Wniosek o urlop wypoczynkowy – co powinien zawierać?

Planujesz wziąć urlop wypoczynkowy w pracy? Chcesz się udać na wakacje, wyjechać z rodziną, przyjaciółmi lub po prostu odpocząć od codziennej rutyny? Zastanawiasz się, jak złożyć wniosek o urlop i co dokładnie powinien on zawierać? Z poniższego artykułu dowiesz się jak go poprawnie napisać oraz kiedy i gdzie trzeba go złożyć.

Urlop – kto na to stwierdzenie nie uśmiecha się w duchu, a w głowie nie ma tysiąca pomysłów, jak można go przyjemnie spędzić, a przede wszystkim, gdzie? Jest to czas, który pozwala na regeneracje i nabranie siły do dalszej pracy, aż do następnego wolnego. Czasami nawet kilka dni spędzonych z dala od zakładu pracy pozwala na relaks i wypoczynek, który w konsekwencji zwiększy naszą produktywność i efektywność po powrocie z wolnego.

Dla kogo urlop wypoczynkowy i w jakim wymiarze?

Do urlopu wypoczynkowego według Kodeksu pracy ma prawo każdy, kto jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. To, ile urlopu nam się należy, zależne jest od stażu pracy. Co roku pracownik, którego staż zawodowy wynosi więcej niż 10 lat, ma do wykorzystania 26 dni urlopu.

Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.  (art. 14 Kp)

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, ma on tylko 20 dni urlopu. Staż pracy, który wpływa na przysługujący wymiar dni urlopowych bierze pod uwagę również wcześniejszą edukację. Do okresów nauki zaliczamy m.in.:

  • ukończenie szkoły zasadniczej (3 lata),
  • szkoły zawodowej (3 lata),
  • szkoły średniej zawodowej (5 lat),
  • szkoły średniej ogólnokształcącej (4 lata),
  • szkoły policealnej (6 lat),
  • szkoły wyższej, w tym tytułu licencjata (8 lat).

Pracownik, który dopiero zaczął pracę, uzyskuje prawo do urlopu po każdym przepracowanym miesiącu (w wymiarze 1/12 urlopu, jaki przysługuje mu po przepracowanym roku). Natomiast zatrudniony, który nie świadczy pełnego wymiaru czasu pracy, ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym. Urlop dla pracowników zatrudnionych w pracy tymczasowej to 2 dni za każdy przepracowany miesiąc.

Urlop a wynagrodzenie

Podczas urlopu pracownik dostaje 100% swojego wynagrodzenia. W przypadku, kiedy pracownik nie wykorzystał urlopu, a doszło do rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony, należy mu się za ten czas ekwiwalent pieniężny. Oprócz urlopu wypoczynkowego można wziąć urlop na żądanie lub urlop okolicznościowy.

Urlop na żądanie jest w zasadzie częścią wypoczynkowego i dostanie go każda osoba zatrudniona na umowę o pracę, której przysługuje prawo do urlopu. Można wykorzystać w ten sposób maksymalnie 4 dni, wedle potrzeby pod rząd bądź w różnym czasie. W przypadku urlopu okolicznościowego pracownikowi należy się do 2 dni wolnego w zależności od przyczyny. Taki urlop może być wzięty w związku ze: ślubem, narodzinami dziecka, zgonem i pogrzebem (bliskiej osoby). Również w przypadku tego rodzaju urlopu otrzymujemy pełne wynagrodzenie jak za dni pracy.

Wniosek o urlop kiedy złożyć

Aby dostać urlop w wyznaczonym przez siebie czasie, należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego do przełożonego. Najczęściej składa się taki wniosek w formie pisemnej. Jeżeli w firmie nie istnieje plan urlopów – czyli termin, w którym pracownicy składają podania o urlop, wtedy trzeba złożyć wniosek stosunkowo wcześnie przed planowanym terminem urlopu, można zrobić to już na początku roku. To daje szansę przełożonemu na odpowiednie zagospodarowanie czasu pracy zatrudnionych.

Warto wiedzieć!

Prośbę o urlop można wprawdzie złożyć ustnie, ale do celów dokumentacyjnych lepiej zrobić to również na piśmie, bądź przez specjalny wewnętrzny system, jeśli taka forma funkcjonuje w zakładzie pracy.

Co do treści dokumentu niektóre firmy mają gotowe wnioski urlopowe, uzupełniane przez pracownika. Jednak napisanie indywidualnie takiego wniosku nie jest trudne, jeżeli tylko wiemy, co dokładnie powinno się w nim znaleźć.

Wniosek urlopowy wzór

Konstrukcja wniosku urlopowego nie jest skomplikowana, treść takiego wniosku jest krótka i powinna zawierać tylko niezbędne informacje. Trzeba pamiętać, by wniosek o urlop miał odpowiednią formę oraz zawierał wszystkie niezbędne elementy. Należeć do nich będzie prośba o udzielenie urlopu, termin, w jakim chce się go wykorzystać i liczbę dni roboczych przypadających na urlop pracownika. Pod treścią wniosku, z prawej strony składa się podpis osoby wnioskującej. Poniżej po lewej stronie można umieścić akceptację przełożonego, wraz z jego podpisem.

Gotowy uniwersalny wzór wniosku o urlop możesz pobrać bezpłatnie na stronie: https://www.aplikuj.pl/dokumenty/wzory-urlopy/wzor-wniosku-o-urlop-wypoczynkowy/

Czy pracodawca może odmówić urlopu?

Po wydrukowaniu i wypełnieniu wniosku o urlop zanosi się go do pracodawcy lub wręcza przełożonemu. Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku nie oznacza przyzwolenia na urlop. Pracodawca musi wyrazić na to zgodę. Zgodnie z Kodeksem pracy, każdej osobie spełniającej wyżej wymienione warunki urlop przysługuje. Dlatego często tę akceptację się dostaje. Jednak zdarzają się sytuacje, w których nie mogą oni wyrazić zgody na czyjąś nieobecność. Może być to spowodowane, głównie tym, że nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy. W takim przypadku pracownik ma prawo do ubiegania się o urlop w innym terminie.

Napisanie wniosku o urlop nie jest trudne, należy jedynie pamiętać o podstawowych elementach, które powinny się w nim zawierać. Co jest istotne to przede wszystkim to, aby przed rezerwacją wakacji najpierw złożyć go u pracodawcy i dostać od niego zgodę na planowanie wolnego czasu. Po zaakceptowanym wniosku nie pozostaje nic innego, jak tylko odliczanie dni do wakacji, a następnie wykorzystanie ich w najbardziej przyjemny sposób.

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 1,41 Liczba głosów: 27
Loading...
Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki