Wzór wniosku o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Wzór wniosku o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Dostępny do pobrania wzór wniosku o zwolnienie od świadczenia pracy z zachowaniem wynagrodzenia został przygotowany w dwóch formatach do pobrania: PDF oraz w formacie edytowalnym DOC. Szablon ma nowoczesną, funkcjonalną formę, a jego treść jest zgodna z normami i możliwie uniwersalna. Wzór wniosku najlepiej uzupełnić o niezbędne dane i dostosować do indywidualnych potrzeb, edytując pismo za pomocą programu MS Office lub innych popularnych, darmowych aplikacji biurowych (Open Office lub Libre Office).

Wypowiedzenie umowy o pracę wiąże się z możliwością zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem wynagrodzenia, naliczanego jak za urlop wypoczynkowy. Potrzebny jest jednak w tym celu stosowny wniosek pracownika. Wiążącą decyzję zawsze podejmuje pracodawca, może on również z własnej inicjatywy zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, jednak musi to udokumentować i załączyć do akt pracowniczych. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy zaprzestanie wykonywania obowiązków lub przejęcie ich przez innego pracownika nie stanowią problemu, a oby stronom zależy na szybkim zakończeniu współpracy, warto złożyć wraz z wypowiedzeniem wniosek o takie zwolnienie od pracy.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – kiedy?

W sytuacji, gdy nastąpiło wypowiedzenie umowy o pracę, niezależnie od tego z czyjej inicjatywy, możliwe jest zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w całości lub części okresu wypowiedzenia. Ważne, by we wniosku znalazł się powód takiego zwolnienia i był on związany z samym wypowiedzeniem. Decyzję podejmuje pracodawca. Warto wiedzieć, że wniosek o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie dotyczy jedynie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, ale również tej na czas określony czy okres próbny. Jeśli dochodzi do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, często wiąże się to z podjęciem pracy dla konkurencji albo dostępem do ważnych informacji finansowych.

Jak przygotować wniosek o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy?

Będąc pracownikiem, można u pracodawcy złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy po otrzymaniu wypowiedzenia. Pracodawca taki wniosek może przyjąć albo odrzucić. Może też zobowiązać pracownika do wybrania zaległego urlopu i udzielić zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na pozostały okres wypowiedzenia umowy o pracę. We wniosku należy podać podstawę prawną, a więc art. 362 k.p., zaznaczyć kiedy otrzymało się wypowiedzenie. W górnej części dokumentu po lewej stronie należy podać imię i nazwisko oraz stanowisko, a z prawej strony miejscowość datę, a poniżej dane pracodawcy. Potem wpisuje się tytuł wniosku, a następnie jego treść. Najczęściej z inicjatywą zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy wychodzą pracodawcy, wtedy dokument nie ma formy wniosku, a oświadczenia.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy wzór

Warto pobrać proponowany przez nas darmowy szablon wniosku o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Wzór wystarczy wydrukować i dokładnie wypełnić wszystkie pola. Pracodawca, wystawiając zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, podaje dokładne daty, kiedy ono obowiązuje. Może też wycofać się w każdej chwili ze swojej decyzji, czego powinien mieć świadomość pracownik składający wniosek. Skorzystanie z szablonu daje pewność co do jego właściwej formy i oszczędza czas, umożliwiając szybkie uzupełnienie i złożenie pracodawcy dokumentu.

 

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki