Twoje wsparcie w rekrutacji

Kara porządkowa - szef karze podwładnego

Kara porządkowa - szef karze podwładnego
Kodeks pracy przewiduje pulę środków, po jakie może sięgnąć pracodawca chcąc zdyscyplinować swojego pracownika. Z uwagi na to, jakiego przewinienia dopuścił się zatrudniony, wyróżnić można między innymi odpowiedzialność porządkową. Kiedy szef może sięgnąć po takie sankcje?

Ustawodawca przewidział, że pracodawca może zastosować wobec swoich pracowników różnorodne sankcje, jeżeli naruszą oni ład ustalony w zakładzie pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przesłankami odpowiedzialności porządkowej są między innymi naruszenie obowiązków związanych bezpośrednio z porządkiem prac lub wina pracownika. Za naruszenie obowiązków pracownika, które związane są właśnie z porządkiem w pracy, ustawodawca uznaje między innymi opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym czy też nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
 


Kara porządkowa dla pracownika
 

Pracodawca, który zdecydował się na nałożenie na pracownika kary, musi zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy. Zgodnie z katalogiem przewidzianych praw, może on zastosować określone kary. Mowa tu o:

  • karze upomnienia,
  • karze nagany,
  • karze pieniężnej.

Warto przy tym zauważyć, że pracodawca nie jest zobligowany do tego, aby wachlarz kar poszerzać według własnego mniemania. Inaczej mówiąc, rozszerzanie czy też zawężanie katalogu kar jest niedopuszczalne. Dodatkowo ustawodawca wskazał, za jakie przewinienia można stosować powyżej wymienione kary.
 

Kara pieniężna
 

Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu pracy: ?Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: karę upomnienia i karę nagany?. Jeżeli chodzi zaś o karę pieniężną, to tę pracodawca może nałożyć tylko za:

  • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych,
  • opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia,
  • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Więcej informacji na temat kary pieniężnej zdobędziesz tutaj: Szef nakłada karę pieniężną.
 

Tryb nakładania kary
 

W Kodeksie pracy znaleźć można szczegółowe wytyczne, które dotyczą trybu nakładania kary porządkowej na pracownika. Podmiot zatrudniający przede wszystkim pod uwagę powinien wziąć rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika, jak i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Ponadto, ograniczenie w zakresie nakładania kar przewiduje art. 109 Kodeksu pracy. I tak, kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika i nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni ?od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia?. Oznacza to tyle, że pracownik może ustosunkować się do stawianych mu zarzutów. Kodeks pracy reguluje też sytuację, w której zatrudniony jest nieobecny. Wówczas zastosowanie ma art. 109 § 3 Kodeksu pracy ? bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego przez ustawodawcę nie rozpoczyna się, zaś rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika w pracy.
 

Kara porządkowa - pracownikowi przysługuje odwołanie
 

Każdy zatrudniony, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, ma możliwość odwołać się od kary porządkowej. W takim przypadku konieczne jest wniesienie w ciągu 7 dni sprzeciwu do podmiotu, który nałożył na niego karę, czyli podmiotu zatrudniającego. Pracodawca sprzeciw powinien rozpatrzyć wraz z zakładową organizacją związkową. Warto przy tym zauważyć, że praktyką jest uznanie braku odrzucenia sprzeciwu w ciągu 14 dni za jego uwzględnienie. Jeżeli pracodawca zdecyduje się odrzucić skargę, to ? zgodnie z art. 112 § 2 ? może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. W razie ewentualnego uwzględnienia sprzeciwu lub jego uchyleniu przez sąd pracy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty kary.

Oceń ten wpis
Kara porządkowa - szef karze podwładnego
Ocena: nan, liczba głosów: 11

Opinie

Kozub
2019-12-11, 12:02
Szczególnie w dużych zakładach ustalone są takie kary. Jak wszyscy o tym wiedzą to przecież jest to sprawa wiążąca. W ten sposób jest to sprawiedliwe.
Monika
2019-05-20, 08:01
Czasami pracownik nie wykonuje należycie swojej pracy. Pracodawca ma prawo dać jemu karę porządkową. Zazwyczaj najpierw jest upomnienie, potem nagana a w końcu kara finansowa.
Baltazar
2019-05-07, 17:08
Muszą być takie kary robione jeśli jest jakiś regulamin wcześniej podpisany ktoś coś konkretnie złamał. Nie ma się zatem co dziwić takim sytuacjom w miejcu pracy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.