Umowa zlecenie czy umowa o pracę?

Umowa zlecenie czy umowa o pracę?
Wielu pracowników po odbytej rozmowie rekrutacyjnej cieszy się z kolejnej wizyty w firmie, gdy zostali poinformowani, że ich kandydatura została wybrana. Miny trochę rzędną, gdy osoba taka dowiaduje się, że proponowana współpraca nie jest związana z umową o pracę, a umową zlecenie. Warto sprawdzić czy zakres obowiązków w pracy na umowę zlecenie nie ma charakteru prawnego stosunku do pracy. W takim przypadku można dobiegać się swoich praw.

Ustawodawca w kodeksie cywilnym uregulował umowę zlecenie i należy ona do umów cywilno-prawnych. Elastyczna forma zatrudnienia na tą umowę powoduje wielką popularność jej wykorzystywania przez pracodawców. Umowa zlecenie jest bardzo korzystna dla zleceniodawcy ze względu na koszty. Pracownik zatrudniony na tą umowę nie posiada wielu uprawnień, jakie przysługiwałyby mu w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Zleceniobiorca nie posiada prawa do urlopu czy uprawnień w zakresie zabezpieczenia społecznego i emerytalnego. Wielu pracodawców nadużywa tej formy umowy. Gdy charakter zatrudnienia nie różni się niczym od umowy o pracę, to pracownikowi przysługuje prawo do walki o swoje.

Stosunek pracy i jego charakter

Kodeks pracy opisuje stosunek pracy w ustawie. W myśl art. 22§1 Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca ? do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Biorąc pod uwagę te wytyczne możemy określić stosunek pracy, gdy istnieją następujące działania:

  • praca wykonywana jest codziennie
  • pracownik wykonuje pracę osobiście
  • praca ma charakter odpłatny
  • pracownik jest podporządkowany kierownictwu
  • pracownik wykuje obowiązki z tytułu pracy w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
  • praca jest wykonywana na ?ryzyko? pracodawcy

Jeżeli powstaje stosunek pracy to muszą wystąpić wszystkie wymienione cechy i wtedy charakter pracy dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę. Gdy powyższe cechy nie występują lub występują tylko niektóre to pracodawca ma prawo do zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Forma pracy na podstawie powyższych cech

Każdy na podstawie powyższych informacji może stwierdzić czy charakter jego pracy świadczy o tym, że powinien pracować na umowę o pracę lub umowy cywilno-prawne. W przypadku, gdy powinieneś pracować na umowę o pracę, to przez Kodeks pracy istnieje możliwość ubiegania się swoich praw. Trzeba wiedzieć, że gdy przedmiotem sporu jest umowa zlecenie, a Ty walczysz o zaległe wynagrodzenie to organem odpowiednim do rozstrzygania tych spraw jest Sąd Cywilny. Każdy, kto chce dowieść, że pracuje niezgodnie z przepisami, to powinien powołać się na art. 22§1?, w którym ustawodawca wskazał, że: Zatrudnienie w warunkach określonych w §1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa zlecenie a umowa o pracę - poznaj różnice

Przepisy Kodeksu pracy zabraniają zastępować umowę o pracę innymi umowami cywilno-prawnymi. Gdy charakter pracy posiada wszystkie wymienione wyżej cechy to można dochodzić swoich spraw przed Temidą. Zawsze można próbować dogadać się z pracodawcą, a ci z kolei wykorzystują powstałą lukę prawną i nie są zbytnio skłonni do przyznania umowy o pracę. Gdy dogadanie się z pracodawcą nie jest możliwe to trzeba zwrócić się o pomoc w sądzie.

Przedstawienie dokumentów w sądzie

Ustalenie istnienia stosunku o pracę na drodze sądowej przysługuje każdemu pracownikowi, którego charakter pracy spełnia wymienione w myśl art. 22§1 cechy i posiada umowę cywilnoprawną. Założenie sprawy związane jest z odpowiednim przygotowaniem pozwu wraz z dokumentacją i określonymi roszczeniami. Wzory pozwu można znaleźć na wielu stronach kancelarii adwokackich. Jednocześnie trzeba wskazać okres, za jaki domagasz się ustalenia istnienia stosunku pracy (pełne miesiące np. od 1 marca 2013 do 31 grudnia 2013 roku).

Sąd Pracy jest właściwym organem do rozstrzygania spraw o ustalenie stosunku pracy. Pracownik ubiegający się o swoje prawa ma opcje wyboru sądu, gdy siedziba firmy jest w innym miejscu niż miejsce wykonywania pracy dla tej firmy przez pracownika. Każdy pracownik w przypadku rozstrzygania tej sprawy w Sądzie Pracy jest zwolniony z ponoszenia kosztów.

Informacje do zapamiętania!

Często zadawane są pytania pracowników, za jaki okres wstecz mogą się oni domagać ustalenia istnienia stosunku pracy? Ustawodawca w tym zakresie nie ustalił żadnych ograniczeń, więc sprawa nie jest skomplikowana. W tym przypadku nie ma przepisów związanych z przedawnieniem. Ustawa przewiduje, że powództwo jest bardzo ważnym instrumentem prawnym dla podmiotów objętych szkodą.

Trochę inaczej wygląda dochodzenie dotyczące zaległego wynagrodzenia. Pracownik ma prawo wnieść pozew o zasądzenie sumy wynagrodzenia w okresie spornym, jednak ten okres nie może być dłuższy od roku. Wnioskowana kwota musi być kwotą brutto.

 

Oceń ten wpis
Umowa zlecenie czy umowa o pracę?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Stefan
2019-12-17, 12:12
Umowy zawierane są w oparciu o ustalenia ale to także koszt jaki ponosi pracodawca i trzeba to także uwzględnić gdy chodzi o nakłady.
Wania
2019-12-05, 13:37
Wolę umowę o pracę, jednak nie zawsze są takie możliwości. Różna jest polityka firma, a także możliwości finansowe i nie zawsze jest to jasna sytuacja z obu stron.
Diana
2019-05-07, 16:04
Na przykład osoba może podlegać szeregowi umów na czas określony na kilka lat, ale ogólny charakter zatrudnienia sugeruje, że osoba ta jest faktycznie pracownikiem na czas nieokreślony.
Fabian12
2019-03-30, 18:49
Ciekawe czy coś się wreszcie zmieni z tymi umowami. Wielu pracowników było długo na to wykorzystywanych w wielu różnych profesjach. Tekst w miarę ok -dobrze uaktualniać to.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.