Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika

Szablon tego dokumentu, czyli wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, został przygotowany w taki sposób, aby zapewnić funkcjonalny i nowoczesny wygląd dokumentu bez zbędnych elementów. Gotowy formularz należy edytować programem MS Word bądź innymi popularnymi, darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office). Edycja przygotowanego wzoru jest prosta i intuicyjna, wymaga jedynie uzupełnienia niezbędnych informacji.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika to jeden z najczęściej poszukiwanych przez internautów dokumentów do pobrania i edycji. Osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony oraz nieokreślony mają prawo do wcześniejszego przerwania stosunku pracy z danym pracodawcą. W tym celu konieczne jest złożenie wypowiedzenia umowy o pracę, czyli oświadczenia informującego o podjęciu decyzji zakończenia stosunku pracy oraz zawierającego szczegółowe informacje o czasie, w jakim ów stosunek zostanie zakończony.

Sporządzenie poprawnego wypowiedzenia umowy o pracę nie jest łatwe. Dokument musi w poprawny sposób komunikować kto i komu wypowiada umowę oraz z jakim okresem wypowiedzenia. Właśnie dlatego warto skorzystać ze wzoru wypowiedzenia umowy o pracę. Dzięki dokumentowi gotowemu do uzupełnienia konkretnych danych można szybko i poprawnie przygotować wypowiedzenie. Ewentualne błędy w konstrukcji wypowiedzenia mogą stworzyć niepotrzebne komplikacje.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest sposobem na zakończenie stosunku pracy w przypadku, gdy dana osoba nie chce już być zatrudniona u obecnego pracodawcy. Wypowiedzenie można złożyć z każdego powodu i pracownik nie ma obowiązku ujawniania przyczyny swojej decyzji. Należy mieć na uwadze, że wypowiedzenie powinno być złożone pisemnie, a pracodawcy grożą kary jeżeli nie dopełni warunków pisemnego wypowiedzenia. Praktycznie warto więc przygotować dokument w dwóch egzemplarzach i na obu uzyskać podpis pracodawcy potwierdzający przyjęcie wypowiedzenia. W ten sposób osoba wypowiadająca umowę będzie miała pisemne potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia.

Co Zawiera wzór wypowiedzenia umowy przez pracownika?

W poprawnie wypełnionym wypowiedzeniu muszą się znaleźć informacje o dacie złożenia dokumentu, dane pracownika i pracodawcy oraz szczegóły odnośnie tego, jaką umowę się wypowiada oraz jaki jest okres wypowiedzenia. Najlepiej skorzystać z gotowego wzoru dokumentu i uzupełnić go według własnych potrzeb. Wówczas mamy pewność, że nie pominęliśmy żadnego zapisu, który jest niezbędny, by takie pismo miało moc prawną. Warto jednak pamiętać, że po wydrukowaniu przygotowanego dokumentu należy go jeszcze odręcznie podpisać. W przypadku, gdy w firmie prowadzona jest dokumentacja elektroniczna, można złożyć wypowiedzenie w formie cyfrowej, jednak i w tym przypadku musi być opatrzona tzw. podpisem kwalifikowanym, czyli elektronicznym odpowiednikiem naszego podpisu.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Warto pamiętać, że okres wypowiedzenia jest zależny od rodzaju umowy oraz stażu pracownika i może wynieść od 2 tygodni do 3 miesięcy. Decydując się na złożenie wypowiedzenia umowy o pracę, należy mieć świadomość, kiedy rozpoczyna się ów okres wypowiedzenia. Wiele osób nie wie, że okres wypowiedzenia nie rozpoczyna się w momencie złożenia dokumentu. W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w dniach bądź tygodniach rozpocznie się on od pierwszej niedzieli po złożeniu wypowiedzenia. Osoby z dłuższym stażem pracy, które dotyczy co najmniej miesięczny okres wypowiedzenia, muszą wiedzieć, że zacznie się on liczyć od pierwszego dnia następnego miesiąca. Przykładowo, jeśli złożysz wypowiedzenie 15 maja, stosowny okres wypowiedzenia zostanie rozpoczęty od 1 czerwca.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę może być złożone także bez okresu wypowiedzenia. W tym wypadku jednak pracownik ma ograniczone możliwości. Podobnie jak w przypadku zwykłego wypowiedzenia mamy do czynienia z jednostronnym oświadczeniem woli zakończenia współpracy. W tej sytuacji musi nastąpić jeden z dwóch warunków. Wypowiedzenie umowy bez okresu wypowiedzenia może zostać złożone tylko w przypadku, gdy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o zagrożeniu zdrowia na danym stanowisku bądź, gdy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W drugiej sytuacji mowa między innymi o niewypłacaniu wynagrodzenia w terminie zawartym w umowie bądź braku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Przepisy przewidują także możliwość złożenia wypowiedzenia za porozumieniem stron. W takim wypadku pracownik i pracodawca ustalają konkretne warunki oraz termin przerwania stosunku pracy. Najczęściej stosuje się takie wypowiedzenie, gdy pracownik posiada już znalezioną nową pracę i chce jak najszybciej zmienić zatrudnienie. Popularną praktyką jest również wykorzystanie zaległych dni urlopu w okresie wypowiedzenia. W ten sposób pracownik ma czas na znalezienie nowej pracy bądź wdrożenie się na nowe stanowisko. Pracodawca zaś nie musi wypłacać ekwiwalentu za zaległe dni urlopowe.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki