Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1028        SUBSKRYBUJE: 7257
Tematy, które interesują czytelników:  Wypalenie zawodowe, Obliczanie stażu pracy, Zwolnienie z obowiązków

Pracownik zatrudniony tylko na zastępstwo?

Pracownik zatrudniony tylko na zastępstwo?

Zatrudnienie pracownika na umowę o pracę na zastępstwo osoby, która przebywa na urlopie lub zwolnieniu lekarskim wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Takiemu pracownikowi nie można powierzyć choćby wykonywania innych obowiązków te, które wykonywała osoba zastępowana lub przenieść go na inne stanowisko. Dlaczego?

Umowa o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika jest specyficznym rodzajem umowy na czas określony. Zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy: ?Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas jego nieobecności?. Najczęściej pracodawca zatrudnia pracownika na zastępstwo na czas nieobecności, która spowodowana jest:

  • urlopem ? bezpłatnym, wypoczynkowym, rodzicielskim, wychowawczym czy rodzicielskim,

  • niezdolności do pracy z powodu choroby,

  • odbywaniem przez pracownika kary pozbawienia wolności.

Warto przy tym jednak pamiętać, że pracownika zatrudnić można na umowę na zastępstwo tylko na czas usprawiedliwionej nieobecności innej osoby zatrudnionej. Nie można zatrudniać w oparciu o tę umowę, aby zoptymalizować koszty zatrudnienia.

 

Powierzenie innych czynności

Część pracodawców zapomina, że nie jest możliwe powierzenie pracownikowi zatrudnionemu na umowę na zastępstwo wykonywania innych czynności. Dzieje się tak dlatego, że sugerują się oni brzmieniem art. 42 § 4 Kodeksu pracy: ?Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadniających potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika?. Z powyższego wynika, że powierzenie czynności odbiegających od wykonywanych dotychczas przez pracownika jest możliwe tylko wówczas, gdy:

  • zostało to podyktowane uzasadnionymi potrzebami pracodawcy,

  • okres ich wykonywania nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym,

  • powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika,

  • nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia.

Z dosłownego brzmienia przepisu nie wynika bezpośrednio, że pracodawca nie może powierzyć wykonywania innej pracy osobie zatrudnionej na czas zastępstwa innego pracownika.

 

Niepotrzebne zastępstwo?

Skierowanie pracownika, który został zatrudniony na zastępstwo do wykonywania innych czynności jest niemożliwe. Dzieje się tak dlatego, że takie postępowanie pracodawcy świadczyłoby o tym, że w istocie nie miał on potrzeby zatrudniania pracownika na zastępstwo danej osoby, która z pewnych względów aktualnie nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych. W takiej sytuacji wskazane by było rozwiązanie dotychczasowej umowy i podpisanie nowej, gdyż zastępcy można powierzyć wykonywanie tylko tych zadań służbowych, które wykonywała osoba aktualnie nieobecna w firmie. Inaczej mówiąc, stwierdzenie, że brak do tego przeszkód wyłącznie na podstawie wyżej przywołanego art. 42 § 4 Kodeksu pracy to twierdzenie, które nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.

To Cię powinno też zainteresować: Rodzaje umów o pracę

Sprawdź również: kiedy praca na zastępstwo się opłaca?

 

Dobre rozwiązanie

Z powyższego wynika, że pracodawca nie może powierzyć pracownikowi wykonywania innych czynności służbowych wówczas, gdy został on zatrudniony na podstawie umowy o pracę na zastępstwo. Warto jednak pamiętać, że z tej sytuacji jest wyjście. Otóż, możliwe jest ? za zgodą pracownika ? rozwiązanie dotychczasowej umowy o pracę na zastępstwo za porozumieniem stron i zawarcie umowy o pracę na czas określony (lub na czas wykonywania określonej pracy). W takim przypadku czas wypowiedzenia podpisanej dotychczas umowy to 3 dni. Nieco inaczej jest wówczas, gdy pracownik nie zgadza się na zmianę stanowiska pracy. Wówczas jedynym rozwiązaniem, po jakie może sięgnąć pracodawca jest dokonanie wypowiedzenia zmieniającego. Tak skonstruowane przepisy i przede wszystkim ich interpretacja w piśmiennictwie ma zapobiec nadużyciom ze strony pracodawców. 

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.