Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Umowa o pracę? Tylko na piśmie!

3 lutego 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 24 głosy

24 głosy

4 komentarze

Umowa o pracę? Tylko na piśmie!
Dla względów dowodowych, jak również z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy prawa, umowa o pracę powinna być zawarta przez zainteresowane strony na piśmie. Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania tej zasady?

Zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy: ?Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków?. Dyspozycja, która została zawarta w zacytowanym przepisie jest ogólna. Oznacza to tyle, że wymóg ten dotyczy wszystkich umów i to bez względu na ich rodzaj czy czas trwania. Dodatkowo, jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie, to pracodawca ma obowiązek potwierdzić pracownikowi ? w formie pisemnej ? dokonane ustalenia.

Data potwierdzenia umowy a data nawiązania stosunku pracy

Często mylonymi pojęciami są właśnie data potwierdzenia umowy i data nawiązania stosunku pracy. Przede wszystkim należy podkreślić, że nie są to synonimy. Data potwierdzenia umowy nie stanowi daty nawiązania stosunku pracy. Zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy: ?Stosunek pracy nawiązuje się  w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono ? w dniu zawarcia umowy?. Wynika z tego, że ustawodawca dopuszcza zawarcie umowy o pracę z inny sposób niż w formie pisemnej, choćby przez dopuszczenie do wykonywania zadań. Taka umowa jest również prawnie skuteczna.

Zawarcie umowy w sposób dorozumiany

Do zawarcia umowy o pracę może dojść również w sposób dorozumiany. Mowa o takiej sytuacji, w której pracownik ? za milczącą zgodą pracodawcy ? wykonuje powierzone mu czynności, czyli pracę podporządkowaną. Warto przy tym zauważyć, że przy takim nawiązaniu współpracy rodzi się problem, czy aby na pewno wolą stron jest podpisanie umowy o pracę. Równie dobrze mogą zawrzeć umowę cywilnoprawną (umowa o dzieło, umowa zlecenie), której przedmiotem jest również świadczenie pracy. Aby zatem samo zatrudnienie mogło spowodować nawiązanie stosunku pracy, konieczne jest spełnienie wszystkich przesłanek, od których zawsze należy ważność umowy o pracę.

Co w umowie o pracę?

Z punktu widzenia stron, które zawierają umowę o pracę ważne jest też, że ustawodawca wskazał elementy składające się na minimalną treść umowy o pracę. Uregulowanie tego aspektu znaleźć można w art. 29 Kodeksu pracy. Warto przy tym pamiętać, że w przepisie tym wymienione są zarówno normy bezwzględnie obowiązujące, jak i dyspozytywne. W każdym jednak przypadku umowa o pracę określać musi strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności zaś:

Szukasz pracy?

Specjalista ds. IT

Evatronix S.A.

  • Bielsko-Biała
Dodana

KIEROWNIK UTRZYMANIA RUCHU (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

  • Iłowa
Dodana

Specjalista ds. przetargów i ofert

ITURRI Poland

  • Bielsko-Biała
Dodana
Polecana

Aplikant (w charakterze strażnika miejskiego)

Straż Miejska m. st. Warszawy

  • Warszawa
Dodana
Polecana

Doradca Klienta

Credit Agricole Bank Polska S.A.

  • Koszalin
Dodana
  • rodzaj pracy,
  • miejsce jej wykonywania,
  • wynagrodzenie za pracę, które odpowiadać będzie rodzajowi pracy,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Ustalenie stron

Istotną kwestią są ewentualne i indywidualnie poczynione ustalenia stron. Warto podkreślić, że taką możliwość przewiduje ustawodawca, który daje zainteresowanym stroną dużą dowolność w kształtowaniu treści umowy. Dzięki temu zainteresowane podmioty mogą choćby zastrzec dla umowy o pracę formę szczególną. Jeżeli pracodawca i pracownik tak właśnie zrobią, to punkt ten będzie ich obowiązywał. Inaczej mówiąc, strony ? w takim przypadku ? wprowadzają do umowy dodatkowe postanowienia, które muszą być dla nich wiążące.

Konsekwencje braku formy pisemnej

Tak, jak wspomniano powyżej, art. 29 § 2 Kodeksu pracy wymaga, aby pracodawca potwierdził w formie pisemnej pracownikowi umowę, jej rodzaj i warunki wówczas, gdy strony nie zawarły umowy o pracę na piśmie. Brak dopełnienia tej kwestii jest uważany za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu naraża się tym samym na karę grzywny od 1000 zł do nawet 30 000 zł. Potwierdzenie, jak i ewentualna umowa o pracę powinny zostać sporządzone w języku polskim.

Czy masz jeszcze wątpliwości odnośnie obowiązku zawarcia umowy o pracę na piśmie? Jeżeli tak, zobacz podobny artykuł: Umowa o pracę - zawsze na piśmie.

To może Cię również zainteresować

Rodzaje umów o pracę

Podziel się

4 komentarze

Seba2

Seba2

Umowa o pracę na wyciągnięcie ręki chyba związana jest z pracą na czarno. Ciekawe jak to regulują wszystkie przepisy?
Azory

Azory

Zasadniczą treść umowy o pracę należy przekazać pracownikowi na piśmie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu stosunku pracy. Wyjątki istnieją tylko w tych przypadkach, w których stosunek pracy ma zostać rozwiązany tylko po okresie jednego miesiąca.
Bartomiej

Bartomiej

Rozróżnienie między umowami o pracę na czas określony a umowami na czas nieokreślony jest ważne z powodu dużej różnicy w potencjalnych odszkodowaniach, które są dostępne dla pracownika w przypadku ewentualnego sporu.
Utola

Utola

To ważny dokument ja świadectwa pracy i umowy zawsze trzymam w jednym miejscu bo nie wiadomo kiedy się to może przydać. W legalnej pracy wszystko jednak powinno przejść dobrze.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka