznościowy przysługuje każdemu pracownikowi na etacie, a jego długość jest uwarunkowana sytuacją wymuszającą jego wykorzystanie. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego. Urlop okolicznościowy przysługuje w czterech sytuacjach: narodziny dziecka, ślub pracownika, ślub dziecka pracownika, śmierć bliskiej osoby.

Rodzaje urlopów dla rodziców

Urlop macierzyński i „tacierzyński” mają pomóc rodzicom po narodzinach dziecka. Urlop macierzyński w podstawowej formie trwa 14 tygodni, a matka nie może z tego przywileju zrezygnować. Ustawodawstwo przewiduje zwiększenie jego wymiaru do 20 miesięcy, ale tę część może też przejąć ojciec.

Jeżeli matka postanowi wrócić po 14 tygodniach do pracy to pozostałe 6 tygodni może wykorzystać ojciec, udając się na urlop na zasadach macierzyńskiego. Ojciec musi poinformować o tym pracodawcę na 14 dni przed wolnym.

Urlop rodzicielski zastąpił wydłużony okres macierzyńskiego. Urlop rodzicielski jest dobrowolny i może być dzielony między matkę i ojca z jednej puli dni wolnych. Jego wymiar wynosi 32 tygodnie w przypadku jednego dziecka lub 34 tygodnie w przypadku większej ilości potomków. Urlop macierzyński może być płatny 100%, zaś rodzicielski 60%. Wynagrodzenie wyniesie 80% miesięcznie przez okres całego roku od porodu jeżeli od razu złoży się wniosek o oba urlopy.

Urlop wychowawczy przewiduje maksymalnie 36 miesięcy wolnego dla rodzica w celu opieki nad dzieckiem. Niestety jest to urlop bezpłatny, ale część rodziców o niższym statusie materialnym może skorzystać z zasiłku wychowawczego. Ponownie rodzice mogą podzielić wymiar urlopu między siebie.

Urlop ojcowski zgodnie z nazwą jest przeznaczony dla ojca i ma wymiar 14 dni, które można wykorzystać w przeciągu dwóch lat od narodzin dziecka. Urlop ojcowski jest finansowany przez ZUS i może zostać wybrany jednorazowo bądź w dwóch tygodniowych okresach.