Wzór rozwiązania umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia

Wzór rozwiązania umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia

Wzór dokumentu rozwiązania umowy z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia udostępniamy do pobrania w dwóch formatach do wyboru. Aby skorzystać z szablonu, pobierz plik i wydrukuj w celu odręcznego uzupełnienia danych bądź zedytuj plik .doc samodzielnie w jednym z popularnych pakietów biurowych (MS Office, Open Office lub Libre Office).

Zakończenie współpracy z pracownikiem drogą rozwiązania umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia może być zastosowane przez przedsiębiorcę tylko w określonych przypadkach. Dotyczy to sytuacji, w których z przyczyn niezależnych od pracownika nie można zatrudniać go na cały czas okresu wypowiedzenia, np. z powodu upadłości firmy lub zamknięcia zakładu pracy. Poniżej wyjaśniamy, jak wyglądają warunki wypowiedzenia w takiej sytuacji i jak sporządzić takie rozwiązanie umowy na piśmie.

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

W zależności od stażu pracy, w momencie rozwiązania umowy o pracę pracownik jest zobowiązany do przepracowania okresu wypowiedzenia w długości uregulowanej przez Kodeks Pracy. Istnieje jednak możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. Taka sytuacja może mieć miejsce w sytuacji, gdy pracodawca ogłasza likwidację bądź upadłość firmy. W tej sytuacji należy zastosować dokument rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia. Ze względu na fakt, że pracownik ma prawo do odbycia 3-miesięcznego wypowiedzenia, za czas nieprzepracowany otrzymuje odszkodowanie. Inną sytuacją, w której skrócony okres wypowiedzenia może być zastosowany to porozumienie, do którego dochodzi pracodawca z pracownikiem. W tym wypadku nie może być jednak mowy o odszkodowaniu. Tego typu dokument może zostać złożony przez pracodawcę tylko w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony.

Jak napisać rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia

Wzór Rozwiązania umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia jest dostępny za darmo w internecie, dlatego warto skorzystać z niego w przypadku, gdy zachodzi potrzeba rozwiązania umowy na takich zasadach. Jakie elementy powinny być zawarte w dokumencie „rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia”? W dokumencie powinny być zawarte imię i nazwisko pracownika oraz informacja o okresie skróconego wypowiedzenia wraz z dokładną datą, kiedy ów okres mija. Niezbędne jest również podanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. W dokumencie powinny pojawić się standardowe klauzule o możliwości odwołania się lub wszczęcia postępowania przez Komisję Pojednawczą.

Wzór rozwiązania umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia

W celu rozwiązania umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia stosuje się standardowe pismo, w którym wskazana jest przyczyna wypowiedzenia umowy oraz termin upłynięcia okresu wypowiedzenia. Sporządzając taki dokument, skorzystać z darmowego wzoru, który zawiera wszystkie niezbędne informacje. Wystarczy jedynie wpisać dane personalne pracownika i wyżej wymienione informacje zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki