Wzór rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym

Wzór rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym

Dostępny do pobrania wzór rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym przygotowano w prostej formie wizualnej i zgodnie z obowiązującymi standardami. Modyfikacje dokumentu można przeprowadzić za pomocą programu MS Office lub innych popularnych, darmowych aplikacji biurowych (Open Office lub Libre Office), pobierając plik w wersji edytowalnej. Jeżeli wolisz uzupełnić wypowiedzenie odręcznie, możesz pobrać dokument w PDF, a następnie wydrukować i dopisać niezbędne informacje.

Kodeks pracy przewiduje w toku zatrudnienia sytuacje, w których zarówno pracodawca jak i pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym. W przypadku tego sposobu rozwiązania umowy przez pracownika musi być spełniony jeden z dwóch warunków. Pierwszą przesłanką jest naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika. W praktyce chodzi o takie sytuacje jak np. opóźnienia lub brak wypłaty ustalonego wynagrodzenia, mobbing, naruszenie przepisów BHP i innych. Drugim przypadkiem, w którym może nastąpić wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym jest ten, gdy mimo stwierdzenia przez lekarza szkodliwego wpływu na zdrowie pracownika, ten nie został przeniesiony na inne stanowisko. Więcej o tym, jak postępować w celu rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia, dowiesz się w poniższym omówieniu.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym to dokument, który ma zastosowanie w dwóch konkretnych przypadkach. Taki dokument jest zasadnie złożony przez pracownika, gdy otrzyma on orzeczenie lekarskie, w którym zawarta jest informacja o szkodliwym wpływie wykonywanej pracy na jego stan zdrowia. W tej sytuacji pracodawca powinien przenieść taką osobę do innej pracy, która nie będzie miała wpływu na stan zdrowia pracownika. Jeśli jednak we wskazanym przez orzeczenie lekarskie terminie pracodawca nie przeniesie pracownika, ten ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Drugim przypadkiem, kiedy rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym może być zastosowane, jest dopuszczenie się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia swoich obowiązków wobec pracownika.

Co zawrzeć w dokumencie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia?

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym istotne jest, by zawrzeć wszystkie niezbędne dane na dokumencie. Tylko wtedy będzie on wiążący i nabierze mocy prawnej. Jakie informacje powinny się znaleźć na dokumencie? Dane pracownika oraz dane pracodawcy to podstawa. Poza tym należy zamieścić informację o rozwiązaniu umowy zawartej w danym dniu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Niezbędne jest również wyszczególnienie powodu złożenia wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym wzór

Jeśli zależy nam na poprawnym złożeniu dokumentu rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym, powinniśmy skorzystać z darmowego wzoru, który  udostępniamy do pobrania w dwóch formatach bez dodatkowych opłat. Dzięki wykorzystaniu takiego wzoru możemy być pewni, że pismo nie zostanie odrzucone ze względu na wymogi formalne, o ile oczywiście uzupełnimy je swoimi danymi i podpiszemy odręcznie wypowiedzenie.

 

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki