Wzór wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy

Wzór wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy

Wzór wypowiedzenia zmieniającego został przygotowany z dbałością o szczegóły i prostą formę wizualną. Funkcjonalny i nowoczesny szablon graficzny zapewnia przejrzystość dokumentu. Oświadczenie należy samodzielnie edytować za pomocą programu MS Word, bądź darmowych aplikacji biurowych (Open Office lub Libre Office). Edycja jest intuicyjna i prosta, dzięki czemu nie przysporzy nikomu problemów

Kryzysy gospodarcze, zmiany prawa i niespodziewane sytuacje wywierające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw wymuszają czasem dokonanie zmian w umowach o pracę z pracownikami. Pracodawcy nie mogą samodzielnie dokonać modyfikacji warunków umowy o pracę, ale gdy sytuacja tego wymaga, mogą zastosować tak zwane wypowiedzenie zmieniające. Ten dokument może dotyczyć jedynie zmiany warunków zatrudnienia, ale w przypadku braku zgody pracownika przyjmuje ono status zwyczajnego wypowiedzenia umowy o pracę. Wzór wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy pozwoli przygotować precyzyjnie dokument zgodny z obowiązującym prawem pracy. Takie oświadczenie różni się od zwykłego wypowiedzenia i musi zawierać bardzo konkretne informacje.

Wzór wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy jest stosowane w wyjątkowych okolicznościach i nie ma na celu zakończenia stosunku pracy, a jedynie zmianę kluczowych warunków umowy między pracodawcą a pracownikiem. Należy pamiętać, że pracodawca nie ma prawa samodzielnie i bez powiadomienia pracownika zmienić warunków umowy, dlatego wypowiedzenie zmieniające jest formą zakomunikowania potrzeby zmian.

Pracownik może do połowy okresu wypowiedzenia ustosunkować się do propozycji pracodawcy. Jeżeli przyjmie proponowane modyfikacje warunków, to dojdzie do zmiany umowy o pracę. W przypadku odmowy przyjęcia zmian wypowiedzenie zmieniające przyjmie charakter zwykłego wypowiedzenia umowy o pracę. Warto nadmienić, że brak ustosunkowania się pracownika jest traktowane jako zgoda na modyfikację warunków umowy.

Kiedy wystawić wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające może być wystawione w różnych sytuacjach wymagających zmiany istotnych warunków pracy. Pracodawca musi w nim zawrzeć propozycję nowych warunków pracy, ponieważ pracownik musi otrzymać na piśmie różnice i proponowane zmiany, na jakie ewentualnie ma się zgodzić. Te następnie muszą się znaleźć na nowej umowie o pracę. Wypowiedzenie zmieniające ma charakter warunkowy i tylko odrzucenie propozycji zmian przez pracownika prowadzi do zerwania stosunku pracy na warunkach standardowego wypowiedzenia.

Co ciekawe wypowiedzenie zmieniające może być złożone przez pracownika, ale nie jest ono wiążące. Taki dokument pełni raczej rolę inicjatywy zmiany istotnych warunków pracy i stanowi zalążek do negocjacji nowej umowy. W przypadku odrzucenia propozycji przez pracodawcę, pracownik może zakończyć stosunek pracy. Jego oświadczenie zostanie wtedy odczytane jako zwykłe wypowiedzenie umowy o pracę.

Zmiana warunków płacy jako środek dyscyplinujący

Kodeks pracy pozwala wykorzystać wypowiedzenie zmieniające jako formę sankcji wobec pracownika zaniedbującego swoje obowiązki. W takiej sytuacji oświadczenie może dotyczyć jedynie zmiany warunków płacy, a nie samych warunków pracy. Wypowiedzenie zmieniające musi być odpowiednio uzasadnione i przedstawiać nowe warunki pracy adekwatne do kwalifikacji pracownika. Zmiany muszą być zasadne i nie krzywdzić bezcelowo pracownika. Osoba, której wręczono wypowiedzenie zmieniające, ma prawo odwołania się do sądu w terminie do 7 dni od jego otrzymania. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to wypowiedzenia, a nie porozumienia zmieniającego warunki pracy.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki