Pracownik - prawa i obowiązki

Co ty wiesz o świadectwie pracy?

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

4 komentarze

Co ty wiesz o świadectwie pracy?
Świadectwo pracy to dokument, który wydawany jest przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub też rozwiązaniem stosunku pracy. Niestety, większość zatrudnionych nie tylko nie wie, co powinno znaleźć się w świadectwie, ale również nie wie, kiedy powinien zostać im on wręczony. W związku z powyższym prezentujemy obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

Sporządzenie prawidłowego świadectwa pracy jest jednym z obowiązków pracodawcy. W każdym przypadku podmiot zatrudniający musi wystawić dokument ten w momencie rozwiązania lub też wygaśnięcia stosunku pracy. Dodatkowo ustawodawca nie przewidział żadnego usprawiedliwienia dla pracodawcy, w przypadku, jeżeli nie dopełni on swojego obowiązku. Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy "wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą". Jakich terminów musi dochować podmiot zatrudniający?

Kiedy otrzymam świadectwo pracy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanie świadectwa pracodawcy powinno nastąpić w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Niekiedy może to być niemożliwe i wówczas też pracodawca jest zobowiązany doręczyć swojemu byłemu podwładnemu dokument ten w terminie 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika. Z drugiej strony warto zauważyć, że w niektórych warunkach podmiot zatrudniający może mieć z tym problem. Tak będzie choćby wtedy, gdy pracownik zmieni adres zamieszkania i nowego nie poda pracodawcy. Z oczywistych względów zatrudniający nie będzie miał możliwości skutecznego doręczenie dokumentu. Wówczas też powinien złożyć go do akt pracowniczych i to ze skutkiem doręczenia.

Szukasz pracy?

Specjalista ds. przetargów i ofert

ITURRI Poland

 • Bielsko-Biała
Dodana
Polecana

Specjalista ds. IT

Evatronix S.A.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Pracownik Obsługi Kancelaryjnej - Katowice

ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy

 • Katowice
Dodana

Doradca ds. Obsługi Klienta - Kraków Krowodrza

ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy

 • Kraków
Dodana
Polecana

Młodszy Specjalista/Specjalistka ds. procesów - Gliwice

ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy

 • Gliwice
Dodana
Polecana

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w osobym artykule: Rozstajesz się z pracownikiem? Pamiętaj o świadectwie pracy!

Prawidłowo sporządzone świadectwo pracy

Aby zrozumieć istotę świadectwa pracy należy pamiętać, że to dokument, który ma służyć przekazaniu zarówno kolejnemu pracodawcy, jak i właściwym instytucjom zobiektywizowanych informacji o danym pracowniku. Mowa zatem o takich wiadomościach, które są podstawowe i poświadczają określone dane o zatrudnionym. W świadectwie pracy wskazać należy szereg informacji dotyczących zajmowanego przez pracownika stanowiska. Część z nich wskazana została w art. 97 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z zapisem dokonanym przez ustawodawcę, w dokumencie tym znaleźć muszą się informacje dotyczące ?okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczeniem pracy?. Podmiot zatrudniający ma również obowiązek umieścić na dokumencie tym stosowną wzmiankę, jeżeli wynagrodzenie pracownika było zajęte przez organ egzekucyjny, czyli komornika. Dodatkowo, na żądanie zainteresowanego, w świadectwie pracy znaleźć może się też informacja o wysokości i składnikach wynagrodzenia, jak również uzyskanych kwalifikacjach.

Co ponadto?

Przy wystawianiu świadectwa pracy zatrudniony powinien kierować się nie tylko Kodeksem pracy, ale również rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy. I tak, obligatoryjnie podmiot zatrudniający powinien w dokumencie tym zamieścić takie informacje, które dotyczą:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

W moim świadectwie są błędy

Każdy pracownik, który zauważył w otrzymanym dokumencie błąd, ma prawo dochodzić jego sprostowania. Ma na to 7 dni od momentu otrzymania świadectwa pracy. W tym samym terminie podmiot zatrudniający powinien ustosunkować się do wniosku pracownika. Odpowiedź powinna zostać udzielona w formie pisemnej, choć nie musi być uzasadniania. Zgodnie też z art. 97 § 2? Kodeksu pracy w przypadku nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę, osobie zainteresowanej, czyli byłemu pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

 

Podziel się

4 komentarze

Kurek

Kurek

Nic więcej ponad to nie potrzeba wiedzieć. Czytelnie zostało to opisane.
Magda

Magda

Po takim wpisie już wszystko wiem. Ważny dokument w jakim pewne stałe muszą zostać zawarte by był on kompletny. Trzeba odpowiednio znać przepisy albo mieć ściągę.
pracownik zwolniony

pracownik zwolniony

Świadectwo pracy pracownik musi dostać, jeśli sam się zwolnił, albo został zwolniony. To bardzo ważny dokument. Co on musi zawierać, mówią o tym odpowiednie przepisy. Wydanie świadectwa pracodawcy powinno nastąpić w ostatnim dniu trwania umowy o pracę.
Alex

Alex

To bardzo ważny dokument z jakim wiąże się działanie na rynku pracy i np. udowodnienie pracy w danym miejscu. To się przekłada w pośredniaku i nie tylko. Ważna opcja.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka